Üdvözöljük az as24.com webhelyen. A Webhelyre való belépéssel elismeri, hogy elolvasta, megértette és korlátozások és fenntartások nélkül elfogadja ezeket az Általános felhasználási feltételeket és a Személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatunkat. Kérjük, ne feledje, hogy egyéb AS 24 webhelyek meglátogatása esetén azokra eltérő általános felhasználási feltételek és a személyes adatok védelmére, illetve sütikre vonatkozó szabályzatok érvényesek. Javasoljuk, hogy olvassa el figyelmesen ezeknek a webhelyeknek a jogi nyilatkozatait.

Jogi nyilatkozat

1.    Identitás 

A Webhelyet közzétevő társaság (a továbbiakban: „Társaság”): 

AS 24

Székhely:  1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Franciaország
Vállalati forma: Egyszerűsített részvénytársaság
Jegyzett tőke: 16 931 200 euró 
Cégbíróság: 347 538 043 R.C.S. NANTES
Adószám: FR 38 347 538 043
E-mail: as24@as24.com
Telefon: +33 (0)2 40 92 24 24
Felelős szerkesztő: Laurent  POUTS SAINT GERME

Műszaki tervezés és webhelyfejlesztés: 

SMILE
Simplified Joint Stock Company, registered capital of 814.314,88 euros, whose head office is located at 163 Quai du Dr. Dervaux 92600 Asnières-sur-Seine – France
Listed in the Asnières-sur-Seine Trade and Companies Register under N° 378615363
Phone number: + 33 (0)1 41 40 11 00
Website: www.smile.eu
 

Üzemeltetés: 

ALTERWAY

Egyszerűsített részvénytársaság, törzstőke: 812 801 euró, székhely: 1 rue Royale, Bat D – 227, les Bureaux de la Colline – 92210 St Cloud – Franciaország
bejegyzési szám a Nanterre-i cégbíróságon: 490 932 308
Telefonszám: + 33 (0)1 41 16 34 95
Webhely: www.alterway.fr

A TotalEnergies vállalatot alkotó társaságok saját jogi személyiséggel és független jogi státusszal rendelkeznek. A jelen Webhelyet közzétevő Társaság a TotalEnergies vállalathoz tartozik. Az egyszerűség kedvéért ez a Webhely olykor a „TotalEnergies” és „TotalEnergies vállalat” megnevezéseket használja, ezek azonban általában a TotalEnergies S.E. vállalatra (a holdingtársaság), illetve annak leányvállalataira és kapcsolt vállalkozásaira utalnak. Emellett a „mi” névmás és annak ragos alakjai szintén a Társaságra vagy a TotalEnergies vállalatot alkotó társaságokra általánosságban, illetve a nekik dolgozó személyekre utalnak. Ezek a kifejezések olyankor is megjelennek, amikor a konkrét társaság vagy társaságok azonosítása nem szolgál hasznos célt. Ezeknek a kifejezéseknek az egyszerű használatából nem vonható le az a következtetés, hogy a TotalEnergies S.E., valamint annak leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai bármilyen módon részt vesznek a TotalEnergies vállalatot alkotó bármilyen egyéb társaság ügyeiben és irányításában.
 
2.    A tevékenységekre vonatkozó információk

Ez a Webhely a Társaság és a TotalEnergies vállalat bizonyos tevékenységeire vonatkozó információkat tartalmaz. Ezek az információk általános tájékoztatásként szolgálnak, bármilyen garancia nélkül arra vonatkozóan, hogy megfelelnek egy konkrét célnak. A Társaság bármikor és előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen Webhelyen elérhető információkat. 
 
3.    Szellemi tulajdon

3.1.    Társasági tulajdon
A Webhelyen tárolt minden információ és dokumentum (szöveg, animált vagy statikus képek, adatbázisok, hangok, fényképek, szakértelem vagy említett termékek), csakúgy mint a Webhelyhez létrehozott minden elem és annak általános struktúrája a Társaság vagy a TotalEnergies vállalatot alkotó társaságok tulajdonát képezi, vagy az utóbbiaknak nyújtott felhasználási, reprodukálási és közzétételi jogok vonatkoznak rájuk. Az információk, dokumentumok és egyéb elemek a szerzői jogot védő jogszabályok hatálya alá tartoznak, amint a Webhelyen elérhetővé teszik őket a nyilvánosság számára. A szellemi jogok tekintetében a Webhely megtekintésén kívül nem biztosítunk semmilyen engedélyt vagy jogot egyetlen fél részére sem. 
A Webhelyen található dokumentumok duplikálása kizárólag tájékoztatás céljából engedélyezett, személyes és magáncélból való felhasználásra. Az egyéb célt szolgáló reprodukálás és a másolatok egyéb célra való felhasználása kifejezetten tilos, és az ilyen műveletekhez a Társaság előzetes hivatalos jóváhagyására van szükség. A Webhelyen tárolt információk engedélyezett reprodukálása esetén a másolatokon minden esetben megfelelő módon fel kell tüntetni a forrást és a tulajdonjogot. 

3.2.    Megkülönböztető jelek
Eltérő nyilatkozat hiányában a Webhelyen említett cégnevek, logók, termékek és márkák a Társaság vagy a TotalEnergies vállalatot alkotó társaságok tulajdonát képezik, vagy az utóbbiaknak nyújtott felhasználási, reprodukálási és bemutatási/közzétételi jogok vonatkoznak rájuk. Felhasználásuk nem engedélyezett a Társaság előzetes írásos engedélyének hiányában.

3.3.    Adatbázisok 
A Webhelyen található adatbázisokat a Társaság kezeli, és ő a tulajdonosa a rendelkezésre bocsátott adatbázisoknak. Az adatbázisok bármilyen, kvantitatív vagy kvalitatív szempontból jelentős részének kinyerése és felhasználása tilos, akkor is, ha az magáncélra történik.

3.4 Fényképek és videók készítői.
A készítők a Webhely képanyagain kerülnek feltüntetésre.

4.    A felhasználó vállalásai  

4.1.   Minden olyan látogató, aki információkat ad meg a Webhelyen, minden átruházható jogot biztosít a Társaság számára ezekre az információkra vonatkozóan, és engedélyezi neki azok felhasználását. A látogatók által megadott információk nem minősülnek bizalmasnak. Ugyanakkor a megadott információk a jogszabályok szerint személyes adatnak számítanak, ami azt jelenti, hogy azok kezelését a Személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatunkkal összhangban végezzük, ami erre a Webhelyre is érvényes.

4.2.    A Webhely minden látogatója kijelenti továbbá, hogy eleget tesz a jelen feltételeknek és a hatályos jogszabályoknak, különösen:
-    Rendelkezik a Webhely meglátogatásához és használatához szükséges készségekkel és eszközökkel.
-    Ellenőrizte, hogy a használt IT-konfiguráció nincs megfertőzve vírusokkal, és megfelelő üzemképes állapotban van.
-    Adott esetben felhasználási jogot biztosít a Társaság és partnerei számára a megadott információkra vonatkozóan (a személyes jellegű adatok kivételével).
-    A Társaság által küldött, és a Webhely egyes részeinek elérését lehetővé tevő belépési kódokat és jelszavakat titokban kell tartania, és következésképpen felelős ezek használatáért és biztonságáért. A Társaság fenntartja a jogot, hogy felfüggessze a felhasználó jogát a Webhely elérésére, amennyiben a felhasználó ezeket a belépési adatokat csalárd módon használja fel, vagy kísérletet tesz erre.
 
5.    Hivatkozások 

5.1.    A hivatkozások aktiválása.
A Társaság hivatalosan elhárít minden felelősséget azoknak a webhelyeknek a tartalmával kapcsolatban, amelyek felé hivatkozásokat oszt meg. Ezeket a hivatkozásokat szolgáltatásként biztosítja a Webhely felhasználóinak. Kérjük, olvassa el az adott webhelyek általános felhasználási feltételeit és a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatait, hogy megismerhesse az általuk alkalmazott gyakorlatokat. A hivatkozások használata kizárólag a Webhely felhasználóinak döntése alapján történik. A Webhelyen található hivatkozásokat bármikor módosíthatjuk vagy törölhetjük. 

5.2.    Hivatkozások engedélyezése Ha a jelen Webhelyre mutató hivatkozást szeretne létrehozni, előzetesen engedélyt kell kérnie a Társaságtól, a jelen dokumentum végén szereplő elérhetőségeken. 
 
6.    Hivatalos értesítés és felelősségek

6.1.     A jelen internetes kiszolgálón elérhető információk (az „Információ”) biztosítása jóhiszeműen történik. Ezt az Információt helytállónak véljük a Webhelyen való közzététel pillanatában. Ugyanakkor a Társaság nem vállal semmilyen garanciát az Információ kimerítő jellegére vagy pontosságára vonatkozóan. A felhasználó visel minden kockázatot azzal kapcsolatban, hogy erre az Információra hagyatkozik. Az Információ biztosítása azzal a feltétellel történik, hogy felhasználása előtt a felhasználó vagy bármilyen más személy képes meghatározni a jelentőségét egy konkrét cél tekintetében. A Társaság semmilyen körülmények között nem felelős azokért a károkért, amelyek abból az okból következnek be, hogy erre az Információra hagyatkoznak, illetve felhasználják azt vagy egy olyan terméket, amelyre vonatkozik. Az Információ nem tekinthető ajánlásnak az információk, termékek, eljárások, felszerelések vagy formulák olyan jellegű felhasználására, ami sért egy szabadalmat, egy szerzői jogot vagy egy bejegyzett védjegyet. A Társaság elhárít minden kifejezett vagy vélelmezett felelősséget, amennyiben az Információ felhasználása sért egy szabadalmat, egy szerzői jogot vagy egy bejegyzett védjegyet. 
A Társaság, az általa közvetlen vagy közvetett módon birtokolt leányvállalatok és kapcsolt vállalkozások, illetve a TotalEnergies vállalatot alkotó valamennyi társaság határozottan elutasít minden olyan értelmezést, ami weboldalaik tartalmát vásárlási ajánlatként, illetve részvények vagy a tőzsdén jegyzett vagy tőzsdén kívüli forgalomképes értékpapírok vásárlására tett felhívásként próbálja feltüntetni. Semmilyen kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk a biztosított Információ kereskedelmi jellegére és adott célnak való megfelelésére vonatkozóan, valamint azoknak a termékeknek a tekintetében, amelyekre az Információ vonatkozik. A Társaság semmilyen körülmények között nem tesz vállalást az interneten vagy az internetes kiszolgálóin közzétett információk frissítésére vagy helyesbítésére. Hasonlóképpen, a Társaság fenntartja a jogot, hogy Webhelyének tartalmát bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy korrigálja. 

6.2.   A Társaság nem vállal garanciát a Webhely megszakítás nélküli működésére, valamint az elérhetőségét biztosító kiszolgálók és/vagy a hivatkozott harmadik fél webhelyek vírusmentességére.
 
7.    Vis maior
A Társaságnak nem merül fel semmilyen felelőssége a Felhasználóval szemben, ha a jelen felhasználási feltételek szerinti kötelezettségeinek teljesítésében vis maior esemény miatt késedelem áll be, illetve ezek teljesítése csak korlátozottan lehetséges vagy ellehetetlenül.
Különösen vis maiornak számítanak azok az események, amelyeket a francia bíróságok és ítélkezési gyakorlat ekként ismernek el.

8. A Webhely felhasználási feltételeinek frissítése és alkalmazandó jog

A Társaság a Webhely jelen Általános felhasználási feltételeit bármikor frissítheti. Ezért kérjük, hogy tekintse át rendszeresen a legfrissebb hatályos felhasználási feltételeket. Ha az Általános felhasználási feltételek egy vagy több rendelkezése a jogszabályok alapján nem érvényesíthető vagy tiltott, az Általános felhasználási feltételek többi, nem érintett rendelkezése az adott jogszabály által megengedett mértékben továbbra is érvényes a Felhasználóra nézve.
A Webhely jelen felhasználási feltételei az alkalmazandó jog hatálya alá tartoznak.
 
9.    Elérhetőségek

A Webhely felhasználási feltételeivel kapcsolatban felmerülő kérdéseivel keressen meg minket a(z) as24.hu.privacy@as24.com e-mail címen, vagy postai úton a következő címen:  AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - France