On December 1st 2019, Czech Republic will set up a new electronic toll collection system for vehicles over 3.5 tonnes.

 

Toll charger for Czech Republic tolls is changing on December 2019.  All existing On Board Unit devices for Czech Republic tolls will stop operating on 2019 December 1st. Hauliers must register into the new system and ask for new OBU.

AS24 will support its customers at all stages of change.

 

drapeau_tchequie.png

 

Why the system is changing? 

  • The new system records the position of vehicles using satellite technology to address expansion of the road network and increase in traffic volume in Czech Republic.

 

What will it change for hauliers?

  • As the new system receives data via satellite navigation, all the existing electronic device must be changed with a new onboard unit MYTO CZ (see picture) in all vehicles by 2019 December 1st.
  • The on-board unit is the property of the government and the deposit will be CZK 2,468.
  • The toll payment will continue as before - either in the prepay or the postpay mode.

 

How to get MYTOCZ new OBU?

  • Contact AS24. AS24 will support you at all stages of change.

 

myto_cz.jpg

obu.jpg

 

 

 

OD 1. PROSINCE 2019 BUDE V ČESKÉ REPUBLICE NOVÝ POSKYTOVATEL MÝTNÝCH SLUŽEB PRO VOZIDLA PŘES 3.5 TUNY

 

V prosinci 2019 se změní poskytovatel mýtných služeb v České republice. Všechny nynější jednotky přestanou fungovat 1. prosince 2019. Je nutno se zaregistrovat do nového systému a požádat o novou OBU jednotku

AS24 bude podporovat své zákazníky ve všech fázích změn.

 

drapeau_tchequie.png

 

Proč se systém mění?

  • Nový systém zaznamenává polohu vozidel pomocí satelitní technologie s ohledem na expanzi silniční sítě a zvýšeného objemu provozu v České republice.

 

Co se změní u dopravců?

  • Protože nový systém přijímá data prostřednictvím satelitní navigace, musí být do 1. prosince 2019 ve všech vozidlech vyměněno stávající elektronické zařízení za novou palubní jednotku MYTO CZ (viz obrázek) ve všech vozidlech.
  • Palubní jednotka je ve vlastnictví vlády a záloha bude činit 2 468 Kč.
  • Platba mýtného bude pokračovat jako dříve - buď v režimu platby předem, nebo v režimu zpětné platby.

 

Jak získat novou jednotku MYTO CZ?

 

myto_cz.jpg

obu.jpg