Bun venit în Spațiul pentru clienți AS 24 (numit în continuare „Spațiul pentru clienți”), care poate fi accesat la adresa https://www.as24.com Prin conectarea la sau utilizarea Spațiului nostru pentru clienți, confirmați că ați citit, înțeles și acceptat fără limitări sau rezervări acești Termeni și condiții generale de utilizare și Politica privind protecția datelor cu caracter personal. Rețineți că dacă vizitați alte website-uri AS 24, se vor aplica diferiți termeni, condiții și politici cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Se recomandă să citiți cu atenție notificările legale ale acestora.

1.    Identitate 

Compania care publică și se ocupă de design-ul tehnic și dezvoltarea Spațiului pentru clienți (denumită în continuare „Compania”): 
AS 24
Sediu central: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Franța
Tipul companiei: Societate pe acțiuni simplificată
Capital înregistrat: 16.931.200 de euro 
Registrul Comerțului și Societăților: 347 538 043 R.C.S. NANTES
Nr. VAT: FR 38 347 538 043
E-mail: as24@as24.com
Număr de telefon: + 33 (0)2 40 92 24 24
Director publicație: Guillaume GIMONNET

Compania le oferă Clienților un site web dedicat numit „Spațiul pentru clienți”.
Scopul Spațiului pentru clienți este acela de a le permite Clienților să acceseze informații legate de Contul acestora (denumit în continuare „Contul”), să consulte și să-și gestioneze Contul de client, dispozitivele și serviciile suplimentare, astfel încât să-și poată gestiona cât mai bine dispozitivele și flota de vehicule.

Spațiul pentru clienți
Găzduire: 

SIGMA INFORMATIQUE
O societate pe acțiuni simplificată cu capitalul de de euro, cu sediul central la adresa: 
Zac de la Gesvrine, Rue Newton 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE – Franța
Înregistrată în Registrul comerțului Nantes cu numărul 872 803 390. 
Număr de telefon: + +33 (0)2 40 37 14 00
Site web: www.sigma.fr
Spațiul pentru clienți
Companiile din compania TotalEnergies au propria existență legală și un statut legal independent. Compania care publică acest Spațiu pentru clienți aparține de compania TotalEnergies. „TotalEnergies” și „compania TotalEnergies” sunt folosite uneori în acest Spațiu pentru clienți pentru specificarea referințelor către TotalEnergies S.E. (compania principală) și sucursalele și afiliații acesteia. De asemenea, cuvintele „noi” și „a/al nostru” sunt folosite pentru a face referință la Compania sau orice companie din compania TotalEnergies, în general, sau la cele care lucrează pentru acestea. Aceste expresii sunt folosite și în cazul în care nu există niciun scop util prin identificarea unei anumite companii sau mai multor companii. Din aceste expresii nu se poate deduce că TotalEnergies S.E. sau oricare dintre sucursalele sau afiliații acesteia sunt implicați în conducerea afacerii și gestionarea altei companii din compania TotalEnergies.

2.    Scopul Spațiului pentru clienți

Spațiul pentru clienți este destinat utilizării de către Clienții (denumiți în continuare ca „Utilizatori”) care s-au abonat cu un Contract cu card AS 24 pentru Companie și/sau un Contract cu ecuson de taxare AS 24 – EUROTRAFIC sau HGV PASSango pentru vehicule (denumite în continuare „Vehiculele”). Cardurile și Ecusoanele de taxare HGV PASSango sunt denumite în continuare ca „Dispozitive”. 

Prin conectarea în Spațiul pentru clienți, Clienții pot accesa gratuit serviciile de bază și serviciile suplimentare (denumite în continuare ca „Servicii suplimentare”) la care este abonat Clientul în momentul semnării Contractului, prin intermediul unei anexe la Contract sau în Spațiul pentru clienți, în conformitate cu termenii și condițiile generale publicate în Spațiul pentru clienți. 

Funcțiile și/sau serviciile disponibile în Spațiul pentru clienți sunt următoarele: 

2.1 – Consultarea informațiilor publicate online de către Companie
    
Spațiul pentru clienți le permite în mod evident Clienților:

-    Să consulte noutățile și produsele și serviciile oferite de Companie;
-    Să caute stații de service în rețeaua Companiei și să primească informații legate de starea rețelei;
-    Să consulte prețurile, termenii și condițiile speciale, termenii și condițiile generale aplicabile pentru produsele și serviciile vândute de Companie, precum și notificările pentru utilizator pentru Dispozitivele AS 24 publicate online de către Companie;
-    Să acceseze rapoarte și să descarce documente.

2.2 – Abonamentul la Serviciile suplimentare și serviciile legate de călătorii

Spațiul pentru clienți le permite în mod evident Clienților să se aboneze la următoarele:

- Servicii suplimentare pentru gestionarea flotelor, oferite de către Companie în țările în care acestea sunt disponibile (Tak&Drive, CARDalert, CARDControl, PASSalert, eBilling, Infoservice, oferte digitale, etc.), precum și pachete de servicii. 
- Servicii legate de călătorii, cum ar fi parcarea, taxele de drum, licențele, taxele generale sau alte cheltuieli cu Vehiculul prin intermediul rețelei. 
Servicii de asistență tehnică, legală și cu rezervările în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în „Termenii și condițiile generale pentru serviciile de asistență rutieră AS 24: Asistență tehnică, legală și cu rezervările” publicați în Spațiul pentru clienți.  
 
2.3    – Gestionarea dispozitivului

Spațiul pentru clienți le permite Clienților:

-    Să consulte prețurile per stație și per produs, inclusiv reducerile, unde este cazul;
-    Să solicite, să reînnoiască și să schimbe Dispozitivele defecte;
-    Să vizualizeze și să seteze limite pentru Dispozitive, prin intermediul serviciilor de gestionare a flotelor de Vehicule la care este abonat Clientul (setarea limitelor de utilizare, setările pentru timp, setările geografice, setările financiare (limite de plată));
-    Să primească alerge și să urmărească orice anomalii rezultate în urma utilizării unui Dispozitiv în afara cadrului de muncă definit de către Client în momentul configurării Dispozitivului; 
-    Să suspende și/sau să blocheze Dispozitive;
-    Să vizualizeze și să descarce lista de tranzacții întocmită pentru Vehicule prin intermediul Dispozitivelor;
-    Să trimită datele necesare pentru partenerii contractanți ai Companiei, cu posibilitatea de a oferi anumite servicii legate de călătorie (cum ar fi taxele de drum, licențele, taxele generale sau alte cheltuieli legate de un Vehicul care folosește rețeaua).

2.4    – Facturarea

Folosind Spațiul pentru clienți, Clienții pot consulta și descărca facturi și/sau note de debit pentru maxim 18 (optsprezece) luni.
Facturile pot fi descărcate în format pdf și format pdf semnat electronic atunci când clienții sunt abonați la serviciul eBilling (facturare electronică).
De asemenea, Clienții pot consulta tranzacțiile care urmează să fie facturate și istoricul de facturare pentru toate serviciile din ultimul an. 

2.5    –  Gestionarea unor „conturi multiple”

Un Client cu mai multe Conturi de client în cadrul Companiei poate solicita crearea unui singur punct de acces la Spațiul pentru clienți, care îi va permite accesarea tuturor Conturilor simultan. 

2.6    – Date despre geolocație

Acest serviciu este accesibil de pe Dispozitivul „Ecuson de taxare PL prin satelit” și le permite Clienților să-și localizeze Vehiculele geografic, folosind un simulator de comparare a rutei și să raporteze călătoriile prin intermediul Spațiului pentru clienți.
De asemenea, acest serviciu permite și inspectarea geolocalizată a tranzacțiilor pentru combustibil și accesul nelimitat la serviciul PASSalert (oferta PASSango Europilot). 
Clienții sunt considerați operatori de date pentru datele cu caracter personal din cadrul utilizării acestui serviciu și aceștia sunt de acord să respecte reglementările aplicabile în mod notabil în privința termenilor legii muncii și Reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal, nr. 2016/679 (GDPR). 

2.7    – Gestionarea reclamațiilor

Spațiul pentru clienți le permite Clienților să gestioneze reclamațiile privind orice tranzacție sau călătorie înregistrată prin intermediul Ecusonului de taxare PASSango HGV pentru toate taxele de drum din Franța. În cadrul activităților de procesare a datelor clienților pentru reclamații, concesionarii de autostrăzi din Franța sunt considerați operatori de date.

3.    Termeni și condiții de acces

În urma semnării unui Contract cu card AS 24 și/sau AS 24-EUROTRAFIC sau cu Ecuson de taxare HGV PASSango, informațiile de acces pentru aplicație care le permit Utilizatorilor să se conecteze în Spațiul pentru clienți sunt trimise prin poștă. 
Utilizatorii pot desemna în mod liber persoane suplimentare autorizate să acceseze Spațiul pentru clienți. 

Pentru a accesa Spațiul pentru clienți, Utilizatorul trebuie să aibă acces la o conexiune la internet și un browser web standard.  
Spațiul pentru clienți este disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
 Însă Compania nu are nicio obligație de rezultat în ceea ce privește funcționarea și disponibilitatea site-ului web.
În plus, Utilizatorii recunosc în mod explicit că accesul la Spațiul pentru clienți poate fi blocat în orice moment de către Companie în urma unor restricții sau limitări tehnice sau legale, fără notificare prealabilă și la discreția acesteia. 

4.    Durata și accesul suspendat

Accesarea Spațiului pentru clienți este asociată cu valabilitatea unui Contract între Utilizator și Companie. 
În urma rezilierii unui Contract, Utilizatorul va avea acces doar la anumite funcții (în special, accesul la facturi pentru o perioadă de timp limitată).
În cazul în care o persoană autorizată în mod corespunzător de către Utilizator părăsește Compania, este responsabilitatea Utilizatorului să interzică accesul acelei persoane, pe răspunderea sa. 
Prin urmare, Compania își rezervă dreptul de a suspenda accesul Utilizatorului în cazul unei utilizări frauduloase sau a unei încercări de utilizare frauduloasă a accesului. 

5.     Confidențialitate

Utilizatorii sunt responsabili de siguranța parolelor acestora și pentru toate acțiunile efectuate prin intermediul conturilor și parolelor lor.
Utilizatorii sunt de acord să respecte, să asigure conformitatea și să mențină confidențialitatea datelor de conectare și a parolelor care au fost furnizate de către Companie. 
Utilizatorii confirmă în mod explicit că orice conectare la Spațiul pentru clienți, precum și orice transmisiune de date către și din Spațiul pentru clienți, este realizată cu datele de conectare atribuite Utilizatorului și se presupune că aceasta a fost realizată de către Utilizatorul în sine sau de către o persoană autorizată de către acesta.
Utilizatorii sunt de acord să informeze imediat Compania în cazul în care datele de conectare sau parolele sunt pierdute și/sau furate. 
Orice pierdere, utilizare necorespunzătoare a datelor de conectare, a parolelor și consecințele posibile reprezintă doar responsabilitatea Utilizatorului.

6.     Utilizarea Spațiului pentru clienți și datele

Datele afișate în Spațiul pentru clienți îi aparțin Utilizatorului și doar Utilizatorul va desemna persoanele care pot accesa aceste date.  
Datele sunt înregistrate și stocate astfel încât să li se asigure siguranța și confidențialitatea. 

7.     Schimb de date: securitate, protecție și stocare

7.1     Securitate și protecție

Pentru prevenirea accesului neautorizat în Spațiul pentru clienți și evitarea modificării, furtului sau ștergerii informațiilor schimbate, Compania se angajează: 
-    Să folosească o conexiune la internet sigură; 
-    Să implementeze și să respecte condițiile de înregistrare și arhivare stabilite în Articolul 7.2 „Stocare” din acest document, pe care Utilizatorul confirmă că l-a citit.  Acesta confirmă corectitudinea datelor și, în cazul unei dispute, acceptă să renunțe la contestarea naturii concluzive a datelor stocate și arhivate în conformitate cu acest articol.

7.2 Stocare

Accesul utilizatorilor în Spațiul pentru clienți este înregistrat în mod continuu (date, ora, adresa IP a utilizatorului, adresa URL accesată).
Aceste înregistrări sunt păstrate atâta timp când Contul de utilizator este activ. Accesul logic și fizic este restricționat la administrarea sistemului informatic. 

8.     Proprietate intelectuală 

8.1. Principiu  

Toate informațiile sau documentele (text, imagini animate sau statice, baze de date, sunete, fotografii, produse de expertiză sau citate) stocate în Spațiul pentru clienți, precum și toate elementele create pentru Spațiul pentru clienți și structura generală a acestuia sunt fie proprietatea Companiei sau companiilor din compania TotalEnergies, fie sunt supuse drepturilor de utilizare, duplicare sau comunicare publicului care are permisiunea să facă acest lucru. Aceste informații, documente și articole sunt supuse legilor de protecție a drepturilor de autor, deoarece au fost puse la dispoziția publicului prin acest Website. Celelalte părți nu au primit altă licență sau alte drepturi în afară de vizualizarea Spațiului pentru clienți, în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală. 
Duplicarea documentelor Spațiului pentru clienți este autorizată numai sub formă de informații pentru uz personal și privat. Orice duplicare sau utilizare a copiilor realizate în alte scopuri este interzisă în mod formal și supusă autorizării prealabile și formale din partea Companiei. În toate cazurile, duplicarea autorizată a informațiilor stocate în acest Spațiu pentru clienți trebuie să citeze sursa și să prezinte referințe adecvate despre proprietar. 

8.2. Semne distinctive  

În cazul în care nu se specifică altfel, numele companiei, logo-urile, produsele și mărcile menționate în Spațiul pentru clienți sunt proprietatea Companiei sau a companiilor din cadrul compania TotalEnergies sau sunt supuse drepturilor de utilizare, duplicare sau reprezentare/comunicare către publicul care are această permisiune. Nu aveți dreptul să le utilizați fără autorizarea scrisă în prealabil din partea Companiei.

8.3. Baze de date 

Compania este operatorul bazelor de date din Spațiul pentru clienți și Compania este proprietarul oricăror baze de date puse la dispoziție. 

9.     Angajamentele utilizatorilor  

Fiecare vizitator al Spațiului pentru clienți care furnizează informații îi oferă Companiei toate drepturile transferabile cu privire la informațiile specificate și autorizează Compania să folosească aceste informații. Informațiile furnizate de vizitatori, care nu vor fi considerate confidențiale. Cu toate acestea, informațiile furnizate sunt date cu caracter personal, definite conform legii aplicabile, ceea ce înseamnă că ne angajăm să procesăm informațiile specificate în conformitate cu Politica noastră privind protecția datelor cu caracter personal, care se aplică acestui Spațiu pentru clienți.
Fiecare vizitator al acestui Spațiu pentru clienți certifică faptul că respectă aceste măsuri și legile actuale și, în special:
-    Este capabil și are mijloacele necesare pentru a accesa și utiliza Spațiul pentru clienți.
-    A verificat configurația IT, iar aceasta nu conține viruși și se află în stare normală de funcționare.
-    Îi oferă Companiei și partenerilor, dacă este cazul, dreptul de a folosi informațiile furnizate (altele în afară de datele cu caracter personal).

Prin urmare, se atrage atenția Clientului față de faptul că procesarea și colectarea datelor în întregime sau parțială în Spațiul pentru clienți poate constitui o inspecție a activităților angajaților guvernată de obligațiile stabilite prin reglementările locale privind legea muncii.

10.     Link hipertext 

Compania refuză în mod formal orice răspundere față de conținutul website-urile pentru care aceasta oferă link-uri. Link-urile specificate le sunt oferite utilizatorilor acestui Spațiu pentru clienți sub formă de serviciu. Consultați termenii și condițiile generale și politica privind protecția datelor cu caracter personal pentru website-uri pentru a înțelege modul lor de utilizare. Decizia de utilizare a link-urilor este luată doar de către Utilizatorii Spațiului pentru clienți. Putem modifica sau șterge un link de pe acest Spațiul pentru clienți în orice moment. 

11.     Notificări

Informațiile („Informațiile”) disponibile în Spațiul pentru clienți sunt furnizate cu bune intenții. Aceste Informații sunt considerate corecte la momentul publicării în Spațiul pentru clienți. Cu toate acestea, Compania nu declară și nu garantează că Informațiile sunt complete sau corecte. Utilizatorul este singurul responsabil pentru utilizarea Informațiilor specificate. Informațiile sunt furnizate cu condiția ca Utilizatorul sau orice altă Persoană autorizată le primește să poată determina interesul acestora pentru un anumit scop înainte de utilizare. În niciun caz, Compania nu va accepta răspunderea pentru vătămările rezultate din încrederea în Informațiile specificate, utilizarea acestora sau utilizarea unui produs la care se referă acestea. Informațiile nu trebuie considerate o recomandare pentru utilizarea de informații, proceduri, echipamente sau formule care încalcă un brevet, drept de autor sau o marcă comercială înregistrată. Compania refuză orice responsabilitate explicită sau implicită în cazul în care utilizarea Informațiilor încalcă un brevet, un drept de autor sau o marcă comercială înregistrată. 
Compania și toate sucursalele deținute în mod direct sau indirect sau afiliații și orice companie din cadrul compania TotalEnergies refuză în mod categoric orice interpretare care poate asimila conținutul acestor website-uri pentru oferte de cumpărare sau incitare la cumpărarea de acțiuni sau alte securități negociabile listate sau nelistate. Nu se oferă nicio garanție explicită sau implicită cu privire la natura comercială a Informațiilor furnizate sau adecvarea acestora pentru scopul specificat, precum și produsele la care fac referire Informațiile specificate. În niciun caz, Compania nu va actualiza sau corecta Informațiile difuzate pe internet sau pe serverele sale web. De asemenea, Compania își rezervă dreptul de a modifica și corecta conținutul acestui Spațiu pentru clienți în orice moment, fără notificare anterioară. 

12.     Răspundere

Utilizatorul este de acord în mod explicit cu faptul că nu se va trage la răspundere Compania pentru utilizarea neconformă a Spațiului pentru clienți care nu respectă prevederile stabilite în acești Termeni și condiții, pe care clientul le-a acceptat fără rezerve. 
Utilizatorul este conștient și informat de virușii și alte forme de codificare rău intenționată care pot circula pe internet și care pot contamina stațiile de lucru și are datoria de a lua toate măsurile corespunzătoare pentru a se proteja de acestea.
Compania nu va fi trasă la răspundere în niciun caz pentru daunele sau defecțiunile rezultate din utilizarea Spațiului pentru clienți, indiferent de cauză. În special, Compania renunță la orice responsabilitate în cazul întreruperii site-ului web, apariției de bug-uri sau defecțiuni de funcționare, precum și orice daune, directe sau indirecte, indiferent de cauze, origini, natură sau consecințe, cauzate de accesarea site-ului de către o persoană sau imposibilitatea accesării sau utilizării site-ului.  
Prin urmare, Compania își rezervă dreptul de a întrerupe sau limita temporar utilizarea Spațiului pentru clienți din motive de întreținere. 

Compania are doar obligația de a respecta continuitatea furnizării serviciului. Prin urmare, aceasta nu garantează că serviciul va continua să funcționeze, fără întreruperi temporare sau permanente, și nici fără suspendări sau erori.  Mai mult, orice evoluție sau modificare a serviciului poate cauza o actualizare și/sau o indisponibilitate temporară a Spațiului pentru clienți, care nu va impune în niciun caz o responsabilitate pentru Companie.    

13.     Forță majoră

Compania nu va fi trasă la răspundere față de Utilizator în astfel de cazuri, dacă îndeplinirea obligațiilor, așa cum este stabilită în acești Termeni și condiții, este întârziată, întreruptă sau devine imposibilă din cauza apariției unui caz de forță majoră.  
Cazurile recunoscute de forță majoră sunt în special cele acceptat în mod obișnuit prin legea de caz stabilită și instanțele franceze.

14. Actualizarea termenilor și condițiilor de utilizare a Spațiului pentru clienți și legea aplicabilă

Compania poate actualiza în orice moment aceste Condiții de utilizare a Spațiului pentru clienți. În plus, Utilizatorul trebuie să respecte cele mai recente Condiții de utilizare aplicabile. Aceste condiții de utilizare generale sunt guvernate de legea franceză și trebuie raportate în mod exclusiv instanțelor franceze care dețin competențe jurisdicționale.

15. Detalii de contact

Puteți direcționa toate întrebările privind condițiile de utilizare ale Spațiului pentru clienți prin e-mail la as24@ro.as24.com sau prin poștă, la adresa următoare: 
AS 24 Tankservice S.R.L. - The Landmark - Building C - Floor 5 Str. Vasile Alecsandri Nr. 4, Sector 1 0106319 Bucuresti