AS 24, prvi dobavitelj v Evropi za dizelskega goriva za tovorna vozila poklicnim voznikom ponuja več vrst kakovostnega dizelskega goriva (dizelsko gorivo, dizelsko gorivo za necestno rabo, dizelsko gorivo za mraz (*)), prilagojenih njihovim potrebam.
(*) odvisno od letnega časa

KAJ JE DIZELSKO GORIVO?

Dizelsko gorivo je energetski vir, ki se uporablja za motorje z notranjim izgorevanjem.

To je tudi bistvena tehnična tekočina za dobro delovanje vozila. Ustreza natančnim specifikacijam:

 • lastnosti izgorevanja
 • mazalna moč
 • vsebnost žvepla (vpliv na okolje)
 • odpornost na oksidacijo (stabilnost skozi čas)

Gre za izdelek, ki ga ureja evropska zakonodaja:

 • norma EN 590 določa kakovost dizelskih goriv za cestno in necestno rabo;
 • norma EN 14214 uravnava kakovost biodizelskih goriv, ki jih je možno dodati dizelskim gorivom.

Dizelsko gorivo je formuliran proizvod, ki vsebuje veliko komponent:

 • Fosilna goriva, 93 % in več
 • Dodatki, 1l na 1000l
 • Biodizel, 7 % in manj
 • Glede na ureditev
 • Spremenljivke glede na dobavitelje

KARAKTERISTIKE DIZELSKEGA GORIVA

V skladu z evropskimi predpisi ima lahko »standardno« dizelsko gorivo do 7 % biodizla.

Glavne specifikacije vplivov

 • Cetansko število minimalno 51 => Vpliva na kakovost izgorevanja (zagon, hrup, onesnaževanje).
 • Odpornost na mraz (zimska kvaliteta) => Vpliva na dober zagon motorja pozimi.
 • Nizka vsebnost žvepla => Zagotavlja delovanje katalizatorja in filtra za prašne delce ter zmanjša onesnaževanje.
 • Odpornost na oksidacijo in stabilnost v daljšem časovnem obdobju => Vpliva na kakovost zgorevanja, nalaganje v rezervoarjih in motorju.
 • Mazalna moč => Vpliva na odpornost različnih sestavnih delov motorja skozi čas (sistem vbrizga...)

Težavno obdobje za dizelsko gorivo je od oktobra do marca (-5 °C) in od aprila do septembra (+5 °C). Odvisno od temperature, pri kateri začnejo v dizelskem gorivu nastajati prvi kristali.

Temperatura, ki omejuje filtriranje dizelskega goriva, se pojavi od oktobra do marca (-15 °C) in od aprila do septembra (0 °C). Odvisno od temperature, pri kateri začnejo prvi kristali v dizelskem gorivu mašiti filter.

RAZLIČNI TIPI DIZELSKIH GORIV

Dizelsko gorivo za necestno rabo ali GNR

V Franciji od novembra 2011 zakonodaja zahteva, da vsi necestni premični stroji in hladilniki, nameščeni na tovornjake, uporabljajo dizelsko gorivo z vsebnostjo žvepla manj kot 10 mg/kg. Posledično te naprave ne morejo več uporabljati domačega kurilnega olja (FOD) in morajo biti opremljene z GNR.

GNR je rdeče barve in ustreza normi EN 590. Na voljo je večja rentabilnost kot pri dizelskem gorivu, saj kurilno olje spada v sklop ugodnejšega sistema obdavčenja.

Druge evropske države za hladilne enote uporabljajo tudi dizelsko gorivo z detoksikacijo, na primer Belgija, Velika Britanija, Irska in Španija. Omrežje AS 24 ponuja dizelsko gorivo v vseh teh državah.

DIZELSKO GORIVO V MRAZU: DOBRI NASVETI ZA VAŠA PROFESIONALNA VOZILA

V začetku zime

V času hudega mraza

 • Optimizirajte svojo dobavo in do vrha dolijte dizelsko gorivo za zimo še pred začetkom prvega mraza.
 • Preberite navodila za uporabo, da preverite posebne določbe vaših vozil za zimo.
 • Uporabljajte mazalno olje, ki ustreza proizvajalčevim priporočilom za zimo.
 • Na zunanje cevi in števec namestite izolacijo, da jih zaščitite pred zmrzaljo.
 • V mrzlem obdobju zaloge postavite na mesto, zaščiteno pred mrazom, ne na odprto. Omislite si mobilni rezervoar, zaščiten pred mrazom.
 • Redno preverjajte tlak v pnevmatikah.
 • Preverite, ali so filtri in rezervoarji na vozilu v dobrem stanju (da v njih ni vode in parafinov). Po potrebi te dele očistite.
 • Pred začetkom vožnje naj motor deluje nekaj minut, prvih nekaj kilometrov pa vozite z zmerno hitrostjo.
  To bo omogočilo progresivno segrevanje motorja.
 • Poln rezervoar je ponoči občutljiv na mraz: ne pozabite ga napolniti pred koncem dneva.
 • Vozila parkirajte zaščitena pred vetrom in mrazom, da maksimalno omejite termično izgubo. Če vozil ne morete postaviti v zavetje, jih postavite enega ob drugega, da zmanjšate vpliv vetra.

V začetku zime

Optimizirajte svojo dobavo in do vrha dolijte dizelsko gorivo za zimo še pred začetkom prvega mraza. Preberite navodila za uporabo, da preverite posebne določbe vaših vozil za zimo. Uporabljajte mazalno olje, ki ustreza proizvajalčevim priporočilom za zimo. Na zunanje cevi in števec namestite izolacijo, da jih zaščitite pred zmrzaljo. V mrzlem obdobju zaloge postavite na mesto, zaščiteno pred mrazom, ne na odprto. Omislite si mobilni rezervoar, zaščiten pred mrazom.

V času hudega mraza

Redno preverjajte tlak v pnevmatikah. Preverite, ali so filtri in rezervoarji na vozilu v dobrem stanju (da v njih ni vode in parafinov). Po potrebi te dele očistite.

Pred začetkom vožnje naj motor deluje nekaj minut, prvih nekaj kilometrov pa vozite z zmerno hitrostjo.


To bo omogočilo progresivno segrevanje motorja.

Poln rezervoar je ponoči občutljiv na mraz: ne pozabite ga napolniti pred koncem dneva. Vozila parkirajte zaščitena pred vetrom in mrazom, da maksimalno omejite termično izgubo. Če vozil ne morete postaviti v zavetje, jih postavite enega ob drugega, da zmanjšate vpliv vetra.

DIZELSKO GORIVO V PRAKSI

Omrežje bencinskih servisov z dizelskim gorivom za poklicne voznike na cesti

AS 24 vam olajša dobavo dizelskega goriva in GNR.

Na voljo vam je infrastruktura, prilagojena tovornim vozilom:

 • široki pasovi za lažje manevriranje;
 • hitropretočne pištole za dizelsko gorivo (10m3/uro);
 • Možnost poljnjenja dveh rezrvoarjev za hitrejšo dobavo blaga;
 • ponudba dizelskega goriva in GNR na istem pasu otočku za optimizacijo časa postanka na bencinskem servisu.

Nadziranje kakovosti dizelskih goriv pri AS 24

Nadzor kakovosti dizelskih goriv je pri AS 24 osnovni element, ki strankam zagotavlja distribucijo kakovostnega dizelskega goriva ob vsakem polnjenju.

Nadzor kakovosti s strogimi postopki izvaja TotalEnergies v svojih rafinerijah in skladiščih. V primeru suma glede kakovosti izdelka AS 24 nato opravi še lastne analize na svojih bencinskih servisih.