as24.com websitesine hoşgeldiniz. Bu Websiteye bağlantı sağlayarak, sınırlama veya çekince olmadan bu Kullanım Genel Şartları ve Koşullarını ve Kişisel Koruma Politikasını okumuş, anlamış ve kabul etmiş olduğunuzu ikrar ediyorsunuz. Başka AS 24 websitelerini ziyaret etmek isterseniz,  kişisel verilerin korunması ile ilgili farklı genel şartlar ve koşullar ve politikalar bu websitelere uygulanacaktır.  Bunların yasal bildirilerini dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz. 

1.    Tanımlama  


Websitesini yayınlayan şirket (burada "Şirket" olarak anılmaktadır):  
AS 24
Genel müdürlük:  1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - France
Şirket tipi:  Basit Anonim Şirket 
Kayıtlı sermayesi:  16.931.200 Euro  
Ticaret ve Şirketler Sicili:  347 538 043 R.C.S. NANTES
Vergi No.:  FR 38 347 538 043
E-posta:  as24@as24.com
Telefon numarası:  + 33 (0)2 40 92 24 24
Yayın müdürü:  Guillaume GIMONNET

İnternet sitesinin teknik tasarımı ve geliştirilmesi:  

MOTION4EVER
528 633 605 Numarası ile NANTES Ticaret ve Şirketler Sicil Müdürlüğünde sıralanan                                                                           genel müdürlük binası 5 Boulevard Ampère 44770 CARQUEFOU - France adresinde yer alan, kayıtlı sermaye tutarı 20.000 euro olan Limited Şirket
Telefon numarası:  + 33 (0)2 40 52 78 30
Websitesi:  www.motion4ever.com

Barındırma:  

5 Boulevard Ampère 44770 CARQUEFOU - France

408 893 063 Numarası ile NANTES Ticaret ve Şirketler Sicil Müdürlüğünde sıralanan                                                                   genel müdürlük binası 2 impasse Joséphine Baker – 44 800 SAINT-HERBLAIN - France adresinde yer alan kayıtlı sermaye tutarı 1 530 000 euro olan Limited Şirket
Telefon numarası: + 33 (0)2 28 03 78 78
Website : www.oceanet-technology.com

TotalEnergies gurup içerisindeki şirketlerin kendilerine ait yasal varlığı ve bağımsız yasal statüsü vardır. Bu Websiteyi yayımlayan şirket TotalEnergies gurubuna dahildir.  "TotalEnergies" ve "TotalEnergies" ifadeleri, genel olarak referansların TotalEnergies S.E. (holding şirket) ve onun bağlı şirketleri ve tali şirketlerine yapıldığı yerde kolaylık için bu Websitede bazen kullanılmaktadır.  Benzer şekilde, "biz", "bize", "bizim" kelimeleri Şirketi veya genel olarak TotalEnergies gurubun bir şirketini veya onlarla çalışanları anlatmak için kullanılmaktadır.  Bu ifadeler aynı zamanda belli bir şirket veya şirketleri belirterek herhangi bir anlamlı amacın güdülmediği yerde de kullanılıyor.  Bu ifadelerden TotalEnergies S.E. veya onun bağlı veya tali şirketlerinden birinin TotalEnergies gurubunun bir başka şirketinin işi ve yönetimi ile ilgili olduğu sonucu çıkarılamaz. 

 

2.    Faaliyetler Hakkındaki Bilgiler 


Bu Websitesi Şirket ve TotalEnergies gurubun belli faaliyetleri ile ilgili bilgileri vermektedir.  Bu bilgiler belli bir amaca uygun olduğunu garanti etmeksizin genel bilgiler olarak verilmektedir.  Şirket herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeden bu Websitede bulunan bilgileri değiştirebilir.  

 

3.    Fikri Mülkiyet


3.1.    Şirket Mülkiyeti 
Bu Websitede yer alan tüm bilgiler ve belgeler (metin, çizgi veya statik görüntüler, veritabanları, sesler, fotoğraflar, know-how veya alıntı ürünler) gibi bu Websitesi ve onun genel yapısı için oluşturulan tüm unsurlar ya Şirketin veya TotalEnergies gurup içerisindeki şirketlerin mülkiyetidir veya kullanım, çoğaltma veya genele bildirme haklarına tabidirler.  Bu bilgiler, vesaikler ve maddeler bu Websitesi aracılığı ile topluma bildirilmiş olması süresince telif hakkını koruyacak olan yasalara tabidirler. Fikri mülkiyet hakları konusunda Websitesine bakmaktan başka hiç bir ruhsat veya bir hak bir tarafa verilmemiştir.  
Websitesi belgelerinin çoğaltılması ancak kişisel ve özel kullanıma yönelik bilgilendirme amacıyla izin verilir.  Başka amaçlarla yapılan suretlerin çoğaltılması veya kullanımı resmi olarak yasaktır ve Şirket tarafından öncelikli ve resmi kullanıma tabidir.  Her halükarda, bu Websitede bulunan bilgilerin izinli olarak çoğaltılmasında kaynak zikredilmeli ve sahiplik konusunda yeteri kadar referans yapılmalıdır.  


3.2.    Ayırdedici İşaretler 
Aksi şart koşulmadıkça şirket isimleri, logo tipleri, ürünler ve Websitede aktarılan markalar Şirketin veya TotalEnergies gurubu içerisindeki şirketlerin mülkiyetidir veya kendilerine verilmiş olması halinde kullanım, çoğaltma veya genele bildirme/ iletme haklarına tabidirler.  Bunları Şirketten öncelikli yazılı izin almadan kullanabilirsiniz. 

 

3.3.    Veritabanları  
Şirket Websitesindeki veri tabanlarının kontrolcüsüdür ve Şirket kullanıma sunulan bir veritabanının sahibidir.  Özel kullanım dahil veri tabanlarının önemli bir miktarını veya sayısal kısmını çıkarabilir veya tekrar kullanabilirsiniz. 

 

4.    Taahhütleriniz  


4.1.    Bilgileri Kullanma Hakkı 
Bilgi sağlayan Websitenin her ziyaretçisi anılan bilgiler ile ilgili tüm devredilebilir hakları Şirkete vermektedir ve bunlardan Şirketin yararlanmasına izin vermektedir.  Gizli olmadığı kabul edilecek ziyaretçiler tarafından verilen bilgiler.  Ancak, sağlanan bilgiler yürürlükteki yasa ile tanımlanan şekilde kişisel bilgilerdir, bunun anlamı anılan bilgilerin işlemini, bu Websiteye uygulanan bizim Kişisel Veri Koruma Politikamız olan 'ye uygun olarak yapmayı taahhüt ediyoruz demektir.


4.2.    Yasaya Uygunluk  
 Bu Websitenin her bir ziyaretçisi aynı zamanda kendisinin bu tedbirlere ve mevcut yasalara ve özellikle aşağıdakilere uyduğunu tasdik etmektedir: 
-    Websiteye girmek ve onu kullanmak için gerekli beceri ve vasıtaya sahiptir. 
-    Kullanılan IT yapılandırmasında bir virüs bulunmadığını ve tam olarak çalışır halde olduğunu doğrulamıştır. 
-    İlgili olduğu yerde (kişisel nitelikteki verilerden başka) verilen bilgileri kullanma hakkını Şirkete ve ortaklara vermektedir. 
-    Gizli tutmalıdır ve Şirketin sizin belli kısımlara girmeniz için gönderebileceği erişim kodları ve şifrelerinin kullanımından ve güvenliğinden netice olarak yükümlüdür.  Sahte kullanım veya anılan erişimlerin sahte kullanım teşebbüsünde bulunulması durumunda Websiteye erişiminizi askıya alma hakkını mahfuz tutar. 

 

5.    Hipermetin Linkleri  


5.1.    Linklerin Etkinleştirilmesi.  Şirket bağlantılar sağladığı websitelerinin muhtevası konusundaki bir yükümlülüğü resmen reddetmektedir.  Anılan linkler bir hizmet olarak bu Websitenin kullanıcılarına sunulmaktadır.  Uygulamalarını anlamak için websitelerine ait genel şartlar ve koşullar ve kişisel veri koruma politikası konusunda görüş alınız.  Linkleri kullanma kararını sadece Website kullanıcısı verebilir. Herhangi bir anda bu Websitedeki bir linki değiştirebilir veya silebiliriz. 


5.2.    Link izni. Bu Websiteye yönelik bir hipermetin linki oluşturmayı isterseniz, bu belgenin bitiminde verilen irtibat bilgilerini kullanarak Şirketten öncelikli yazılı izin almalısınız. 

6.    Resmi Bildiri  


6.1.    Bilgiler 
Bu www (Dünya Geneli Web) sunucusunda bulunan bilgiler ("Bilgiler") iyi niyet ile verilmiştir.  Bu bilgilerin Websitesinde yayınlandığında doğru oldukları düşünülmektedir.  Ancak Şirket bu Bilgilerin kapsamlı ve doğru olduklarını ne garanti eder ne de taahhüt eder.  Bilgilere güvenmenizden kaynaklanan tüm riskler size aittir.  Kullanımdan önce belli bir amaca yönelik çıkarını sizin veya bir onu alan başka kişinin tespit etmesi koşulu ile bu bilgiler verilmektedir.  Anılan Bilgilere dayanmanızdan, onun kullanımından ve ifade ettiği bir ürünü kullanmaktan kaynaklanan yaralanmaya yönelik yükümlülüğü Şirket hiç bir surette kabul etmeyecektir.  Bu bilgilerin bir patent, telif hakkı veya müseccel ticari marka ile çatışan bilgileri, ürünleri, prosedürleri, ekipman veya formülü kullanmayı tavsiye ettiği kabul edilmeyecektir.  Bilgilerin kullanımının bir patent, telif hakkı veya müseccel ticari markayı ihlal etmesi halinde Şirket aşikar veya dolaylı bir yükümlülüğü kabul etmemektedir.  
Şirket ve direkt veya dolaylı olarak sahip olunan bağlı şirketler veya tali şirketler ve TotalEnergies gurubu içerisindeki bir şirket hisseler veya diğer sıralanan veya sıralanmayan ciro edilebilen tahvilleri iktisap etmek için teklifleri veya teşvikleri satın almak için kendi websitelerinin muhtevasını özümseyebilecek bir manayı kategorik olarak reddeder. Verilen bilgilerin ticari niteliği veya belli bir amaca yönelik uygunluğu gibi anılan bilgilerin kendisine değindiği ürünler konusunda hiç bir açık veya dolaylı garanti verilmemektedir.  İnternet veya onun web sunucularında yayınlanan Bilgileri güncellemek veya düzeltmek için Şirket hiç bir surette taahhütte bulunmamaktadır.  Benzer şekilde, önceden bildirmeden herhangi bir zamanda kendi Websitesinin muhtevasını tadil etme veya düzeltme hakkını mahfuz tutar.  


6.2.    Bulunurluk
Websitenin kesintisiz olarak çalışacağını veya ona erişimi sağlayan sunucuların çalışacağını ve/veya hipermetin linklerinin değindiği üçüncü taraf sitelerinde virüslerin bulunmayacağını Şirket garanti etmemektedir. 

 

7.    Websitenin kullanım şartları ve koşulları ve yürürlükteki yasa güncellemeleri 


Şirket herhangi bir zamanda Websitenin bu Kullanım Koşullarını güncelleyebilir.  Netice itibariyle, yürürlükteki en son Kullanım Koşullarına düzenli olarak müracaat etmenizi davet ediyoruz. Websitesinin bu genel kullanım şartları yürürlükteki yasalara tabidirler. 

 

8.    İrtibat Bilgileri 


Bu Websitesinin kullanım koşulları ile ilgili tüm sorularınızı  as24@as24.com adresine eposta göndererek veya aşağıdaki adrese yazı göndererek yöneltebilirsiniz: 
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - France