Angajamentele noastre

Angajamentele noastre în materie de dezvoltare durabilă

Acțiunile noastre de promovare a unui management responsabil al activităților noastre.
"RSM (Responsabilitatea socială și față de mediu) sau responsabilitatea socială a întreprinderilor, reprezintă modul în care întreprinderile iau în considerare aspectele de mediu, sociale, economice și etice în cadrul activităților lor, în mod voluntar și, uneori, pe bază legală." 

Viziunea noastră

Întrucât tranziția energetică este o prioritate, AS 24, , în calitate de lider și partener de lungă durată al profesioniștilor din domeniul transporturilor, dorește să reinventeze mobilitatea vehiculelor grele prin intermediul unor surse de energie și servicii cu emisii mai reduse de carbon, care vă ajută să consumați mai puțin și mai bine. 

Planurile noastre

În prezent, AS 24 își grăbește transformarea și diversificarea tuturor activităților sale pentru a deveni un actor important în domeniul energiilor cu emisii reduse de carbon și pentru a-și consolida poziția de partener pentru o mobilitate mai durabilă. 

Implicați pentru o lume mai durabilă și mai incluzivă
În calitate de lider de lungă durată în transportul de vehicule grele, AS 24 îi sprijină profesioniștii din domeniul transportului rutier în tranziția lor energetică. Dezvoltarea durabilă se află în centrul angajamentului nostru de a contribui la bunăstarea oamenilor și a mediului înconjurător. 

Demersurile noastre în materie de dezvoltare durabilă
Prin intermediul acțiunilor concrete, lucrăm direct alături de dumneavoastră pentru a face din cei 4 piloni majori de CSR ai AS 24 principalele noastre provocări de durabilitate:

  • Climă și energie durabilă
  • Crearea de valoare adăugată
  • Grija față de mediu
  • Bunăstarea persoanelor

Planurile noastre
AS 24 acționează în calitate de actor în decarbonizarea transportului rutier.
Împreună cu societatea, obiectivul nostru constă în atingerea neutralitatea emisiilor de dixid de carbon până în 2050 (cu zero emisii nete). 
Lucrăm la dezvoltarea energiilor cu emisii reduse de carbon, cum ar fi BioGNC sau precum electricitatea și hidrogenul pentru a-i ajuta pe clienții noștri să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră.

Pentru a contribui la o tranziție energetică de succes a activităților noastre, ne angajăm în special pentru:

  • Hidrogen: lansarea, până în 2025, a unui coridor pilot pentru vehiculele grele.
  • GNC / bioGNC: triplarea rețelei noastre până la sfârșitul anului 2024(+ 50 de stații).
  • BioGNC: atingerea a 100% bioGNC până în 2025 și a unui minim de 50% până în 2023.

Foaia noastră de parcurs pentru AS 24
Pentru îndeplinirea obiectivelor din ce în ce mai durabile și mai ecologice, AS 24 și-a publicat foaia de parcurs pentru 2025, enumerând diversele sale angajamente pentru anii următori. Proiectul nostru? Construirea unei lumi mai bune și a unui viitor mai durabil alături de dumneavoastră în acest demers. 

Aflați mai multe despre strategia noastră privind RSM făcând clic mai jos:

roadmaprse_EN