NIEUWE TOLTARIEVEN VANAF 1 JULI 2019

Vanaf 1 juli 2019 zullen voor vrachtwagens nieuwe toltarieven gelden. Dit is van toepassing voor alle houders van het Eurovignet.

Eurovignet: nieuwe prijzen voor het vignet

De nieuwe Eurovignet-tarieven gelden met ingang van 1 juli 2019.

Het Eurovignet is een verplichte heffing voor alle vrachtwagens van meer dan 12 ton op de Nederlandse tol- en snelwegen.

De nieuwe tarieven zullen vanaf 27 mei 2019 gepubliceerd worden op het officiële boekingsportaal voor Eurovignetten. De vignetten kunnen vanaf dan aangekocht worden met een geldigheidsperiode die start op 1 juli 2019.

New Toll rates on July 1st, 2019

As of 1st July 2019, new rates for truck tolls will come into effect. This concerns the holders of the Eurovignette.

Eurovignette: new prices for the vignette

New Eurovignette rates come into effect as from the first of July 2019.

The Eurovignette is a mandatory tax for all trucks over 12 tonnes on Netherlands’ toll highways and motorways.

The new rates will be communicated from 27th May 2019 on the official Eurovignette registration website. The vignettes can then be purchased with a validity starting on 1st July 2019.