Co roku, na całym świecie, 28 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Świadomość pracowników dotycząca swoich praw i obowiązków oraz pracodawców w zakresie bezpieczeństwa jest coraz większa. W ostatnich latach coraz więcej pracowników przyznało, że ważniejsze jest dla nich  bezpieczeństwo w miejscu pracy od zarobków. Mimo wszystko, w takim dniu  warto przypominać, że troska o bezpieczeństwo to ciągły proces, który dotyczy każdego z nas.

dsc_5015_1.jpg

      Nadzorowanie i kontrolowanie stanu przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpiecznej pracy należy do podstawowych wartości AS 24. 
W naszej firmie zwracamy na to szczególną uwagę, organizując co roku szkolenia z pierwszej pomocy. Zależy nam na tym, aby nasi pracownicy potrafili udzielić pierwszej pomocy w sytuacji zagrażającej życiu innych pracowników lub naszych klientów. Każdy z naszych pracowników posiada specjalny poradnik i jest przeszkolony
z 12 Złotych Zasad AS 24, które mówią o bezpieczeństwie w drodzę do pracy i w pracy.  W poradniku są poruszane kwestie:

 1. sytuacji wysokiego ryzyka,
 2. ruchu drogowego i pieszego,
 3. pozycji i narzędzi w pracy,
 4. środków ochorny indywidualnej,
 5. pozwoleń na pracę,
 6. operacji podnoszenia,
 7. systemów zasilania elektrycznego,
 8. przestrzeni zamkniętych,
 9. robót ziemnych,
 10. pracy na wysokości,
 11. pracy z substancjami niebezpiecznymi, np. łatwopalnymi,
 12. stref bezpieczeństwa.

dsc_5026_0.jpg


      Kwietniowe szkolenie odbyło się na terenie stacji w Strykowie i zostało przeprowadzone przez wykwalifikowanych ratowników pogotowia ratunkowego. W trakcie zajęć zademonstrowano pracownikom jak m. in. udzielać pierwszej pomocy osobom przechodzącym zawał serca, przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową (z użyciem defibrylatora), pomóc przy zadławieniu, opatrywać skaleczenia i złamania i zachować się w stresujących sytuacjach. Następnie przeprowadzono zajęcia praktyczne. 

 

dsc_5076_v2.jpg

 

      Dbanie o bezpieczeństwo pracowników to absolutny obowiązek pracodawcy, ale korzyści wynikające z wprowadzania najwyższych standardów są ogromne zarówno dla tych pierwszych, jaki drugich. Inwestycja w BHP to bezpieczne warunki pracy, które ograniczają ryzyko wystąpienia wypadku, czy chorób zawodowych. Dzięki temu zmniejsza się liczba nieobecności i zwolnień lekarskich. Mamy nadzieję, że w coraz więcej firm pójdzie śladami AS 24 i zadba o bezpieczeństwo swoich pracowników. Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy AS 24 Polska pragnie złożyć Państwu najlepsze życzenia, przede wszystkim wzajemnego poszanowania, zdrowia i bezpiecznych warunków pracy.