Nafta je přirozeně citlivá na chlad Při snížení teploty se v ní utvářejí krystalky parafínu, které mohou ucpat naftový filtr.

Tento jev může vést k potížím při startování vozidla nebo dokonce až k nemožnosti nastartovat.

Naše standardní nafta má charakteristiky, které umožňují odolat chladným podmínkám. Je k dispozici na veškerých evropských stanicích AS 24.

V zimě, v některých oblastech, které bývají obzvláště zasaženy chladným počasím, dává AS 24 k dispozici na svých stanicích arktickou naftu. Jedná se o zimní naftu, jejíž vlastnosti jsou lepší díky přidání zvláštních aditiv.

Pohled znalce: Je vhodnější používat arktickou naftu, než komerční aditiva.

Aby použití aditiv mělo smysl, aditiva se do nafty musejí přidávat při teplotách nad nulou. Také je třeba poznamenat, že použijí-li se aditiva v přílišném množství, začínají se shlukovat a degradují tak odolnost pohonné hmoty proti chladu.

 

winter_diesel.jpg