Preambul

Dezvoltatorul a publicat online acest site pentru a vă prezenta produsele şi serviciile sale, precum şi informaţii legate de activitatea dvs. Utilizarea acestui site implică acceptarea termenilor şi condiţiilor generale următoare şi respectarea tuturor legilor aplicabile.

 

1. Dezvoltatorul site-ului şi găzduirea

Dezvoltatorul site-ului: AS 24 SAS (societate pe acţiuni simplificată) cu capital de 16.931.200 Euro, cu sediul la SAINT HERBLAIN (44818), Franţa, Bvd. Zénith, nr. 1. Înregistrată la Registrul Comerţului şi Societăţilor din NANTES, sub numărul B 347 538 043.

Director publicaţie: Cédric Guillemot, Responsabil Marketing AS 24.

Găzduirea acestui site este asigurată de: OCEANET TECHNOLOGY (2 impasse Joséphine Baker – 44800 Saint Herblain - France - SIREN 408 893 063 RCS NANTES)

 

2. Conţinutul site-ului

 

 

Produsele şi serviciile care vă sunt prezentate nu reprezintă o ofertă de vânzare, ci o prezentare generală a gamei de produse şi servicii distribuite de AS24 prin reţeaua sa. Pentru a afla dacă aceste produse şi servicii sunt distribuite într-o anumită ţară, este necesar să ne contactaţi direct. Dezvoltatorul poate modifica pe acest site informaţiile privind produsele şi serviciile în orice moment şi fără notificare prealabilă.

Informaţiile furnizate pe site-ul as24.com au caracter informativ şi orientativ. AS 24 nu poate garanta exactitatea, caracterul complet sau actualitatea informaţiilor de pe site.

AS 24 nu poate fi deci trasă la răspundere pentru erori sau omisiuni şi pentru indisponibilitatea informaţiilor şi a serviciilor.

Prin urmare, utilizatorul înţelege să utilizeze aceste informaţii exclusiv pe proprie răspundere.

 

3. Accesul la site

Utilizatorul site-ului as24.com confirmă că:

 

    * dispune de competenţa şi de mijloacele necesare pentru a accesa şi a utiliza acest site;

    * s-a asigurat că sistemul său informatic nu conţine niciun virus şi că se află în stare perfectă de funcţionare;

    * a fost informat că site-ul as24.com este accesibil 24h/24h şi 7 zile din 7, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, dificultăţilor informatice, tehnice sau legate de reţelele de telecomunicaţii. AS24 îşi rezervă dreptul de a întrerupe, de a suspenda pe perioade scurte sau de a modifica fără preaviz accesul la o parte sau la tot site-ul, din motive ce ţin de lucrările de întreţinere sau din oricare alte motive, în scopul de a asigura întreţinerea, fără ca întreruperea să implice obligaţii sau obligativitatea indemnizării. AS24 va face eforturi să avertizeze în prealabil utilizatorii în acest sens;

    * a fost informat în privinţa faptului ca navigarea si costul accesarii pe site-ul as24.com cade exclusiv în sarcina sa.

Anumite rubrici de pe site sunt accesibile numai clienţilor AS24, după identificare cu ajutorul codului lor de acces şi parolei furnizate de AS24. Codurile de acces şi parolele sunt confidenţiale. Utilizatorul este responsabil pentru modul în care sunt utilizate acestea. Este responsabilitatea sa să ia toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea şi confidenţialitatea codurilor de acces şi a parolelor care i-au fot atribuite. Acesta se angajează să informeze dezvoltatorul site-ului în privinţa oricărei utilizări frauduloase a codului său de acces şi/sau a parolei sale din momentul în care află despre aceasta. Utilizatorul poate modifica în orice moment prin intermediul site-ului parolele care i-au fost atribuite iniţial. Dezvoltatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda dreptul de acces al utilizatorului la site în caz de utilizare frauduloasă sau de tentativă de utilizare frauduloasă şi de acces de acest gen.

 

 

4. Site sau pagini securizate

Anumite secţiuni ale acestui site sunt securizate, în special paginile în care trebuie să introduceţi date personale şi confidenţiale. Acest lucru înseamnă că datele transmise site-ului prin intermediul acestor pagini sunt criptate între browserul utilizatorului şi serverul site-ului şi că numai site-ul le poate înţelege şi înregistra. Astfel, aceste date pot fi introduse cu toată încrederea, deoarece datele confidenţiale sunt transmise în deplină siguranţă. Totuşi, utilizatorul trebuie să aibă grijă să introducă datele cu toată discreţia; nu lăsaţi ecranul în văzul oricui, cu numărul cardului dvs. sau cu codurile dvs. de acces vizibile. Browserul indică faptul că utilizatorul este în modul securizat în special prin intermediul a două elemente: adresa URL care apare în browser este precedată de „https://” în loc de „http://”. De asemenea, bara inferioară a browserului conţine imaginea unui mic lacăt închis. Tehnologia de cifrare utilizată pe acest site este conformă cu legislaţia franceză.

 

5. Protecţia datelor personale şi a „cookie-urilor”

„Date personale”: Cu ocazia vizitării acestui site, utilizatorul poate furniza o serie de date personale, prin care răspunde la solicitările de informaţii şi ajută la cunoaşterea mai bună a aşteptărilor sale, putând astfel să profite de serviciile oferite de acest site. Aceste date sunt păstrate confidenţiale şi sunt destinate exclusiv societăţii AS24, în scopul analizării şi realizării de sondaje şi operaţiuni comerciale. Prin aplicarea Legii din 6 ianuarie 1978 privind sistemele informatice, fişierele şi libertăţile, fiecare utilizator are dreptul de a se opune stocării, are dreptul să acceseze şi să rectifice datele care îl privesc. Astfel, utilizatorul poate solicita ca datele care îl privesc să fie rectificate, completate, clarificate, actualizate sau şterse, dacă sunt inexacte, incomplete, eronate, învechite sau să se şteargă datele a căror colectare, utilizare, comunicare sau păstrare este interzisă.

Fiecare utilizator poate să îşi exercite acest drept contactând: AS 24 – 1 Bd du Zénith – 44818 Saint Herblain.

„Cookie-uri”: Cu ocazia vizitării site-ului, utilizatorul este informat că pe browserul său se poate instala automat un cookie. „Cookie-urile” nu permit identificarea utilizatorului, ci înregistrează informaţiile legate de navigarea pe acest site (paginile accesate, data şi ora accesării etc.), care vor putea fi citite cu ocazia următoarei vizite a utilizatorului. Astfel, informaţiile furnizate prin completarea unui chestionar nu vor fi solicitate din nou utilizatorului. Durata păstrării acestor informaţii în computerul utilizatorului este de 1 lună. Utilizatorul poate fi informat în legătură cu prezenţa cookie-ului şi se poate opune instalării acestuia în computerul său, reconfigurându-şi browserul după cum urmează:

  • Pentru Microsoft Internet Explorer 5.x şi 6.x: daţi clic pe bara de meniu pe „Instrumente”, apoi pe „Opţiuni internet”, selectaţi fila „Confidenţialitate”, apoi deplasaţi cursorul până la nivelul de securitate dorit sau daţi clic pe butonul „Avansat”, apoi „Suprascrieţi tratarea automată a modulelor” şi selectaţi opţiunea „Blocare” sau „Se solicită” pentru fiecare coloană;
  • Pentru Netscape Navigator 6.2: daţi clic pe bara de meniu pe „Editare”, apoi pe „Preferinţe”, selectaţi „Confidenţialitate şi securitate”, apoi selectaţi elementul „Cookies” şi daţi clic pe „Dezactivare” sau pe „Se solicită”;
  • Pentru Mozilla Firefox versiunea 1.x şi 1.5: daţi clic pe bara de meniu pe „Instrumente”, apoi pe „Opţiuni”, selectaţi filele „Confidenţialitate”, apoi „Cookies” şi deselectaţi caseta „Autorizare”;
  • Pentru Apple Safari: accesaţi meniul „Safari > Preferinţe Safari”, apoi daţi clic pe fila „Securitate” şi pe „Provenite numai de la site-urile consultate”.

În cazul în care nu acceptaţi cookie-urile, unele servicii nu mai sunt accesibile.

Dispuneţi de drept de acces, de rectificare sau de ştergere a datelor personale comunicate prin intermediul „cookie-urilor” în condiţiile indicate la § „Date personale”.

 

6. Drepturi de proprietate intelectuală, drepturi de autor

Toate informaţiile sau documentele de pe site, precum şi toate elementele create pentru site sunt fie proprietatea AS24, fie fac obiectul dreptului de utilizare, de reproducere şi de reprezentare consimţit în favoarea acesteia. Aceste informaţii, documente sau elemente sunt supuse legilor care protejează drepturile de autor din momentul în care au fost puse la dispoziţia publicului pe acest site. Nu se pot realiza copii ale documentelor de pe acest site decât cu titlu informativ şi exclusiv pentru o singură utilizare strict privată. Nu s-a conferit niciunei persoane nicio licenţă şi niciun drept asupra proprietăţii intelectuale, cu excepţia celui de a consulta site-ul. Reproducerea documentelor de pe site este autorizată în scop exclusiv informativ, pentru uz personal şi privat: orice reproducere şi orice utilizare a unei copii realizate în alt scop este interzisă expres şi este supusă autorizării prealabile şi exprese a AS24. În orice caz, reproducerea autorizată a informaţiilor conţinute în acest site presupune indicarea sursei şi menţionarea drepturilor de autor adecvate.

Semnele distinctive: cu excepţia unor menţiuni contrare, numele corporative, logourile, produsele şi mărcile indicate pe acest site (produse ® şi ©) sunt mărci înregistrate. Orice utilizare, reproducere sau reprezentare totală sau parţială, individuală sau integrală în alte elemente, fără autorizarea scrisă, expresă şi prealabilă a AS 24 este strict interzisă.

Structura generală, programele, textele, imaginile, materialele video, sunetele, know-how-ul, animaţiile şi în general toate informaţiile şi conţinutul care figurează pe site-ul as24.com, sunt proprietatea AS 24 sau fac obiectul unui drept de utilizare sau de exploatare. Aceste elemente sunt supuse legislaţiei care protejează drepturile de autor.


Orice reprezentare, modificare, reproducere, denaturare totală sau parţială, a întregului site sau a unei părţi din conţinutul său, prin oricare procedeu şi pe orice suport, fără acordul prealabil în scris al AS24, constituie o infracţiune sancţionată de articolele L 335-2 şi următoarele din Codul Proprietăţii Intelectuale.

 

Angajamentul utilizatorului: fiecare utilizator care furnizează informaţii este de acord cu AS24 în ceea ce priveşte integralitatea drepturilor transferabile legate de aceste informaţii şi este de acord cu utilizarea acestora de către AS24.

 

7. Legături hipertext. Activarea legăturilor

Site-ul as24.com poate oferi acces la alte site-uri de internet, care dispun de propriile condiţii generale de utilizare, pe care trebuie să le consultaţi şi să le respectaţi.

AS 24 nefiind dezvoltatorul acestor site-uri, nu poate controla conţinutul acestora. Prin urmare, AS 24 nu va putea fi în niciun caz trasă la răspundere pentru conţinutul site-urilor care se pot accesa în acest mod sau pentru eventualele colectări şi transmiteri de date personale, pentru instalarea de cookie-uri sau pentru oricare alt procedeu orientat către aceleaşi scopuri şi utilizat de aceste site-uri.

Autorizarea legăturilor: dacă doriţi să creaţi o legătură hipertext cu acest site, trebuie să obţineţi aprobarea prealabilă şi în scris a dezvoltatorului site-ului, adresându-vă AS24:

 

AS 24 S.A.S Service MARKETING

Parc Tertiaire Ar Mor

1 boulevard du Zénith - BP 90272

44818 Saint Herblain Cedex - Franţa

 

8. Limitarea responsabilităţii

Informaţiile şi recomandările disponibile pe acest site sunt considerate a fi corecte la momentul la care utilizatorul ia cunoştinţă de acestea. Totuşi, AS24 nu susţine şi nici nu garantează că aceste informaţii au caracter exhaustiv şi exact. Utilizatorul trebuie să îşi asume întrutotul riscurile privind încrederea pe care o are în acestea. În niciun caz, AS24 nu este responsabil pentru daunele care pot surveni de pe urma încrederii în aceste informaţii, a utilizării acestora sau a unui produs la care fac referire acestea. Aceste informaţii nu trebuie să fie considerate recomandări pentru utilizarea unor informaţii, produse, proceduri, echipamente sau a unor formule care încalcă brevete, drepturi de autor sau mărci înregistrate. AS24 nu îşi asumă nicio responsabilitate expresă sau implicită, dacă utilizarea acestor informaţii încalcă brevete, drepturi de autor sau mărci înregistrate. Nu se oferă nicio garanţie expresă sau implicită în ceea ce priveşte natura comercială a informaţiilor furnizate, nici în ceea ce priveşte adecvarea acestora unui anumit scop, precum şi în ceea ce priveşte produsele sau serviciile la care se face referire în aceste informaţii. În niciun caz, AS24 nu se angajează să actualizeze sau să corecteze informaţiile care vor fi difuzate pe acest site. De asemenea, AS24 îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a corecta conţinutul site-ului în orice moment şi fără preaviz.

AS 24 nu poate fi trasă la răspundere în legătură cu daunele directe sau indirecte care ar putea rezulta din accesul sau utilizarea site-ului as24.com, inclusiv inaccesibilitatea, pierderile de date şi/sau prezenţa unor viruşi pe site, fără ca această listă să fie exhaustivă.

 

9. Modificarea condiţiilor generale de utilizare

AS24 îşi rezervă dreptul de a modifica condiţiile generale de utilizare în orice moment.

Astfel, utilizatorul este sfătuit să consulte în mod regulat ultima versiune a condiţiilor de utilizare, disponibilă în permanenţă pe site-ul as24.com.

 

 10. Dreptul aplicabil şi jurisdicţia

Aceste condiţii generale ale site-ului sunt supuse dreptului francez, fiind de competenţa instanţelor din Nantes.

 

11. Declaraţia CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - Comisia Naţională pentru Sisteme Informatice şi Libertăţi)

Numărul declaraţiei CNIL a site-ului este 810350.