Contenu

Vážený zákazníku,

dovolte mi Vás informovat o tom, že došlo k dalšímu výraznému rozšíření naší akceptační sítě stanic v České republice, konkrétně o 19 nových míst z partnerské sítě BENZINA:

  • cenová zóna B (stejně jako všechny stávající stanice Benzina v naší akceptaci)

  • Diesel /  Diesel + AdBlue® dle jednotivých míst

  • akceptace probíhá stejně jako u dosavadních míst Benzina v akceptaci (úhrada v prodejně / příp. automat u výdejního stojanu)

  • nyní lze kartu AS24 použít již na 136 stanicích v ČR

 

Dear customer,

allow me to inform you that there has been another significant expansion of our acceptance network of stations in the Czech Republic, specifically by 19 new locations from the BENZINA partner network:

  • price zone B (as well as all existing Benzina stations in our acceptance)

  • Diesel /  Diesel + AdBlue® according to individual locations

  • acceptance takes place in the same way as at the previous locations. Petrol accepted (payment in store / or machine at the dispenser)

  • now the AS24 card can already be used at 136 stations in the Czech Republic

 

benzina.jpg