Bine ați venit pe site-ul as24.com. Prin conectarea la site, confirmați că ați citit, ați înțeles și ați acceptat, fără limitări sau rezerve, prezentele Termene și condiții generale de utilizare și Politica privind protecția datelor cu caracter personal. Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care accesați alte site-uri AS 24, pentru respectivele site-uri se vor aplica termene și condiții generale și politici privind protecția datelor cu caracter personal și modulele cookie diferite. Se recomandă să citiți cu atenție avizele juridice ale acestora.

Aviz juridic
 

1.    Identitate 

Societatea care publică site-ul (numită în continuare „Societatea”): 

AS 24

Sediu social: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – Franța
Tip de societate: Societate pe acțiuni simplificată
Capital social: 16.931.200 Euro 
Registrul Comerțului și al Societăților: 347 538 043 R.C.S. NANTES
Nr. TVA: FR 38 347 538 043
E-mail: as24@as24.com
Număr de telefon: +33 (0)2 40 92 24 24
Director de publicare:  Laurent  POUTS SAINT GERME

Concepție tehnică și dezvoltarea site-ului internet: 

SMILE

Simplified Joint Stock Company, registered capital of 814.314,88 euros, whose head office is located at 163 Quai du Dr. Dervaux 92600 Asnières-sur-Seine – France
Listed in the Asnières-sur-Seine Trade and Companies Register under N° 378615363
Phone number: + 33 (0)1 41 40 11 00
Website: www.smile.eu
 

Găzduire: 

ALTERWAY

Societate pe acțiuni simplificată cu un capital social de 812.801 euro, cu sediul în 1 rue Royale, Bat D – 227, les Bureaux de la Colline – 92210 St Cloud – Franța
înregistrată la Registrul Comerțului din Nanterre sub numărul 490 932 308
Telefon: +33 (0)1 41 16 34 95
Site: www.alterway.fr

Societățile din cadrul companiei TotalEnergies au propria existență juridică și personalitate juridică independentă. Societatea care publică site-ul aparține societății TotalEnergies. Denumirile „TotalEnergies” și „compania TotalEnergies” sunt utilizate uneori pe acest site din motive de comoditate când se face referire la modul general la TotalEnergies S.E. (societatea holding) și sucursalele și filialele sale. În mod similar, termenii „noi”, „nouă” și „nostru” sunt utilizați pentru a face trimitere la Societate sau la orice societate aparținând companiei TotalEnergies în general sau la cei care lucrează pentru acestea. Aceste expresii se utilizează și când identificarea unei sau unor societăți anume nu servește niciunui scop util. Nu se poate deduce din aceste expresii că TotalEnergies S.E. sau oricare dintre sucursalele sau filialele sale sunt implicate în activitatea și conducerea oricărei alte societăți din cadrul companiei TotalEnergies.
 
2.    Informații despre activități

Acest site prezintă informații privind anumite activități ale Societății și ale companiei TotalEnergies. Aceste informații sunt furnizate ca informații generale, fără nicio garanție că ar fi potrivite unui anumit scop. Societatea poate modifica informațiile conținute de acest site în orice moment și fără notificare prealabilă. 
 
3.    Proprietate intelectuală

3.1.    Proprietatea Societății
Toate informațiile sau documentele (text, imagini animate sau statice, baze de date, sunete, fotografii, know-how sau produse menționate) stocate pe site, precum și toate elementele create pentru site și structura sa generală sunt fie proprietatea Societății sau a societăților din cadrul companiei TotalEnergies, fie fac obiectul drepturilor de utilizare, copiere sau comunicare către public care le-au fost acordate. Aceste informații, documente și elemente fac obiectul legislației care protejează drepturile de autor în măsura în care au fost puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui site. Nicio licență sau drept, în afară de dreptul de a vizualiza site-ul, nu a fost conferit niciunei părți în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală. 
Copierea documentelor site-ului este autorizată exclusiv ca informare pentru uz personal și privat. Orice copiere sau utilizare a copiilor realizate în alte scopuri este interzisă oficial și face obiectul autorizării prealabile și formale de către Societate. În toate cazurile, copierea autorizată a informațiilor socate pe acest site trebuie să citeze sursa și să facă trimiteri adecvate la proprietar. 

3.2.    Semne distinctive
Cu excepția cazului în care se prevede altfel, numele societăților, logotipurile, produsele și mărcile menționate pe site sunt fie proprietatea Societății sau a societăților din cadrul companiei TotalEnergies, fie fac obiectul drepturilor de utilizare, copiere sau reprezentare/comunicare către public care le-au fost acordate. Nu le puteți utiliza fără autorizarea scrisă prealabilă a Societății.
3.3.    Baze de date 
Societatea este operatorul bazelor de date de pe site și Societatea este proprietarul oricărei baze de date puse la dispoziție. Nu puteți extrage sau reutiliza o parte cantitativ sau calitativ substanțială din bazele de date, inclusiv în scopuri private.

 3.4 Atribuire fotografii și video Atribuirea elementelor vizuale ale site-ului este recunoscută.

4.    Angajamentele dvs.  

4.1.   Fiecare vizitator al site-ului care furnizează informații îi acordă Societății toate drepturile transferabile privind aceste informații și autorizează Societatea să le utilizeze. Astfel de informații furnizate de vizitatori vor fi considerate ca nefiind confidențiale. Cu toate acestea, informațiile furnizate sunt date cu caracter personal astfel cum sunt definite de legislația aplicabilă, ceea ce înseamnă că ne angajăm să prelucrăm informațiile menționate în conformitate cu Politica noastră privind protecția datelor cu caracter personal, care se aplică acestui site.

4.2.    De asemenea, fiecare vizitator al acestui site certifică faptul că respectă aceste măsuri și legislația actuală și, în special:
-    dispune de capacitatea și mijloacele necesare pentru a accesa site-ul și a-l utiliza;
-    a verificat configurația informatică că nu conține niciun virus și că este în perfectă stare de funcționare;
-    acordă Societății și partenerilor, după caz, dreptul de a utiliza informațiile furnizate (altele decât datele cu caracter personal);
-    trebuie să păstreze confidențiale și, prin urmare, este responsabil pentru utilizarea și securitatea codurilor de acces și a parolelor pe care Societatea vi le poate transmite pentru a accesa anumite secțiuni. Societatea își rezervă dreptul de a vă suspenda accesul la site în cazul utilizărilor frauduloase sau al încercărilor de utilizare frauduloasă a accesului menționat.
 
5.    Linkuri hipertext 

5.1.    Activarea linkurilor. Societatea își declină formal orice responsabilitate cu privire la conținutul site-urilor spre care oferă linkuri. Linkurile menționate sunt oferite utilizatorilor acestui site ca serviciu. Consultați termenele și condițiile generale și politica de protecție a datelor cu caracter personal ale acestor site-uri pentru a înțelege practicile acestora. Decizia de utilizare a linkurilor aparține exclusiv utilizatorilor site-ului. Putem modifica sau șterge un link de pe acest site în orice moment. 

5.2.    Autorizarea linkurilor. În cazul în care doriți să creați un link hipertext către acest site, trebuie să obțineți autorizarea scrisă prealabilă a Societății, folosind detaliile de contact furnizate la sfârșitul acestui document. 
 
6.    Aviz și responsabilități

6.1.     Informațiile („Informații”) disponibile pe acest server www (World Wide Web) sunt furnizate cu bună credință. Aceste Informații sunt considerate corecte la momentul publicării pe site. Cu toate acestea, Societatea nu declară și nu garantează că Informațiile sunt complete sau exacte. Vă asumați toate riscurile care decurg din încrederea pe care o acordați acestor Informații. Informațiile sunt furnizate cu condiția ca dvs. sau orice altă persoană care le primește să poată determina caracterul adecvat pe care acestea îl prezintă pentru un anumit scop înainte de a le utiliza. Sub nicio formă Societatea nu va accepta răspunderea pentru prejudiciile rezultate din încrederea în Informațiile menționate, utilizarea lor sau utilizarea unui produs la care acestea se referă. Informațiile nu trebuie considerate o recomandare pentru utilizarea de informații, produse, proceduri, echipamente sau formule care încalcă un brevet, un drept de autor sau o marcă comercială înregistrată. Societatea își declină orice răspundere explicită sau implicită în cazul în care utilizarea Informațiilor încalcă un brevet, un drept de autor sau o marcă comercială înregistrată. 
Societatea, și toate sucursalele sau filialele deținute în mod direct sau indirect și orice societate din cadrul companiei TotalEnergies, respinge în mod categoric orice interpretare care poate asimila conținutul site-urilor sale cu oferte de cumpărare sau incitare la cumpărarea de acțiuni sau alte titluri de valoare negociabile listate sau nelistate. Nu se oferă nicio garanție, explicită sau implicită, cu privire la natura comercială a Informațiilor furnizate sau adecvarea acestora pentru un anumit scop, și nici pentru produsele la care fac referire Informațiile menționate. În niciun caz, Societatea nu se angajează să actualizeze sau să corecteze Informațiile difuzate pe internet sau pe serverele sale web. De asemenea, Societatea își rezervă dreptul de a modifica și corecta conținutul site-ului său în orice moment, fără notificare prealabilă. 

6.2.   Societatea nu garantează că site-ul va funcționa fără întrerupere sau că serverele care asigură accesul la acesta funcționează și/sau că site-urile terțe către care direcționează linkurile hipertext nu conțin viruși.
 
7.    Forța majoră
Societatea nu este considerată responsabilă față de Utilizator în cazul în care executarea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentelor condiții de utilizare este întârziată, restricționată sau imposibil de realizat din cauza apariției unui eveniment de forță majoră.
Se consideră cazuri de forță majoră în special următoarele: cele recunoscute în mod obișnuit de jurisprudența și instanțele franceze.

8. Actualizarea termenelor și condițiilor de utilizare ale site-ului și legislația aplicabilă

Societatea poate actualiza prezentele condiții de utilizare ale site-ului în orice moment. Prin urmare, sunteți invitat să consultați în mod regulat cele mai recente condiții de utilizare în vigoare. În cazul în care se constată că una sau mai multe dintre prevederile Termenelor și condițiilor generale de utilizare sunt inaplicabile sau interzise de legislația în domeniu, celelalte prevederi neafectate ale Termenelor și condițiilor generale de utilizare se vor aplica în continuare Utilizatorului în măsura permisă de această legislație.
Aceste condiții generale de utilizare ale site-ului fac obiectul legislației aplicabile.
 
9.    Detalii de contact


Puteți adresa toate întrebările privind condițiile de utilizare a site-ului prin e-mail la adresa as24.ro.privacy@as24.com sau prin poștă, la următoarea adresă: 
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Franța