Müşteri Bölgesi'ne Hoş geldiniz. Bu internet sitesine bağlanarak veya ziyaret ederek bir kısıtlama veya ayırma yapmadan, Verilerin Korunması ve Çerezler Politikası Sözleşmesini ("Sözleşme") ve kullanıma ait koşullarımız ve şartlarımızı okumuş, anlamış ve mutabık olduğunuzu kabul edersiniz. Diğer şart ve koşullar ve kişisel verilerin korunması politikalarının diğer AS 24 internet sitelerine uygulandığını bilmenizi ve bunları dikkatli şekilde okumanızı tavsiye ediyoruz.

Şirket ve bir Müşteri olarak siz Müşteri Bölgesi'nin kullanılması çerçevesinde işlem yapılan kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını ve vasıtalarını müştereken tespit edersiniz. Netice olarak Taraflar GDPR'nin 26. maddesi altında belirlenen ortak veri kontrol görevlisi olarak sınıflanır.

Bu Sözleşme'nin amacı kişisel verilerinizi bizim kullanmamız konusunda kullanabileceğiniz haklar ve özgürlükleri size bildirmek ve bu verileri kullanmak için aldığımız önlemleri anlatmaktır.

Kart hamillerinin ve/veya PASSango PL geçiş kartlarındaki kişisel verileri işleme aldığınızda ve Araçlar ile ve/veya kendi ihtiyaçlarınıza ait Cihazlar ile ilgili Müşteri Bölgesi'nde yönetim faaliyetlerinde bulunduğunuzda Şirket'te Müşterek Kontrol görevlisi olarak hareket edeceğinizi biliniz. Sonuç olarak, gerçekleştirilen işlem yapma faaliyetlerinde yer alan veri özneleri ile ilgili veri kontrol görevlisi olarak yükümlülüklerinize bağlı kalmayı bu belge ile taahhüt ediyorsunuz. 

1.    İşlem yapma amacı, yasal dayanak, depolama süresi ve toplanan veri tipleri
Müşteri Bölgesine erişmek konusunda tahsis ettiğiniz ister siz isterse Kullanıcı, Müşteri Bölgesinde yer alan hizmetleri kullanmak konusunda adı ve soyadınız gibi kişisel verilere ait çok sayıda maddeyi Şirkete muhtemelen vermek durumunda kalabilir
Toplanan bilgilerin Şirket ile imzalanan Sözleşme(lerde) işleme alınması elzemdir zira bunun ihmali halinde Sözleşme yapılamaz.
Aşağıdaki amaçlar ve aşağıdaki yasal esas ile vermiş olduğunuz kişisel verileri Şirket işleme almaktadır:

İşleme alma amacı

Yasal dayanak

Toplanan kişisel veriler 

Alıkoyma süresi 

Bir Kullanıcı profilinin oluşturulması ve Müşteri Bölgesi, Çoklu hesap yönetimine erişim

Sözleşme

Kimlik verileri.  (Soyadı, adı, eposta adresi), bağlantı verileri (oturum açma, şifre)

Sözleşme Süresi + 6 ay

İlave hizmetlere abone olmak (CARDalert, CARDControl, PASSalert, eBilling...)

 

Sözleşme

Eposta adresi

Sözleşme Süresi + 6 ay

Seyahat bağlantılı hizmetlere erişim (geçişler, park etme, yol vergileri veya bir arama şebekesi içerisinde bir Aracın kullanımı ile ilgili olarak alınan bir vergi, teknik, yasal ve rezervasyon yardımı)

 

Sözleşme

Tescil plakası

Sözleşme Süresi + 6 ay

Cihaz yönetimi (AS 24 ve AS 24 - EUROTRAFIC Kartlar ve PASSango HGV Toll Badge) kartları

Sözleşme

Soyadı, adı, araç tescil

Sözleşme Süresi + 6 ay

Fatura yönetimi (faturalara bak ve indir, faturalandırılmayan işlemler...)

Sözleşme

Eposta adresi

Sözleşme Süresi + 6 ay

Araç konum belirleme verileri, rotanın simulatörlü karşılaştırılması, seyahat raporu tutma, konum belirleme esaslı yakıt işlemleri

Sözleşme

Tescil, araç GPS koordinatları

 

Sözleşme Süresi + 6 ay

 

Konum belirleme verileri: 1 yıl

Müşteri Fransa'da otoyol imtiyazlarının yönetiminde hak iddia etmektedir

 

Sözleşme

Araç tescili

Sözleşmenin Süresi + 6 yıl

Kişisel verileriniz toplama formlarının üstünde ve altında açıklanan amaçlara uygun olmayan bir şekilde sonradan işleme alınmayacaktır. Veriler işlem yapmak gerektikçe, yani veri öznesi, yani Müşteri veya yetkili Kullanıcı Müşteri Bölgesine erişmeyi istediği müddetçe hafızaya alınmaktadır. Veri öznesi kendi şirketine bir sözleşme ile bağlı kalmadığında hesap ve ilgili veriler silinecektir.

2.    Verilerin alıcıları
Kişisel verileriniz veri kontrol bölümlerinin biri veya daha fazlasına veya Total Gurup şirketlerine veya bir veya birden fazla ortağa, bağımsız bayilere veya taşeronlara analiz ve anket amaçları ile iletilebilecektir. Madde 1'de belirtilen kişisel verileri SIGMA INFORMATIQUE muhafaza eder.


3.    Veri Transferleri

Avrupa Ekonomik Bölgesi dışındaki bir ülkeye verilerin nakledilmesi işi yürürlükteki yönetmeliklere göre ve verilerinizi uygun şekilde koruyacak tarzda gerçekleştirilecektir. 
Avrupa Birliği'nin dışındaki Avrupa Ekonomik Bölgesinden gelen kişisel verilerin yeterli derecede korunmasını sağlamak için Total Gurup "“Bağlayıcı Şirket Kuralları” (BCR) denilen Şirket iç kurallarını uygulamaya koymuştur. 
Avrupa Ekonomik Bölgesi dışındaki ülkelere BCR'de yer almayan veri transferleri konusunda, verilerin yeterli şekilde korumasını sağlanmak için başka teminatlar verilmektedir. 

Aşağıda belirtilen adrese yazı göndererek BCR'nin bir suretini ve bunları kabul eden Gurup şirketlerinin bir listesini talep edebilirsiniz www.total.com/fr/donnees-personnelles#Binding%20Corporate%20Rules%20de%20Total. Yeterli koruma sağlama konusunda alınan diğer önlemler hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıda belirtilen adrese yazı gönderin.

4.    Veri güvenliği ve gizlilik 
Her veri kontrol görevlisi özellikle saptırma, hasar görmesi veya yetkisiz üçüncü taraflara ifşa edilmesini önlemek amacıyla bir taşerona ait olanlar dahil sorumlu oldukları kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini korumak için alınması gereken önlemleri alırlar.
5.    Çerez yönetimi 
5.1. İlke
Bilgisayarınızda internet sitesini ziyaret etmek ile ilgili bilgileri (ziyaret sayısı, bakılan sayfa sayısı vs.) hafızaya alınmasını, internet sitesine daha erişken şekilde ziyaretler yapmanızı sağlayan dosya bir çerezdir.
Aşağıdaki talimatların kullanılmasıyla ("Çerezlerin tipleri, çerezler ve istatistikler ve ayarlar") gezinme ayarlarınızı değiştirerek bilgisayarınızda bulunan çerezleri herhangi bir zamanda silebilir, yeni çerezlere yer verilmesine ve yeni çerezler konulmadan önce bir bildiri alınmasına itiraz edebilirsiniz. 
Bir çerezi çıkarır veya cihazınızda çerezlerin bulunmasına itiraz ederseniz, internet sitesinin hizmetlerinin bazılarından yararlanamayabilirsiniz. 

5.2. Çerez tipleri, çerezler ve istatistikler ve ayarlar.
İnternet sitesini ziyaret ettiğinizde sunucunuzda yer alabilecek çerezler sadece elektronik iletişimi etkinleştirmesi veya kolaylaştırması planlanan veya talep etmekte bulunduğunuz hizmeti (dil çerezleri, bağlanma çerezleri vs.) vermesi için kesin olarak gerekli olan çerezlerdir veya istatistiksel çerezler veya aşağıdaki koşullara ait olan diğer çerezlerdir. 
Çerezlerin kaydedilmesinden önce kabul etmeniz istediğinde, internet sitesini ziyaret etmeye devam etmeniz halinde çerezleri kabul etmiş olacağınız içinde bulunduğunuz internet sitesinin birinci sayfasında gösterilen "fazlasına bakın" linki yolu ile bu mutabakatı vermenizi isteyeceğiz. 

5.2.1. Hangi çerezlere yer verilir?
•    Veri kontrol görevlisi tarafından tanzim edilen çerezler

Çerez

Açıklama

Nasıl itiraz edersiniz?

Süre

Site (cookie_agreed)

Çerezler konusunda bir kullanıcı seçimini kayıt ediniz

Madde 5.2.2'ye bakınız

12 ay

•    İstatistik çerezleri

Çerez yayımcısı

Açıklama

Nasıl itiraz edersiniz?

Süre

AT INTERNET idrxvr tmst

Kaç tane kullanıcının internet sitesine irtibatlı olduğunu ve bu bağlantı sıklığını görmeye izin verir

http://www.xiti.com/en/optout.aspx

13 ay

Google Mantıksal Analizi

Kaç tane kullanıcının internet sitesine irtibatlı olduğunu ve bu bağlantı sıklığını görmeye izin verir

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

14 ay

İstatistiksel çerezlerin kullanım amacı ziyaretlerin sayısını, bakılan sayfaların sayısını, kullanıcıların internet sitesindeki faaliyetlerini ve ne kadar sıklıkla döndüklerini ölçmektir. Kullanılan istatistiksel alet, yukarıda belirtilen süreden daha uzun olmayacak şekilde depolanan benzersiz belirteçli bir çerez üretir. IP adresiniz de internet sitesine erişim sağladığınız kasaba/ şehri tespit etmek için alınır. Doğal bir kişilik olarak belirlenememeniz için kullanımdan sonra IP adresiniz hemen isimsizleştirilir. İnternet sitesi ziyaretlerine ait istatistiksel veriler ilgili sağlayıcı tarafından toplanır ve müteakiben kendi başına eriştiği bir ağ arayüzünde toplu ve isimsiz bir şekilde veri kontrol görevlisine nakil edilir. Toplanan veriler üçüncü taraflara nakil edilmezler veya başka amaçlarla kullanılmazlar. Yukarıda belirtilen şekilde vazgeçerek bu çerezleri herhangi bir zamanda bloke edebilirsiniz.
5.2.2. Çerezler nasıl silinir, depolanma bildirisi nasıl alınır veya tarayıcı ayarları nasıl değiştirilir?

Her bir tarayıcının yardım kısmında çerezlere nasıl itiraz edeceğiniz veya bunların nasıl yerleştirileceği veya etkinsiz kılınacağı belirtilmektedir. Aşağıda şu an en çok olan tarayıcılar belirtilmektedir:

Tarayıcı

« Help » kısmına bağlantı

Internet Explorer™

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™

http://support.apple.com/kb/PH5042

Chrome™

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Firefox™

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies 
 

Opera™

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

6.    Haklarınız /Sözleşme

Mevcut yönetmeliklere göre kişisel verilerinize erişme, düzeltme, silme ve bunların kullanılmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz. Aynı zamanda kişisel verilerinizin işlenmesi faaliyetlerine itiraz etme veya muvafakat verme hakkına da sahipsiniz. Kişisel verilerinizin tarafınıza gönderilmesini isteyebilirsiniz ve vefatınızdan sonra kişisel verilerinizin kullanılmasına yönelik talimatlar verme hakkına sahipsiniz.  Verilerin sınırlandırılmasını, verilerin taşınabilirliğini ve/veya yetkili denetim makamından talepte de bulunabilirsiniz. Lütfen aşağıdaki eposta adresine talebinizi gönderiniz: dataprotection@as24.com veya aşağıdakine yazı gönderiniz: AS 24 TURKEY PAZARLAMA LTD. STI. - Saray Mahallesi Dr. Adnan Buyukdeniz Cad. Akkom Ofis Park Kelif Plaza 3. Blok No:2 Kat:3 34768 - Ümraniye / İSTANBUL