Üdvözöljük AZ AS 24 ügyfélfelületén (a továbbiakban: „Ügyfélfelület”), amely a https://www.as24.com címen érhető el. Az Ügyfélfelülethez történő csatlakozással vagy annak használatával tudomásul veszi, hogy elolvasta, megértette és korlátozás és fenntartás nélkül elfogadta ezeket az Általános felhasználási feltételeket és a Személyes adatvédelmi politikát. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben más AS 24 webhelyeket is meglátogat, ezekre a weboldalakra különböző általános felhasználási feltételek és személyes adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Javasoljuk, hogy ezen weboldalak jogi feltételeit figyelmesen olvassa el.

1.    Identitás

A vállalat kiadványa és műszaki tervezése és fejlesztése az Ügyfélfelületen (a továbbiakban: „Vállalat”): 
AS 24
Központi iroda: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Franciaország
Vállalat típusa: Egyszerűsített részvénytársaság
Jegyzett tőke: 16.931.200 euró 
Kereskedelmi és cégjegyzékszám: 347 538 043 R.C.S. NANTES
Közösségi adószám: FR 38 347 538 043
E-mail: as24@as24.com
Telefonszám: + 33 (0)2 40 92 24 24
Kiadásért felelős igazgató: Guillaume GIMONNET

A vállalat az ügyfeleinek egy erre a célra létrehozott weboldalt biztosít, amely az „Ügyfélfelület” nevet viseli.
Az Ügyfélfelület célja, hogy lehetővé tegye az ügyfelek számára, hogy hozzáférjenek a fiókjukkal kapcsolatos információkhoz (a továbbiakban „Fiók”), hogy konzultáljanak és kezeljék ügyfélfiókjukat, eszközeiket és kiegészítő szolgáltatásaikat, hogy a lehető legjobban kezelhessék eszközeiket és járműállományukat.

Ügyfélfelület
Webtárhely: 

SIGMA INFORMATIQUE
Egyszerűsített részvénytársaság, amelynek tőkéje 1,729,600 euró, székhelye a következő: 
Zac de la Gesvrine, Rue Newton 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE – Franciaország
A Nantes-i kereskedelmi és cégnyilvántartás:ba bejegyzett cégjegyzékszám: 872 803 390. 
Telefonszám: +33 (0)2 40 37 14 00
Weboldal: www.sigma.fr
Ügyfélfelület
A TotalEnergia vállalat belüli társaságok saját jogállással és független jogi státusszal rendelkeznek. A jelen Ügyfélfelület közzétételéért felelős vállalat a TotalEnergia vállalat tartozik. A jelen Ügyfélfelületen használt „TotalEnergies” és „TotalEnergia vállalat” megnevezések az egyszerűsítés érdekében aTotalEnergies S.E.-ra, (holdingtársaság), a csoport társult vállalkozásaira és leányvállalataira való hivatkozások. Hasonlóképpen, a „mi”, a „nekünk” és a „miénk” szavak a Társaságra vagy általánosan a TotalEnergia vállalat bármely vállalatára vagy az azoknak dolgozókra utalnak. Ezek a szavak akkor is felhasználásra kerülnek, amikor nem az adott vállalat vagy vállalatok azonosítása a cél. Ezekből a szavakból nem lehet arra következtetni, hogy TotalEnergies S.E. vagy bármelyik társult vállalkozása vagy leányvállalata részt vesz a TotalEnergia vállalat bármely más vállalatának üzletében és irányításában.

2.    Az Ügyfélfelület célja

Az Ügyfélfelületet olyan Ügyfelek (a továbbiakban: „Felhasználók”) használhatják, akik a Vállalattal AS 24 kártya szerződést, és/vagy AS 24 – EUROTRAFIC vagy HGV PASSango járművekre vonatkozó autópályadíj- matrica szerződést kötöttek (a továbbiakban: „Járművek”). A kártyák és a HGV PASSango autópályadíj-matrica a továbbiakban „Eszközök”. 

Az Ügyfélfelületre történő bejelentkezéssel az Ügyfelek ingyenesen hozzáférhetnek az alapszolgáltatásokhoz és a Felhasználó által a szerződés aláírásakor előfizetett kiegészítő szolgáltatás(ok)hoz (a továbbiakban: Kiegészítő szolgáltatások) a Szerződés vagy az Ügyfélfelület kiegészítésével az Ügyfélfelületen közzétett általános feltételeknek megfelelően. 

Az Ügyfélfelületen elérhető funkciók és/vagy szolgáltatások a következők: 

2.1 – A Vállalat által online közzétett információk konzultációja
    
Az Ügyfélfelület lehetővé teszi az Ügyfelek számára, hogy:

-    A Vállalati híreket, termékajánlatokat és szolgáltatási ajánlatokat megjelenítse;
-    A Vállalat hálózatában található benzinkutakat kikeresse és a hálózat állapotára vonatkozó információkat szerezzen be;
-    Utána nézzenek díjaknak, különleges feltételeknek, a Vállalat által értékesített termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeknek, a Vállalat által online közzétett AS 24 Eszközökre vonatkozó felhasználói értesítéseknek;
-    Jelentéseket érjenek el és dokumentumokat töltsenek le.

2.2 – Előfizetés további szolgáltatásokra és utazással kapcsolatos szolgáltatásokra

Az Ügyfélfelület lehetővé teszi az Ügyfelek számára, hogy előfizessenek a következőkre:

- A Vállalat által az ezekben az országokban elérhető kiegészítő szolgáltatásokra a flottakezeléshez (TAK&Drive, CARDalert, CARDControl, PASSalert, eszámlázás, Infoservice, digitális ajánlat, stb), valamint szolgáltatási csomagokra. 
- Az utakkal kapcsolatos szolgáltatásokra, mint például parkolás, útdíj, engedély, adó vagy a hálózatot használó bármely Jármű egyéb illetéke. 
Műszaki, jogi és foglalási támogatási szolgáltatások az AS 24 Truck Assistance Services általános szerződési feltételeiben meghatározott feltételek szerint: Az Ügyfélfelületen közzétett Technikai, jogi és foglalási támogatás” című kiadványra.  
 
2.3    – Eszközkezelés

Az Ügyfélfelület lehetővé teszi az Ügyfelek számára, hogy:

-    Kérje a benzinkutankéntii és termékenkénti árakat, beleértve az adott esetben kedvezményeket is;
-    Kérje, újítsa meg és cserélje ki a hibás eszközöket;
-    Tekintse meg és állítsa be a készülékek felső határait az Ügyfél által előfizetett járműpark-kezelési szolgáltatásoknak köszönhetően (használati korlátok, időbeállítások, földrajzi beállítások, pénzügyi beállítások (fizetési felső határ));
-    A készülék üzembe helyezése során a Ügyfél által meghatározott kereten kívüli eszközökkel kapcsolatos riasztások fogadása és bármilyen rendellenesség követése; 
-    Az Eszközök felfüggesztése és/vagy blokkolása;
-    Az Eszközökkel rendelkező járműveken végrehajtott tranzakciók listájának megtekintése és letöltése;
-    A Vállalat szerződéses partnerei számára szükséges adatok küldése bizonyos utazással kapcsolatos szolgáltatások (például úthasználati díjak, engedélyek, adók vagy a hálózatot használó Járművel kapcsolatos egyéb kötelezettségek) nyújtása céljából.

2.4    -Számlázás

Az Ügyfélfelület használatával az Ügyfelek legfeljebb 18 (tizennyolc) hónapig tekinthetnek meg számlákat és/vagy terhelési megjegyzéseket.
A számlák pdf illetve elektronikus aláírással rendelkező pdf formátumban tölthetők le, amennyiben előfizetett az elektronikus számlázási szolgáltatásra.
Az Ügyfelek tanulmányozhatják a még számlázandó tranzakciókat és az elmúlt év összes szolgáltatásával kapcsolatos számlázási előzményeket is. 

2.5    – „Több Fiók” kezelése

A Vállalatnál több Ügyfélfiókkal rendelkező Ügyfél kérheti egyetlen hozzáférési pont létrehozását az Ügyfélfelületen, amely lehetővé teszi az összes fiók egyidejű elérését. 

2.6    – Földrajzi helymeghatározási adatok

Ez a szolgáltatás a „Satellite PL Toll Badge” (Satellite PL úthasználat matrica) eszközről érhető el, és lehetővé teszi az Ügyfelek számára, hogy beazonosítsák járműveik földrajzi helyét, útvonal-összehasonlító szimulátort használjanak, és az Ügyfélfelületen keresztül jelentsék az utakat/útvonalakat.
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi az üzemanyag-tranzakciók földrajzi ellenőrzését és korlátlan hozzáférést a PASSalert szolgáltatáshoz (PASSango Europilot ajánlat). 
Az Ügyfeleket a személyes adatok adatkezelőinek tekintik a szolgáltatás igénybevétele során, és vállalják, hogy betartják a munkajog vonatkozásában alkalmazandó előírásokat és az Általános adatvédelmi szabályokat. 2016/679 (GDPR). 

2.7    -Követelések kezelése

Az Ügyfélfelület lehetővé teszi az Ügyfelek számára, hogy a PASSango HGV útdíjkártyával regisztrált bármely tranzakció vagy utazással kapcsolatos követeléseket kezeljenek Franciaország minden útdíjára vonatkozóan. A követelésekre vonatkozó ügyfél-adatkezelési tevékenységek keretében a francia autópálya-koncessziókat adatkezelőknek tekintik.

3.    A hozzáférés feltételei

AZ AS 24 kártya szerződés és/vagy AS 24-EUROTRAFIC vagy a HGV PASSango Toll Badge (HGV PASSango útdíj matrica) alkalmazás hozzáférési adatai, amelyek lehetővé teszik a Felhasználók számára, hogy bejelentkezhessenek az Ügyfélfelületre postai úton kerül kiküldésre. 
A Felhasználók szabadon jelölhetnek ki további, az Ügyfélfelületre való belépésre jogosult személyeket. 

Az Ügyfélfelület eléréséhez a Felhasználónak internet-hozzáféréssel és szabványos webböngészővel kell rendelkeznie.  
Az Ügyfélfelület a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető.
 A Vállalatot azonban nem köti semmilyen, a weboldal működésére és elérhetőségére vonatkozó kötelezettség.
Következésképpen a Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Vállalatbármikor, előzetes értesítés nélkül és saját belátása szerint bármilyen technikai vagy jogi korlátozás miatt blokkolhatja az Ügyfélfelülethez való hozzáférést. 

4.    Időtartam és felfüggesztett hozzáférés

Az Ügyfélfelülethez való hozzáférés a Felhasználó és a Vállalat közötti szerződés érvényességéhez kapcsolódik. 
A szerződés felmondását követően a Felhasználó csak bizonyos felhasználói funkciókhoz férhet hozzá (nevezetesen korlátozott ideig a számlákhoz).
Amennyiben a Felhasználó által megfelelően felhatalmazott személy elhagyja a Vállalatot, a Felhasználó felelőssége, hogy saját felelősségére visszavonja a hozzáférést. 
A Vállalat ezennel fenntartja a jogot a Felhasználó hozzáférésének felfüggesztésére a hozzáférés bármilyen tisztességtelen vagy tisztességtelen felhasználásra tett kísérlet esetén. 

5.     Titoktartás

A Felhasználók felelősek jelszavuk titkosságáért, valamint a fiókjukkal és jelszavukkal végzett minden tevékenységért.
A Felhasználók vállalják, hogy biztosítják és betartják a megfelelőséget, valamint fenntartják a Vállalat által megadott bejelentkezési azonosító és jelszó titkosságát. 
A Felhasználók egyetértenek abban, hogy az Ügyfélfelületre történő bejelentkezést, valamint az Ügyfélfelületen és onnan történő adattovábbítást a Felhasználóhoz rendelt bejelentkezéssel végzik, és azt a Felhasználó maga vagy az általa felhatalmazott személy végezte el.
A Felhasználók vállalják, hogy azonnal értesítik a Vállalatot, amennyiben a bejelentkezési adat vagy a jelszó elveszett és/vagy ellopták. 
A bejelentkezési adatok, a jelszó elvesztése, azzal történő visszaélés vagy helytelen használat és azok lehetséges következményei kizárólag a Felhasználó felelőssége.

6.     Az Ügyfélfelület és az adatok használata

Az Ügyfélfelületen megjelenő adatok a Felhasználóhoz tartoznak, és a Felhasználó egyedül jelöli ki azokat a személyeket, akik hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz.  
Az adatokat a biztonság és a titoktartás biztosítása érdekében rögzítik és tárolják. 

7.     Adatcsere: biztonság, bizonyíték és tárolás

7.1     Biztonság és bizonyíték

Az Ügyfélfelületre való jogosulatlan belépés megakadályozása, valamint a szolgáltatott információk módosításának, ellopásának vagy törlésének elkerülése érdekében a Vállalat a következőket vállalja: 
-    Biztonságos internetkapcsolat használata; 
-    A rögzítés és archiválás feltételeinek megvalósítása és fenntartása a 7.2. cikk „Tárolás” pontjában meghatározottak szerint, amelyeket a Felhasználó megerősít, hogy elolvasta.  Megerősíti ennek pontosságát, és vita esetén elfogadja, hogy eltekint az e cikk alapján tárolt és archivált adatok bizonyító erejétől.

7.2 Tárolás

A Felhasználó hozzáférése az Ügyfélfelülethez folyamatosan rögzítésre kerül (dátum, idő, felhasználói IP-cím, URL-cím).
Ezek a feljegyzések mindaddig megmaradnak, amíg a Felhasználói fiók aktív. Logikai és fizikai hozzáférése az információs rendszerek adminisztrációjára korlátozódik. 

8.     Szellemi tulajdon 

8,1. Alapelv  

Az Ügyfélfelületen tárolt minden információ vagy dokumentum (szöveg, animált vagy statikus kép, adatbázis, hang, fénykép, ismereti anyag vagy idézett termék), valamint az Ügyfélfelülethez és annak általános felépítéséhez létrehozott elemek a Vállalat vagy a TotalEnergia vállalat lévő társaságok tulajdonát képezik vagy felhasználási, sokszorosítási vagy nyilvánosságra hozatali jogok hatálya alá tartoznak. Ezek az információk, dokumentumok és elemek a szerzői jogi törvények hatálya alá tartoznak, amennyiben ezeket a Weboldalon keresztül a nyilvánosság rendelkezésére bocsátják. Az Ügyfélfelület megtekintésén túl a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok tekintetében nem biztosított semmilyen engedély vagy más egyéb jog. 
Az Ügyfélfelületen található dokumentumok sokszorosítása kizárólag személyes és privát felhasználásra, információs célból engedélyezett. A más célra készített példányok másolása vagy felhasználása szigorúan tilos, és megköveteli a Társaság előzetes és hivatalos felhatalmazását. Az ezen az Ügyfélfelületen tárolt információk engedélyezett sokszorosításának minden esetben meg kell említenie a forrást, és megfelelő hivatkozásokat kell tartalmaznia a tulajdonjogra vonatkozóan. 

8.2. Megkülönböztető jelek  

Eltérő rendelkezés hiányában a Társaság neve, logó típusa, az Ügyfélfelületen feltüntetett termékek és márkák a Társaság vagy a TotalEnergia vállalat belüli vállalatok tulajdonát képezik, vagy a használatuk, másolatok készítésének vagy a nyilvánosság számára történő képviseletének / közlésének jogai vonatkoznak rájuk. Ezek a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használhatók fel.

8,3. Adatbázisok 

A Társaság az Ügyfélfelületen található adatbázisok kezelője, és a Társaság a rendelkezésre bocsátott adatbázisok tulajdonosa. 

9.     Felhasználói kötelezettségek  

Az Ügyfélfelület minden olyan látogatója, amely tájékoztatást nyújt, a Társaság számára az említett információkkal kapcsolatos összes átruházható jogot biztosítja, és felhatalmazza a Társaságot az ilyen jogok használatára. A látogatók által nyújtott információk nem minősülnek bizalmas információként. A megadott információ azonban a vonatkozó jogszabályok által meghatározott személyes adat, ami azt jelenti, hogy vállaljuk, hogy az említett információkat az ezen ügyfélterületre vonatkozó Személyes adatok védelmére vonatkozó irányelveinknek megfelelően kezeljük.
Ezen Ügyfélfelület minden egyes látogatója tanúsítja azt is, hogy megfelel ezeknek az intézkedéseknek és a hatályos törvényeknek, különösen:
-    Rendelkezik az Ügyfélfelületre való bejutáshoz és annak használatához szükséges képességekkel és eszközökkel.
-    Ellenőrizte, hogy a használt számítógépes konfiguráció nem tartalmaz vírusokat valamint annak megfelelő működőképességét.
-    Biztosítja a Társaságnak és - amennyiben szükséges - a partnereknek a rendelkezésre bocsátott információk (a személyes adatoktól eltérő adatok) felhasználására vonatkozó jogot.

Az Ügyfél figyelmét felhívjuk arra a tényre, hogy az adatok teljes vagy részleges összegyűjtése és feldolgozása az Ügyfélfelületen valószínűleg a munkavállalói tevékenységek ellenőrzését jelenti, amelyeket a munkajogra vonatkozó helyi jogszabályokban meghatározott kötelezettségek szabályoznak.

10.     Hypertext linkek 

A Társaság hivatalosan lemond minden felelősségről az általa biztosított linkek weboldalainak tartalmát illetően. Az említett hivatkozásokat szolgáltatásként kínálják az Ügyfélfelület Felhasználói számára. Kérjük, olvassa el ezeknek a weboldalaknak az általános szerződési feltételeit és személyes adatvédelmi szabályzatát az azokon alkalmazott gyakorlatok megértése érdekében kérjük. A linkek használatáról kizárólag az Ügyfélfelület Felhasználói döntenek. Bármikor módosíthatunk vagy törölhetünk egy hivatkozást ezen az Ügyfélfelületen. 

11.     Felszólítás

Az Ügyfélfelületen rendelkezésre álló információk („Információk”) jóhiszeműen vannak megadva. Amikor a Weboldalon megjelenik, az információ helyesnek tekinthető. A Társaság azonban nem állítja és nem is biztosítja az Információ teljességét vagy pontosságát. A Felhasználó viseli mindazt, ami az említett Információ használatára vonatkozik. Az információkat azzal a feltétellel adjuk meg, hogy a Felhasználó vagy bármely más meghatalmazott személy megkapja, meghatározhatja, hogy a felhasználás előtt egy adott célra érdekli-e. A Társaság semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az említett Információ, annak felhasználása vagy az általa hivatkozásként említett termék használata során felmerülő kárért. Az információ nem minősül ajánlattételnek azoknak az információknak, termékeknek, eljárásoknak, felszereléseknek vagy űrlapok használatára, amelyek sértik a szabadalmi, szerzői vagy védjegyekre vonatkozó jogokat. A Társaság semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget nem vállal abban az esetben, ha az információk felhasználása sértik a szabadalmi, szerzői vagy védjegyekre vonatkozó jogokat. 
A Társaság, valamint a TotalEnergia vállalat belül minden, közvetlenül vagy közvetve tulajdonában lévő társult vállalkozás vagy leányvállalat kategorikusan elutasít minden olyan értelmezést, mely a weboldala tartalmát a licitálás vagy a részvények vagy más tőzsdén jegyzett értékpapírok megszerzésére ösztönző ajánlatokhoz hasonlítaná. Nem áll rendelkezésre kifejezett vagy hallgatólagos garancia a rendelkezésre bocsátott Információ kereskedelmi jellegére, illetve az adott célra való alkalmasságára, valamint azokra a termékekre vonatkozóan, amelyekre az említett információk utalnak. A Társaság semmilyen körülmények között nem vállalja az Interneten vagy webszerverein közzétett információk frissítését vagy javítását. Hasonlóképpen a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy Weboldalának tartalmát bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy javítsa. 

12.     Felelősség

A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Vállalat nem vállal felelősséget az Ügyfélfelület olyan nem megfelelő használatáért, amely nem felel meg a jelen általános szerződési feltételekben foglalt rendelkezéseknek, és amelyet a Felhasználó fenntartás nélkül elfogadott. 
A Felhasználó tudatában van és tájékozott az interneten terjedő vírusok és egyéb rosszindulatú kódok olyan formáiról, amelyek megtámadhatják munkaállomásait, és rá hárul minden megfelelő intézkedés megtétele, hogy megvédje magát ezektől.
A Vállalat semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé az Ügyfélfelületének használatából eredő hibákért vagy meghibásodásokért, az okuktól függetlenül. Különösen a Társaság lemond minden felelősségről a weboldal megszakadása, hibák vagy működési hibák előfordulása, valamint bármilyen közvetlen vagy közvetett kár esetén, tekintet nélkül az okokra, eredetre, természetre vagy következményekre, melyet bárki által a webhelyhez való hozzáférés, vagy vagy a webhely elérésének vagy használatának lehetetlensége okoz.  
A Vállalat fenntartja a jogot, hogy karbantartási okokból megszakítsa vagy ideiglenesen korlátozza az Ügyfélfelület használatát. 

A Vállalatot kizárólag a szolgáltatás folyamatosságára vonatkozó közkötelezettség terheli. Következésképpen nem garantálja, hogy a szolgáltatás ideiglenes vagy tartós megszakítás, valamint felfüggesztés vagy hiba nélkül továbbra is működik.  Továbbá a szolgáltatás bármilyen fejlesztése vagy változása az Ügyfélfelület frissítéséhez és/vagy ideiglenes elérhetetlenségéhez vezethet, ami semmilyen körülmények között nem vonhatja maga után a Vállalat felelősségét.    

13.     Vis maior

A Vállalat nem vállal felelősséget a Felhasználóval szemben például azért, mert a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott kötelezettségei teljesítése vis maior bekövetkezése miatt késik, zavart okoz vagy lehetetlenné válik.  
A vis maior elismert esetei elsősorban azok, amelyeket a kialakult ítélkezési gyakorlat és a francia bíróságok általában elfogadnak.

14. Az Ügyfélfelület használati feltételeinek frissítése és az alkalmazandó jog

A vállalat bármikor frissítheti az Ügyfélfelület használati feltételeit. Ennek következtében a Felhasználónak a legújabb felhasználási feltételekre kell hivatkoznia. Ezeket az általános felhasználási feltételeket a francia jog szabályozza, és azokat kizárólag a joghatósággal rendelkező francia bíróságokhoz kell utalni.

15. Elérhetőség

Az Ügyfélfelület használatára vonatkozó feltételekkel kapcsolatos összes kérdést e-mailben a következő címre küldheti : as24@hu.as24.com vagy postai úton a következő címre: 

AS 24 Hungaria Kft. - Neumann J. u. 1. 2040 BUDAÖRS HUNGARY