Contenu

Vážený zákazníku,

dovolte mi Vás informovat o tom, že došlo k dalšímu rozšíření naší akceptační sítě stanic v České republice, konkrétně o 1 novou stanici partnerské sítě VENDYS:

  • cenová zóna A 
  • Diesel - 5 stop
  • Občerstvení
  • Toalety
  • Otevřena 24/7

Lokace:

Hlavní silnice vedoucí Jabloncem – čtvrť Paseky, Podhorská 5265/150a, 466 02

 

Dear customer,

allow me to inform you that there has been a further expansion of our acceptance network of stations in the Czech Republic, specifically by 1 new station of the VENDYS partner network:

  • price zone A
  • Diesel - 5 lanes
  • Refreshment
  • Toilets
  • Open 24/7

Location:

Main road leading to Jablonec – Paseky district, Podhorska 5265/150a, 466 02

 

jablonec.pngjablonec1.png