as24.com internet sitesine hoş geldiniz. İnternet sitesine bağlanarak, bu Genel Kullanım Hüküm ve Koşullarını ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını herhangi bir sınırlama veya çekince olmaksızın okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi teyit etmektesiniz. Başka AS24 internet sitelerini ziyaret etmeniz durumunda, bu internet sitelerinde kişisel verilerin korunması ve çerezlere ilişkin farklı genel hüküm ve koşullar ile politikaların geçerli olduğunu unutmayınız. Yasal bildirimleri lütfen dikkatle okuyunuz.

Yasal bildirim

1.    Tanımlama  

İnternet sitesini yayınlayan şirket (bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır): 
AS 24

Şirket merkezi: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Fransa
Şirket türü: Anonim Şirket
Tescilli sermaye: 16.931.200 Euro 
Tescil ve Şirketler Sicili: 347 538 043 R.C.S. NANTES
Vergi No: FR 38 347 538 043
E-posta: as24@as24.com
Telefon no: + 33 (0)2 40 92 24 24
Yayın direktörü:  Laurent  POUTS SAINT GERME

İnternet sitesinin teknik tasarımı ve geliştirilmesi: 

SMILE

Simplified Joint Stock Company, registered capital of 814.314,88 euros, whose head office is located at 163 Quai du Dr. Dervaux 92600 Asnières-sur-Seine – France
Listed in the Asnières-sur-Seine Trade and Companies Register under N° 378615363
Phone number: + 33 (0)1 41 40 11 00
Website: www.smile.eu

Barındırma:  

ALTERWAY

Merkezi 1 rue Royale, Bat D - 227, les Bureaux de la Colline - 92210 St Cloud - Fransa adresinde bulunan 812.801 Avro sermayeli basitleştirilmiş anonim şirket
Nanterre ticaret ve şirketler sicilinde 490 932 308 numarasıyla kayıtlı
Telefon: + 33 (0)1 41 16 34 95
Web sitesi: www.alterway.fr

TotalEnergies şirketi bünyesindeki şirketler, kendi yasal varlıklarına ve bağımsız yasal statülerine sahiptir. Bu İnternet Sitesini yayınlayan Şirket, TotalEnergies şirketine aittir. Bu internet sitesinde genel olarak TotalEnergies S.E. (holding şirketi), alt kuruluşları ve iştiraklerine referans verildiğinde zaman zaman "TotalEnergies" ve "TotalEnergies şirketi" ifadeleri kullanılmaktadır. Benzer şekilde, Şirkete veya genel olarak TotalEnergies şirketinin herhangi bir şirketine veya şirket için çalışanlara referans verilirken "biz" ve "bizim" gibi kelimeler de kullanılmaktadır. Bu ifadeler ayrıca, spesifik bir şirket veya şirketleri tanımlayarak herhangi bir faydalı amaca hizmet edilmediğinde de kullanılmaktadır. Bu ifadelerden TotalEnergies S.E. veya herhangi bir alt kuruluşu veya iştirakinin, TotalEnergies şirketinin başka herhangi bir şirketin iş ve yönetiminde yer aldığı anlamı çıkarılamaz.
 
2.    Faaliyetlerle İlgili Bilgiler

Bu İnternet Sitesinde, Şirketin ve TotalEnergies şirketinin belirli faaliyetleriyle ilgili bilgiler sunulmaktadır. Bu bilgiler, herhangi bir özel amaca uygun olduğuna dair herhangi bir garanti olmaksızın genel bilgi olarak sağlanmaktadır. Şirket, bu İnternet Sitesinde yer alan bilgileri istediği zaman ve önceden haber vermeksizin değiştirebilir. 
 
3.    Fikri Mülkiyet

3.1.    Şirket Mülkiyeti
İnternet Sitesinde saklanan tüm bilgi veya belgeler (metin, tüm görüntüler, veritabanları, sesler, fotoğraflar, know-how veya atıf yapılan ürünler) ile İnternet Sitesi ve genel yapısı için oluşturulan tüm öğeler ya Şirketin ya da TotalEnergies şirketinin mülkiyetindedir ve kendilerine verilen kullanım, çoğaltma veya kamuyla paylaşma haklarına tabidir. Bu bilgi, belge ve ögeler, bu İnternet Sitesi aracılığıyla kamuya açık hale getirildiği sürece, telif haklarını koruyan yasalara tabidir. Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olarak herhangi bir tarafa İnternet Sitesini görüntüleme haricinde herhangi bir lisans veya hak tanınmamıştır. 
İnternet Sitesi belgelerinin çoğaltılmasına, yalnızca kişisel ve özel kullanım için bilgi formunda izin verilmektedir. Başka amaçlar için alınan kopyaların herhangi bir şekilde çoğaltılması veya kullanılması resmi olarak yasaktır ve Şirketin önceden ve resmi iznine tabidir. Her durumda, bu İnternet Sitesinde saklanan bilgilerin yetkili kopyasında kaynak belirtilmeli ve tescilli olarak yeterli referanslar yapılmalıdır. 

3.2.    Ayırt Edici İşaretler
Aksi belirtilmediği sürece, İnternet Sitesinde alıntılanan şirket adları, logolar, ürünler ve markalar, Şirketin veya TotalEnergies şirketi bünyesindeki şirketlerin mülkiyetindedir ve kendilerine verilen kullanım, çoğaltma veya kamuyla paylaşma/temsil etme haklarına tabidir. Bu veriler şirketten önceden yazılı izin almadan kullanamazsınız.
3.3.    Veritabanları
Şirket, İnternet Sitesindeki veritabanlarının sorumlusudur ve kullanıma sunulan tüm veritabanlarının sahibidir. Özel amaçlar da dahil olmak üzere veritabanlarının önemli niteliksel veya niceliksel bir bölümünü çıkaramaz veya yeniden kullanamazsınız.

 3.4 Fotoğraf ve videolar için katkıda bulunanların listesi Sitenin görselleri için katkıda bulunanlar 

4.    Taahhütleriniz  

4.1.   İnternet Sitesine bilgi sağlayan her ziyaretçi, Şirkete söz konusu bilgilerle ilgili tüm hakları devredebilir ve Şirkete bunları kullanma yetkisini vermektedir. Ziyaretçiler aracılığıyla temin edilinen ve gizli sayılmayacak bilgiler. Diğer yandan, temin edilinen bilgiler yürürlükteki yasalarca tanımlanan kişisel verilerdir, bu da söz konusu bilgileri bu İnternet Sitesi için geçerli olan Kişisel Verilerin Korunması Politikamıza uygun olarak işlemeyi taahhüt ettiğimiz anlamına gelmektedir.

4.2.    Bu İnternet Sitesinin her bir ziyaretçisi ayrıca bu önlemlere ve yürürlükteki yasalara uyduğunu ve bilhassa:
-    İnternet sitesine erişmek ve kullanmak için gerekli beceri ve araçlara sahip olduğunu;
-    Kullanılan BT yapılandırmasında herhangi bir virüs bulunmadığını ve tamamen çalışır durumda olduğunu doğruladığını;
-    Şirkete ve uygun durumda partnerlere sağlanan bilgileri (kişisel nitelikteki veriler haricinde) kullanmak için hak verdiğini;
-    Özel bölümlere erişebilmeniz için Şirketin size gönderebileceği erişim kodlarını ve şifrelerini gizli tutacağını ve bunların kullanımından ve güvenliğinden sorumlu olduğunu teyit etmektedir. Şirket, söz konusu erişimin hileli kullanımı veya ard niyetli teşebbüsleri durumunda İnternet Sitesine erişimi askıya alma hakkını saklı tutmaktadır.
 
5.    Köprü Metni Bağlantıları 

5.1.    Bağlantıların etkinleştirilmesi. Şirket, bağlantı sağladığı internet sitelerinin içeriğine ilişkin herhangi bir sorumluluğu resmi olarak kabul etmemektedir. Söz konusu bağlantılar, bu İnternet Sitesinin kullanıcılarına hizmet olarak sunulmaktadır. Uygulamalarını anlamak için internet sitelerinin genel hüküm ve koşullarına ve kişisel veri koruma politikasına göz atınız. Bağlantıları kullanma kararı yalnızca İnternet Sitesi kullanıcıları tarafından verilmektedir. Bu İnternet Sitesinde yer alan bir bağlantı her an AS24 tarafından değiştirilebilir veya silinebilir. 

5.2.    Bağlantı yetkilendirme. Bu İnternet Sitesine bir köprü metni bağlantısı oluşturmak isterseniz, bu belgenin sonunda verilen iletişim bilgilerini kullanarak Şirketten önceden yazılı izin almanız gerekmektedir. 
 
6.    Resmi Bildirim ve yükümlülükler

6.1.     Bu www (World Wide Web) sunucusunda bulunan bilgiler ("Bilgiler") iyi niyet çerçevesi altında saklanmaktadır.  İnternet sitesinde bu bilgiler yayınladığı takdirde doğru olduğu kabul edilmektedir.  Ancak, Şirket, Bilgilerin kapsamlı veya doğru olduğunu beyan veya garanti etmemektedir. Bilgilere güvenip güvenmeme ile ilgili tüm riskler tarafınıza aittir. Bu bilgi, sizin veya bunu temin eden herhangi bir kişinin kullanımdan önce belirli bir amaç için ilgisini belirleyebilmesi koşuluyla sağlanmaktadır. Şirket hiçbir koşulda söz konusu Bilgilerin kullanımı veya atıfta bulunduğu bir ürünün kullanılmasından kaynaklanan zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Bilgiler, bir patent, telif hakkı veya tescilli ticari markayla çelişen bilgi, ürün, prosedür, ekipman veya formüllerin kullanılmasına yönelik bir tavsiye olarak kabul edilmeyecektir. Şirket, Bilgilerin kullanımının bir patent, telif hakkı veya tescilli ticari markaya aykırı olması durumunda açık veya zımni her türlü sorumluluğu reddetmektedir. 
Şirket ve doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunan tüm alt kuruluşlar veya iştirakler ve TotalEnergies şirketi bünyesindeki herhangi bir şirket, internet sitelerinin içeriğini hisse veya borsada işlem gören veya listelenmemiş başka kıymetli evrakların satın alma teklifleri veya teşvikleri için asimile eden her türlü yorumu kategorik olarak reddetmektedir. Sağlanan Bilgilerin ticari niteliği veya belirli bir amaca uygunluğunun yanı sıra söz konusu Bilgilerin atıfta bulunduğu ürünler hakkında açık veya zımni hiçbir garanti verilmemektedir. Şirket, hiçbir koşulda İnternette veya internet sunucularında yayılan Bilgileri güncellemeyi veya düzeltmeyi taahhüt etmemektedir. Benzer şekilde, Şirket, İnternet Sitesinin içeriğini herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme veya düzeltme hakkını da saklı tutmaktadır. 

6.2.   Şirket, İnternet Sitesinin veya siteye erişimi sağlayan sunucuların kesintisiz çalışacağını ve/veya köprü metin bağlantılarının atıfta bulunduğu üçüncü taraf sitelerinin virüs içermediğini garanti etmemektedir.
 
7.    Mücbir sebepler
Mücbir sebeplerin ortaya çıkması nedeniyle bu kullanım koşullarındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gecikmesi, kısıtlanması veya imkansız hale gelmesi durumunda Şirket, Kullanıcıya karşı sorumlu tutulamayacaktır.
Bilhassa genellikle Fransız mahkemeleri ve içtihatları tarafından tanınan durumlar mücbir sebep halleri olarak kabul edilmektedir.

8. İnternet Sitesinin kullanım şart ve koşullarının ve geçerli yasaların güncellenmesi

Şirket, İnternet Sitesinin bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda güncelleyebilir. Bunun sonucunda, geçerli en güncel Kullanım Koşullarına düzenli olarak başvurmaya davet edilirsiniz. Genel Kullanım Koşullarının bir veya daha fazla hükmünün kamu politikası tarafından uygulanamaz veya yasak olduğu tespit edilirse, Genel Kullanım Koşullarının etkilenmeyen diğer hükümleri, bu politikanın izin verdiği ölçüde Kullanıcı için geçerli kalmaya devam edecektir.
İnternet Sitesinin bu genel kullanım koşulları yürürlükteki yasalara tabidir.
 
9.    İrtibat Bilgileri


İnternet Sitesinin kullanım koşullarıyla ilgili tüm sorularınızı,  dataprotection@as24.com adresine e-posta ile veya posta yoluyla aşağıdaki adrese yönlendirebilirsiniz: 
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - France