Vážení zákazníci,

s potěšením oznamujeme zvýšení kapacity a dokončení kompletní rekonstrukce na stanici Trnava Modranka v SK.
Pro své zákazníky nabízíme:
• 3 pruhy s Diesel + AdBlue + Tank a Drive
• Vybavení: obchod, toalety, káva, jídlo, servis, mytí nákladních vozidel, bezpečné parkování

Dear customers,
we are pleased to announce an increase in capacity and completion of a complete reconstruction at Trnava Modranka Station in SK.
For our customers we offer:
• 3 lanes with Diesel + AdBlue + Tank and Drive
• Facilities: shop, toilets, coffee, food, service, truck washing, secure parking

 

modranka1.jpg

trnava_2_new_new.jpg