Dobrodošli na spletnem mestu as24.com. S povezavo na to spletno mesto potrjujete, da ste prebrali, razumeli in brez omejitev ali zadržkov sprejeli ta splošna pravila in pogoje uporabe ter politiko varovanja osebnih podatkov. Pri obisku drugih spletnih mest AS 24 upoštevajte, da na teh spletnih mestih veljajo drugačna splošna pravila in pogoji ter politike, ki se navezujejo na varstvo osebnih podatkov. Priporočljivo je, da pozorno preberete njihova pravna obvestila.

1.    Identiteta 


To spletno mesto objavlja podjetje (v nadaljevanju navedeno kot "Podjetje"): 
AS 24
Sedež podjetja: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Francija
Vrsta podjetja: Poenostavljena delniška družba
Registrirani kapital: 16.931.200 EUR 
Register trgovcev in podjetij: 347 538 043 R.C.S. NANTES
ID za DDV: FR 38 347 538 043
E-poštni naslov: as24@as24.com
Telefonska številka: + 33 (0)2 40 92 24 24
Direktor objave: Guillaume GIMONNET

Tehnično oblikovanje in razvoj spletnega mesta: 

MOTION4EVER
Družba z omejeno odgovornostjo, registriran kapital 20.000 EUR, s sedežem na 5 Boulevard Ampère 44770 CARQUEFOU - Francija.
V registru trgovcev in podjetij NANTES vpisana pod št. 528 633 605.
Telefonska številka: + 33 (0)2 40 52 78 30
Spletna stran: www.motion4ever.com

Gostovanje: 

OCEANET TECHNOLOGY

Družba z omejeno odgovornostjo, registriran kapital 1.530.000 EUR, s sedežem na 2 impasse Joséphine Baker – 44 800 SAINT-HERBLAIN - Francija.
V registru trgovcev in podjetij NANTES vpisana pod št. 408 893 063.
Telefonska številka: + 33 (0)2 28 03 78 78
Spletna stran: www.oceanet-technology.com

Podjetje TotalEnergies imajo svoj lastni pravni obstoj in neodvisen pravni status. Podjetje, ki objavlja to spletno mesto, pripada podjetje TotalEnergies. Imeni "TotalEnergies" in "Podjetje TotalEnergies" se na tem spletnem mestu včasih uporabita za večjo priročnost, splošno pa se navezujeta TotalEnergies S.E. (holdinško podjetje) in njegova hčerinska podjetja ter podružnice. Podobno so uporabljene besede "mi", "nas" in "naše" ter se splošno navezujejo na to podjetje ali katero koli podjetje TotalEnergies ali na tiste, ki delajo zanje. Ti izrazi se prav tako uporabljajo tam, kjer ni uporabnega namena za poimenovanje določenega podjetja ali podjetij. Iz teh izrazov ni mogoče sklepati, da je TotalEnergies S.E. ali katero koli njegovo drugo hčerinsko podjetje ali podružnica vključena v poslovanje in upravljanje katerega koli drugega podjetje TotalEnergies.

 

2.    Informacije o dejavnostih


To spletno mesto predstavlja informacije o določenih dejavnostih podjetja in Podjetje TotalEnergies. Te informacije so podane kot splošne informacije brez kakršnih koli zagotovil, da ustrezajo kakršnemu koli določenemu namenu. Podjetje lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni informacije tega spletnega mesta. 

 

3.    Intelektualna lastnina


3.1.    Lastnina podjetja
Vse informacije ali dokumenti (besedila, animirane ali statične slike, podatkovne baze, zvoki, fotografije, strokovno znanje ali navedeni izdelki), shranjeni na spletnem mestu, ter tudi vsi elementi, ustvarjeni za to spletno mesto in njegovo splošno strukturo, so last podjetja ali podjetje TotalEnergies ali pa zanje veljajo dodeljene pravice do uporabe, dvojnikov ali posredovanja javnosti. Če so te informacije, dokumenti in predmeti javno objavljeni na tem spletnem mestu, zanje velja zakonodaja, ki ščiti avtorske pravice. Poleg ogleda na spletnem mestu nobeni osebi ni bila podeljena nobena licenca ali kakršna koli druga pravica, povezana s pravicami za intelektualno lastnino. 
Podvajanje dokumentov tega spletnega mesta je dovoljeno samo za osebno in zasebno informacijsko uporabo. Vsako podvajanje ali uporaba kopij, izdelanih za druge namene, je uradno prepovedana ter je predmet predhodne in uradne odobritve s strani podjetja. V vseh primerih mora odobreno podvajanje informacij, shranjenih na tem spletnem mestu, navajati vir in podati ustrezne reference, povezane z lastniškimi pravicami. 


3.2.    Razpoznavni znaki
Če ni določeno drugače, so imena podjetij, logotipi, izdelki in znamke, navedene na spletnem mestu, last podjetja ali podjetje TotalEnergies ali pa zanje veljajo dodeljene pravice do uporabe, dvojnikov ali predstavljanja/posredovanja javnosti. Prepovedana je uporaba brez predhodne pisne odobritve s strani podjetja.

 

3.3.    Podatkovna baza 
Podjetje je upravljavec podatkovnih baz na tem spletnem mestu, in podjetje je prav tako lastnik vseh razpoložljivih podatkovnih baz. Prepovedano je izpisovanje ali ponovna uporaba znatnega kvalitativnega ali kvantitativnega dela podatkovnih baz, tudi za zaseben namen.

 

4.    Vaše obveznosti  


4.1.    Pravica do uporabe informacij
Vsak obiskovalec spletnega mesta, ki posreduje informacije, podjetju podeljuje vse prenosljive pravice, povezane s posredovanimi informacijami, in podjetju dovoljuje njihovo uporabo. Informacije, ki jih posredujejo obiskovalci, se ne štejejo za zaupne. Vendar pa te posredovane informacije spadajo pod osebne podatke, kot to določa veljavna zakonodaja, kar pomeni, da se zavezujemo, da bomo te informacije obdelovali skladno z našo politiko varovanja osebnih podatkov, ki velja za to spletno mesto.


4.2.    Skladnost z zakonodajo 
 Vsak obiskovalec te spletne strani tudi potrjuje, da ravna skladno s temi ukrepi in veljavno zakonodajo, še posebej z naslednjimi določili:
-    Ima sposobnost in sredstva, potrebna za dostop do tega spletnega mesta in njegove uporabe.
-    Je preveril, da ima informacijsko-tehnološko konfiguracijo, ki ne vsebuje nobenih virusov in je v brezhibnem stanju.
-    Podjetju in partnerjem podeljuje pravico do uporabe posredovanih informacij (razen podatkov osebne narave), kjer je to primerno.
-    Mora ohraniti zaupnost ter je zato odgovoren tako za uporabo kot varovanje dostopovnih kod in gesel, ki jih podjetje lahko pošlje za dostop do določenih razdelkov. Podjetje si pridružuje pravico do preklica vašega dostopa spletnemu mestu v primeru goljufive uporabe ali poskusov goljufive uporabe navedenega dostopa.

 

5.    Hipertekstne povezave 


5.1.    Aktiviranje povezav. Podjetje uradno zavrača kakšno koli odgovornost glede vsebine spletnih mest, do katerih posreduje povezave. Navedene povezave so na voljo uporabnikom tega spletnega mesta kot storitve. Za razumevanje njihove prakse si oglejte splošna pravila in pogoje ter politiko varovanja osebnih podatkov za spletna mesta. Odločitev o uporabi povezav je popolnoma prepuščena uporabnikom spletnega mesta. Povezavo na tem spletnem mestu lahko kadar koli spremenimo ali izbrišemo. 


5.2.    Odobritev povezave. Če želite na tem spletnem mestu ustvariti hipertekstno povezavo, morate pridobiti predhodno pisno odobritev s strani podjetja, in sicer z uporabo kontaktnih podatkov, ki so navedeni na koncu tega dokumenta. 

6.    Pravno obvestilo 


6.1.    Informacije
Te informacije ("Informacije"), na voljo na tem spletnem strežniku www (svetovni splet), so posredovane v dobri veri. Te informacije so veljale za pravilne v času objave na spletnem mestu. Vendar pa podjetje ne predstavlja niti ne zagotavlja, da so informacije popolne ali verodostojne. Sami nosite vsa tveganja, povezana z zanašanjem na te informacije. Informacije so na voljo pod pogojem, da vi ali katera koli druga oseba, ki jih prejme, lahko pred uporabo določi njihovo korist za določen namen. Podjetje pod nobenim pogojem ne bo sprejelo odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi zanašanja na navedene informacije, njihovo uporabo ali uporabo izdelka, na katerega se nanašajo. Informacije se ne štejejo kot priporočilo za uporabo informacij, izdelkov, postopkov, opreme ali formul, ki je v nasprotju s patentom, avtorsko pravico ali registrirano blagovno znamko. Podjetje zavrača kakršno koli neposredno ali posredno odgovornost v primeru, da je uporaba informacij v nasprotju s patentom, avtorsko pravico ali registrirano blagovno znamko. 
Podjetje in vsa hčerinska podjetja ali podružnice, v njegovi neposredni ali posredni lasti, ter vsa podjetje TotalEnergies kategorično zavračajo kakršno koli interpretacijo, ki bi lahko enačila vsebino njihovih spletnih strani s ponudbami za nakup ali spodbujanje k pridobitvi delnic ali drugih tako navedenih kot nenavedenih prenosljivih vrednostnih papirjev. Podano ni nobeno neposredno ali posredno zagotovilo glede poslovne narave posredovanih informacij ali njihove primernosti za določen namen kot tudi za izdelke, na katere se navedene informacije nanašajo. Podjetje se v nobenem primeru ne obvezuje, da bo posodabljalo ali popravljalo informacije, posredovane na spletu ali na svojih spletnih strežnikih. Podobno si podjetje pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali popravi vsebino svojega spletnega mesta brez predhodnega obvestila. 


6.2.    Razpoložljivost
Podjetje ne zagotavlja, da bo spletno mesto delovalo brez prekinitve ali da bodo delovali strežniki, ki zagotavljajo dostop do njega, in/ali da strani tretjih oseb, do katerih vodijo hipertekstne povezave, ne vsebujejo virusov.

7.    Posodobitve pravil in pogojev uporabe spletnega mesta ter veljavne zakonodaje


Podjetje lahko kadar koli posodobi te pogoje uporabe spletnega mesta. Zato vas vabimo, da redno pregledujete najnovejše veljavne pogoje uporabe. Ti splošni pogoji uporabe spletnega mesta so predmet veljavne zakonodaje.

 

8.    Kontaktni podatki


Vsa vprašanja o pogojih uporabe spletnega mesta lahko pošljete na e-poštni naslov as24.si.privacy@as24.com ali jih pošljete na naslednji naslov: 
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Francija