Bun venit la Spațiul clienți AS 24 (numit în continuare „Spațiu clienți”) care poate fi accesat la adresa https://www.as24.com.
Prin conectarea sau utilizarea Spațiului clienți, confirmați că ați citit, ați înțeles și acceptați, fără limitări sau rezerve, prezentele Termene și condiții generale de utilizare, numite în continuare „TCGU”, și politica noastră privind datele și modulele cookie.
Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care accesați alte site-uri AS 24, pentru respectivele site-uri se vor aplica alte termene și condiții generale de utilizare și alte politici privind datele cu caracter personal și modulele cookie sau alte documente privind protecția datelor cu caracter personal și se recomandă să luați act de acestea.

AS 24, societate pe acțiuni simplificată cu un capital de 16.931.200 €, înmatriculată cu numărul 347 538 043 în RCS Nantes și având adresa sediului social în: 1 Boulevard du Zénith, 44800 SAINT-HERBLAIN – Franța (număr TVA: FR 38 347 538 043) (numită în continuare „Societatea”), le oferă Clienților un site dedicat numit „Spațiu clienți”.
Scopul Spațiului clienți este de a permite Clienților să acceseze informații referitoare la Contul lor (numit în continuare „Cont”), pentru a-și consulta și a-și gestiona contul de client, dispozitivele și serviciile complementare astfel încât să își poată gestiona cât mai bine dispozitivele și parcul de vehicule.

Aviz juridic

1. Identitate
Societatea care publică Spațiul clienți:
AS 24
E-mail: as24@as24.com
Număr de telefon: +33 (0)2 40 92 24 24
Director de publicare: Guillaume GIMONNET

Concepție tehnică și dezvoltarea Spațiului clienți:
AS 24
Societate pe acțiuni simplificată cu un capital de 16.931.200 € și având adresa sediului social în: 1 Boulevard du Zénith, 44800 SAINT-HERBLAIN – Franța
Înregistrată în Registrul Comerțului și al Societăților din Nantes cu numărul 347 538 043.
Telefon: +33 (0)2 40 92 24 24
www.as24.com

Găzduirea Spațiului clienți:


Acest site și datele pe care le conține sunt găzduite într-un centru de date situat în Franța de către:


SIGMA INFORMATIQUE
Societate pe acțiuni simplificată cu un capital de 1.729.600 € și având adresa sediului social în:
Zac de la Gesvrine, Rue Newton 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE – Franța
Înregistrată în Registrul Comerțului și al Societăților din Nantes cu numărul 872 803 390.
Telefon: +33 (0)2 40 37 14 00
Site: www.sigma.fr

Societățile din cadrul companiei TotalEnergies au propria existență juridică și personalitate juridică independentă. AS 24, care a creat Spațiul clienți, aparține companiei TotalEnergies. Din motive practice, termenii „TotalEnergies” și „compania TotalEnergies” sunt deseori utilizați și fac trimitere la TOTAL S.A. (societatea holding) și/sau la sucursalele sale. În mod similar, termenii „noi”, „nouă” și „nostru” sunt utilizate pentru a face trimitere la Societate sau la orice societate aparținând companiei TotalEnergies în general. Simpla utilizare a acestor expresii nu poate duce la presupunerea vreunei implicări a TOTALENERGIES S.E. sau a vreuneia dintre sucursalele sale în activitățile sau conducerea oricărei alte entități din cadrul companiei TotalEnergies.

2. Scopurile Spațiului clienți

Spațiul clienți este destinat utilizării de către Clienții (numiți în continuare „Utilizatori”) care au semnat cu Societatea un contract pentru cardul AS 24 și/sau AS 24 – EUROTRAFIC sau un contract pentru dispozitivul PASSango pentru plata la distanță a taxelor rutiere pentru vehicule grele destinat vehiculelor sale (numite în continuare „Vehicule”). Cardurile și dispozitivele PASSango pentru plata la distanță a taxelor rutiere pentru vehicule grele sunt denumite în continuare „Dispozitive”.

Prin conectarea la Spațiul clienți, Clienții pot accesa serviciile de bază gratuit și serviciul (serviciile) complementar(e) (numite în continuare „Servicii complementare”) la care Clientul s-a abonat la momentul semnării Contractului, prin intermediul unei anexe la Contract, sau în Spațiul clienți, în conformitate cu termenele și condițiile generale publicate în Spațiul clienți.

Funcțiile și/sau serviciile disponibile în Spațiul clienți sunt următoarele:

2.1 – Consultarea informațiilor publicate online de Societate

Spațiul clienți le permite Clienților în special:

- Să consulte noutățile și ofertele de produse și servicii ale Societății;
- Să caute benzinării din rețeaua Societății și să primească informații privind starea rețelei;
- Să consulte tarifele, termenele și condițiile speciale, termenele și condițiile generale aplicabile produselor și serviciilor comercializate de Societate, avizele pentru utilizatori privind dispozitivele AS 24 publicate online de Societate;
- Să acceseze rapoarte și să descarce documente.

2.2 – Abonarea la servicii complementare și la prestații accesorii cu privire la curse

Spațiul clienți le permite Clienților în special să se aboneze la următoarele:

- la servicii complementare de management al parcului auto oferite de Societate în țările în care sunt disponibile (Tak&Drive, CARDalert, CARDControl, PASSalert, eBilling, Infoservice, ofertă digitală etc.), precum și la pachete de servicii.
- la prestații accesorii cu privire la curse, cum ar fi parcări, spălare, taxe rutiere, autorizații, accize și alte taxe aplicate oricărui Vehicul care utilizează rețeaua.
- servicii de asistență tehnică, juridică și pentru rezervări în conformitate cu „Termenele și condițiile generale ale AS 24 Truck Assistance: Servicii de asistență tehnică, juridică și de rezervare” publicate în Spațiul clienți.

2.3 – Gestionarea dispozitivelor

Spațiul clienți le permite Clienților în special:

- Să consulte prețurile pentru fiecare benzinărie și pentru fiecare produs,
- Să solicite, să reînnoiască și să înlocuiască Dispozitivele defecte;
- Să vizualizeze și să stabilească limite pentru Dispozitive datorită serviciilor de gestionare a parcului de Vehicule la care Clientul s-a abonat [prin setarea de limite de utilizare, setarea de perioade, setări geografice, setări financiare (limite de plată)];
- Să primească alerte și să urmărească orice anomalie cu privire la utilizarea unui Dispozitiv în afara cadrului definit de Client la setarea Dispozitivului;
- Să suspende și/să blocheze Dispozitive;
- Să vizualizeze și să descarce lista tranzacțiilor efectuate pentru Vehicule cu Dispozitivele;
- Să transmită datele necesare contractanților parteneri ai Societății în vederea obținerii anumitor prestații accesorii cu privire la curse (cum ar fi taxe rutiere, autorizații, accize și alte taxe în legătură cu un Vehicul care utilizează rețeaua).


2.4 – Facturare

Utilizând Spațiul clienți, Clienții pot consulta și descărca facturi și/sau note de debit pentru o durată de maximum 18 (optsprezece) luni.
Facturile pot fi descărcate în format pdf și pdf semnat electronic (prin abonarea la serviciul eBilling).
De asemenea, Clienții pot consulta tranzacțiile care urmează a fi facturate și istoricul facturilor pentru toate serviciile din ultimul an.

2.5 – Gestionare „Multipass”

Un Client care deține mai multe Conturi client la Societate poate solicita crearea unui singur punct de acces în Spațiul clienți, care va permite accesarea simultană a tuturor Conturilor.

2.6 – Date de geolocalizare

Acest serviciu este accesibil din Dispozitivul „Satellite PL Toll Badge” și le permite Clienților să își localizeze geografic Vehiculele, să utilizeze un simulator de comparare a traseelor și raportarea curselor prin intermediul Spațiului clienți.
Acest serviciu permite și controlul geolocalizat al tranzacțiilor pentru combustibil și acces nelimitat la serviciul PASSalert (oferta PASSango EuroPilot).
Clienții sunt considerați operatori de date cu caracter personal în cadrul utilizării acestui serviciu și se angajează să respecte regulamentele aplicabile, în special din punct de vedere al legislației muncii și al Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 (RGPD).

2.7 – Gestionarea reclamațiilor

Spațiul clienți le permite Clienților să gestioneze reclamațiile privind orice tranzacție sau cursă înregistrată folosind dispozitivul PASSango pentru plata la distanță a taxelor rutiere pentru vehicule grele pentru toate taxele rutiere din Franța. În cadrul activităților de prelucrare a datelor clientului în scopul reclamațiilor, concesionarii de autostrăzi din Franța sunt considerați operatori de date.


3. Termene și condiții de acces

După semnarea unui contract pentru cardul AS 24 și/sau AS 24-EUROTRAFIC sau a unei cereri pentru dispozitivul PASSango pentru plata la distanță a taxelor rutiere pentru vehicule grele, informațiile de acces care vor permite Utilizatorilor să se conecteze la Spațiul clienți sunt transmise prin e-mail sau prin poștă.
Utilizatorii pot desemna liber persoane suplimentare autorizate să acceseze Spațiul clienți prin crearea de conturi de utilizatori, atribuindu-le drepturi de acces specifice și ștergându-le drepturile de acces.
Spațiul clienți este accesibil prin intermediul URL-ului www.as24.com. Pentru a accesa Spațiul clienți, Utilizatorul trebuie să aibă acces la o conexiune internet și un browser de internet standard.
Spațiul clienți este accesibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
Cu toate acestea, Societatea nu are nicio obligație de rezultat cu privire la funcționarea și disponibilitatea site-ului.
În consecință, Utilizatorii recunosc în mod expres că Societatea poate, în orice moment, să blocheze accesul la Spațiul clienți din cauza eventualelor restricții sau limitări de ordin tehnic sau juridic, fără notificare prealabilă și în mod discreționar.


4. Durata și suspendarea accesului

Accesul la Spațiul clienți este asociat cu valabilitatea unui Contract între Utilizator și Societate.
Odată contractul încetat, Utilizatorul va avea acces doar la anumite funcții ale utilizatorului (în special, accesul la facturi pentru o perioadă de timp limitată).
În cazul în care o persoană autorizată de Utilizator părăsește societatea, este responsabilitatea Utilizatorului de a-i retrage accesul.
Societatea își rezervă dreptul de a suspenda accesul Utilizatorului în cazul oricărei utilizări sau încercare de utilizare frauduloasă a accesului.

5. Confidențialitate

Utilizatorii sunt responsabili pentru păstrarea confidențialității parolelor lor și pentru toate acțiunile întreprinse în contul și cu parola lor.
Utilizatorii se angajează să respecte și să asigure respectarea și menținerea confidențialității identificatorilor și a parolelor care le-au fost atribuite de Societate.
Utilizatorii acceptă în mod expres că orice conectare la Spațiul clienți, precum și orice transmitere de date în sau din Spațiul clienți se realizează cu identificatorul atribuit Utilizatorului și se va considera că au fost efectuate de Utilizator sau de orice persoană autorizată de acesta.
Utilizatorii se angajează să informeze imediat Societatea în cazul în care identificatorul sau parola este pierdută și/sau furată.
Orice pierdere, deturnare sau utilizare a identificatorului, parolei și posibilele consecințe sunt responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului.

6. Utilizarea Spațiului clienți și a datelor

Datele care apar în Spațiul clienți aparțin Utilizatorului și doar Utilizatorul va desemna persoana (persoanele) care poate (pot) accesa aceste date.
Datele sunt înregistrate și stocate astfel încât să se asigure siguranța și confidențialitatea.

7. Schimbul de date: securitate, probă și păstrare

7.1 Securitate și probă

Pentru a preveni accesul neautorizat la Spațiul clienți și pentru a împiedica ca orice informații schimbate să poată fi modificate, furate sau șterse, Societatea se angajează după cum urmează:
- să utilizeze o conexiune internet securizată;
- să implementeze și să mențină condițiile de înregistrare și de arhivare prevăzute la articolul 7.2 „Păstrare” de mai jos, pe care Utilizatorul confirmă că l-a citit. El confirmă exactitatea acestora și, în cazul unui eventual litigiu, acceptă să renunțe la contestarea valorii probante a datelor stocate și arhivate în temeiul acestui articol.

7.2 Păstrare

Accesul Utilizatorului la Spațiul clienți este înregistrat în mod continuu (data, ora/data, adresa IP a Utilizatorului, URL-ul accesat,).
Aceste înregistrări sunt păstrate cât timp Contul de utilizator este activ. Accesul logic și fizic la acestea este limitat la administratorul sistemului informatic.

8. Proprietate intelectuală

8.1. Principiu

Toate informațiile sau documentele (text, imagini animate sau statice, baze de date, sunete, fotografii, know-how sau produse menționate) stocate în Spațiul clienți, precum și toate elementele create pentru Spațiul clienți și structura sa generală sunt fie proprietatea Societății sau a companiei TotalEnergies, fie fac obiectul drepturilor de utilizare, reproducere și reprezentare care au fost acordate acestora din urmă.
Aceste informații, documente și elemente fac obiectul legislației care protejează drepturile de autor în măsura în care au fost puse la dispoziția publicului prin intermediul Spațiului clienți. Nicio licență sau drept, în afară de dreptul de a vizualiza Spațiul clienți, nu a fost conferit niciunei părți în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală.
Orice reproducere sau utilizare a copiilor Spațiului clienți este interzisă în mod expres și face obiectul autorizării prealabile exprese a Societății. În toate cazurile, reproducerea autorizată a informațiilor care apar în Spațiul clienți trebuie să indice sursa și să menționeze în mod adecvat proprietatea.

8.2. Semne distinctive

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, numele societăților, logourile, produsele și mărcile menționate în Spațiul clienți sunt proprietatea Societății sau a companiei TotalEnergies sau fac obiectul drepturilor de utilizare, reproducere sau reprezentare care au fost acordate acestora din urmă. Acestea nu pot fi utilizate fără autorizarea scrisă prealabilă a Societății.


8.3. Baze de date

Orice baze de date puse la dispoziția Clienților sunt proprietatea Societății, care are calitatea de operator al bazelor de date. Nu puteți extrage sau reutiliza o parte cantitativ sau calitativ substanțială din bazele de date, inclusiv în scopuri private.

8.4 Atribuire fotografii și video. Atribuirea elementelor vizuale ale site-ului este recunoscută.

9. Angajamentele Utilizatorului

Fiecare Utilizator al Spațiului clienți care furnizează informații îi acordă Societății toate drepturile transferabile privind aceste informații și autorizează Societatea să le utilizeze. În cazul în care informațiile furnizate sunt date cu caracter personal astfel cum sunt definite de legislația aplicabilă, acestea sunt prelucrate în conformitate cu Politica noastră privind datele cu caracter personal și modulele cookie, care se aplică Spațiului clienți.

Fiecare Utilizator al Spațiului clienți declară că respectă aceste TCGU și legislația în vigoare și, în special, că:
-    dispune de capacitatea și mijloacele necesare pentru a accesa și a utiliza Spațiul clienți;
-    a verificat configurația informatică că nu conține niciun virus și că este în perfectă stare de funcționare;
-    acordă Societății și partenerilor, după caz, dreptul de a utiliza informațiile furnizate (altele decât datele cu caracter personal);

Se atrage atenția clientului asupra faptului că colectarea și prelucrarea tuturor sau a unora dintre datele din Spațiul clienți poate constitui un control al activității angajaților care este guvernat de obligațiile stabilite prin reglementările locale privind legislația muncii.

10. Linkuri hipertext

Prin prezenta, Societatea își declină orice responsabilitate cu privire la conținutul site-urilor spre care oferă linkuri. Linkurile menționate sunt oferite Utilizatorilor Spațiului clienți. Consultați termenele și condițiile generale de utilizare și Politica privind datele cu caracter personal modulele cookie ale acestor site-uri pentru a înțelege practicile acestora. Decizia de utilizare a linkurilor aparține exclusiv Utilizatorilor Spațiului clienți. Societatea poate modifica sau șterge un link din Spațiul clienți în orice moment.

11. Avize

Informațiile și recomandările disponibile în Spațiul clienți (denumite în continuare „Informații”) sunt oferite cu bună credință.
Aceste Informații sunt considerate a fi corecte la momentul publicării în Spațiul clienți. Cu toate acestea, Societatea nu declară și nu garantează că informațiile sunt complete sau exacte. Utilizatorul își asumă toate riscurile asociate utilizării informațiilor menționate.
Aceste informații sunt furnizate cu condiția ca Utilizatorul sau orice altă persoană autorizată care le primește să poată determina caracterul adecvat pe care acestea îl prezintă pentru un anumit scop înainte de a le utiliza. Sub nicio formă Societatea nu va accepta răspunderea pentru prejudiciile rezultate din încrederea în Informațiile menționate sau din utilizarea lor.
Informațiile nu trebuie considerate o recomandare pentru utilizarea de informații, produse, proceduri, echipamente sau formule care încalcă un brevet, un drept de autor sau o marcă comercială înregistrată. Societatea își declină orice răspundere explicită sau implicită în cazul în care utilizarea Informațiilor încalcă un brevet, un drept de autor sau o marcă comercială înregistrată.

Societatea, și orice entitate din cadrul companiei TotalEnergies, respinge în mod categoric orice interpretare care ar putea asimila conținutul site-urilor cu oferte de cumpărare sau incitare la cumpărarea de acțiuni sau alte titluri de valoare negociabile, listate sau nelistate, ale companiei TotalEnergies.
Nu se oferă nicio garanție, explicită sau implicită, cu privire la natura comercială a Informațiilor furnizate sau adecvarea acestora pentru un anumit scop, și nici pentru produsele la care fac referire Informațiile menționate.
În niciun caz, Societatea nu se angajează să actualizeze sau să corecteze Informațiile publicate pe internet sau pe serverele sale web. De asemenea, Societatea își rezervă dreptul de a modifica și corecta conținutul site-ului său în orice moment, fără notificare prealabilă.

12. Responsabilitate

Utilizatorul acceptă în mod expres faptul că Societatea nu va fi considerată responsabilă pentru utilizarea neconformă a Spațiului clienți, fără respectarea prevederilor stabilite în prezentele TCGU pe care Utilizatorul le-a acceptat fără rezerve.

Utilizatorul este conștient și informat cu privire la viruși și alte forme de coduri dăunătoare care pot circula pe internet și care îi pot contamina stațiile de lucru și este de datoria sa să ia toate măsurile adecvate pentru a se proteja împotriva acestora.
În nicio circumstanță Societatea nu va fi responsabilă pentru nicio eroare sau defecțiune care rezultă din utilizarea Spațiului clienți, indiferent de cauza acesteia. În special, Societatea își declină orice responsabilitate în eventualitatea întreruperii funcționării site-ului, apariției de erori de programare sau de funcționare, precum și a oricăror daune, directe sau indirecte, indiferent de cauzele, originile, natura sau consecințele produse de accesarea site-ului de către orice persoană sau de imposibilitatea de a accesa sau de a utiliza site-ul.

Prin prezenta, Societatea își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a limita temporar utilizarea Spațiului clienți din motive de întreținere.

Societatea nu are decât o obligație de rezultat cu privire la continuitatea serviciului. În consecință, ea nu garantează că serviciul continuă să funcționeze fără întreruperi, temporare sau permanente, și nici fără suspendări sau erori. Mai mult, orice evoluție sau modificare a serviciului poate cauza o actualizare și/sau o indisponibilitate temporară a Spațiului clienți, care nu va angaja în niciun caz răspunderea Societății.

13. Forța majoră

Societatea nu va fi considerată responsabilă față de Utilizator în cazul în care executarea obligațiilor care îi revin, stabilite în temeiul prezentelor TCGU, este întârziată, restricționată sau imposibil de realizat din cauza apariției unui caz de forță majoră.
Cazurile de forță majoră recunoscute sunt în special cele acceptate în mod obișnuit de jurisprudența consacrată și de tribunalele franceze.

14. Actualizarea termenelor și condițiilor de utilizare a Spațiului clienți și legislația aplicabilă

Societatea își rezervă dreptul de a aduce orice modificări prezentelor termene și condiții generale de utilizare în orice moment. În consecință, Utilizatorul trebuie să consulte în mod regulat cea mai recentă versiune a Termenelor și condițiilor generale de utilizare în vigoare. Prezentele condiții sunt reglementate de dreptul francez și sunt de competența exclusivă a instanțelor franceze.
În cazul în care se constată că una sau mai multe dintre prevederile Termenelor și condițiilor generale de utilizare sunt inaplicabile sau interzise de legislația în domeniu, celelalte prevederi neafectate ale Termenelor și condițiilor generale de utilizare se vor aplica în continuare Utilizatorului în măsura permisă de această legislație.

15. Detalii de contact

Puteți adresa toate întrebările privind condițiile de utilizare a Spațiului clienți prin e-mail la adresa 
as24@ro.as24.com sau prin poștă, la următoarea adresă: 
AS 24 Tankservice S.R.L. - The Landmark - Building C - Floor 5 Str. Vasile Alecsandri Nr. 4, Sector 1 0106319 Bucuresti