Başlangıç

Sitenin yayıncısı olan şirket ürünlerini ve hizmetlerini ve de faaliyetinize bağlı bilgileri size sunmak amacıyla bu siteyi online olarak hazırlamıştır. Bu sitenin kullanılması aşağıdaki genel şartlara bağlı olmayı ve ilgili yasaların tamamına uymayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

 

1. Sitenin yayıncı şirketi ve barındırma [hosting]

Sitenin yayıncı şirketi: AS 24 SAS (Paylı Adi Şirket), 16.931.200 Avro sermayeli olup, 1 boulevard du Zénith'de SAINT HERBLAIN (44818) Fransa adresinde yer almaktadır. NANTES Ticaret ve Şirketler Sicili'ne 347 538 043 numarasıyla kayıtlıdır.

Yayın Direktörü: Cédric Guillemot, AS 24 Pazarlama Sorumlusu.

Bu sitenin barındırması OCEANET TECHNOLOGY (2 impasse Joséphine Baker – 44800 Saint Herblain - France - SIREN 408 893 063 RCS NANTES) tarafından sağlanmaktadır.

 

2. Sitenin İçeriği

Size sunulan ürünler ve hizmetler bir satış teklifi değildir, ancak ağı üzerinde AS24 tarafından dağıtılan ürün ve servis gamının genel bir sunumudur. Bu ürün ve servislerin belli bir ülkede dağıtılıp dağıtılmadığını öğrenmek için, sizi doğrudan bizimle irtibata geçmeye davet ediyoruz. Sitenin yayıncı şirketi ürünler ve hizmetlere ilişkin olarak bu sitede yer alan bilgileri istediği zaman ve ön bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir.

www.as.24.com sitesi üzerinde sunulan bilgiler bilgilendirici ve belirtici mahiyettedir. AS24 sitede yayınlanan bilgilerin kesinliğini, eksiksizliğini, güncelliğini garanti etmemektedir.

Dolayısıyla AS24 bilgi ve servislere erişimdeki bir noksandan, hatalardan ya da ihmallerden sorumlu tutulamaz.

Sonuç olarak, kullanıcı bu bilgileri yalnızca kendisinin sorumlu olacağı şekilde kullandığını bilmektedir.

 

3. Siteye Giriş

as24.com sitesi kullanıcısı şunları bilmektedir:

* bu siteye erişmek ve onu kullanmak için gerekli araçlardan ve yetkinlikten yararlanmak;

* bilgisayar konfigürasyonunun hiçbir virüs içermediğini ve kusursuz çalışır durumda olduğunu denetlemesi gerekir;

* as24.com sitesinin mücbir sebep durumları, bilgi işlemsel, teknik ya da iletişim ağlarına bağlı sorunlar haricinde, 7 gün 24 saat erişilebilir olduğuna dair bilgi sahibi olduğunu. Bakım nedeniyle, AS24 sitenin bakımını sağlamak amacıyla ya da herhangi bir başka nedenden ötürü Siteyi tamamen ya da kısmen ön bildirim olmaksızın geçici olarak askıya alma ya da değiştirme, kesintiye uğratma imkanını saklı tutmaktadır ve bu kesinti herhangi bir yaptırım ya da tazminat hakkı doğurmaz. AS24 kullanıcıları bu durumdan önceden haberdar etmeye çalışacaktır;

* as24.com sitesine giriş ve gezinti masrafının yalnızca kendi yükümlülüğünde olduğu konusunda haberdar edilmiştir.

Sitenin kimi başlıkları yalnızca AS24 Müşterilerinin erişimine açıktır ve AS24 tarafından sağlanan giriş kodları ve şifre yardımıyla kimlik tanımasının yapılmasının ardından gerçekleştirilir. Giriş kodları ve şifreler gizlidir. Bunların kullanılmasına ilişkin sonuçlardan kullanıcı sorumludur. Kendisine verilen giriş kodlarının ve şifrelerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak bakımından tüm tedbirleri almak da dolayısıyla kullanıcıya düşmektedir. Kullanıcı farkına vardığı anda hemen giriş koduna ve/veya şifresine ilişkin kötü niyetli her türlü kullanımdan sitenin yayıncı şirketini haberdar etmekle yükümlüdür. Kullanıcı kendisine başta verilmiş olan şifreleri istediği zaman siteden değiştirebilir. Sitenin yayıncı şirketi kötü niyetli kullanım durumunda ya da bu erişimin kötü niyetli bir kullanım olması halinde siteye erişiminizi askıya alma hakkını saklı tutmaktadır.

 

4. Güvenlikli site ya da sayfalar

Bu sitenin kimi kısımları güvenliklidir, özellikle de kişisel ve gizli verileri kullanmanız gereken sayfalar böyledir. Bu ise bu sayfalar vasıtasıyla siteye iletilen verilerin kullanıcının web tarayıcısı ve sitenin sunucusu [server] arasında şifrelendiği ve yalnızca sitenin onları alabileceği ve kaydedebileceği anlamına gelir. Böylece, bu veriler tümüyle güvenli olarak verilebilir: gizli bilgiler tümüyle güvenli olarak iletilir. Bununla birlikte kullanıcı işlemlerini tümüyle ihtiyatlı olarak gerçekleştirmek bakımından dikkatli olmalıdır: ekranınızı kart numaranız ve giriş kodlarınız görünür şekilde herkesin kullanımına asla bırakmayınız. Web tarayıcısı kullanıcının güvenlikli modda olduğunu bilhassa iki unsurla belirtmektedir: web tarayıcısında görülen URL adresinden önce "http://" yerine "https://" yer alır. Web tarayıcısının alt çubuğu küçük bir kapalı kilit görüntüsü taşır. Bu site üzerinde kullanılan şifreleme teknolojisi Fransa yasalarına uygundur.

 

5. Kişisel verilerin korunması ve "çerezler"

"Kişisel veriler" Bu sitenin ziyaret edilmesi esnasında, kullanıcı bilgi taleplerine cevap vermeye ve beklentilerini daha iyi bilmeye ve de bu site tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmaya yönelik olarak kendisiyle ilgili olarak belli sayıda kişisel veri sağlayabilir. Bu veriler analiz, anket ve ticari işlemler amacıyla yalnızca AS24 şirketine yönelik olarak ve gizli bir biçimde muhafaza edilir. Bilişime, dosyalara ve özgürlüklere ilişkin 6 Ocak 1978 tarihli Yasa gereğince, her kullanıcı kendisiyle ilgili verilere itiraz etme, onlara erişme ve onları düzeltme hakkına sahiptir. Böylece, kullanıcı kendisine ilişkin kesin olmayan, eksik, ikircimli, geçersiz hale gelmiş ya da toplanmasına veya kullanımına, iletilmesine veya muhafaza edilmesine izin verilemez olan bilgilerin düzeltilmesini, tamamlanmasını, açık seçik hale getirilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilir.

Her kullanıcı AS 24 - 1 Bd du Zénith - 44818 Saint Herblain ile irtibat kurmak suretiyle bu hakkı kullanabilir.

"Çerezler": Kullanıcı ziyaretleri esnasında bir bağlantı işaretinin web tarayıcısı yazılımı üzerine otomatik olarak yerleşebileceği konusunda bilgilendirilmiştir. Bir "çerez" kullanıcıyı tespit etmeyi sağlamaz, fakat kullanıcının bir sonraki ziyareti esnasında bu site üzerinde bilgisayarının gezintisine ilişkin olarak okunabilecek olan bilgileri (ziyaret edilen sayfalar, başvurma tarihi ve saati, vb.) kaydeder. Böylece, bir formu doldurmak suretiyle sağlanan bilgiler kullanıcıdan yeniden talep edilmeyecektir. Kullanıcının bilgisayarında bu bilgilerin saklanma süresi 1 aydır. Kullanıcı bağlantı işaretinin mevcudiyetinden haberdar olabilir ve "çerezlerin" bilgisayarına kaydedilmesine web tarayıcısını aşağıdaki şekilde yeniden-düzenlemek suretiyle karşı koyabilir:

* Microsoft Internet Explorer 5.x ve 6.x taracıyısıyla: "Araçlar" menü çubuğuna ve ardından "İnternet Seçenekleri"ne tıklayınız, "Gizlilik" etiketini seçiniz ve ibreyi istenilen güvenlik seviyesine kadar getiriniz ya da "İleri Seviye" tuşuna tıklayınız ve ardından "Çerezlerin otomatik kullanımını yasakla"yı tıklayınız ve her bir sütun için "reddet" ya da "talep et" seçeneğini işaretleyiniz.

* Netscape Navigator 6.2 ile: "Yayın" menü çubuğuna ve ardından "Tercihler" üzerine tıklayınız, "Gizlilik ve Güvenlik"i seçiniz ardından "çerezler" maddesini seçiniz ve "deaktive et"i ya da "bana soru" seçiniz;

* Mozilla Firefox versiyon 1.x ve 1.5 ile: "Araçlar" menü çubuğuna ve ardından "Seçenekler"e tıklayınız, "Özel yaşam" ve ardından da "Çerezler" etiketlerini seçiniz ve "izin ver" kutusunu işaretleyiniz;

* Apple Safari tarayıcısıyla: Safari > Safari Tercihleri" menüsüne gidiniz ve ardından "Güvenlik" etiketine tıklayınız ve "yalnızca ziyaret edilen sitelerden ileri gelen" seçeneğini tıklayınız.

Bağlantı işaretlerinin reddedilmesi halinde, bazı servislere ulaşılamayabilir.

"Kişisel Veriler" paragrafında belirtilen koşullar içinde "çerez" yolları tarafından iletilen kişisel verilerinize erişme, onları düzeltme ve kaldırma hakkına sahipsiniz.

 

6. Fikri mülkiyet hakları telif hakları

Sitede yer alan tüm bilgi ve belgeler ve site için yaratılan tüm öğeler ya AS24'ün malıdır ya da onun yararına olmak üzere kullanım, yeniden üretim ve temsil hakkına konudur. Bu bilgiler, belgeler ya da öğeler bu site üzerinde kamunun kullanımına sunulduğu andan itibaren telif hakkını koruyan yasalara tabidir.

Bu sitede yer alan belgelerin yalnızca bilgi mahiyetinde ve sırf tümüyle özel kullanım için kopyaları alınabilir. Fikri mülkiyet hakları bakımından herhangi bir kişiye ne herhangi bir lisans, ne de siteyi ziyaret etme hakkından başka bir hak verilmemektedir. Sitedeki belgelerin yeniden üretimine yalnızca şahsi ve özel kullanım için bilgilenme amaçlı olarak izin verilmektedir: başka amaçlarla gerçekleştirilen her türlü çoğaltım ve kullanım kesin olarak yasaktır ve AS24'ün ön ve açık iznine tabidir. Her halükarda, bu sitede yer alan bilgilerin izinli yeniden üretimi halinde kaynak ve ilgili mülkiyet ibaresi belirtilmek zorundadır.

Ayırdedici işaretler: aksi ibare olmadıkça, bu sitede anılan şirket unvanları, logolar, ürünler ve markalar (ürünler ® et ©) tescilli markalardır. AS24'ün ön, açık ve yazılı izni olmaksızın, onların tamamen ya da kısmen,  diğer unsurlarla birleşik ya da ayrı olarak, her türlü kullanım, yeniden üretim ya da temsili kesinlikle yasaktır.

 Genel yapı, yazılımlar, metinler, görüntüler, videolar, sesler, teknik bilgiler, animasyonlar ve daha genel olarak www.as.24.com sitesinde yer alan tüm bilgi ve içerikler AS24'ün malıdır ya da bir kullanım yahut işletme hakkına konudur. Bu öğeler telif hakkını koruyan yasalara tabidir.

AS24'ün yazılı ön onayı olmaksızın herhangi bir yolla ya da herhangi bir mesnet üzerine sitenin ya da site içeriğinin tümünün ya da bir kısmının tamamen ya da kısmen herhangi bir temsili, yeniden üretimi, bozulması Fikri Mülkiyet Kanunu'nun L 335-2 ve müteakip maddelerince cezalandırılan bir sahteciliktir.

Kullanıcının sorumluluğu: bilgi sağlayan her kullanıcı bu bilgiye ilişkin aktarılabilir hakların tamamını AS24'e vermektedir ve AS24'ün onları kullandırmasına izin vermektedir.

 

7. Hiper metin bağlantıları Bağlantıların aktive edilmesi

as24.com sitesi başka internet sitelerine yönlendirebilir, bu sitelerin kendi genel kullanım koşulları vardır ve incelenip uyulması gerekir.

AS24 bu sitelerin yayıncısı değildir, onların içeriğini kontrol edemez. Sonuç olarak, AS24 hiçbir durumda bu şekilde ulaşılabilen sitelerin içeriğinin ya da muhtemel kişisel veri toplanması ve iletilmesinden, bu siteler tarafından bağlantı işaretlerinin kurulmasından ya da aynı amaçlara yönelik her türlü başka işlemden sorumlu tutulamaz.

Bağlantılara izin verilmesi: bu siteyle bir hiper metin bağlantısı gerçekleştirmez istiyorsanız, AS24'e göndermek suretiyle sitenin yayıncı şirketinin ön ve yazılı iznini almanız gerekmektedir:

AS24 S.A.S Service MARKETING

Parc Tertiaire Ar Mor

1 boulevard du Zénith - BP 90272

44818 Saint-Herblain Cedex-France

 

 

8. Sorumluluğun sınırlandırılması

 

Bu site üzerinde erişilebilen bilgilerin ve tavsiyelerin kullanıcının onlar hakkında bilgi aldığı anda doğru oldukları varsayılmaktadır. Bununla birlikte, AS24 bu Bilgilerin kesinliğinin ve eksiksiz karakterinin ne temsilcisi ne de kefili değildir. Kullanıcı onlara güvenmesine bağlı riskleri tümüyle üstlenmektedir. Hiçbir durumda, AS24 bu Bilgilere duyduğu güvenden, onların kullanılmasından ya da bu bilgilerin referans yaptığı bir ürünün kullanılmasından ileri gelebilecek olan zararlardan sorumlu değildir. Bu Bilgiler bir bröveyle, telif hakkıyla ya da bir tescilli markayla bağdaşmayacak bilgilerin, ürünlerin, usullerin, ekipmanların ya da ifadelerin kullanılmasına yönelik tavsiyeler olarak değerlendirilemezler. AS24 bu Bilgilerin kullanılması bir bröveyle, bir telif hakkıyla ya da bir tescilli markayla bağdaşmaz ise açık ya da örtük tüm sorumluluğu reddetmektedir. Sağlanan Bilgilerin ticari doğasına ilişkin hiçbir açık ya da örtük garanti verilmemektedir, ne onların belirli bir amaca uygun olduklarına ilişkin olarak ne de bu Bilgilerde kendilerine referans yapılmış olan ürün ve servislere ilişkin olarak. Hiçbir durumda, AS24 bu site üzerinde yayınlanan Bilgileri güncellemeyi ve düzeltmeyi taahhüt etmemektedir. Ayrıca, AS24 ön bildirim olmaksızın istediği an sitenin içeriğini değiştirme ve düzeltme hakkını muhafaza etmektedir.

 

AS24 as24.com sitesine erişilmesinden ve kullanılmasından, erişilememesinden, veri kayıplarından ve/veya site üzerinde virüs bulunmasından ileri gelebilecek dolaylı ya da dolaysız zararlardan sorumlu tutulamaz, ayrıca bu liste sayılanlarla sınırlı değildir.

 

 

9. Genel Kullanım Koşullarındaki Değişiklikler

 

AS24 istediği an genel kullanım koşullarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

Kullanıcıya as24.com sitesinde daima erişilebilir olan Kullanım Koşulları'nın son versiyonunu düzenli olarak incelemesi önerilir.

 

 

10. İlgili hukuk ve yetkili mahkemeler

 

Sitenin bu genel koşulları Fransız hukukuna tabidir ve Nantes mahkemelerinin yetki alanına aittirler.

 

 

11. Bilgi ve Özgürlükler Ulusal Kurulu

 

Sitenin Bilgi ve Özgürlükler Ulusal Kurulu numarası 810350'dir.