AS 24 Müşteri Bölgesi'ne (bundan böyle "Müşteri Bölgesi" olarak anılacaktır) hoş geldiniz; buraya erişme adresi https://www.as24.comMüşteri Bölgemize bağlanarak veya onu kullanarak bu Genel Kullanım Şartları ve Koşullarını ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını kısıtlama veya ayırma olmadan okumuş olduğunuzu, anladığınızı ve mutabık olduğunuzu kabul edersiniz. Öteki AS 24 internet sitelerini ziyaret ederseniz, bu internet sitelerine kişisel verilerin korunması ile ilgili farklı genel şartlar ve koşullar ve politikalar uygulanacaktır. Bunlara ait yasal bildirileri dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz.

1.    Tanıtım 

Müşteri yayını ve teknik tasarımı ve Müşteri Bölgesi'nin geliştirilmesi (burada "Şirket" olarak anılacaktır): 
AS 24
Genel müdürlük: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - France
Şirket tipi: Basit Anonim Şirket
Kayıtlı sermayesi: 16.931.200 Euro 
Ticaret ve Şirketler Sicili: 347 538 043 R.C.S. NANTES
Vergi No.: FR 38 347 538 043
E-mail: as24@as24.com
Telefon numarası: + 33 (0)2 40 92 24 24
Yayın müdürü: Guillaume GIMONNET

Bu Şirket, Müşterilerine "Müşteri Bölgesi" ismiyle tahsis edilen bir internet sitesi sunmaktadır.
Müşteri Bölgesi, Müşterilerin kendi cihazlarını ve araç guruplarını en iyi şekilde yönetmeleri için kendi Müşteri Hesabı, cihazları ve ilave hizmetler hakkında bilgi almak ve bunları yönetmek amacıyla kendi Hesabı'na (bundan böyle "Hesap" olarak anılacaktır) ait bilgileri girmelerine imkan vermeyi amaçlar.

Müşteri Bölgesi
Barındırma: 

SIGMA INFORMATIQUE
Genel müdürlük adresi aşağıda yazılı olan 1,729,600€ sermayeli basit anonim şirkettir: 
Zac de la Gesvrine, Rue Newton 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE – France
Nantes Ticaret ve Şirketler Siciline 872 803 390 numarası ile kayıtlı bulunmaktadır. 
Telefon numarası: + +33 (0)2 40 37 14 00
İnternet sitesi: www.sigma.fr
Müşteri Bölgesi
TotalEnergies içerisindeki şirketlerin kendilerine özgü yasal varlığı ve bağımsız yasal statüsü vardır. Bu internet sitesini yayımlayan şirket TotalEnergies dahildir. "TotalEnergies" ve "TotalEnergies" ifadeleri bazen bu Müşteri Bölgesi'nde, TotalEnergies S.E.'ya (holding şirket) ve onun bağlı şirketleri ve tali şirketlerine genel olarak atıf yapılan yerde kolaylık sağlamak için kullanılır. Benzer şekilde "biz", "bize", "bizim" kelimeleri Şirketi veya genel olarak TotalEnergies bir şirketini veya onlara çalışanları anlatmak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda belli bir şirket veya şirketlerin ifade edilmesi ile herhangi bir anlamlı amacın güdülmediği yerde de bu ifadeler kullanılır. Bu ifadelerden TotalEnergies S.E. veya onun bağlı veya tali şirketlerinden birinin TotalEnergies bir başka şirketinin işi ve yönetimi ile ilgisinin olduğu sonucu çıkarılamaz.

2.    Müşteri Bölgesi'nin Amaçları

Müşteri Bölgesi'nin amacı Şirket ile bir AS 24 Kart Sözleşmesi ve/veya araçlar (bundan böyle "Araçlar" olarak anılacaktır) konusunda bir AS 24- EUROTRAFIC veya HGV PASSango Toll Badge Sözleşmesi imzalamış Müşteriler (burada "Kullanıcılar" olarak anılır) tarafından kullanılmasıdır. Kartlar ve HGV PASSango Toll Badge geçiş kartlarına bundan böyle "Cihazlar" denilecektir. 

Müşteri Bölgesi'ne bağlanarak Müşteriler, ücretsiz olarak temel hizmetlere ve Müşteri Bölgesi'nde yayınlanan genel şart ve koşullar uyarınca Sözleşmeye veya Müşteri Bölgesi'nde ilave yaparak Sözleşmenin imzalanması esnasında Müşteri tarafından imzalanan ilave hizmetlere (bundan böyle "İlave Hizmetler" olarak anılacaktır) erişebilirler. 

Müşteri Bölgesi'nde mevcut olan işlevler ve/veya hizmetler aşağıdaki gibidir: 

2.1 – Şirket tarafından online olarak yayınlanan bildiriler hakkında bilgi almak
    
Müşteri Bölgesi Müşterilerin bilhassa aşağıdakileri yapmasına imkan tanır:

-    Şirketin haberleri ve ürün ve hizmet teklifleri hakkında bilgi/görüş almak;
-    Şirket ağında bulunan servis istasyonlarını araştırmak ve ağ durumu ile ilgili bilgiler almak;
-    Şirketin sattığı ürünler ve hizmetlere uygulanan fiyatlar, özel şart ve koşullar, genel şart ve koşullar, Şirket tarafından online olarak yayınlanan AS 24 Cihazlarına ait kullanıcı bildirileri hakkında bilgi almak;
-    Raporlara erişmek ve belgeleri indirmek.

2.2 – İlave Hizmetlere ve seyahat-bağlantılı hizmetlere abone olmak

Müşteri Bölgesi özellikle Müşterilerin aşağıdakine abone olmasına imkan tanır:

- Yer alan ülkelerde Şirketin sunduğu filo-yönetimine ait İlave Hizmetler (Tak&Drive, CARDalert, CARDControl, PASSalert, eBilling, Infoservice, dijital teklif vs.) yanında servis paketleri. 
- ağını kullanan bir Araçtan alınan park etme, geçişler, ruhsatlar, vergiler veya diğer vergiler gibi seyahat-bağlantılı hizmetler. 
"AS 24 Kamyon Yardım Hizmetleri Genel Şart ve Koşulları" altında ortaya konan şart ve koşullar ile birlikte teknik, yasal ve rezervasyon takviye hizmetleri: Müşteri Bölgesinde yayınlanan Teknik, Yasal ve Rezervasyon Yardımı".  
 
2.3    – Cihaz Yönetimi

Müşterilerin aşağıdakileri yapmasına Müşteri Bölgesi imkan tanır:

-    Uygulanan yerlerdeki indirimler dahil istasyon ve ürün başına düşen fiyatlar hakkında görüş almak;
-    defolu Cihazların yenilenmesini ve değiştirilmesini talep etmek;
-    Müşterinin imzaladığı Araç filo-yönetim hizmetleri ile ilgili Cihazlara ait kapasiteleri görmek ve ayar yapmak (kullanım, zaman ayarları, coğrafik ayarlar, finansal ayarlarına (ödeme kapasitesi) ait ayarlar);
-    Cihazı ayarlarken Müşterinin tanımladığı çerçeve dışında bir Cihazın kullanılması ile ilgili uyarılar almak ve anormallikleri takip etmek; 
-    Cihazları askıya almak ve/veya bloke etmek;
-    Cihazları olan Araçlar için gerçekleştirilen işlemlerin listesine bakmak ve bunları indirmek;
-    Belli seyahat-bağlantılı hizmetleri (geçiş ücretleri, ruhsatlar, vergiler ve ağı kullanan bir Araç ile ilgili diğer vergiler vs) sunmak düşüncesi ile Şirketin sözleşmede bulunan taraflar için istenen bilgileri göndermek.

2.4    – Faturalandırma

Müşteri Bölgesini kullanarak Müşteriler maksimum olarak 18 (on sekiz) ay süreye ait faturalara ve/veya borç senetlerine bakabilir ve indirebilir.
Pdf ve elektronik olarak imzalanmış pdf formatında (eFatura hizmetine yazılması esnasında) faturaları indirilebilirler.
Müşteriler faturalandırılacak işlemlere ve geçen yıldaki tüm hizmetlere ait faturalandırma geçmişine de bakabilir. 

2.5    –  “Çoklu-Hesap” Yönetimi

Şirkette birkaç Müşteri Hesabı bulunan bir Müşteri tüm hesaplara aynı anda girilmesine imkan tanıyacak şekilde Müşteri Bölgesinde tek bir giriş noktasının oluşturulmasını isteyebilir. 

2.6    – Konum tanımlama Verileri

Bu hizmete "Satellite PL Toll Badge" Cihazından erişilebilir ve Müşterilerin araçlarının yerini coğrafik olarak konumlamasına, rota-karşılaştırma simülatörünü kullanmalarına ve Müşteri Bölgesi ile seyahatleri rapor etmesine imkan tanır.
Bu hizmet aynı zamanda yakıt işlemlerinin coğrafik konum itibariyle denetlenmesine ve PASSalert hizmetine sınırsız erişim sağlanmasına da imkan tanır 
Müşteriler bu hizmetin kullanılması çerçevesinde kişisel verilerin veri kontrol görevlileri olarak düşünülür ve bilhassa çalışma hukuku ve 2016/679 (GDPR) nolu Genel Veri Koruma Yönetmelikleri açısından uygulanan yönetmeliklere riayet etmeyi taahhüt ederler. 

2.7    – Taleplerin Yönetimi

Fransa genelindeki tüm geçişler için PASSango HGV Toll Badge kartı kullanarak kayıt edilen bir işlem veya yolculuk ile ilgili talepleri Müşterilerin yönetmelerine Müşteri Bölgesi imkan tanır. Taleplere yönelik müşteri verilerini işleme alma faaliyetleri çerçevesinde Fransız otoyol ruhsatlarının veri kontrol görevlileri olduğu kabul edilmektedir.

3.    Erişim Şartları ve Koşulları

Bir AS 24 Kart Sözleşmesi ve/veya AS 24-EUROTRAFIC veya bir HGV PASSango Toll Badge kartı Uygulamasının imzalanmasından sonra Kullanıcıların Müşteri Bölgesine bağlanmasına imkan tanıyan erişim bilgileri posta ile gönderilir. 
Kullanıcılar başkaca kişilerin Müşteri Bölgesine erişmesine serbestçe izin verebilir. 

Müşteri Bölgesine erişim sağlamak için Kullanıcının bir internet bağlantısına ve standart bir internet tarayıcısına erişmesi gerekir.  
Müşteri Bölgesine günde 24 saat ve haftada 7 gün erişilebilir.
 Ancak Şirket, internet sitesinin çalışması ve bulunurluğu konusunda bir sonuç sağlama yükümlülüğü altında değildir.
Sonuç olarak önceden haber vermeden ve takdiri kendine ait olacak şekilde bir teknik veya yasal kısıtlama veya yasaklama dolayısı ile Şirketin herhangi bir zamanda Müşteri Bölgesine erişimi engelleyebileceğini Kullanıcılar açıkça bilir. 

4.    Erişim süresi ve askıya alma

Müşteri Bölgesine erişim Kullanıcı ve Şirket arasındaki Sözleşmenin geçerliliğine bağlıdır. 
Sözleşme fesih edildiğinde Kullanıcı sadece belli kullanıcı işlevlerine (özellikle belli bir süre ile faturalara) erişecektir.
Kullanıcının resmen izin verdiği bir şahıs Şirketten ayrılırsa erişimi geri alma yükümlülüğü Kullanıcıya aittir. 
Bir sahtecilik hali veya erişmek için sahte bir kullanım girişiminde bulunulması halinde Kullanıcıyı askıya alma hakkını Şirket mahfuz tutar. 

5.     GİZLİLİK

Kullanıcılar şifrelerinin gizli tutulmasından ve hesap ve şifreleri ile taahhüt edilen tüm işlemlerden sorumludurlar.
Kullanıcılar, bağlanma işlemine ait bilgilerin ve Şirket tarafından verilmiş bulunan şifrenin gizliliğine uymayı ve uymayı sağlamayı ve bunu sürdürmeyi taahhüt etmektedirler. 
Müşteri Bölgesine erişim gibi Müşteri Bölgesine veya oradan yapılan iletimin Kullanıcıya tahsis edilen bağlanma yolu ile yapıldığını ve Kullanıcının kendisi tarafından veya onun izin verdiği bir şahıs tarafından gerçekleştirilmiş olduğunun kabul edileceğini Kullanıcılar açık şekilde kabul etmektedirler.
Bağlanma bilgileri veya şifre kaybolur veya çalınırsa Kullanıcılar bunu hemen Şirkete bildirecektir. 
Bir bağlantı bilgisinin, şifrenin kaybolmasından, kötüye kullanmadan ve buna bağlı muhtemel sonuçlardan sadece Kullanıcı sorumludur.

6.     Müşteri Bölgesi ve verilerin kullanılması

Müşteri Bölgesi'nde görülen veriler Kullanıcıya aittir ve Kullanıcının sadece kendisi bu verilere erişecek kişileri tayin edecektir.  
Emniyet ve gizliliği sağlamak için veriler hafızaya alınır ve kayıt edilip depolanır. 

7.     Veri değişimi: güvenlik, koruma ve depolama    

7.1     Güvenlik ve koruma

Müşteri Bölgesine izinsiz bir erişimde bulunulmasını ve mübadele edilen bir bilginin değiştirilmesini, çalınmasını veya silinmesini önlemek için Şirket aşağıdakileri taahhüt eder: 
-    Güvenli bir internet bağlantısı kullanmak; 
-    Kullanıcının okuduğunu teyit ettiği bu Sözleşmedeki 7.2 Maddesi "Depolama" altında belirtilen koşulların kayıt ve arşivlenmesini sağlamak ve bunu korumak.  Bunların doğruluğunu teyit eder; bir anlaşmazlık durumunda, bu maddeye göre depolanan ve arşivlenen verilerin kesin niteliğine itiraz etmekten vazgeçtiğini kabul eder.

7.2 Depolama

Kullanıcının Müşteri Bölgesine erişimi sürekli olarak kayıt edilir (tarih, saat tarih, Kullanıcı IP adresi, URL erişimi).
Bu kayıtlar Kullanıcı Hesabı aktif olduğu müddetçe tutulur. Buraya mantıksal ve fiziksel erişimi sadece bilgi sistemi yönetimi yapar. 

8.     Fikri Mülkiyet 

8.1. İlke  

Bu Müşteri Bölgesinde yer alan tüm bilgiler ve belgeler (metin, çizgi veya statik görüntüler, veritabanları, sesler, fotoğraflar, know-how veya alıntı ürünler) gibi bu Müşteri Bölgesi ve onun genel yapısı açısından oluşturulan tüm unsurların mülkiyeti ya Şirket'e veya TotalEnergies içerisindeki şirketlere aittir veya bunlarla ilgili olarak verilen kullanım, çoğaltma veya kamuya bildirme haklarına tabidirler. Bu bilgiler, vesaikler ve kalemler bu internet sitesi aracılığı ile topluma bildirilmiş olması süresince telif hakkını koruyan yasalara tabidirler. Fikri mülkiyet hakları konusunda bir tarafa bu Müşteri Bölgesine bakmaktan başka hiç bir izin veya bir hak verilmemiştir. 
İnternet sitesi belgelerinin çoğaltılmasına ancak kişisel ve özel kullanıma yönelik bilgilendirme amacıyla izin verilir. Başka amaçlarla suretlerin çoğaltılması veya kullanımı resmi olarak yasaktır ve Şirket tarafından öncelikli ve resmi kullanıma tabidir. Her halükarda, bu Müşteri Bölgesi'nde bulunan bilgilerin izinli olarak çoğaltılmasında kaynak zikredilmeli ve sahibi konusunda yeteri kadar açıklama yapılmalıdır. 

8.2. Ayırdedici İşaretler  

Aksi belirtilmedikçe şirket isimleri, logo tipleri, ürünler ve Müşteri Bölgesi'nde aktarılan markalar Şirket'in veya TotalEnergies içerisindeki şirketlerin mülkiyetidir veya bunlarla ilgili olarak verilmiş olan kullanım, çoğaltma veya genele bildirme/ iletme haklarına tabidirler. Bunları Şirketten öncelikli yazılı izin almadan kullanamazsınız.

8.3. Veritabanları 

Müşteri Bölgesindeki veri tabanlarını Şirket kontrol eder ve Şirket kullanıma sunulan bir veri tabanının sahibidir. 

9.     Kullanıcı Taahhütleri  

Bilgi sağlayan Müşteri Bölgesi'nin her ziyaretçisi anılan bilgiler ile ilgili tüm devredilebilir hakları Şirkete sağlamaktadır ve bunlardan Şirketin yararlanmasına izin vermektedir. Ziyaretçiler tarafından verilen bilgilerin gizli olmadığı kabul edilecektir. Ancak, verilen bilgiler yürürlükteki yasa ile tanımlanan kişisel bilgilerdir ve bu da anılan bilgilerin işlemini, bu Müşteri Bölgesine uygulanan Kişisel Veri Koruma Politikamız olan [Kişisel Verilerin Korunması Politikasına ait hipermetin linkini yazınız]'e uygun olarak yapmayı taahhüt etmekte olduğumuz anlamına gelir.
Bu Müşteri Bölgesi'nin her bir ziyaretçisi kendisinin bu tedbirlere ve mevcut yasalara ve özellikle aşağıdakilere uyduğunu tasdik te etmektedir:
-    Müşteri Bölgesine girmek ve onu kullanmak için gerekli ehliyet ve imkanlara sahiptir.
-    Kullanılan BT yapılandırmasında bir virüs olmadığını ve tam olarak çalışır halde olduğunu doğrulamıştır.
-    İlgili olduğu yerde (kişisel nitelikteki verilerden başka) verilen bilgileri kullanma hakkını Şirkete ve ortaklara vermektedir.

Müşteri Bölgesi'ndeki verilerin toptan veya kısmen toplanması ve işlenmesinin, çalışma yasası ile ilgili yerel yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklere göre hüküm verilen çalışan kişinin faaliyetlerinin muhtemel bir denetimi olacağına Müşterinin dikkatini çekeriz.

10.     Hipermetin Linkleri 

Şirket bağlantı sağladığı internet sitelerinin muhtevası konusundaki bir yükümlülüğü resmen reddetmektedir. Anılan linkler bir hizmet olarak bu Müşteri Bölgesinin kullanıcılarına sunulmaktadır. Uygulamalarını anlamak için internet sitelerine ait genel şartlar ve koşullar ve kişisel veri koruma politikası konusunda görüş alınız. Linkleri kullanma kararını sadece Müşteri Bölgesinin Kullanıcıları verirler. Herhangi bir anda bu Müşteri Bölgesi'ndeki bir linki değiştirebilir veya silebiliriz. 

11.     Bildiriler

Müşteri Bölgesi'nde bulunan bilgiler ("Bilgiler") dürüst şekilde verilmektedir. Müşteri Bölgesinde yayınlandığında bu bilgilerin doğru oldukları düşünülmektedir. Ancak Şirket bu bilgilerin kapsamlı ve doğru olduklarını ne garanti etmekte ne de taahhüt etmektedir. Anılan bilgilerin kullanılmasına ait her yükü Kullanıcı yüklenir. Kullanımdan önce belli bir amaca yönelik ilgisini Kullanıcı veya onu alan başka Yetkili Kişinin belirlemesi koşulu ile bu bilgiler verilmektedir. Anılan bilgilere güvenmenizden, onun kullanımından ve ifade ettiği bir ürünü kullanmaktan kaynaklanan zarar görme yükümlülüğünü Şirket hiç bir surette kabul etmeyecektir. Bu bilgilerin bir patent, telif hakkı veya müseccel ticari marka ile çatışan bilgileri, ürünleri, prosedürleri, ekipman veya formülü kullanmayı önerdiği kabul edilmeyecektir. Bilgilerin kullanımının bir patent, telif hakkı veya müseccel ticari markayı ihlal etmesi halinde Şirket açık veya dolaylı bir yükümlülüğü kabul etmemektedir. 
Şirket ve şirketin direkt veya dolaylı olarak sahip olduğu bağlı şirketler veya tali şirketler ve TotalEnergies içerisindeki bir şirket hisseler veya diğer sıralanan veya sıralanmayan ciro edilebilen tahvilleri iktisap etmek için teklifleri veya teşvikleri satın almak için kendi internet sitelerinin muhtevasını yabancılaştıracak bir manayı kategorik olarak reddeder. Verilen bilgilerin ticari niteliği veya belli bir amaca yönelik uygunluğu gibi anılan bilgilerin değindiği ürünler konusunda hiç bir açık veya dolaylı garanti verilmemektedir. İnternet veya onun ağ sunucularında yayınlanan bilgileri güncellemek veya düzeltmek için Şirket hiç bir taahhütte bulunmamaktadır. Benzer şekilde, önceden bildirmeden herhangi bir zamanda kendi internet sitesinin muhtevasını tadil etme veya düzeltme hakkını mahfuz tutar. 

12.     Yükümlülük

Kullanıcının koşulsuz olarak kabul ettiği bu Şart ve Koşullar altında belirtilen koşullara uymayan Müşteri Bölgesi'nin istenmeyen şekilde kullanımından Şirketin sorumlu tutulmayacağını Kullanıcı net olarak kabul eder. 
İnternette dolaşabilen ve çalışma istasyonlarını kirletebilecek virüsler ve kötü amaçlı diğer şekillerden Kullanıcı haberdardır ve bunlardan kendisini korumak için tüm gereken önlemleri alma yükümlülüğü Kullanıcıya aittir.
Ne olursa olsun hiç bir surette nedenine bakmadan Müşteri Bölgesi'nin kullanımından kaynaklanan bir hata veya hatalı kullanımdan Şirket sorumlu tutulmayacaktır. İster doğrudan isterse dolaylı şekilde olsun bir kişinin siteye girmesinin veya siteye erişme veya kullanma imkanının olmamasının yol açtığı neden, menşe, nitelik veya sonuçları ne olursa olsun internet sitesinin kesilmesi, böceklerin çıkması veya çalışma kusuru olması durumunda Şirket bilhassa tüm yükümlülükleri almaktan vazgeçer.  
Bakım nedenleri ile Müşteri Bölgesinin kullanılmasını Şirket bu belge ile kesme veya geçici olarak kısıtlama hakkını mahfuz tutar. 

Hizmetin devam ettirilmesi konusunda Şirket tek olarak vasıta sağlama yükümlülüğünü taşır. Sonuç olarak, geçici veya daimi olarak kesilmeksizin ve askıya alınmadan veya hata vermeden hizmetin çalışmaya devam edeceğini garanti etmez.  Bundan başka, hizmetteki bir gelişme veya değişiklik, hiç bir surette Şirketi yükümlülük altına sokmayacak şekilde Müşteri Bölgesi'nin güncelleme yapılması ve/veya geçici bulunmamasına yol açabilir.    

13.     Mücbir sebepler

Bu Şart ve Koşullar altında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi önüne geçilemeyen bir durumun oluşması nedeniyle gecikmesi, ihlal edilmesi veya imkansız kılınması durumunda Şirket'in Kullanıcıya karşı bir yükümlülüğü olmayacaktır.  
Kabul edilen önüne geçilemeyen durumlar müesses içtihat hukuku ve Fransız mahkemeleri tarafından genelde kabul edilen hallerdir.

14. Müşteri Bölgesi'nin kullanım şart ve koşullarının güncellenmesi ve uygulanacak hukuk

Şirket herhangi bir zamanda internet sitesinin Kullanım Koşullarını güncelleyebilir. Sonuç olarak Kullanıcı yürürlükteki en son Kullanım Koşullarına müracaat etmelidir. Bu genel kullanım şartlarına Fransız yasaları ile hükmedilecektir ve sadece yargı yetkisini elinde bulunduran Fransız mahkemelerine gönderilir.

15. İrtibat Bilgileri

Müşteri Bölgesinin kullanım koşulları ile ilgili tüm soruları as24@tr.as24.com adresine eposta ile veya aşağıdaki adrese posta ile gönderebilirsiniz:
AS 24 TURKEY PAZARLAMA LTD. STI. - Saray Mahallesi Dr. Adnan Buyukdeniz Cad. Akkom Ofis Park Kelif Plaza 3. Blok No:2 Kat:3 34768 - Ümraniye / İSTANBUL