Bine ați venit pe website-ul as24.com. Prin conectarea la Website, confirmați că ați citit, înțeles și acceptat fără limitări sau rezervări acești Termeni și condiții generale de utilizare și Politica privind protecția datelor cu caracter personal. Rețineți că dacă vizitați alte website-uri AS 24, se vor aplica diferiți termeni, condiții și politici cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Se recomandă să citiți cu atenție notificările legale ale acestora.

1.    Identitate 


Compania care publică Website-ul (numit în acest document „Compania”): 
AS 24
Sediu central: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Franța
Tipul companiei: Societate pe acțiuni simplificată
Capital înregistrat: 16.931.200 de euro 
Registrul Comerțului și Societăților: 347 538 043 R.C.S. NANTES
Nr. VAT: FR 38 347 538 043
E-mail: as24@as24.com
Număr de telefon: + 33 (0)2 40 92 24 24
Director publicație: Guillaume GIMONNET

Designul tehnic și dezvoltarea site-ului de internet: 

MOTION4EVER
Companie cu răspundere limitată, cu un capital înregistrat de 20.000 de euro, cu sediul central la 5 Boulevard Ampère 44770 CARQUEFOU - Franța
Înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților NANTES cu nr. 528 633 605
Număr de telefon: + 33 (0)2 40 52 78 30
Website : www.motion4ever.com

Găzduire: 

OCEANET TECHNOLOGY

Companie cu răspundere limitată, cu un capital înregistrat de 1.530.000 de euro, cu sediul central la 2 impasse Joséphine Baker – 44 800 SAINT-HERBLAIN - Franța
Înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților NANTES cu nr. 408 893 063
Număr de telefon: + 33 (0)2 28 03 78 78
Website: www.oceanet-technology.com

Companiile din compania TotalEnergies au propria existență legală și un statut legal independent. Compania care publică acest Website aparține de compania TotalEnergies. „TotalEnergies” și „compania TotalEnergies” sunt folosite uneori pe acest Website pentru specificarea referințelor către TotalEnergies S.E. (compania principală) și sucursalele și afiliații acesteia. De asemenea, cuvintele „noi” și „a/al nostru” sunt folosite pentru a face referință la Compania sau orice companie din compania TotalEnergies, în general, sau la cele care lucrează pentru acestea. Aceste expresii sunt folosite și în cazul în care nu există niciun scop util prin identificarea unei anumite companii sau mai multor companii. Din aceste expresii nu se poate deduce că TotalEnergies S.E. sau oricare dintre sucursalele sau afiliații acesteia sunt implicați în conducerea afacerii și gestionarea altei companii din compania TotalEnergies.

 

2.    Informații despre activități


Acest Website prezintă informații cu privire la anumite activități ale Companiei și ale compania TotalEnergies. Aceste informații sunt furnizate ca informații generale, fără garanția că au un anumit scop. Compania poate modifica informațiile din acest Website în orice moment, fără notificare prealabilă. 

 

3.    Proprietate intelectuală


3.1.    Proprietatea companiei
Toate informațiile sau documentele (text, imagini animate sau statice, baze de date, sunete, fotografii, produse de expertiză sau citate) stocate pe Website, precum și toate elementele create pentru Website și structura generală a acestuia sunt fie proprietatea Companiei sau companiilor din compania TotalEnergies, fie sunt supuse drepturilor de utilizare, duplicare sau comunicare publicului care are permisiunea să facă acest lucru. Aceste informații, documente și articole sunt supuse legilor de protecție a drepturilor de autor, deoarece au fost puse la dispoziția publicului prin acest Website. Celelalte părți nu au primit altă licență sau alte drepturi în afară de vizualizarea Website-ului, în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală. 
Duplicarea documentelor Website-ului este autorizată numai sub formă de informații pentru uz personal și privat. Orice duplicare sau utilizare a copiilor realizate în alte scopuri este interzisă în mod formal și supusă autorizării prealabile și formale din partea Companiei. În toate cazurile, duplicarea autorizată a informațiilor stocate pe acest Website trebuie să citeze sursa și să prezinte referințe adecvate despre proprietar. 


3.2.    Marcaje distinctive
În cazul în care nu se specifică altfel, numele companiei, logo-urile, produsele și mărcile menționate pe Website sunt proprietatea Companiei sau a companiilor din cadrul compania TotalEnergies sau sunt supuse drepturilor de utilizare, duplicare sau reprezentare/comunicare către publicul care are această permisiune. Nu aveți dreptul să le utilizați fără autorizarea scrisă în prealabil din partea Companiei.

 

3.3.    Baze de date 
Compania este operatorul bazelor de date de pe Website și Compania este proprietarul oricăror baze de date puse la dispoziție. Nu aveți dreptul de a extrage sau reutiliza o parte substanțială calitativ sau cantitativ din bazele de date, inclusiv pentru uz privat.

 

4.    Angajamentele dumneavoastră  


4.1.    Dreptul de a folosi informațiile
Fiecare vizitator al Website-ului care furnizează informații îi oferă Companiei toate drepturile transferabile cu privire la informațiile specificate și autorizează Compania să folosească aceste informații. Informațiile furnizate de vizitatori, care nu vor fi considerate confidențiale. Cu toate acestea, informațiile furnizate sunt date cu caracter personal, definite conform legii aplicabile, ceea ce înseamnă că ne angajăm să procesăm informațiile specificate în conformitate cu Politica noastră privind protecția datelor cu caracter personal, care se aplică acestui Website.


4.2.    Respectarea legii 
 Fiecare vizitator al acestui Website certifică faptul că respectă aceste măsuri și legile actuale și, în special:
-    Este capabil și are mijloacele necesare pentru a accesa și utiliza Website-ul.
-    A verificat configurația IT, iar aceasta nu conține viruși și se află în stare normală de funcționare.
-    Îi oferă Companiei și partenerilor, dacă este cazul, dreptul de a folosi informațiile furnizate (altele în afară de datele cu caracter personal).
-    Trebuie să păstreze confidențialitatea și este responsabil, în mod consecvent, pentru utilizarea și protecția codurilor de acces și a parolelor pe care Compania vi le poate trimite în vederea accesării anumitor secțiuni. Compania își rezervă dreptul de a vă suspenda accesul la Website în cazul utilizării frauduloase sau încercarea de utilizare frauduloasă a accesului specificat.

 

5.    Link hipertext 


5.1.    Activarea link-urilor. Compania refuză în mod formal orice răspundere față de conținutul website-urile pentru care aceasta oferă link-uri. Link-urile specificate le sunt oferite utilizatorilor acestui Website sub formă de serviciu. Consultați termenii și condițiile generale și politica privind protecția datelor cu caracter personal pentru website-uri pentru a înțelege modul lor de utilizare. Decizia de a folosi link-uri este luată exclusiv de către utilizatorii Website-ului. Putem modifica sau șterge un link de pe acest Website în orice moment. 


5.2.    Autorizarea link-urilor. În cazul în care doriți să creați un link hipertext către acest Website, trebuie să obțineți o autorizare prealabilă în scris din partea Companiei, folosind detaliile de contact furnizate la sfârșitul acestui document. 

 

6.    Notificare formală 


6.1.    Informații
Informațiile („informații”) disponibile pe acest server www (World Wide Web) sunt furnizate cu bună credință. Aceste Informații sunt considerate corecte la momentul publicării pe Website. Cu toate acestea, Compania nu declară și nu garantează că Informațiile sunt complete sau corecte. Dvs. suportați toate riscurile rezultate în urma faptului că aveți încredere în aceste Informații. Informațiile sunt furnizate cu condiția ca dvs. sau orice altă persoană le primește să puteți determina interesul acestora pentru un anumit scop înainte de utilizare. În niciun caz, Compania nu va accepta răspunderea pentru vătămările rezultate din încrederea în Informațiile specificate, utilizarea acestora sau utilizarea unui produs la care se referă acestea. Informațiile nu trebuie considerate o recomandare pentru utilizarea de informații, proceduri, echipamente sau formule care încalcă un brevet, drept de autor sau o marcă comercială înregistrată. Compania refuză orice responsabilitate explicită sau implicită în cazul în care utilizarea Informațiilor încalcă un brevet, un drept de autor sau o marcă comercială înregistrată. 
Compania și toate sucursalele deținute în mod direct sau indirect sau afiliații și orice companie din cadrul compania TotalEnergies refuză în mod categoric orice interpretare care poate asimila conținutul acestor website-uri pentru oferte de cumpărare sau incitare la cumpărarea de acțiuni sau alte securități negociabile listate sau nelistate. Nu se oferă nicio garanție explicită sau implicită cu privire la natura comercială a Informațiilor furnizate sau adecvarea acestora pentru scopul specificat, precum și produsele la care fac referire Informațiile specificate. În niciun caz, Compania nu va actualiza sau corecta Informațiile difuzate pe internet sau pe serverele sale web. De asemenea, Compania își rezervă dreptul de a amenda și corecta conținutul acestui Website în orice moment, fără notificare anterioară. 


6.2.    Disponibilitate
Compania nu garantează că Website-ul va funcționa fără întrerupere sau că serverele care asigură accesul la acesta funcționează și/sau site-urile terțe la care fac referire link-urile hipertext nu conțin viruși.

 

7.    Actualizarea termenilor și condițiilor de utilizare a Website-ului și a legii aplicabile


Compania poate actualiza în orice moment aceste Condiții de utilizare a Website-ului. De asemenea, sunteți invitat să consultați în mod regulat cele mai recente Condiții de utilizare în vigoare. Aceste condiții generale de utilizare a Website-ului respectă legile aplicabile.

 

8.    Date de contact


Puteți direcționa toate întrebările cu privire la condițiile de utilizare a Website-ului prin e-mail la as24.ro.privacy@as24.com sau prin poștă, la adresa următoare: 
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Franța