Taahhütlerimiz

Sürdürülebilir gelişim taahhütlerimiz

Faaliyetlerimizin düzgün bir şekilde yönetilebilmesi için yaptıklarımız.
"Kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlerin gönüllü ve bazen yasal sorumlu olarak faaliyetlerinde çevresel, sosyal,ekonomik ve etik konularda çalışmalar yapmasıdır." 

Vizyonumuz

Enerji geçişinin öncelikli olduğu bu çağda, profesyonel taşımacıların lideri ve iş ortağı olan AS 24, daha düşük karbon enerjisi ile daha az ancak daha verimli tüketim yapılacak hizmetler aracılığıyla ağır vasıta taşımacılığını yeniden tasarlamayı hedefliyor. 

Amacımız

AS 24 düşük karbonlu enerjilerde lider rolünde olmayı hedefleyerek, sürdürülebilirliği devam ettirip dönüşümü ve tüm faaliyetlerinde yenilikçi çözümlerini geliştirmeyi planlıyor. 

Daha sürdürülebilir ve bütünleşik bir dünya için.
Ağır vasıtalar için yakıt dağıtımında lider konumda olan AS 24, profesyonel taşımacıları enerji geçişlerinde destekliyor. Sürdürülebilirlik, tüm dünya ve çevre refahı için AS 24’ün ana misyonları arasında yer almaktadır. 

Sürdürülebilirlik için planlarımız
Sürdürülebilir gelişim sürecinde hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için AS 24 ‘ün belirlemiş olduğu 4 ana husus kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz :

  • İklim ve Sürdürülebilir Enerji
  • Katma Değer
  • Çevre Koruma
  • Toplum Refahı

Hedeflerimiz
AS 24 ağır vasıtalarını karayolu taşımacılığında karbonsuzlaştırmayı hedefliyor.
AS 24 olarak hedefimiz 2050 yılına kadar karbonsuzlaşmaya ulaşmaktır (sıfır emisyon). 
Kirletici emisyonları ve sera gazlarını azaltabilmek için Sıkıştırılmış Doğal gaz veya elektrik ve Hidrojen gibi düşük karbonlu enerjilerin geliştirilmesi üzerinde çalışıyoruz.

Verimli bir enerji geçiş süreci sağlamak için hedeflerimiz:

  • Hidrojen: 2025 yılına kadar ağır yük taşıtları için pilot çalışma.
  • CNG/bioCNG: ağımızı 2024 sene sonuna kadar 3 katı büyütmek (50 CNG istasyonu eklemek).
  • BioCNG: 2025 yılına kadar biyogazda % 100 ve 2023'te minimum % 50 kullanım seviyesine ulaşmak.

AS 24 yol haritamız
Daha sürdürülebilir ve çevre dostu hedeflere ulaşmak için AS 24, 2025 yol haritamızı ve hedeflerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Yeni planlarımız neler ? Sizinle yollarda ilerlerken daha temiz bir dünya ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi istiyoruz. 

Sürdürülebilir ve çevre dostu hedeflerimizle ilgili yol haritamız hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki linki görüntüleyiniz:

roadmaprse_EN