dvözöljük az AS 24 „Driver” és „Fleet Manager” mobilalkalmazásaiban (a továbbiakban: „Mobilalkalmazások”), amelyek a Play Store, App Store és AppGallery áruházakból való letöltés után érhetők el.
A Mobilalkalmazásokba való belépéssel vagy azok használatával elismeri, hogy elolvasta, megértette és korlátozások és fenntartások nélkül elfogadja ezeket az Általános felhasználási feltételeket (a továbbiakban: „ÁFF”) és a Személyes adatokra és sütikre vonatkozó szabályzatunkat
Kérjük, ne feledje, hogy az AS 24 egyéb Mobilalkalmazásainak felkeresése esetén ezekre az alkalmazásokra eltérő általános felhasználási feltételek, személyes adatokra és sütikre vonatkozó szabályzatok, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó egyéb dokumentumok érvényesek, amelyek elolvasása javasolt.

ÜAz AS 24 egyszerűsített részvénytársaság [Société par actions simplifiée], melynek jegyzett tőkéje 16,931,200 euró, székhelye a Parc Tertiaire Ar Mor, 1 boulevard du Zénith 44818 SAINT HERBLAIN címen található, és a Nantes-i cégbíróságon a 347 538 043 (adószám: FR 38 347 538 043) szám alatt jegyezték be (a továbbiakban: „AS 24”) két Mobilalkalmazást bocsát az ügyfelei rendelkezésére.


Jogi nyilatkozat
 

1. PREAMBULUMOK

A jelen Általános felhasználási feltételek célja azoknak a feltételeknek a meghatározása, amelyek mellett az Ügyfél vagy az Ügyfél által kijelölt felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) jogosult a Mobilalkalmazások ingyenes elérésére és használatára. Az Alkalmazások letöltése a jelen ÁFF fenntartások nélküli elfogadását vonja maga után.

Tervezés és az Alkalmazások fejlesztése
Mobiapps
Egyszerűsített részvénytársaság, melynek jegyzett tőkéje 186 700 euró, székhelye a 14 rue Jules Vernes, 44700 Orvault – Franciaország címen található, és a Nantes-i cégbíróságon a 800 456 097 szám alatt jegyezték be.
Mobil: +33 (0)9 81 99 87 66

Az Alkalmazások üzemeltetése 
Sigma Informatique
Egyszerűsített részvénytársaság, melynek jegyzett tőkéje 1 729 600 euró, székhelye a rue Newton- ZI la Gesvrine 44 240 LA Chapelle sur Erdre – Franciaország címen található, és a Nantes-i cégbíróságon a 872 802 390 szám alatt jegyezték be.
Mobil: +33 (0)2 40 37 14 00.

2. BEMUTATÁS

A Mobilalkalmazások lehetővé teszik a Felhasználó számára, hogy hitelesítés nélkül hozzáférjenek az AS 24 töltőállomás-hálózatára vonatkozó információkhoz (alaprajzok, belépés, térképek, útvonaltervezés stb.).
A „Fleet Manager” Mobilalkalmazás, amelyhez a Felhasználó az azonosító és a jelszó megadása után férhet hozzá, távoli hozzáférést biztosít a MyAS24 Ügyfélfelületnek a Mobilalkalmazásban elérhető egyes funkcióihoz, valamint hozzáférést nyújt az alkalmazás saját funkcióihoz.
A funkciók rendszeres frissítés tárgyát képezik, és az AS 24 fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a funkciók körét és tartalmát.
A „Fleet Manager” Mobilalkalmazás lehetővé teszi továbbá a Felhasználó számára, hogy előfizessen a „CardAlert” szolgáltatásra, az Ügyfél által korábban elfogadott Általános szerződési feltételekben megjelölt előfizetési módszerekkel összhangban. A„CardAlert” szolgáltatás díjának kiszámlázása az előfizetés pillanatában megállapított feltételek szerint történik. Az AS 24 a „Fleet Manager” Mobilalkalmazásban lehetővé teheti az előfizetést egyéb termékekre és szolgáltatásokra.

3. AZ ALKALMAZÁSOK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRÉSE

A Mobilalkalmazások az Apple Store vagy Google Play áruházakból tölthetők le a Felhasználó iOS vagy Android alapú kompatibilis mobileszközére. Egyes szolgáltatások eléréséhez szükség van a GPS aktiválására a mobileszközön.

4. A MOBILALKALMAZÁSOK INGYENES JELLEGE

A Mobilalkalmazások ingyenesen érhetők el. Az AS 24 ugyanakkor nem tesz semmilyen vállalást az Alkalmazások ingyenességének fenntartására vonatkozóan, és fenntartja a jogot a díjszabási elveinek utólagos megváltoztatására. Ebben az esetben a Felhasználó tájékoztatásban részesül a díjszabás megváltozásáról, és szabadon dönthet arról, hogy a továbbiakban használni kívánja-e vagy sem a Mobilalkalmazásokat.

5. FELELŐSSÉG

Az AS 24 fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy megszüntesse a Mobilalkalmazásait, anélkül hogy ezzel bármilyen felelőssége keletkezne. A Felhasználónak rendelkeznie kell a Mobilalkalmazások használatához szükséges kompetenciákkal és felszerelésekkel. A Mobilalkalmazások használatával a Felhasználó elfogadja a mobilkészülékek és az internet használatához kapcsolódó valamennyi kockázat és sajátosság lehetőségét, különösen az átviteli késedelmeket, a műszaki hibákat és a feltörés kockázatát.
Felhívjuk az Ügyfél figyelmét arra a tényre, hogy a Mobilalkalmazások adatainak vagy azok egy részének gyűjtése és kezelése az alkalmazottak által folytatott tevékenység ellenőrzésének minősülhet, ami a francia munka törvénykönyvének L.1222-4 és L.2323-32 cikkeiben meghatározott kötelezettségekkel jár.
Végezetül, a Felhasználónak tudomása van arról, és tájékozott arra vonatkozóan, hogy az interneten vírusok és egyéb kártékony programok lehetnek jelen, amelyek megfertőzhetik a készülékeit. A Felhasználók felelőssége azoknak a szükséges intézkedéseknek a megtétele, amelyekkel megvédhetik magukat ezektől. Az AS 24 semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre a Mobilalkalmazások használatából eredő rendellenességekért, bármi is legyen azok oka.
Az AS 24 különösen elhárít minden felelősséget, a Mobilalkalmazások működésének megszakadása, a hibák vagy működési rendellenességek felmerülése, illetve a közvetlen vagy közvetett károk bekövetkezése esetén, bármi is legyek azok oka, eredete, jellege vagy következménye, amennyiben ezek arra vezethetők vissza, hogy valaki megnyitotta a Mobilalkalmazásokat, illetve elérésük vagy használatuk nem volt lehetséges.
Az AS 24 elhárít továbbá minden felelősséget azokra a károkra vonatkozóan, amelyeket a Mobilalkalmazások elérése vagy használata okoz a Felhasználó számítógépes berendezéseiben.
Az AS 24 karbantartás céljából megszakíthatja a Mobilalkalmazások működését.
Az AS 24 társaságra csupán a Mobilalkalmazások folyamatos elérhetőségének és működésének biztosítására vonatkozó gondossági kötelem hárul.


6. VIS MAIOR

A Társaságnak nem merül fel semmilyen felelőssége a felhasználóval szemben, ha a jelen ÁFF szerinti kötelezettségeinek teljesítésében vis maior esemény miatt késedelem áll be, illetve ezek teljesítése csak korlátozottan lehetséges vagy ellehetetlenül. Különösen vis maiornak számítanak azok az események, amelyeket a francia bíróságok és ítélkezési gyakorlat ekként ismernek el.  


7. ADATVÉDELEM

A „Fleet Manager” Mobilalkalmazás használata szigorúan személyes jellegű. A Felhasználó felelős azoknak a személyeknek a műveleteiért és viselkedéséért, akik az ő belépési kódjait használják, ezért gondoskodnia kell azonosítói és jelszavai titokban tartásáért.

8. BIZTONSÁG, BIZONYÍTÓ ERŐ ÉS TÁROLÁS

Annak érdekében, hogy biztosítsa a továbbított adatok védelmét az illetéktelen hozzáférés, módosítás, megsemmisítés és elvesztés kockázatával szemben, az AS 24 vállalja, hogy: 
- biztonságos kapcsolatot használ a Mobilalkalmazásaihoz,
- végrehajtja és fenntartja a biztonságról, a bizonyító erőről és a tárolásról szóló jelen cikkben meghatározott mentési és archiválási eljárást, amelyről a Felhasználó kijelenti, hogy tudomása van és érti. A Felhasználó elismeri ennek az eljárásnak a megbízhatóságát. A Felhasználó elfogadja, hogy jogvita esetén ez bizonyító erővel bír, és kijelenti, hogy ilyen esetben nem vitatja a jelen cikkel összhangban mentett és archivált adatok bizonyító erejét
A Mobilalkalmazások összekapcsolt szolgáltatásainak Felhasználók általi igénybe vétele folyamatos rögzítés tárgyát képezi (dátum/idő, behívó IP-cím, meglátogatott URL-cím).
Ezek az adatok egy évig kerülnek megőrzésre. Ezekhez úgy számítógépes, mint fizikai formában kizárólag megfelelő engedéllyel rendelkező személyek férhetnek hozzá, akiknek tiszteletben kell tartaniuk az adatok bizalmas jellegét.

9. SZELLEMI TULAJDON

9.1 Alapelv 
A Mobilalkalmazásokban található minden információ és dokumentum (szövegek, animált és nem animált képek, adatbázisok, hanganyagok, fényképek, szakértelem, említett termékek), csakúgy mint a Mobilalkalmazásokhoz létrehozott minden elem és azok általános struktúrája az AS 24 vagy a TotalEnergies társaság tulajdonát képezi, vagy az utóbbiaknak nyújtott felhasználási, reprodukálási és közzétételi jogok vonatkoznak rájuk. Ezek az információk, dokumentumok vagy elemek a szerzői jogok védelméről szóló jogszabályok hatálya alá esnek attól a pillanattól kezdve, hogy a nyilvánosság számára elérhetővé válnak ezekben a Mobilalkalmazásokban. A szellemi tulajdonra vonatkozó jogok tekintetében senkinek semmilyen engedélyt nem adunk és semmilyen jogot nem biztosítunk, a Mobilalkalmazások letöltésére és megtekintésére vonatkozó jogok kivételével. A Mobilalkalmazások dokumentumainak reprodukálása kizárólag tájékoztatási célból engedélyezett, személyes és magáncélból való felhasználásra: az egyéb célt szolgáló reprodukálás és a másolatok egyéb célra való felhasználása kifejezetten tilos, és az ilyen műveletekhez az AS 24 kifejezett előzetes jóváhagyására van szükség. A Mobilalkalmazásokban található információk engedélyezett reprodukálása esetén a másolatokon minden esetben megfelelő módon fel kell tüntetni a forrást és a tulajdonjogot. Ezek a Mobilalkalmazások tiszteletben tartják a szerzői jogokat. A Mobilalkalmazásokban reprodukált és közzétett munkák szerzőinek jogai fenntartásra kerülnek. Engedély hiányában a munkák bármilyen felhasználása tilos, a személyes és magáncélból történő reprodukálás és megtekintés kivételével.

9.2 Jelek és szimbólumok
Eltérő nyilatkozat hiányában a Mobilalkalmazásban említett társaságnevek, logók, termékek és márkák az AS 24 és a TotalEnergies társaságok tulajdonát képezik. Felhasználásuk nem engedélyezett az AS 24 előzetes írásos jóváhagyásának hiányában.

9.3 Adatbázisok
A felhasználó rendelkezésére bocsátott valamennyi adatbázis az AS 24 tulajdona, amely az adatbázisok létrehozója. Az adatbázisok bármilyen, kvantitatív vagy kvalitatív szempontból jelentős részének kinyerése és felhasználása tilos, akkor is, ha az magáncélra történik.

9.4 Személyes adatok
Ezeknek a Mobilalkalmazásoknak a használata nyomán az AS 24 nem kezel személyes adatokat. A „Fleet Manager” Mobilalkalmazás letöltésekor (felhasználói fiók, azonosító) vagy az egyes információkhoz való hozzáférés érdekében megadott információkért a saját általános felhasználási feltételeik szerint a letöltési platformok, valamint adott esetben az információkat biztosító harmadik fél szolgáltatók felelnek.

9.5 Fényképek és videók készítői
A készítők a Mobilalkalmazások képanyagain kerülnek feltüntetésre.


10. AZ ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A jelen Általános felhasználási feltételeket az AS 24 bármikor módosíthatja a Mobilalkalmazások fejlesztésnek céljából. Az alkalmazandó Általános felhasználási feltételek azok, amelyek a Mobilalkalmazások egyes igénybe vételeinek időpontjában érvényesek.
Ha az ÁFF egy vagy több rendelkezése a jogszabályok alapján nem érvényesíthető vagy tiltott, az ÁFF többi, nem érintett rendelkezése az adott jogszabály által megengedett mértékben továbbra is érvényes a Felhasználóra nézve.

11. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

A jelen ÁFF-re és a jelen ÁFF-ből és annak alkalmazásából eredő, illetve azzal kapcsolatos kérdésekre, többet között annak tartalmára a francia jog az irányadó, a lényeges vagy járulékos kötelezettségek teljesítésének helyétől/helyeitől függetlenül.
Bármilyen panasz vagy jogvita rendezése a Nantes-i bíróságok illetékességi körébe tartozik, kivéve ha az illetékességet egy konkrét jogszabály vagy rendelet másra nem ruházza. Az Általános felhasználási feltételek francia nyelvű változata a mérvadó.

12. ELÉRHETŐSÉGEK

A Mobilalkalmazások felhasználási feltételeivel kapcsolatos bármilyen kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: 
dataprotection@as24.com vagy postai úton a következő címen: AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – France.