1-ego lipca 2020 roku urządzenie PASSango zostało oficjalnie zatwierdzone w Niemczech

 

Paryż, 7-ego września 2020 roku – PASSango to inter-operacyjne narzędzie do uiszczania opłat drogowych w Europie oferowane przez TotalEnergies oraz AS 24, zgodne z wymogami Dyrektywy UE w sprawie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS). To wyjątkowe rozwiązanie można stosować w krajach takich jak: Francja, Belgia (także w tunelu Liefkenshoek), Portugalia, Hiszpania, Austria, a także na skandynawskich mostach (Storebælt oraz Øresund) i od teraz również w Niemczech.

TotalEnergies oraz AS 24 należą do liderów rozwiązań z zakresu mobilności w transporcie drogowym, których celem jest ułatwianie klientom przejazdów na poziomie międzynarodowym. W związku z ekspansją sieci płatnych dróg dostępnych dla pojazdów ciężarowych TotalEnergies oraz AS 24 regularnie rozszerzają zasięg działania urządzenia PASSango w Europie.

1-ego lipca 2020 roku urządzenie PASSango zostało oficjalnie zatwierdzone w Niemczech, wiodącym europejskim kraju pod względem sieci płatnych dróg dostępnych dla pojazdów ciężarowych. Klienci, którzy wcześniej za przejazdy po niemieckich drogach płacili przy użyciu karty Eurotrafic od TotalEnergies i AS 24, mogą teraz skorzystać z wygodniejszego i sprawniejszego narzędzia do dokonywania opłat za przejazdy w postaci jednego urządzenia działającego w 8 krajach.

 

 

Oferta TotalEnergies i AS 24 to w pełni zintegrowane rozwiązanie obejmujące opłaty drogowe, paliwa, usługę geolokalizacji oraz parkingi strzeżone dla pojazdów ciężarowych. Poza zasięgiem, którym teraz objętych jest 8 krajów, klienci korzystają z prostego i praktycznego systemu montażu plug-and-play, systemu ścisłej kontroli kosztów przy minimalnym nakładzie pracy administracyjnej, a także usługi geolokalizacji EuroPilot. Usługa EuroPilot pozwala zarządzać flotą w czasie rzeczywistym i zapewnia jedyną na rynku opcję ostrzeżeń o oszustwach dzięki zestawianiu danych geolokalizacji pojazdów ciężarowych z transakcjami za paliwo.

Pracownicy TotalEnergies oraz AS 24 w pełni angażują się w obsługę klientów poprzez nieustanne poszerzanie oferty PASSango o kolejne kraje oraz dostarczanie nowych usług o istotnej wartości dodanej.

Licencja dla TotalEnergies Marketing Services na obecność na stronie www BAG:
Niemiecki Federalny Urząd ds. Transportu Towarów (BAG) przyznał TotalEnergies Marketing Services licencję dostawcy europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS) na potrzeby pobierania opłat drogowych w Niemczech.