Този подход към околната среда се вписва в рамката на правителствените разпоредби относно Сертификатите за икономия на енергия (СИЕ). Става дума за един от водещите инструменти на френската политика за овладяване на консумацията на енергия. Системата за Сертификати за икономия на енергия принуждава „продавачите“ на енергия да развиват определен обем енергоспестяващи дейности.

Тази разпоредба за СИЕ пряко касае превозвачите. AS 24 е вашият привилегирован партньор и ви помага да правите икономии на енергия!

Позитивният ефект от СИЕ за вашата транспортна фирма

AS 24 се ангажира да ви помогне във вашия енергиен преход, като възнаграждава вашите дейности за икономия на енергия:

  • AS 24 ви изплаща премия, която се определя в зависимост от действията, които предприемате и които са валидирани от Администрацията.
  • успоредно с това, овладяването на консумацията на енергия ви дава възможност да намалите вашите текущи разходи.
  • накрая, вие подобрявате имиджа си пред вашите клиенти и вашите партньори.

 

Калкулирайте приноса си за СИЕ тук