Bun venit la aplicațiile mobile AS 24 „Driver” și „Fleet Manager” (numite în continuare „Aplicații mobile”) disponibile după descărcarea din magazinele Play Store, App Store și AppGallery.
Prin conectarea sau utilizarea aplicațiilor noastre mobile, confirmați că ați citit, ați înțeles și acceptați, fără limitări sau rezerve, prezentele Termene și condiții generale de utilizare, numite în continuare „TCGU”, și Politica noastră privind datele cu caracter personal și modulele cookie
Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care accesați alte aplicații mobile AS 24, pentru respectivele aplicații se vor aplica alte termene și condiții generale de utilizare și alte politici privind datele cu caracter personal și modulele cookie sau alte documente privind protecția datelor cu caracter personal și se recomandă să luați act de acestea.

Societatea AS 24, o societate pe acțiuni simplificată [Société par actions simplifiée] cu un capital social de 16.931.200 €, având sediul social în Parc Tertiaire Ar Mor, 1 boulevard du Zénith 44818 SAINT HERBLAIN, înregistrată în Registrul comerțului și al societăților din NANTES cu nr. 347 538 043 (număr de TVA: FR 38 347 538 043) (numită în continuare „AS 24”) pune la dispoziția clienților săi două aplicații mobile.

Aviz juridic
 

1. PREAMBUL

Scopul prezentelor condiții generale de utilizare este de a defini condițiile în care Clientul sau utilizatorul desemnat de Client (numit în continuare „Utilizator”) sunt autorizați să acceseze și să utilizeze, gratuit, Aplicațiile mobile. Orice descărcare a Aplicațiilor presupune acceptare fără rezerve a prezentelor TCGU.

Concepția și dezvoltarea aplicațiilor
Mobiapps
Societate pe acțiuni simplificată cu un capital de 186.700 euro, având adresa sediului social în 14 rue Jules Vernes, 44700 Orvault – Franța, înmatriculată cu numărul 800 456 097 în Nantes
Telefon mobil: +33 (0)9 81 99 87 66

Găzduirea aplicațiilor 
Sigma Informatique
Societate pe acțiuni simplificată cu un capital de 1.729.600 euro, având adresa sediului social în rue Newton- ZI la Gesvrine 44 240 LA Chapelle sur Erdre – Franța, înmatriculată cu numărul 872 802 390 în Nantes.
Telefon mobil: +33 (0)2 40 37 14 00.

2. PREZENTARE

Aplicațiile mobile îi permit Utilizatorului să acceseze, fără să se autentifice, informații privind rețeaua de benzinării AS 24 (planuri, acces, cartografie, planificarea traseului etc.).
Aplicația mobilă „Fleet Manager”, care este accesibilă după ce Utilizatorul își introduce identificatorul și parola, permite accesul de la distanță la anumite funcționalități ale Spațiului clienți din MyAS24, disponibile în Aplicația mobilă, și accesul la funcționalități specifice aplicației.
Funcționalitățile sunt actualizate regulat și AS 24 își rezervă dreptul de a modifica lista cu conținutului funcționalităților în orice moment.
De asemenea, Aplicația mobilă „Fleet Manager” îi permite Utilizatorului să se aboneze la serviciul „CardAlert” în conformitate cu metodele de abonare menționate în Condițiile generale de vânzare acceptate anterior de Client. Serviciul „CardAlert” se facturează în conformitate cu metodele furnizate la momentul abonării. AS 24 poate oferi abonarea și la alte produse și servicii în Aplicația mobilă „Fleet Manager”.

3. ACCESUL LA APLICAȚII ȘI SERVICII

Aplicațiile mobile se pot descărca din Apple Store sau Google Play pe terminalul mobil compatibil al Utilizatorului care utilizează cel puțin sistemele de operare iOS sau Android. Accesul la anumite servicii necesită activarea funcției GPS pe terminalul mobil.

4. CARACTERUL GRATUIT AL APLICAȚIILOR MOBILE

Accesul la Aplicațiile mobile este gratuit. Cu toate acestea, AS 24 nu își asumă nicio obligație cu privire la caracterul gratuit al Aplicațiilor și își rezervă dreptul de a modifica ulterior principiile de tarifare. În acest caz, această modificare a tarifului va fi comunicată Utilizatorului care va avea libertatea de a continua sau de a nu mai continua să utilizeze Aplicațiile mobile.

5. RESPONSABILITATE

AS 24 își rezervă dreptul, în orice moment, de a modifica sau de a întrerupe Aplicațiile sale mobile, fără ca răspunderea sa să fie invocată. Utilizatorul trebuie să dețină competențele și echipamentele necesare pentru a utiliza Aplicațiile mobile. Prin utilizarea Aplicațiilor mobile, utilizatorul acceptă toate riscurile și caracteristicile specifice utilizării terminalelor mobile și a internetului, în special: întârzieri ale transmisiei, erori tehnice și riscul de piraterie informatică.
Se atrage atenția Clientului asupra faptului că colectarea și prelucrarea tuturor sau a unora dintre datele Aplicațiilor mobile poate constitui un control al activității angajaților care face obiectul obligațiilor anterioare prevăzute de articolele L.1222-4 și L.2323-32 din Codul muncii din Franța.
În final, Utilizatorul este conștient și informat de existența virușilor și a altor programe informatice dăunătoare care pot fi prezente pe internet și care le pot infecta terminalele. Este responsabilitatea Utilizatorilor de a-și lua măsurile adecvate pentru a se proteja împotriva acestora. În nicio circumstanță AS24 nu va fi responsabilă pentru nicio defecțiune care rezultă din utilizarea Aplicațiilor mobile, indiferent de cauza acesteia.
AS 24 își declină responsabilitatea în special în cazul întreruperii Aplicațiilor mobile, al apariției de erori de programare sau de funcționare și în cazul daunelor, directe sau indirecte, indiferent de cauzele, originile, natura sau consecințele, produse de orice persoană care accesează Aplicațiile mobile, de imposibilitatea de a le accesa sau de utilizarea lor.
De asemenea, AS 24 își declină orice responsabilitate pentru daunele care pot fi produse echipamentelor informatice ale Utilizatorilor ca urmare a accesării Aplicațiilor mobile sau a utilizării acestora.
AS 24 poate întrerupe funcționarea Aplicațiilor mobile pentru motive de întreținere.
AS 24 nu este supus niciunei alte obligații în afară de aceea de a depune toate eforturile pentru a asigura continuitatea accesului și a funcționării Aplicațiilor mobile.


6. FORŢA MAJORĂ

Societatea nu este considerată responsabilă față de utilizator în cazul în care executarea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentelor TCGU este întârziată, restricționată sau imposibil de realizat din cauza apariției unui eveniment de forță majoră. În special, cazurile de forță majoră sunt considerate a fi cele recunoscute în mod obișnuit de jurisprudența și instanțele franceze.  


7. CONFIDENȚIALITATE

Utilizarea Aplicației mobile „Fleet Manager” este strict personală. Utilizatorul este responsabil pentru acțiunile și conduita oricărei persoane care îi utilizează codurile de acces și, prin urmare, trebuie să se asigure că se păstrează confidențialitatea identificatorilor și a parolelor.

8. SECURITATE, PROBĂ ȘI PĂSTRARE

Pentru a asigura protecția datelor schimbate împotriva riscurilor de acces neautorizat, de modificare, de distrugere și de pierdere, AS 24 se angajează: 
- să utilizeze un standard de conectare securizată la Aplicațiile sale mobile,
- să implementeze și să mențină procedura de înregistrare și arhivare descrisă mai jos în articolul „8. Securitate, probă și păstrare”, pe care Utilizatorul confirmă ca o cunoaște și o înțelege. Utilizatorul confirmă fiabilitatea acestei proceduri. Utilizatorul acceptă că aceasta are valoare probatorie în cazul unui litigiu și renunță la orice contestare a valorii probatorii a datelor salvate și arhivate în conformitate cu prezentul articol.
Accesul Utilizatorilor la serviciile conectate ale Aplicațiilor mobile face obiectul unei înregistrări permanente (data/ora, adresa IP de apelare, URL-ul accesat).
Această înregistrare este păstrată timp de un an. Accesul informatic și fizic la aceasta este limitat la persoanele autorizate, care sunt obligate să respecte confidențialitatea datelor.

 

9. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

9.1 Principiu 
Toate informațiile sau documentele (texte, imagini – animate sau nu –, baze de date, sunete, fotografii, know-how, produse menționate) conținute în Aplicațiile mobile, precum și toate elementele create pentru Aplicațiile mobile și structura generală a acestora, sunt proprietatea AS 24 sau a companiei TotalEnergies sau fac obiectul drepturilor de utilizare, reproducere și reprezentare acordate în beneficiul celei din urmă. Aceste informații și aceste documente sau elemente fac obiectul legislației care protejează drepturile autorilor din momentul în care acestea sunt puse la dispoziția publicului prin intermediul Aplicațiilor mobile. Nicio licență și niciun drept, în afară de drepturile de descărcare și de consultare a Aplicațiilor mobile, nu sunt conferite niciunei persoane în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală. Reproducerea documentelor Aplicațiilor mobile este permisă exclusiv în scopul informării pentru uz personal sau privat: orice reproducere și orice utilizare a unei copii realizate în alte scopuri este interzisă în mod expres și face obiectul autorizării exprese prealabile a AS 24. În toate cazurile, reproducerea autorizată a informațiilor conținute în aceste Aplicații mobile trebuie să includă o indicare corespunzătoare a sursei și o trimitere la proprietate. Aceste Aplicații mobile respectă drepturile de autor. Toate drepturile de autor asupra lucrărilor protejate care sunt reproduse și comunicate în aceste Aplicații mobile sunt rezervate. Fără autorizare, orice utilizare a lucrărilor, alta decât reproducerea și consultarea în scop individual privat, este interzisă.

9.2 Semne și simboluri
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, numele societății, logourile, produsele și mărcile menționate în aceste Aplicații mobile sunt proprietatea AS 24 sau a companiei TotalEnergies. Acestea nu pot fi utilizate fără autorizarea scrisă prealabilă a AS 24.

9.3 Baze de date
Eventualele baze de date puse la dispoziția utilizatorului sunt proprietatea AS 24, care este producătorul bazelor de date. Este interzisă extragerea sau reutilizarea oricărei părți cantitative sau calitative substanțiale din bazele de date, inclusiv în scopuri private.


9.4 Date cu caracter personal
AS 24 nu va prelucra date cu caracter personal pentru utilizarea acestor Aplicații mobile. Informațiile furnizate pentru descărcarea Aplicațiilor mobile „Fleet Manager” (cont de utilizator, identificator) sau pentru accesul la anumite informații este responsabilitatea platformelor de descărcare și a Condițiilor generale de utilizare ale acestora, așa cum se întâmplă, după caz, pentru furnizorii de servicii terți care furnizează informații.

9.5 Atribuire fotografii și video
Atribuirea elementelor vizuale ale Aplicațiilor mobile este recunoscută.


10. MODIFICAREA CONDIȚIILOR GENERALE DE UTILIZARE

Prezentele Condiții generale de utilizare pot fi modificate în orice moment de AS 24, în scopul dezvoltării Aplicațiilor mobile. Versiunea aplicabilă a Condițiilor generale pentru Aplicație este cea în vigoare pe durata fiecărei consultări a Aplicațiilor mobile.
În cazul în care se constată că una sau mai multe dintre prevederile TCGU sunt inaplicabile sau interzise de legislația în domeniu, celelalte prevederi neafectate ale TCGU se vor aplica în continuare Utilizatorului în măsura permisă de această legislație.

11. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Prezentele TCGU și toate aspectele care rezultă din sau au legătură cu prezentele TCGU și aplicarea acestora, inclusiv conținutul lor, sunt reglementate de dreptul francez indiferent de locul (locurile) de executare ale obligațiilor substanțiale sau accesorii.
Pentru soluționarea oricărei contestații sau litigiu, competența este atribuită în exclusivitate tribunalelor din Nantes, sub rezerva unei atribuiri de competență specifice rezultată dintr-un text de lege sau reglementar specific. Versiunea în limba franceză a Condițiilor generale de utilizare prevalează.

12. DETALII DE CONTACT

Pentru orice întrebări privind condițiile de utilizare ale Aplicațiilor mobile, contactați-ne: 
adaptați folosind adresa de e-mail creată pentru sucursală as24.ro.privacy@as24.com sau prin poștă, la următoarea adresă: 

AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – France.