Üdvözöljük az Ügyfélfelületen. A weboldalhoz való csatlakozással vagy a weboldal böngészésével Ön elfogadja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta, korlátozás vagy fenntartás nélkül, az adatvédelmi és cookie szabályzatát (az „Szabályzat”), valamint a felhasználási feltételeket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy más, AS 24 webhelyre más feltételek és adatvédelmi irányelvek vonatkoznak, és azt javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el azokat.

AVállalat és Ön, mint Ügyfél, közösen határozza meg az Ügyfélfelület felhasználása keretében feldolgozott személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit. Következésképpen a Felek a GDPR 26. cikke értelmében közös adatkezelőként vannak besorolva.

A Szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt azokról a jogokról és szabadságokról, amelyeket személyes adatainak általunk történő felhasználása tekintetében gyakorolhat, és leírja azokat az intézkedéseket, amelyeket ezen adatok védelme érdekében megteszünk.

Ezúton tájékoztatjuk Önt arról, hogy amikor a kártya tulajdonosok személyes adatait és / vagy a PASSango PL útdíj matricákat dolgozza fel, és amikor az Ügyfélfelületen saját igényei szerint a Járművekkel és / vagy Eszközökkel kapcsolatos adatkezelési tevékenységet végez, akkor a Vállalattal közös adatkezelőként jár el. Következésképpen vállalja, hogy betartja adatkezelői kötelezettségeit az elvégzett adatkezelési műveletek által érintett érintettekkel szemben. 
 

1.    A feldolgozás célja, jogalapja, a tárolási idő és az összegyűjtött adatok típusa

Vagy Ön, vagy az Ön által az Ügyfélfelületre történő belépés céljából kijelölt Felhasználó valószínűleg számos olyan személyes adatot közöl a Vállalattal, mint például az Ön keresztneve és vezetékneve, hogy igénybe vehesse az Ügyfélfelületen elérhető szolgáltatásokat
Az összegyűjtött információk szükségesek a Vállalattal aláírt szerződés(ek) feldolgozásához, amely(ek) hiányában a Szerződés nem hajtható végre.
A Vállalat az Ön által megadott személyes adatokat a következő célokból és a következő jogalap alapján kezeli:

A feldolgozás célja

Jogalap

Gyűjtött személyes adatok 

Megőrzési időszak 

Felhasználói profil létrehozása és hozzáférés az Ügyfélfelülethez, többfiók kezelése

Szerződés

Azonosító adatok.  (Vezetéknév, utónév, e-mail cím), csatlakozási adatok (bejelentkezés, jelszó)

A szerződés időtartama + 6 hónap

Előfizetés kiegészítő szolgáltatásokra (CARDalert, CARDControl, PASSalert, eSzámla…)

 

Szerződés

E-mail cím

A szerződés időtartama + 6 hónap

Az utakkal kapcsolatos szolgáltatásokhoz való hozzáférés (útdíjak, parkolási díjak, útadók vagy bármely, a jármű útdíjhálózaton belüli használatával kapcsolatban kivetett vám, műszaki, jogi és foglalási támogatás)

 

Szerződés

Rendszámtábla

A szerződés időtartama + 6 hónap

Eszközkezelés (AS 24 és AS 24 – EUROTRAFIC kártyák és PASSango HGV útdíj matricák)

Szerződés

Családi név, utónév, jármű regisztráció

A szerződés időtartama + 6 hónap

Számlakezelés (számlák megtekintése és letöltése, még nem számlázott tranzakciók…)

Szerződés

E-mail cím

A szerződés időtartama + 6 hónap

A jármű földrajzi helymeghatározási adatai, útvonal-szimulátor összehasonlítása, útjelentés, földrajzi helymeghatározáson alapuló üzemanyag-tranzakciók

Szerződés

Regisztráció, jármű GPS koordináták

 

A szerződés időtartama + 6 hónap

 

Földrajzi helymeghatározási adatok: 1 év

Az ügyfelek követeléseinek kezelése autópálya-koncessziókkal szemben Franciaországban

 

Szerződés

Jármű-regisztráció

A szerződés időtartama + 6 hónap

 

Személyes adatai utólagosan a későbbiekben ismertetett célokkal vagy az alábbi űrlapokkal össze nem egyeztethető módon nem kerülnek feldolgozásra. Az adatokat addig tároljuk, ameddig az adatkezelés szükséges, azaz amíg az érintett, azaz az Ügyfél vagy a jogosult Felhasználó hozzáférést igényel az Ügyfélfelülethez. Ha az érintettre már nem vonatkozik a szerződés a Vállalattal, a fiók és a kapcsolódó adatok törlésre kerülnek.

2.    Adathordozók

Az Ön személyes adatait elemzés és felmérés céljából egy vagy több adatkezelő részlegnek, illetve a Total Group vállalatainak, egy vagy több partnerének, független forgalmazójának vagy alvállalkozójának továbbítható. A 1. cikkben megjelölt személyes adatokat a SIGMA INFORMATIQUE tárolja.

3.    Adattovábbítás

Az adatoknak az Európai Gazdasági Térségen kívüli országba történő továbbítását az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kell végrehajtani az adatok megfelelő védettségének biztosítása mellett. 
Az Európai Gazdasági Térségből származó személyes adatok megfelelő védelmének biztosítása érdekében, amelyeket lehetséges, hogy az Európai Unión kívül található Total csoportbeli jogalanynak adják át, a Total csoport elfogadta a „Kötelező erejű vállalati szabályok” (Binding Corporate Rules, továbbiakban BCR)– Vállalati belső szabályokat. 
A BCR által az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokat nem fedező adattovábbításokra a megfelelő adatvédelem érdekében más biztosítékok állnak rendelkezésre. 

A BCR-ről és az azokat elfogadó csoportvállalatok listájáról másolatot kérhet a következődata-protection@total.com. A megfelelő védelem biztosítása érdekében tett egyéb intézkedésekről további tájékoztatást az alábbi címre írva kaphat.

4.    Adatbiztonság és titoktartás 

Minden adatkezelő megteszi a megfelelő lépéseket a rá háruló személyes adatok biztonságának és bizalmas jellegének megőrzése érdekében, beleértve az alvállalkozókat is, különösen annak érdekében, hogy megakadályozza azok torzulását, sérülését vagy jogosulatlan harmadik felek számára történő kiadását.

5.    Süti-kezelés

5.1. Alapelv
A süti egy olyan fájl, amely lehetővé teszi a weboldal számára, hogy a weboldal látogatásának könnyebbsége érdekében a weboldalon történő böngészéshez kapcsolódó adatokat (például a látogatások számát, a megtekintett oldalak számát stb.) eltárolja.
Bármikor törölheti a számítógépén tárolt sütiket, elutasíthatja az új sütik tárolását és böngészője beállításainak megváltoztatásával az alábbi utasítások szerint („A sütik típusa, sütik és statisztikák és beállítások”) értesítést kaphat az új sütik tárolása előtt. 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben töröl egy sütit vagy a süti tárolásához való objektumot eszközén töröl, előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos szolgáltatásait nem tudja használni. 

5.2. A sütik típusa, sütik és statisztikák és beállítások.
A weboldalon történő böngészés során a kiszolgálón eltárolható sütik olyan sütik, amelyek kizárólag az elektronikus kommunikáció engedélyezését vagy megkönnyítését szolgálják, vagy amelyek a keresett szolgáltatáshoz szigorúan szükségesek (nyelvi sütik, bejelentkezési sütik, stb.) vagy az alábbi feltételeknek megfelelően statisztikai sütik vagy más sütik. 
Ha a sütik mentése az Ön előzetes beleegyezéséhez kötött, ezt a beleegyezést a weboldal „tudjon meg még többet” linkjén keresztül kérjük Öntől a weboldal elsőként megnyíló oldalán, világossá téve, hogy a weboldal böngészésének folytatásával Ön a sütiket elfogadja. 

5.2.1. Milyen sütik kerülnek eltárolásra?
•    Az adatkezelőtől származó sütik

Süti

Leírás

Hogyan kíván ellenvetéssel élni?

Időtartam

Weboldal (cookie_agreed)

A felhasználó választásának nyílvántartása a sütihasználatra vonatkozóan

Lásd az 5.2.2. pontot

12 hónap

•    Statisztikai sütik

A süti kiadója

Leírás

Hogyan kíván ellenvetéssel élni?

Időtartam

AT INTERNET idrxvr tmst

Lehetővé teszi a weboldalhoz kapcsolódó felhasználók számának valamint a kapcsolódások gyakoriságának monitorozását

http://www.xiti.com/en/optout.aspx

13 hónap

Google Analytics

Lehetővé teszi a weboldalhoz kapcsolódó felhasználók számának valamint a kapcsolódások gyakoriságának monitorozását

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

14 hónap

A statisztikai sütiket a látogatások számának, a megtekintett oldalak számának, a webhelyen tartózkodó felhasználók tevékenységének és a visszatérés gyakoriságának mérésére használják. A használt statisztikai eszköz egy olyan egyedi azonosítóval rendelkező sütit hoz létre, amelyet legfeljebb a fent meghatározott időtartamig tárol. Begyűjtjük IP-címét is annak a városnak a meghatározása érdekében, ahonnan a weboldalunkra eljutott. Az IP-címét a felhasználás után azonnal névtelenítjük, így természetes személyként Ön nem azonosítható. A weboldal látogatásokra vonatkozó statisztikai adatokat az érintett szolgáltató gyűjti össze, majd ezt követően egy aggregált és anonimizált formában átruházza az adatkezelőre olyan webes felületen, amelyhez egyedüli hozzáféréssel rendelkezik. Az összegyűjtött adatokat harmadik félnek nem adják át , vagy azokat nem más célra nem használják fel. A fentiekben leírtak szerinti elállással ezeket a sütiket bármikor letilthatja.

5.2.2. Hogyan törölhetők a sütik, hogyan kaphat értesítést tárolásukról vagy hogyan változtathatja meg böngészőbeállításait?

Az egyes böngészők súgó részlegében megtalálja hogyan tilthatja le a sütiket, illetve hogyan kaphat tájékoztatást telepítésükről vagy böngészőbeállítása megváltoztatásáról. Az alábbiakban a legismertebb böngészőket láthatja felsorolva:

Böngésző

Link a „Súgó” részleghez

Internet Explorer™

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™

http://support.apple.com/kb/PH5042

Chrome™

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Firefox™

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies 
 

Opera™

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

6.    Az Ön jogai / Kapcsolat

A hatályos előírásoknak megfelelően Önnek jogában áll személyes adataihoz hozzáférni, azokat javítani, törölni és azok felhasználását kifogásolni. Jogában áll továbbá személyes adatai feldolgozási műveletei ellen kifogással élni vagy azokhoz hozzájárulni. Kérheti személyes adatai Önhöz való eljuttatását, és jogában áll utasításokat adni személyes adatainak az Ön elhalálozását követő felhasználását illetően.  Kérheti az adatok korlátozását, az adatok hordozhatóságát és / vagy panaszt tehet az illetékes felügyeleti hatóságnál. Kérjük, küldje el kérését az e-mail címre: as24.hu.privacy@as24.com vagy postai úton a következő címre: AS 24 Hungaria Kft. - Neumann J. u. 1. 2040 BUDAÖRS HUNGARY