Bun venit în Spațiul pentru clienți. Prin conectarea sau navigarea pe website, confirmați că ați citit, înțeles și acceptat, fără limite sau rezervări, Carta politicii privind protecția datelor și utilizarea cookie-urilor („Carta”) și termenii și condițiile noastre de utilizare. Rețineți că altor website-uri AS 24 li se aplică alți termeni și condiții, precum și alte politici privind protecția datelor cu caracter personal, și vă recomandăm să le citiți cu atenție.

Compania și dvs., în calitate de Client, determinați în mod comun scopurile și modurile de procesare a datelor cu caracter personal procesate în cadrul de lucru al utilizării Spațiului pentru clienți. Prin urmare, Părțile sunt categorizate ca operatori de date comuni, conform definiției din articolul 26 din GDPR.

Carta are ca scop să vă informeze despre drepturile și libertățile pe care le aveți cu privire la utilizarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi și descrie măsurile pe care le luăm pentru a proteja aceste date.

Prin acest document vă informăm că atunci când procesați datele cu caracter personal ale deținătorilor de carduri și/sau ecusoane de taxare PASSango PL și când efectuați activități de management în Spațiul pentru clienți legate de Vehicule și/sau Dispozitive în conformitate cu cerințele dvs., acționați în calitate de Operator comun împreună cu Compania. Prin urmare, prin intermediul acestui document vă angajați să vă respectați obligațiile în calitate de operator de date cu privire la subiecții datelor din cadrul operațiunilor de procesare realizate. 

1.    Scopul procesării, baza legală, perioada de stocare și tipurile de date colectate

Dumneavoastră sau Utilizatorul desemnat de către dvs. să acceseze Spațiul pentru clienți îi puteți furniza Companiei mai multe elemente de date cu caracter personal, precum numele și prenumele dvs., în vederea utilizării serviciilor disponibile în Spațiul pentru clienți
Informațiile colectate sunt necesare pentru procesarea Contractului semnat cu Compania, deoarece în caz contrar, Contractul nu poate fi îndeplinit.
Compania procesează datele cu caracter personal furnizate de dvs. în următoarele scopuri și în conformitate cu următoarea bază legală:

Scopul procesării

Baza legală

Date cu caracter personal colectate 

Perioada de păstrare 

Crearea unui profil de Utilizator și accesarea Spațiului pentru clienți, gestionarea unor Conturi multiple

Contract

Date de identificare.  (Nume, prenume, adresa de e-mail, date de conectare (nume de utilizator, parolă)

Termenul contractului + 6 luni

Abonamentul pentru servicii suplimentare (CARDalert, CARDControl, PASSalert, eBilling…)

 

Contract

Adresa de e-mail

Termenul contractului + 6 luni

Accesarea serviciilor legate de călătorii (taxe, parcări, taxe de drum sau orice alte cheltuieli legate de utilizarea unui Vehicul într-o rețea de taxare, asistență tehnică, legală și cu rezervările)

 

Contract

Numărul de înmatriculare

Termenul contractului + 6 luni

Gestionarea dispozitivului (carduri AS 24 și AS 24 – EUROTRAFIC și ecusoane de taxare PASSango HGV)

Contract

Nume, prenume, datele de înmatriculare ale vehiculului

Termenul contractului + 6 luni

Gestionarea facturilor (vizualizarea și descărcarea facturilor, tranzacțiile care încă nu au fost facturate...)

Contract

Adresa de e-mail

Termenul contractului + 6 luni

Date despre geolocația vehiculului, compararea prin simularea rutei, raportarea călătoriilor, tranzacții pentru combustibil în baza geolocației

Contract

Date de înmatriculare, coordonatele GPS ale vehiculului

 

Termenul contractului + 6 luni

 

Date despre geolocație: 1 an

Gestionarea reclamațiilor clienților se face de către concesionarii autostrăzilor din Franța

 

Contract

Datele de înmatriculare ale vehiculului

Termenul contractului + 6 luni

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi procesate ulterior într-un mod incompatibil cu scopurile descrise deasupra sau sub formularele de colectare. Datele sunt stocate cât timp sunt necesare pentru procesare, și anume cât timp subiectul datelor, adică Clientul sau Utilizatorul autorizat, necesită accesul la Spațiul pentru clienți. După ce subiecții datelor nu mai au niciun contract valabil cu compania, contul și datele asociate sunt șterse.

2.    Destinatarii datelor

Datele dvs. cu caracter personal pot fi comunicate unuia sau mai multor departamente ale operatorului de date sau companiilor Total Group și unuia sau mai multor parteneri, distribuitori independenți sau subcontractori, în scopul realizării de analize și sondaje. Datele cu caracter personal indicate în Articolul 1 sunt găzduite de către SIGMA INFORMATIQUE.

3.    Transferuri de date

Orice transferuri de date către o țară din afara Spațiului Economic European vor fi realizate în conformitate cu reglementările aplicabile și astfel încât datele dvs. să fie protejate în mod corespunzător. 
În vederea asigurării unei protecții corespunzătoare a datelor cu caracter personal provenite din Spațiul Economic European, care ar putea fi transferate către entități Total Group localizate în afara Uniunii Europene, Total Group a adoptat „Regulile corporative obligatorii” (BCR) – regulile interne ale Companiei. 
Pentru transferurile de date care nu sunt acoperite prin BCR, către țările din afara Spațiului Economic European, sunt furnizate alte garanții, în vederea asigurării unei protecții suficiente a datelor. 

Puteți solicita o copie a regulilor BCR și o listă cu companiile din Group care le-au adoptat, dacă ne scrieți la următoarea adresă www.total.com/fr/donnees-personnelles#Binding%20Corporate%20Rules%20de%20Total. Pentru mai multe informații despre alte măsuri luate în vederea asigurării unei protecții corespunzătoare, vă rugăm să ne scrieți la adresa de contact specificată mai jos.

4.    Securitatea și confidențialitatea datelor 

Fiecare operator de date ia măsurile necesare pentru a menține siguranța și confidențialitatea datelor cu caracter personal asociate, inclusiv în cazul subcontractorilor, în special pentru a preveni modificarea, deteriorarea sau dezvăluirea acestora către terți neautorizați.

5.    Gestionarea cookie-urilor 

5.1. Principiu
Un cookie este un fișier care îi permite unui website să salveze informații despre navigarea computerului dvs. pe website (de exemplu, numărul de vizite, numărul de pagini vizualizate, etc.), pentru a vă facilita vizitarea website-ului.
Puteți șterge în orice moment cookie-urile stocate pe computerul dvs., obiecta față de stocarea de cookie-uri noi și primi o notificare înainte de stocarea unor cookie-uri noi, prin modificarea setărilor navigatorului dvs., urmând instrucțiunile de mai jos („Tipuri de cookie-uri, cookie-uri și statistici și setări”). 
Rețineți că în cazul în care eliminați un cookie sau un obiect din stocarea cookie-urilor de pe dispozitivul dvs., nu veți putea utiliza unele dintre serviciile website-ului. 

5.2. Tipuri de cookie-uri, cookie-uri și statistici și setări.
Cookie-urile care pot fi stocate pe serverul dvs. atunci când navigați pe website sunt cookie-uri destinate doar pentru permiterea sau facilitarea comunicării electronice sau strict necesare pentru furnizarea serviciului pe care îl solicitați (cookie-uri pentru limbă, cookie-uri de autentificare, etc.) sau cookie-uri pentru statistici sau alte cookie-uri în conformitate cu condițiile de mai jos. 
Atunci când cookie-urile necesită acordul dvs. înainte de a fi salvate, vă solicităm acest lucru pentru acest acord prin link-ul „aflați mai multe” afișat pe prima pagină a website-ului pe care l-ați accesat, în care se stabilește în mod clar că prin continuarea navigării website-ului, acceptați aceste cookie-uri. 

5.2.1. Ce cookie-uri sunt stocate?
•    Cookie-uri emise de operatorul de date

Cookie

Descriere

Cum obiectez?

Perioadă

Site (cookie_agreed)

Înregistrarea alegerii unui utilizator în privința cookie-urilor

Consultați articolul 5.2.2

12 luni

•    Cookie-uri statistice

Distribuitorul cookie-ului

Descriere

Cum obiectez?

Perioadă

AT INTERNET idrxvr tmst

Permite vizualizarea numărului de utilizatori conectați la website, precum și frecvența acestor conexiuni

http://www.xiti.com/en/optout.aspx

13 luni

Google Analytics

Permite vizualizarea numărului de utilizatori conectați la website, precum și frecvența acestor conexiuni

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

14 luni

Cookie-urile statistice sunt utilizate pentru măsurarea numărului de vizite, numărului de pagini vizualizate, activitatea utilizatorilor pe website și cât de des revin aceștia. Instrumentul de statistici utilizat generează un cookie cu un identificator unic, care este stocat maxim durata de timp specificată mai sus. De asemenea, adresa dvs. IP este colectată în vederea determinării orașului din care accesați website-ul. Adresa dvs. IP este anonimizată imediat după utilizare, astfel încât nu puteți fi identificat ca persoană fizică. Datele statistice din vizitele pe website sunt colectate de către furnizorul corespunzător și transferate ulterior către operatorul de date, prin intermediul unui formular cumulat și anonimizat, printr-o interfață web cu acces unic. Datele colectate nu sunt transferate terților sau folosite în alte scopuri. Puteți bloca aceste cookie-uri în orice moment, refuzându-le, conform celor descrise mai sus.

5.2.2. Cum ștergeți cookie-uri, primiți notificări despre stocarea acestora sau schimbați setările navigatorului?

Secțiunea de asistență a fiecărui navigator specifică modul de a refuza cookie-uri sau notificarea dvs. despre instalarea sau dezactivarea acestora. Mai jos sunt menționate cele mai des folosite navigatoare:

Navigator

Link către secțiunea « Ajutor »

Internet Explorer™

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™

http://support.apple.com/kb/PH5042

Chrome™

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Firefox™

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies 
 

Opera™

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

6.    Drepturile dvs./contact

În conformitate cu reglementările actuale, aveți dreptul de a accesa, corecta, șterge și obiecta cu privire la utilizarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a obiecta sau de a fi de acord cu operațiunile de procesare a datelor dvs. cu caracter personal. Puteți solicita ca datele dvs. cu caracter personal să vă fie trimise și aveți dreptul de a da instrucțiuni cu privire la utilizarea datelor dvs. cu caracter personal după decesul dvs.  De asemenea, puteți solicita restricționarea datelor, portabilitatea acestora și/sau puteți depune o plângere către autoritatea de supraveghere competentă. Vă rugăm să ne trimiteți solicitările la adresa de e-mail: as24.ro.privacy@as24.com sau scriindu-ne la: AS 24 Tankservice S.R.L. - The Landmark - Building C - Floor 5 Str. Vasile Alecsandri Nr. 4, Sector 1 0106319 Bucuresti