System poboru opłat za przejazdy w Maroku to system zamknięty (z barierkami przy wjeździe i wyjeździe). Płatność regulowana jest gotówką/kartą płatniczą/kartą paliwową lub kartą abonamentową ADM (= autostrady w Maroku).

Twoje rozwiązania w zakresie opłat za przejazdy AS 24 w Maroku: jak to działa?

Do uregulowania opłat za przejazdy w Maroku wystarczy karta AS 24 EUROTRAFIC! Karta jest akceptowana na bramkach poboru opłat za przejazdy, w całej sieci ADM (autostrady w Maroku).

 

Rozwiązania AS 24

Produkt

Karta AS 24 EUROTRAFIC

Materializacja

carte_eurotrafic.png

Opis

Karta zapewniająca dostęp do sieci dróg z opłatami za przejazdy i stacji w Europie. Ułatwia również regulowanie zagranicznych podatków.