Contenu

Vážený zákazníku,

dovolte mi Vás informovat o tom, že došlo k dalšímu rozšíření naší akceptační sítě stanic v České republice, konkrétně o 2 nové stanice partnerské sítě VENDYS:

  • cenová zóna A 
  • Diesel + AdBlue®

Stanice Chřibská - 6 stop, občerstvení, toalety, otevřena 24/7
Stanice Zákupy - 3 stopy, občerstvení, toalety, otevřena 24/7

 

Dear customer,

allow me to inform you that there has been a further expansion of our acceptance network of stations in the Czech Republic, specifically by 2 new stations of the VENDYS partner network:

  • price zone A
  • Diesel + AdBlue®

Chribska station - 6 feet, refreshments, toilets, open 24/7
Zakupy station - 3 feet, refreshments, toilets, open 24/7

 

 

Stanice Zákupy                                                                                                                                 Stanice Chřibská

chribska.pngzakupy.png