Mýtná stanice - odpočívadlo SOMMESOUS A26 Francie - listopad 2019

 

Při vjezdu na odpočívadlo Sommesous máte možnost: 

 • vjezdu na veřejné parkoviště zcela zdarma, které nikterak nesouvisí s mýtnou stanici (nebude vám nic účtováno, neproběhne žádná transakce ani fakturace 
 • Na vstupu / výstupu mýtné stanice je umístěna informační tabule udávající, že řidič se v prostoru odpočívadla může zdržet pouze hodinu, pokud přijíždí z prostoru mimo dálnici, nebo bude muset zaplatit za další úsek dálnice. Pokud se řidič zdrží přes noc, bude mu tento pobyt vyfakturován.

 

Sommesous je přístupné po N4, ale tento přístup se řídí pravidly platnými na dálnici, neboť tato oblast se nachází na A26. Prostor Sommesous  není dlouhodobým parkovištěm pro vozidla pohybující se po N4.

 

 • sazba platná v dané stanici, pokud je vstup / výstup k dispozici stejnou stanicí a trvá mezi 10 a 15 minutami v závislosti na stanici
 • paušální tarif platný v dané stanici, pokud je vstup / výstup k dispozici stejnou stanicí a trvá mezi 30 a 45 minutami v závislosti na stanici
 • Nejdelší dálniční úsek (TLPC) nad rámec této doby trvání
 • Transakce v případech, které přesáhnou dobu 24 hodin mimo víkendy a mimo síť = nejdelší dálniční úsek (TLPC)
   
  Níže uvádíme výňatky z předpisů (francouzský překlad do češtiny) dálničních společností ve Francii:
  «Parkovací místa umístěná na dálničních úsecích jsou pro naše zákazníky k dispozici pro účely přestávky, a proto dodržujte pokyny pro bezpečnost silničního provozu. V žádném případě nenahrazují parkoviště, na kterých je povoleno dlouhodobé parkování.
  Aby nedocházelo k nedorozumění, doporučujeme vám, abyste své vozidlo nechali na parkovišti mimo naši síť, kde jsou k Vaší dispozici odpovídající prostory.
  Je však třeba respektovat dobu parkování, aby nebyla překračována, protože tyto lokality podléhají podmínkám policejní regulace. ».
   
  SAZBY
  Sazebník je v souladu s ustanoveními přijatými mezirezortním nařízením
  Kromě sazebníku v uzavřeném systému uplatňuje Sanef další ceny:
 • Sazba od stanice ke stanici (cesta s výstupní stanicí shodnou se vstupní stanicí)
 • Při použití souhrnné sazby v případě, že doba jízdy odpovídá vedlejší trati s blízkou oblastí umožňující obousměrnou jízdu v síti;
 • S výjimkou tohoto případu bude zpracování těchto pasáží předmětem zvláštního postupu.

 

ČLÁNEK 24 - PODMÍNKY POUŽITÍ NA DÁLNICI

24-1 Použití na dálnici

Je zakázáno provádět na dálnici otočku do protisměru, takže pokud uživatel dorazí na výstupní stanici s tranzitním lístkem z téže stanice, bude uplatněna jedna ze sazeb popsaných v článku 5 výše.

Parkovací místa jsou k dispozici uživatelům dálnice na obslužných stanicích a odpočívadlech a mýtných platformách.

Mimo tyto zajištěné lokality je zakázáno zastavovat a parkovat vozidla.

 

Informační tabule:

Uživatelé RN 4 ve směru čerpací stanice Shell, vezměte si lístek. Parkování zdarma je omezeno na dobu trvání 1 hodiny

Zde je mapa místa, kde můžete vidět, že se řidič může mýtné stanici vyhnout, pokud zůstane na odpočívadle.

Přístupový plán lokality:

 

Jak nárokovat TLPC:

 • V prostoru pro zákazníky není možné vytvořit nárok, protože vstupní brána je zároveň výstupní branou (není autorizována dálničními společnostmi).