Üdvözöljük az extranet.as24.com címen elérhető Ügyfélfelületen. Az Ügyfélfelületre való belépéssel, illetve annak megtekintésével és használatával elismeri, hogy elolvasta, megértette és korlátozások és fenntartások nélkül elfogadja ezeket az Adatvédelmi és sütikre vonatkozó szabályzatunkat (a továbbiakban: „Szabályzat”) és az Általános felhasználási feltételeket. Ne feledje, hogy az AS 24 egyéb webhelyeire más általános felhasználási feltételek és adatvédelmi szabályzatok vonatkoznak, amelyek figyelmes elolvasása javasolt. A jelen Szabályzatban nagybetűvel írt kifejezések az Általános felhasználási feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak.

A Szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt azokról a jogokról és szabadságjogokról, amelyeket az Önre vonatkozó személyes adatok általunk történő felhasználásával kapcsolatban gyakorolhat, valamint bemutatja azokat az intézkedéseket, amelyeket ezeknek az adatoknak a védelme érdekében teszünk.

A Társaság és Ön mint Ügyfél közösen határozzák meg, hogy az Ügyfélfelület használatának keretében a személyes adatok kezelése milyen célból és milyen eszközökkel történhet. Következésképpen a Felek az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 26. cikkének értelmében közös adatkezelőknek minősülnek.

Ezennel tájékoztatjuk, hogy a Kártyabirtokosok és/vagy a tehergépkocsiknak szánt PASSango elektronikus útdíjfizető készülékek felhasználóinak személyes adatait kezeli, és amikor az Ügyfélfelületen a Járművekkel és/vagy Eszközökkel kapcsolatos kezelési műveleteket végez, a Társasággal egyetemben közös adatkezelőnek minősül. Következésképpen ezennel vállalja, hogy eleget tesz az adatkezelői minőségünkben ránk háruló kötelezettségeknek az adatkezelési műveletek által érintettek tekintetében.

 

1.    Az adatkezelés célja, jogalap, tárolási időtartam és gyűjtött adatok

Előfordulhat, hogy Önnek vagy az Ügyfélfelülethez való hozzáférésre Ön által feljogosított Felhasználónak meg kell adnia bizonyos személyes adatokat a Társaságnak, például a vezetéknevét, a keresztnevét, az e-mail címét és telefonszámát, hogy hozzáférhessen az Ügyfélfelületen rendelkezésre bocsátott funkciókhoz és/vagy szolgáltatásokhoz. 
A gyűjtött információkra a Társasággal kötött Szerződés(ek) teljesítéséhez van szükség, mivel ezek hiányában a Szerződés nem teljesíthető.
A Társaság az alábbi célokból és az alábbi jogalapokon kezeli az Ön által megadott személyes adatokat:

Az adatkezelés célja

Jogalap

Gyűjtött személyes adatok 

Megőrzési időtartam 

Felhasználói profil létrehozása és hozzáférés az Ügyfélfelülethez, Multipass kezelés

Szerződés

Szerződés Azonosító adatok (Vezetéknév, beosztás, e-mail cím, telefonszám), belépési adatok (felhasználónév, jelszó)

A Szerződés időtartama + 6 hónap

Előfizetés kiegészítő szolgáltatásokra (CARDalert, CARDcontrol, Passalert, AS 24 Truck assistance, eBilling stb.)

Szerződés

E-mail cím

A Szerződés időtartama + 6 hónap

Hozzáférés útvonalhoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz (autópálya díjak, parkoló, útdíjak vagy a hálózat Járművel történő igénybevétele után fizetendő egyéb díjak, műszaki, jogi és foglalási segítségnyújtás)

Szerződés

Rendszám

A Szerződés időtartama + 6 hónap

Eszközök kezelése (AS 24 és AS 24 – EUROTRAFIC kártyák és tehergépkocsiknak szánt PASSango elektronikus útdíjfizető készülékek)

Szerződés

A regisztrált gépjárművezetők vezetékneve és keresztneve, a jármű rendszáma

A Szerződés időtartama + 6 hónap

Számlák kezelése (számlák megtekintése és letöltése, számlázásra váró tranzakciók stb.)

Szerződés

E-mail cím

A Szerződés időtartama + 6 hónap

A jármű földrajzi helyének meghatározása, útvonal-összehasonlító szimulátor, útvonalakról készített jelentések, üzemanyag-tranzakciók ellenőrzése földrajzi helymeghatározással

Szerződés

Rendszám, a jármű GPS-koordinátái

A Szerződés időtartama + 6 hónap

Helymeghatározási adatok: 1 év
 

Az Ügyfél által a francia autópálya-koncessziós cégeknél benyújtott panaszok kezelése

Szerződés

Jármű rendszáma 

A Szerződés időtartama + 6 hónap

E-mailes riasztásokra való feliratkozási kérelem

Szerződés

Azonosító adatok (e-mail cím, név, beosztás)

A kérelmezett e-mailes riasztásokra szóló előfizetés időtartama. Az előfizetés bármikor felmondható.

A későbbiekben nem kerül sor személyes adatainak olyan kezelésére, ami nincs összhangban a fent bemutatott vagy az adatgyűjtési űrlapokon meghatározott célokkal . Az adatok tárolására annyi ideig kerül sor, amíg szükség van a kezelésükre, azaz annyi ideig, amíg az érintett, azaz az Ügyfél vagy a feljogosított Felhasználó hozzáférést igényel az Ügyfélfelülethez. Miután az érintett és az őt foglalkoztató cég között megszűnik a szerződéses viszony, a fiók és a kapcsolódó adatok törlésre kerülnek.
A Felhasználó szabadon kijelölhet az Ügyfélfelület elérésére jogosult további személyeket felhasználói fiókok létrehozásával, konkrét hozzáférési jogosultságok hozzájuk rendelésével és hozzáférési jogosultságok visszavonásával.

 

2.   Az adatok címzettjei

A jelen Szabályzat tárgyát képező adatkezelés elvégzése érdekében személyes adatait továbbíthatják az adatkezelő egy vagy több osztályának vagy a TotalEnergies vállalatot alkotó társaságoknak, csakúgy mint egyes szolgáltatónak vagy alvállalkozónak (a termékek biztosításának vagy a szolgáltatások nyújtásának keretében tevékenykedő Szolgáltató).  
Az 1. cikkben megjelölt személyes adatok tárolásához szükséges tárhelyet a SIGMA INFORMATIQUE biztosítja.

3.    Az adatok továbbítása

Az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbításnak a hatályos jogszabályokkal összhangban, illetve az adatok megfelelő védelmét biztosító módon kell történnie. 
Azoknak az Európai Gazdasági Térségből származó személyes adatoknak a megfelelő védelme érdekében, amelyeket továbbíthatnak az Európai Unión kívüli Total Group társaságoknak, a TotalEnergies vállalat „Kötelező vállalati szabályokat” (belső vállalati szabályokat) dolgozott ki. 
Azoknak az adattovábbításoknak az esetében, amelyek az Európai Gazdasági Térségen kívülre történnek, és amelyekre nem vonatkoznak a Kötelező vállalati szabályok, a megfelelő védelmet biztosító egyéb intézkedések megtételére kerül sor. 
A Kötelező vállalati szabályokra vonatkozó bővebb információért kattintson ide.
A megfelelő védelem biztosítását célzó egyéb intézkedésekre vonatkozó bővebb információkért írjon az alábbiakban megjelölt elérhetőségekre.

4.    Az adatok biztonsága és bizalmas jellege 

Mindegyik adatkezelő megteszi a rá háruló megfelelő technikai és szervezési lépéseket, úgy saját magánál, mint az általa megbízott alvállalkozóknál, annak érdekében, hogy garantálja személyes adatai biztonságát és megőrizze azok bizalmas jellegét, különösen pedig megelőzze azok meghamisítását, sérülését vagy átadását illetéktelen harmadik feleknek.

5.    Sütik kezelése és egyéb nyomkövetők

A sütik olyan fájlok, amelyek adatokat tárolnak az internetes Ügyfélfelület böngészéséről (például látogatások száma, megtekintett oldalak száma stb.), hogy javítsanak az Ügyfélfelület használatakor nyújtott élményen.
A sütik olyan szöveges fájlok, amelyek a munkaállomásán vannak tárolva. Önre vonatkozó különböző információkhoz biztosítanak hozzáférést. Egyesek az oldal szerkesztője (belső), másokat harmadik felek (külső) helyeznek el. 

Az alábbi táblázat részletes információkkal szolgál az extranet.as24.com webhelyen használt minden sütiről. 

A sütiket és az egyéb nyomkövetőket az Ön hozzájárulásának megszerzése után engedélyezzük, a technikai sütik kivételével, amelyek elengedhetetlenek az Ügyfélfelületen kért szolgáltatás biztosításához.

Sütik és nyomkövetők kategóriája

Sütik és nyomkövetők neve

Sütik és nyomkövetők célja 

Szolgáltató

Sütik és nyomkövetők megőrzési időtartama

Statisztikák

atid, atidvisitor, atuserid, xtan, xtant, xtvrn

A webhely forgalmának elemzése 

Piano Analytics

Legfeljebb 6 hónap

Statisztikák

DSID, IDE

A webhely forgalmának elemzése 

DoubleClick

Legfeljebb 6 hónap

Műszaki és funkcionális

_GRECAPTCHA

Védelem a webhely robotok általi elérése ellen

Google

Legfeljebb 13 hónap

Műszaki és funkcionális

_cf_bm

A bevezető oktatóanyag megjelenítése 

UserGuiding

Legfeljebb 13 hónap

Műszaki és funkcionális

didomi_token, euconsent-v2

Hozzájárulásra alapuló adatkezelés 

Didomi

Legfeljebb 13 hónap

Közösségi oldalak

LOGIN_INFO, PREF, VISITOR_INFO1

Az oldalra beágyazott Youtube videók megtekintése 

YouTube

Legfeljebb 6 hónap

Közösségi oldalak

YSC

A felhasználó által megtekintett Youtube videók forgalmának elemzése

YouTube

Legfeljebb 6 hónap

 

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását? 

Amikor első alkalommal jelentkezik be az Ügyfélfelültre, hozzájárulhat vagy megtagadhatja a hozzájárulását a sütik használatához, és/vagy beállításokat végezhet. Ha a későbbiekben meggondolná magát, a sütik kezelésére a „Súgó és források” menü „Sütik kezelése” pontjában van lehetőség.

A már telepített sütik törléséhez tájékozódjon operációs rendszerének (Windows, OS stb.) használati utasításaiból. 
 

6.    Jogai / elérhetőségek

A hatályos jogszabályok értelmében a személyes adatai tekintetében hozzáférési, helyesbítési, törlési és felhasználásuk elleni tiltakozási jog illeti meg. A személyes adatai tekintetében joga van továbbá, hogy kifogást emeljen a kezelésük ellen, vagy hozzájáruljon ahhoz. Kérheti, hogy személyes adatait küldjék meg az Ön számára, és adott esetben jogában áll, hogy rendelkezzen a személyes adatai felhasználásáról a halála után.
Kérelmet fogalmazhat meg továbbá az adatok korlátozására és az adatok hordozhatóságára vonatkozóan, és/vagy panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatóságnál. Kérelmét küldje el e-mailen: AS 24 Hungaria Kft. - Neumann J. u. 1. 2040 BUDAÖRS HUNGARY