Üdvözöljük az as24.com weboldalon! A weboldalra való csatlakozással Ön tudomásul veszi, hogy kivétel nélkül elolvasta, megértette és elfogadta jelen Általános Felhasználási Feltételeket és a Személyes Adatvédelmi Szabályokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben más AS 24 webhelyeket is meglátogat, ezekre a weboldalakra különböző általános felhasználási feltételek és személyes adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Javasoljuk, hogy ezen weboldalak jogi feltételeit figyelmesen olvassa el.
 

1.    Identitás 


A Weboldalt közzétételéért felelős Társaság (a továbbiakban: „Társaság”): 
AS 24
Központi iroda: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Franciaország
Vállalat típusa: Egyszerűsített részvénytársaság
Jegyzett tőke: 16.931.200 euró 
Kereskedelmi és cégjegyzékszám: 347 538 043 R.C.S. NANTES
Közösségi adószám: FR 38 347 538 043
e-mail: as24@as24.com
Telefonszám: + 33 (0)2 40 92 24 24
Kiadásért felelős igazgató: Guillaume GIMONNET

Az internetes oldal műszaki tervezése és fejlesztése: 

MOTION4EVER
Korlátolt felelősségű társaság; jegyzett tőke: 20.000 euró; központi iroda: 5, Boulevard Ampère 44770 CARQUEFOU - Franciaország 
A NANTES-i Kereskedelmi és cégjegyzékben a 528 633 605 számon szerepel
Telefonszám: + 33 (0)2 40 52 78 30
Weboldal: www.motion4ever.com

Webtárhely: 

OCEANET TECHNOLOGY

Részvénytársaság; jegyzett tőke: 1 530 000  euró; központi iroda: 2, impasse Joséphine Baker – 44 800 SAINT-HERBLAIN - Franciaország 
A NANTES-i Kereskedelmi és cégjegyzékben a 408 893 063 számon szerepel
Telefonszám: + 33 (0)2 28 03 78 78
Weboldal : www.oceanet-technology.com

A TotalEnergia vállalat belüli társaságok saját jogállással és független jogi státusszal rendelkeznek. A jelen weboldal közzétételéért felelős Vállalat a TotalEnergia vállalat tartozik. A jelen weboldalon használt „TotalEnergies” és „TotalEnergia vállalat” megnevezések az egyszerűsítés érdekében a TotalEnergies S.E.-ra, (holdingtársaság), a csoport társult vállalkozásaira és leányvállalataira való hivatkozások. Hasonlóképpen, a „mi”, a „nekünk” és a „miénk” szavak a Társaságra vagy általánosan a TotalEnergia vállalat bármely vállalatára vagy az azoknak dolgozókra utalnak. Ezek a szavak akkor is felhasználásra kerülnek, amikor nem az adott vállalat vagy vállalatok azonosítása a cél. Ezekből a szavakból nem lehet arra következtetni, hogy TotalEnergies S.E. vagy bármelyik társult vállalkozása vagy leányvállalata részt vesz a TotalEnergia vállalat bármely más vállalatának üzletében és irányításában.

 

2.    A Weboldal tevékenységéről


Ez a Weboldal a Társaság és a TotalEnergia vállalat egyes tevékenységeire vonatkozó információkat tartalmazza. Ezek az információk általános tájékoztatásként szolgálnak, annak biztosítása nélkül, hogy bármilyen célra alkalmasak lennének. A Weboldalon található információkat a Társaság bármikor és előzetes értesítés nélkül módosíthatja.  

 

3.    Szellemi tulajdon


3.1.    Cégtulajdon
A Weboldalon tárolt minden információ vagy dokumentum (szöveg, animált vagy statikus kép, adatbázis, hang, fénykép, ismereti anyag vagy idézett termék), valamint a Weboldalhoz és annak általános felépítéséhez létrehozott elemek a Társaság vagy a TotalEnergia vállalat lévő társaságok tulajdonát képezik vagy felhasználási, sokszorosítási vagy nyilvánosságra hozatali jogok hatálya alá tartoznak. Ezek az információk, dokumentumok és elemek a szerzői jogi törvények hatálya alá tartoznak, amennyiben ezeket a Weboldalon keresztül a nyilvánosság rendelkezésére bocsátják. A Weboldal megtekintésén túl a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok tekintetében nem biztosított semmilyen engedély vagy más egyéb jog. 
A Weboldalon található dokumentumok sokszorosítása kizárólag személyes és privát felhasználásra, információs célból engedélyezett. A más célra készített példányok másolása vagy felhasználása szigorúan tilos, és megköveteli a Társaság előzetes és hivatalos felhatalmazását. Mindenesetre az ezen a weboldalon tárolt információk engedélyezett példányának megemlítést kell tennie a forrásról és megfelelő hivatkozásokat kell tartalmaznia a tulajdonjogra vonatkozóan. 


3.2.    Megkülönböztető jelzések
Hacsak másképp nincs feltüntetve, a Weboldalon feltüntetett cégnevek, logók, termékek és márkák a Társaság vagy a TotalEnergia vállalat lévő vállalatok tulajdonát képezik, vagy azokra a felhasználási, sokszorosítási vagy nyilvánosságra hozatali jogok vonatkoznak. Ezek a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használhatók fel.

 

3.3.    Adatbázisok 
A Társaság a Weboldalon található adatbázisok adatkezelője, és a Társaság bármely rendelkezésre bocsátott adatbázis tulajdonosa. Tilos az adatbázisok jelentős részét - akár minőségi, akár mennyiségi szempontból - eltávolítani vagy újra felhasználni.

 

4.    Kötelezettségvállalás  


4.1.    Az információk felhasználásának joga
A Weboldal információkat közlő minden látógatója a Társaságnak átadja az ezekre az információkra vonatkozó átruházható jogokat, és felhatalmazza a Társaságot azoknak felhasználására. A látogatók által nyújtott információk nem minősülnek bizalmas információként. Azonban a rendelkezésre bocsátott információk az alkalmazandó jogszabályok által meghatározott személyes adatok, azaz vállaljuk, hogy ezeket az információkat a Weboldalunk Személyes Adatvédelmi Szabályai  szerint kezeljük. 


4.2.    Törvényes megfelelés 
 A Weboldal minden látogatója tanúsítja, hogy betartja az alábbi előírásokat és a hatályos jogszabályokat, és különösen:
-    Rendelkezik a Weboldalhoz való hozzáférés és annak használatához szükséges képességgel és eszközökkel.
-    Ellenőrizte, hogy a használt számítógépes konfiguráció nem tartalmaz vírusokat valamint annak megfelelő működőképességét.
-    Biztosítja a Társaságnak és - amennyiben szükséges - a partnereknek a rendelkezésre bocsátott információk (a személyes adatoktól eltérő adatok) felhasználására vonatkozó jogot.
-    A bizalmas jelleg biztosítása érdekében látogatóként felelős azon hozzáférési kódok és jelszavak használatáért és biztonságáért, amelyeket a Társaság bizonyos részek elérése érdekében elküldhet Önnek. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldal csalárd felhasználása vagy az ahhoz való csalárd hozzáférés megkísérlése esetén felfüggessze a Weboldalhoz való hozzáférést.

 

5.    Hypertext linkek 


5.1.    A linkek aktiválása. A Társaság hivatalosan lemond minden felelősségről az általa biztosított linkek weboldalainak tartalmát illetően. Ezek a linkek az oldal felhasználóinak szolgáltatásként kerülnek felkínálásra. Kérjük, olvassa el ezeknek a weboldalaknak az általános szerződési feltételeit és személyes adatvédelmi szabályzatát az azokon alkalmazott gyakorlatok megértése érdekében kérjük. A linkek használatára vonatkozó döntés meghozatala kizárólag a Weboldal felhasználóinak felelőssége. A Weboldalon található linkek bármelyikét bármikor megváltoztathatjuk vagy törölhetjük. 


5.2.    Linkengedély A Weboldalon történő hypertext link létrehozásához a jelen dokumentum végén megadott elérhetőségeken keresztül szerezze be a Társaság előzetes írásos engedélyét. 

 

6.    Hivatalos közlemény 


6.1.    Információ
A www (World Wide Web) szerveren elérhető információ megjelenítése jóhiszemű eljárás eredménye. Amikor a Weboldalon megjelenik, az információ helyesnek tekinthető. A Társaság azonban nem állítja és nem is biztosítja az Információ teljességét vagy pontosságát. Az információ felhasználásával járó minden kockázatért Ön vállal felelősséget. Az információ átadása azzal a feltétellel történik, hogy Ön vagy bármely más személy, aki azt megkapja, a felhasználás előtt képes  meghatározni annak adott célra történő felhasználását. A Társaság semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az említett Információ, annak felhasználása vagy az általa hivatkozásként említett termék használata során felmerülő kárért. Az információ nem minősül ajánlattételnek azoknak az információknak, termékeknek, eljárásoknak, felszereléseknek vagy űrlapok használatára, amelyek sértik a szabadalmi, szerzői vagy védjegyekre vonatkozó jogokat. A Társaság semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget nem vállal abban az esetben, ha az információk felhasználása sértik a szabadalmi, szerzői vagy védjegyekre vonatkozó jogokat. 
A Társaság, valamint a TotalEnergia vállalat belül minden, közvetlenül vagy közvetve tulajdonában lévő társult vállalkozás vagy leányvállalat kategorikusan elutasít minden olyan értelmezést, mely a weboldala tartalmát a licitálás vagy a részvények vagy más tőzsdén jegyzett értékpapírok megszerzésére ösztönző ajánlatokhoz hasonlítaná. Nem áll rendelkezésre kifejezett vagy hallgatólagos garancia a rendelkezésre bocsátott Információ kereskedelmi jellegére, illetve az adott célra való alkalmasságára, valamint azokra a termékekre vonatkozóan, amelyekre az említett információk utalnak. A Társaság semmilyen körülmények között nem vállalja az Interneten vagy webszerverein közzétett információk frissítését vagy javítását. Hasonlóképpen a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy Weboldalának tartalmát bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy javítsa. 


6.2.    Elérhetőség
A Társaság nem garantálja, hogy a Weboldal vagy a hozzáférést biztosító szerverek megszakítás nélkül működik, és/vagy hogy a hypertext linkek harmadik fél webhelyei nem tartalmaznak vírusokat.

 

7.    A Weboldal használati feltételeinek frissítése és az alkalmazandó jog


A Társaság a Weboldal használati feltételeit bármikor frissítheti. Ezért felkérjük, hogy rendszeresen keresse fel a hatályos legfrissebb felhasználási feltételeket. A Webhely általános használati feltételei az alkalmazandó jogszabályok hatálya alá esnek.

 

8.    Elérhetőség


A Weboldal felhasználási feltételeire vonatkozó kérdéseket e-mailben az as24.hu.privacy@as24.com címre vagy postai úton a következő címre küldheti el: 
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - France