Ağır vasıtalar için , Avrupa’nın bir numaralı Dizel dağıtıcısı AS 24, profesyonel taşımacılara kaliteli, ihtiyaçlarına uygun çeşitleri sunuyor (Dizel , Zirai Araç Dizeli , Soğuğa Dayanıklı Dizel *).
(*) mevsime bağlı olarak

DİZEL NEDİR?

Dizel, öncelikle yanmalı motorlarda enerji kaynağı olarak kullanılır.

Ayrıca aracın düzgün işlemesi için gerekli teknik bir sıvıdır. Belirli ihtiyaçlara cevap verir:

 • Yanma özelliği
 • Motor yağı kuvveti
 • Sülfür içerme (çevresel etki)
 • Paslanma direnci özelliği (zamanla dengelenme)

Avrupa normlarına göre düzenlenmiş bir üründür:

 • EN 590 normu motor ve zirai araç Dizellerinin kalitesini belirtir
 • EN 14214 normu Dizellere karıştırılması mümkün olan biyodizel kalitesini belirtir

Son olarak Dizel, formülünde pek çok bileşen içeren bir üründür:

 • Fosil hidrokarbonlar %93 ve üstü
 • 1000 Lt için 1Lt katkı maddesi
 • Düzenlemeye uygunluk
 • Dağıtıcılara uygun olarak değişken

DİZELİN ÖZELLİKLERİ

Avrupa düzenlemelerine istinaden, standart dizel %7’ye kadar diodizel içerebilir.

Etkilerinin ana özellikleri

 • Setan 51 minimum oranı => Yanma kalitesini etkiler (başlatma, gürültü, kirletici maddeler).
 • Soğuk direnci (kış kalitesi) => Motorun kışın iyi çalışmasını etkiler.
 • Az sülfür içerme => Katalizörün ve partikül filtresinin işleyişini, kirletici maddelerin azalmasını güvence eder.
 • Paslanma direnci ve zamanla depolamanın dengelenmesi => Yanma kalitesini, depolama ve motor tanklarındaki kirlenmeyi etkiler.
 • Motor yağı kuvveti => Zamanla motorun çeşitli parçalarının direncini etkiler (enjeksiyon sistemi, vb.)

Dizelin bozulma noktası Ekim ve Mart ayları arasında (-5°C) ve Nisan ve Eylül ayları arasında (+5°C)’tir. Dizelde ilk kristalleşmeyi oluşturan sıcaklığa bağlıdır.

Dizelin filtrelenebilme limit sıcaklığı Ekim ve Mart ayları arasında (-15°C) ve Nisan ve Eylül ayları arasında (0°C)’tir. Dizel filtresini tıkayan ilk kristalleşmeyi oluşturan sıcaklığa bağlıdır.

FARKLI DİZEL TÜRLERİ

Zirai Araç Dizeli veya Kırmızı Dizel

2011 Kasımından beri Fransa'da mevzuat, karayolu dışında kullanılan hareketli makineler üzerine monte edilmiş frigo soğutma ürünleri için, 10 mg/kg’dan daha düşük sülfür içeren Dizel kullanımını zorunlu kılıyor. Bunun sonucu olarak bu makineler artık yakıt (Fuel Oil) kullanamıyor ve Kırmızı dizel ile doldurulmaları gerekiyor.

Kırmızı renkli dizel, EN 590 normuna uyar. Daha avantajlı bir vergilendirme sistemi için fırsatı verdiğinden dolayı, yüksek karlılık imkanı sunabilmektedir.

Belçika, Büyük Britanya, İrlanda ve İspanya gibi Avrupa'nın diğer ülkeleri soğutma ünitelerine yönelik olarak vergilendirilmemiş Dizel de kullanırlar. AS 24 ağı bu Dizeli tüm bu ülkelerde dağıtır.

 

HVO100 : % 100 yenilenebilir yakıt 


AS24 enerji geçişi hususunda destek sağlayarak çevrede yarattığınız etkiyi azaltmanıza yardım eder.


HVO (Hidrojenle İşlenmiş Bitkisel Yağ II) nedir?


Geleneksel yakıtın yerine geçebilen %100 yenilenebilir bu alternatif yakıt, biyolojik kaynaklı hammaddelerden, artık ürünlerden ve atıklardan yapılmıştır. Geleneksel bir yakıtla aynı kimyasal yapıya sahip olup, yakıt motorda % 100 oranında esnek bir şekilde veya karıştırılarak veya değiştirilerek kullanılabilir. TotalEnergies HVO100, EN15940 standardını (sentetik yakıt XTL) karşılamaktadır ve çoğu yakıt motoruyla uyumludur.


HVO'nun avantajları:

 • Standart yakıtınızın yerine geçer
 • %100 yenilenebilirdir
 • CO2 yayılımını ve çevre kirletici faktörleri azaltır

DİZEL SOĞUĞUN KARŞISINDA: PROFESYONEL ARAÇLAR İÇİN TAVSİYELER:

Kış mevsiminin başında

En soğuk dönemde

 • İlk soğuklar gelmeden önce kış Dizel ikmali için tedariğinizi en uygun hale getirin.
 • Kış için aracınızın gerekliliklerini kontrol etmek adına kullanım kılavuzlarına başvurun.
 • Kış için üreticinin önerilerine cevap veren bir motor yağı kullanın.
 • Soğuğa karşı korumak için havalandırma tesisatı ve hacim ölçer üzerine bir yalıtım kurun.
 • Hava depolama yerine, soğuğa karşı korunaklı gömülü depolamayı tercih edin. Mümkün olduğunca soğuğa karşı korunaklı mobil bir tercih ediniz.
 • Düzenli olarak tekerlerin basıncını kontrol edin.
 • Araçlarınızın ve depolama ünitelerinizin filtrelerinin iyi durumda (su ve parafin olmaması) olduğundan emin olun. Gerekiyorsa temizleyin.
 • Yola çıkmadan önce motoru birkaç dakika çalışır bırakın ve ilk kilometrelerde ortalama hızda sürün.
  Bu, motor sıcaklığının kademeli olarak artmasını sağlayacaktır.
 • Dolu depo, geceleyin soğuğa karşı hassas olacaktır: Depoyu günün sonunda doldurmayı düşünün.
 • Isıl kayıpları maksimum düzeyde önlemek için araçlarınızı rüzgar ve soğuk almayan yerlere park edin. Araçlar korunaklı bir yere çekilemezse, rüzgar etkisini azaltmak için araçları yan yana park edin.

Kış mevsiminin başında

İlk soğuklar gelmeden önce kış Dizel ikmali için tedariğinizi en uygun hale getirin. Kış için aracınızın gerekliliklerini kontrol etmek adına kullanım kılavuzlarına başvurun. Kış için üreticinin önerilerine cevap veren bir motor yağı kullanın. Soğuğa karşı korumak için havalandırma tesisatı ve hacim ölçer üzerine bir yalıtım kurun. Hava depolama yerine, soğuğa karşı korunaklı gömülü depolamayı tercih edin. Mümkün olduğunca soğuğa karşı korunaklı mobil bir tercih ediniz.

En soğuk dönemde

Düzenli olarak tekerlerin basıncını kontrol edin. Araçlarınızın ve depolama ünitelerinizin filtrelerinin iyi durumda (su ve parafin olmaması) olduğundan emin olun. Gerekiyorsa temizleyin.

Yola çıkmadan önce motoru birkaç dakika çalışır bırakın ve ilk kilometrelerde ortalama hızda sürün.
Bu, motor sıcaklığının kademeli olarak artmasını sağlayacaktır.

Dolu depo, geceleyin soğuğa karşı hassas olacaktır: Depoyu günün sonunda doldurmayı düşünün. Isıl kayıpları maksimum düzeyde önlemek için araçlarınızı rüzgar ve soğuk almayan yerlere park edin. Araçlar korunaklı bir yere çekilemezse, rüzgar etkisini azaltmak için araçları yan yana park edin.

UYGULAMADA DİZEL

Karayolu profesyonellerine yönelik bir istasyonu ağı

AS 24 Dizel ve kırmızı dizel tedariğinizi kolaylaştırıyor.

Ağır vasıtalara uygun bir alt yapıdan yararlanırsınız:

 • Geniş yollar, manevra hareketlerini kolaylaştırır.
 • Dizel için yüksek debili pompa (10 m3 /saat).
 • Hızlı dolum için çift depo dolum ekipmanları.
 • İstasyonda kalış süresini azaltmak için Dizel ve Kırmızı Dizel aynı ada üzerinde.

AS 24 istasyonlarında Dizel

Dizel kalite kontrolü, AS 24’ün; müşterilerine her bir deposundan kaliteli dizel dağıtımı sağlamasının temel bir ögesidir.

TotalEnergies, titiz prosedürlere göre rafineri ve depolarda kalite kontrolü gerçekleştirir. Ardından ürün kalitesi hakkında şikayet olması durumunda AS 24 servis istasyonlarında analizler gerçekleştirir.