Za delovanje nove generacije tovornih vozil je dandanes dobava AdBlue®-ja nujna. AS 24 širi  svoje omrežje in spremlja poklicne voznike.
S skoraj 100 % svojih opremljenih bencinskih servisov v Franciji je AS 24 vzpostavil prvo omrežje za dobavo AdBlue®-ja na črpalki. Polnjenje vašega voznega parka je zagotovljeno na vsakih 50 km.

Kaj je AdBlue®?

 • AdBlue® je vodna raztopina, sestavljena iz 32,5 % izredno čiste sečne kisline in 67,5 % demineralizirane vode, v skladu z normo ISO 22241. Sečna kislina v AdBlue®-ju je izredno čist sintetični izdelek, ki po navadi nastaja iz zemeljskega plina in se uporablja za kemična gnojila ali plastične mase.
 • AdBlue® je biološko razgradljiv, topen v vodi in brez barve. V kristale se spremeni pri -11 °C, v amoniak pa razpade nad 80 °C.
 • AdBlue® je izdelek, ki spada v skupino nenevarnih snovi.
 • AdBlue® uporabljajo vozila na dizelsko gorivo s tehnologijo SRC (selektivna katalitska cepitev). SRC je kratica za poimenovanje tehnologije za obdelavo izpušnih plinov, ki v katalizatorju pretvarja dušikove okside (NOx) v vodno paro in dušik z uporabo AdBlue®.
 • AdBlue® je spravljen v rezervoarju, ločenem od rezervoarja za dizelsko gorivo.

Zakaj ima AdBlue® simbol R?

AdBlue® je registrirana blagovna znamka v lasti nemškega združenja avtomobilske industrije (VDA), ki zagotavlja, da se spoštujejo standardi kakovosti izdelkov.

Čemu služi AdBlue®?

AdBlue® ustreza novim standardom proizvajalcev, ki so nadgradili izpušne sisteme, da bi bili skladni z evropskim standardom za preprečevanje onesnaževanja (od Euro IV).

Od oktobra 2006 morajo biti vsi novo izdelani tovornjaki opremljeni s tehnologijo SRC in morajo uporabljati AdBlue®.

Kako delujeta AdBlue® in tehnologija SCR?

Kaj se dogaja v motorju?
Zgorevanje goriva povzroča pojav NOx (dušikov oksid), ki nastane s kombinacijo dušika in kisika na zraku pri visoki temperaturi.
Kaj se zgodi z izpušnim plinom?
AdBlue® se vbrizga v izpušno cev, ki se nahaja pred katalizatorjem SRC in za motorjem.
AdBlue® se pri izpuhu segreva in tako razpade na amoniak (NH3) in ogljikov dioksid (CO2).
Kaj se dogaja s SRC?
Ko NOx v katalizatorju reagira z amoniakom, se škodljive molekule NOx pretvorijo v neškodljiv dušik (N2) in vodo (H2O).
Kemična reakcija mora slediti temu vzorcu, AdBlue® in dizelsko gorivo pa se v nobenem primeru ne smeta mešati prej!

Polnjenje AdBlue®-ja pri AS 24: pametna izbira!

AS 24: prvo evropsko omrežje za ddobavo AdBlue®-ja na bencinskem servisu

AS 24 vam olajša dobavo AdBlue®-ja. Zahvaljujoč omrežju AS 24 so vam na voljo:

 • Konkurenčne cene v vsaki državi posebej;
 • več kot 600 opremljenih bencinskih servisov v 28 evropskih državah;
 • poenostavljeno upravljanje: samo en račun za porabo dizelskega goriva, AdBlue®-ja, FOD in GNR.

Prednosti polnjenja pri AS 24

 • Optimizacija šoferjevega časa na bencinskem servisu z možnostjo polnjenja dizelskega goriva in AdBlue®-ja.
 • Rešite se omejitev skladiščenja, ki se pojavijo z rezervoarji ali IBC, in s tem povezanih stroškov.
 • Poenostavljeno upravljanje transakcij in izboljšanje nadzora nad transakcijami.
 • Kakovosten izdelek po najboljši ceni na črpalki.
 • Največ AS 24:

V Franciji: skoraj 100 % opremljenih bencinskih servisov z AdBlue®-jem na 50 km
V Evropi so z AdBlue®-jem opremljeni 3 od 4 bencinskih servisov AS 24

Poraba AdBlue®-ja

Poraba AdBlue®-ja je skoraj proporcionalna s kilometrino. Na porabo pa vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so način vožnje, zunanja temperatura ali vrsta cestišča.

Povprečna poraba AdBlue®-ja za tovorna vozila v primerjavi z dizelskim gorivom je od 4- do 5-%.

 • Za lokalno distribucijo: približno 500l/leto
 • Za nacionalno distribucijo: približno 1.000l/leto
 • Za mednarodno distribucijo: približno 2.000l/leto

Nasveti za uporabo

 • AdBlue® spada med izdelke z oznako nenevarno: v primeru, da se poškropite po oblačilih ali koži, je priporočljivo, da tekočino sperete z vodo.
 • AdBlue® lahko določene kovine razjeda: v primeru razlitja sperite z vodo.
 • Za polnjenje AdBlue®-ja ne uporabljajte opreme (pločevinke, steklenice), v katero shranjujete druge tekočine.

Na bencinskih servisih AS 24 je po večini nemogoče natočiti AdBlue® v rezervoar za dizelsko gorivo, saj je pištola opremljena s ključem, ki prepreči delovanje, če ni nameščena na rezervoar za Adblue®.

Prav tako ni možno dolivati dizelskega goriva v rezervoar za AdBlue®, saj je premer dotoka do rezervoarja Adblue®-ja manjši kot premer pištole za dolivanje dizelskega goriva.

Nevarnosti mešanja AdBlue®-ja + dizelskega goriva

AdBlue® nikoli ne smete mešati z vodo ali drugimi substancami, še posebej ne z dizelskim gorivom.
Ta mešanica je zelo nevarna, saj lahko povzroči resne poškodbe na sistemu SRC in prinese drage stroške popravila.