Ağır vasıtalar için , Avrupa’nın bir numaralı Dizel dağıtıcısı AS 24, profesyonel taşımacılara kaliteli, ihtiyaçlarına uygun bir Dizel çeşitleri sunuyor (Dizel , Zirai Araç Dizeli , Soğuğa Dayanıklı Dizel *).
(*) mevsime bağlı olarak

Dizel nedir?

Dizel, öncelikle yanmalı motorlarda enerji kaynağı olarak kullanılır.

Ayrıca aracın düzgün işlemesi için gerekli teknik bir sıvıdır. Belirli ihtiyaçlara cevap verir:

 • Yanma özelliği
 • Motor yağı kuvveti
 • Sülfür içerme (çevresel etki)
 • Paslanma direnci özelliği (zamanla dengelenme)

Avrupa normlarına göre düzenlenmiş bir üründür:

 • EN 590 normu motor ve zirai araç Dizellerinin kalitesini belirtir
 • EN 14214 normu Dizellere karıştırılması mümkün olan biyodizel kalitesini belirtir

Son olarak Dizel, formülünde pek çok bileşen içeren bir üründür:

 • Fosil hidrokarbonlar %93 ve üstü
 • 1000 Lt için 1Lt katkı maddesi
 • Düzenlemeye uygun olarak
 • Dağıtıcılara uygun olarak değişken

Dizelin özellikleri

Etkilerinin ana özellikleri

 • Setan 51 minimum oranı => Yanma kalitesini etkiler (başlatma, gürültü, kirletici maddeler).
 • Soğuk direnci (kış kalitesi) => Motorun kışın iyi çalışmasını etkiler.
 • Az sülfür içerme => Katalizörün ve partikül filtresinin işleyişini, kirletici maddelerin azalmasını güvence eder.
 • Paslanma direnci ve zamanla depolamanın dengelenmesi => Yanma kalitesini, depolama ve motor tanklarındaki kirlenmeyi etkiler.
 • Motor yağı kuvveti => Zamanla motorun çeşitli parçalarının direncini etkiler (enjeksiyon sistemi, vb.)

Dizelin bozulma noktası Ekim ve Mart ayları arasında (-5°C) ve Nisan ve Eylül ayları arasında (+5°C)’tir. Dizelde ilk kristalleşmeyi oluşturan sıcaklığa bağlıdır.

Dizelin filtrelenebilme limit sıcaklığı Ekim ve Mart ayları arasında (-15°C) ve Nisan ve Eylül ayları arasında (0°C)’tir. Dizel filtresini tıkayan ilk kristalleşmeyi oluşturan sıcaklığa bağlıdır.

Farklı Dizel türleri

Zirai Araç Dizeli veya Kırmızı Dizel

2011 Kasımından beri Fransa'da mevzuat, her yol dışı hareketli makine ve kamyonlar üzerine monte edilmiş frigo soğutma ürünleri için, 10 mg/kg’dan daha düşük sülfür içeren Dizel kullanımını zorunlu kılıyor. Bunun sonucu olarak bu makineler artık yakıt (Fuel Oil) kullanamıyor ve Kırmızı dizel ile doldurulmaları gerekiyor.

Kırmızı renkli dizel, EN 590 normuna uyar. En avantajlı vergilendirme hakkını başlattığından, Dizelden daha büyük bir kâr beklentisini sunar.

Belçika, Büyük Britanya, İrlanda ve İspanya gibi Avrupa'nın diğer ülkeleri soğutma ünitelerine yönelik olarak vergilendirilmemiş Dizel de kullanırlar. AS 24 ağı bu Dizeli tüm bu ülkelerde dağıtır

Soğuğa Dayanıklı Dizel

Birleşiminden ötürü Dizel, soğuğa karşı hassas bir üründür. Sıcaklık düştükçe parafin kristalleri oluşur ve Dizel filtresini tıkayabilir. Bu durum, aracın zor çalışmasına veya ilerlemesine ve hatta çalıştırılamamasına sebep olabilir.

Kışın, 1 Kasımdan 31 Marta kadar, kış şartlarına uygun olarak ve soğuğa karşı daha dayanıklı standart bir Dizel de Avrupa'daki tüm AS 24 istasyonlarına yerleştirilir.

Fransa'da, soğuktan daha fazla etkilenen bazı bölgelerde AS 24 istasyonlarına Soğuğa Dayanıklı Dizel yerleştirir. Bir kış Dizeli, içeriğine belirli katkı maddelerinin eklenmesiyle güçlendirilmiştir.

Profesyonel Bakış: Ticari katkı maddeleri kullanmaktansa Soğuğa Dayanıklı Dizel kullanmak daha iyidir. Kuşkusuz, etkili olması için katkı maddesi sıfırın üzerindeki sıcaklıklarda elde edilmiş olmalıdır. Öte yandan bu katkı maddelerinin fazla miktarda bulunmasıyla bu maddelerin bir araya gelecekleri ve yakıtın soğuk direncinin bozulacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Dizel soğuğun karşısında: Profesyonel araçlar için tavsiyeler:

Kış mevsiminin başında

En soğuk dönemde

 1. İlk soğuklar gelmeden önce kış Dizel ikmali için tedariğinizi en uygun hale getirin.
 2. Kış için aracınızın gerekliliklerini kontrol etmek adına kullanım kılavuzlarına başvurun.
 3. Kış için üreticinin önerilerine cevap veren bir motor yağı kullanın.
 4. Soğuğa karşı korumak üzere havalandırma tesisatı ve hacim ölçer üzerine bir yalıtım kurun.
 5. Havadar depolama yerine, soğuğa karşı korunaklı gömülü depolamayı tercih edin. Mümkün olduğunca soğuğa karşı korunaklı mobil bir depo düşünün.
 1. Düzenli olarak tekerlerin basıncını kontrol edin.
 2. Araçlarınızın ve depolama ünitelerinizin filtrelerinin iyi durumda (su ve parafin olmaması) olduğundan emin olun. Gerekiyorsa temizleyin.
 3. Yola çıkmadan önce motoru birkaç dakika çalışır bırakın ve ilk kilometrelerde ortalama hızda sürün.
  Bu, motor sıcaklığının kademeli olarak artmasını sağlayacaktır.
 4. Dolu depo, geceleyin soğuğa karşı hassas olacaktır: Depoyu günün sonunda doldurmayı düşünün.
 5. Isıl kayıpları maksimum düzeyde önlemek için araçlarınızı rüzgar ve soğuk almayan yerlere park edin. Araçlar korunaklı bir yere çekilemezse, rüzgar etkisini azaltmak için araçları yan yana park edin.

Uygulamada Dizel

Karayolu profesyonellerine yönelik bir Dizel istasyonu ağı

AS 24 Dizel ve kırmızı dizel tedariğinizi kolaylaştırıyor.

Ağır vasıtalara uygun bir alt yapıdan yararlanırsınız:

 • Geniş yollar, manevra hareketlerini kolaylaştırır.
 • Dizel için yüksek debili pompa (10 m3 /saat).
 • En hızlı tedarik için dolu çift depo dolum ekipmanları.
 • İstasyonda durma zamanını azaltmak için Dizel ve Kırmızı Dizel aynı ada üzerinde.

AS 24 istasyonlarında Dizel

Dizel kalite kontrolü AS 24’ün müşterilerine, her bir deposundan kaliteli Dizel dağıtımı sağlaması için temel bir ögedir.

TOTAL, titiz prosedürler göre rafineri ve depolarda kalite kontrolü gerçekleştirir. Ardından ürün kalitesi hakkında şikayet olması durumunda AS 24 servis istasyonlarında analizler gerçekleştirir.