Bun venit la Spațiul clienți extranet.as24.com. Prin conectarea, consultarea și utilizarea Spațiului clienți, confirmați că ați citit, ați înțeles și acceptați, fără limitări sau rezerve, Politica noastră privind protecția datelor și modulele cookie (numită în continuare „Politică”) și  Termenele și condițiile noastre generale de utilizare.

Vă rugăm să rețineți că pentru alte site-uri AS 24 se aplică alte termene și condiții generale de utilizare și alte politici privind protecția datelor și vă recomandăm să le consultați cu atenție. Termenii scriși cu literă mare inițială în această Politică au sensurile definite în Termenele și condițiile generale de utilizare.

Scopul Politicii este de a vă informa despre drepturile și libertățile pe care le puteți exercita în legătură cu utilizarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal și descrie măsurile pe care le luăm pentru a proteja aceste date.

Societatea și dvs., în calitate de Client, stabiliți în colaborare scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul utilizării Spațiului clienți. În consecință, Părțile acționează în calitate de operatori asociați de date, conform articolului 26 din RGPD.

Prin prezenta, sunteți informat că atunci când prelucrați datele cu caracter personal ale deținătorilor de carduri și sau de dispozitive PASSango pentru plata la distanță a taxelor rutiere pentru vehicule grele (PL) și când realizați activități de gestionare în Spațiul clienți în legătură cu Vehiculele și/sau Dispozitivele pentru propriile necesități, acționați în calitate de operator asociat alături de Societate. În consecință, vă angajați să respectați obligațiile care vă revin în calitate de operator de date în ceea ce privește persoanele vizate de operațiile de prelucrare efectuate.
 

1.    Scopurile prelucrării, temeiul juridic și perioada de păstrare a datelor colectate

Dvs. sau Utilizatorul desemnat de dvs. pentru a accesa Spațiul clienți este probabil să furnizeze Societății un anumit volum de date cu caracter personal, cum ar fi numele dvs. de familie, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon, astfel încât să poată accesa funcțiile și/sau serviciile disponibile în Spațiul clienți. 
Informațiile colectate sunt necesare punerii în aplicare a Contractului (Contractelor) semnat(e) cu Societatea, în absența cărora Contractul nu poate fi executat.
Societatea prelucrează datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat în următoarele scopuri și următorul temei juridic:

Scopul prelucrării

Temei juridic

Date cu caracter personal colectate 

Perioada de păstrare 

Crearea unui profil de Utilizator și accesul la Spațiul clienți, gestionarea Multipass

Contract

Date de identificare.  (Nume de familie, funcție, adresă de e-mail, telefon), date de conectare (identificator, parolă)

Durata contractului + 6 luni

Abonarea la servicii complementare (CARDalert, CARDcontrol, PASSalert, AS 24 Truck Assistance, eBilling…)

 

Contract

Adresa dvs. de e-mail

Durata contractului + 6 luni

Accesul la prestații accesorii cu privire la curse (taxe rutiere, parcări, taxe de circulație și orice alte plăți aplicate pentru utilizarea unui Vehicul pe o rețea cu taxă, asistență tehnică, juridică și pentru rezervări

 

Contract

Număr de înmatriculare

Durata contractului + 6 luni

Gestionarea Dispozitivului (carduri AS 24 și AS 24 – EUROTRAFIC și dispozitive PASSango pentru plata la distanță a taxelor rutiere pentru vehicule grele)

Contract

Numele de familie, prenumele conducătorilor auto înregistrați, numărul de înmatriculare al vehiculului

Durata contractului + 6 luni

Gestionarea facturilor (vizualizarea și descărcarea facturilor, tranzacții încă nefacturate…)

Contract

Adresa dvs. de e-mail

Durata contractului + 6 luni

Date de geolocalizare a vehiculelor, simulator de comparare a traseelor, raportarea curselor, control geolocalizat al tranzacțiilor pentru combustibil

Contract

Număr de înmatriculare, coordonatele GPS ale vehiculului

 

Durata contractului + 6 luni

 

Date de geolocalizare: 1 an

Gestionara reclamațiilor Clientului adresată concesionarilor de autostrăzi din Franța Contract Datele de înmatriculare ale vehiculului Durata contractului + 6 luni

Cerere de înregistrare pentru primirea alertelor pe e-mail

 

Contract

Date de identificare (e-mail, nume, funcție)

Durata abonamentului la alertele pe e-mail solicitate. Posibilitatea de dezabonare în orice moment.

Datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate ulterior într-un mod care nu respectă scopurile descrise mai sus sau în formularele de colectare a datelor. Datele se păstrează cât timp este necesar pentru prelucrare, adică cât timp persoana vizată, adică Clientul sau Utilizatorul autorizat, solicită accesul la Spațiul clienți. Când persoana vizată nu mai este legată de societate printr-un contract, contul și datele asociate se șterg.
Utilizatorul poate desemna liber persoane suplimentare abilitate să acceseze Spațiul clienți prin crearea de conturi de utilizatori, atribuindu-le drepturi de acces specifice și ștergându-le drepturile de acces.

2.    Destinatarii datelor

Pentru a realiza prelucrarea datelor prevăzută în prezenta Politică, datele dvs. cu caracter personal pot fi comunicate către unul sau mai multe departamente ale operatorului de date sau societăților din cadrul companiei TotalEnergies, precum și furnizorilor de servicii relevanți (furnizor în contextul furnizării de produse și servicii) sau subcontractanților.  
Datele cu caracter personal indicate la articolul 1 sunt găzduite de SIGMA INFORMATIQUE.

3.    Transferuri de date

Orice transfer de date într-o țară din afara Spațiului Economic European se realizează în conformitate cu regulamentele aplicabile și astfel încât să vă protejeze datele în mod corespunzător. 
Pentru a asigura o protecție adecvată a datelor cu caracter personal provenite din Spațiul Economic European care pot fi transferate către entități din cadrul Grupului Total situate în afara Uniunii Europene, compania TotalEnergies a adoptat „reguli corporatiste obligatorii” (BCR – Binding Corporate Rules). 
Pentru transferurile de date către țările din afara Spațiului Economic European neacoperite de BCR, se iau alte măsuri pentru a se asigura protecția adecvată. 
Dacă doriți informații suplimentare despre BCR-rile noastre, faceți clic aici .

Pentru mai multe informații despre alte măsuri luate pentru a se asigura protecția adecvată, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de contact menționată mai jos.

 

4.    Securitatea și confidențialitatea datelor 

Fiecare operator de date întreprinde acțiunile tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal care îi revin, inclusiv cu privire la orice subcontractant, în special pentru a preveni distorsionarea, deteriorarea sau divulgarea datelor către terți neautorizați.

 

5.    Gestionarea modulelor cookie și alte instrumente de urmărire

Un modul cookie este un fișier care stochează informații referitoare la navigarea pe web de pe computerul dvs. în Spațiul clienți (de exemplu, număr de accesări, număr de pagini consultate etc.) și face ca accesul la Spațiul clienți să fie considerabil mai facil.
Modulele cookie sunt fișiere text care sunt salvate pe terminalul dvs. Acestea permit accesul la diferite informații despre dvs. Unele dintre acestea aparțin editorului site-ului (First Party), altele aparțin unor operatori terți (Third Party). 

Tabelul de mai jos detaliază fiecare modul cookie utilizat pe extranet.as24.com 

Activăm modulele cookie și alte instrumente de urmărire după ce ne dați consimțământul, cu excepția modulelor cookie tehnice care sunt necesare pentru a vă oferi serviciul pe care îl solicitați în Spațiul clienți.

Categorii de module cookie și instrumente de urmărire

Numele modulelor cookie și ale instrumentelor de urmărire

Scopurile modulelor cookie și ale instrumentelor de urmărire 

Furnizori

Perioada de păstrare a modulelor cookie și a instrumentelor de urmărire

Statistice

atid, atidvisitor, atuserid, xtan, xtant, xtvrn

Analiza traficului pe site

Piano Analytics

Până la 6 luni

Statistice

DSID, IDE

Analiza traficului pe site

DoubleClick

Până la 6 luni

Tehnice și funcționale

_GRECAPTCHA

Protecția împotriva accesului roboților la site

Google

Până la 13 luni

Tehnice și funcționale

_cf_bm

Afișarea tutorialului de acomodare 

UserGuiding

Până la 13 luni

Tehnice și funcționale

didomi_token, euconsent-v2

Prelucrarea datelor pe baza consimțământului 

Didomi

Până la 13 luni

Rețele sociale

LOGIN_INFO, PREF, VISITOR_INFO1

Vizualizarea videoclipurilor Youtube încorporate pe o pagină

YouTube

Până la 6 luni

Rețele sociale

YSC

Analiza traficului pe videoclipurile Youtube vizionate de utilizator

YouTube

Până la 6 luni

 

 

Cum vă retrageți consimțământul? 
La prima conectare la Spațiul clienți puteți să vă dați sau să nu vă dați consimțământul de utilizare a modulelor cookie și/sau să continuați cu setarea unui parametru. Dacă ulterior doriți să vă modificați alegerile, vă puteți gestiona modulele cookie accesând meniul „Ajutor și resurse”, secțiunea „Gestionați modulele cookie”.

Pentru a șterge modulele cookie deja instalate, consultați instrucțiunile de operare furnizate de sistemul de operare (Windows, OS etc.). 
 

6.    Drepturile dvs./contact

În temeiul reglementărilor actuale, aveți dreptul de acces, de rectificare, de ștergere și de opoziție cu privire la utilizarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de opoziție sau de consimțire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Puteți solicita ca datele dvs. cu caracter personal să vă fie transmise și aveți dreptul să dați instrucțiuni cu privire la utilizarea datelor dvs. cu caracter personal după decesul dvs., când o astfel de prevedere este aplicabilă.  De asemenea, puteți solicita restricționarea datelor, portabilitatea datelor și/sau puteți face o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă. Vă rugăm să transmiteți solicitarea la adresa de e-mail: as24.ro.privacy@as24.com sau prin poștă, la următoarea adresă:   AS 24 Tankservice S.R.L. - The Landmark - Building C - Floor 5 Str. Vasile Alecsandri Nr. 4, Sector 1 0106319 Bucuresti