Dobrodošli na spletno mesto as24.com. Če se povežete na spletno mesto, potrjujete, da ste prebrali, razumeli in brez omejitev ali zadržkov sprejeli te Splošne pogoje in določila uporabe ter Politiko varstva osebnih podatkov. Upoštevajte, da če obiščete druga spletna mesta AS 24, za ta spletna mesta veljajo drugačni splošni pogoji in politike glede varstva osebnih podatkov ter piškotkov. Priporočljivo je, da natančno preberete njihova pravna obvestila.

Pravna oseba


1.    Identiteta 

Podjetje, ki objavlja spletno mesto (v nadaljnjem besedilu »družba«): 

AS 24

Sedež podjetja: 1 Boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Francija
Vrsta družbe: Poenostavljena delniška družba
Registriran kapital: 16.931.200 evrov 
Trgovski in poslovni register: 347 538 043 R.C.S. NANTES
ID številka za DDV: FR 38 347 538 043
E-naslov: as24@as24.com
Telefon: +33 (0)2 40 92 24 24
Direktor publikacije:  Laurent  POUTS SAINT GERME

Tehnična zasnova in izdelava spletne strani: 

SMILE
Simplified Joint Stock Company, registered capital of 814.314,88 euros, whose head office is located at 163 Quai du Dr. Dervaux 92600 Asnières-sur-Seine – France
Listed in the Asnières-sur-Seine Trade and Companies Register under N° 378615363
Phone number: + 33 (0)1 41 40 11 00
Website: www.smile.eu

Gostitelj: 

ALTERWAY

Poenostavljena delniška družba z osnovnim kapitalom 812.801 EUR, s sedežem na naslovu 1 rue Royale, Bat D - 227, les Bureaux de la Colline - 92210 St Cloud - Francija,
vpisana v poslovni register Nanterre pod številko 490 932 308
Telefon: + 33 (0)1 41 16 34 95
Spletna stran: www.alterway.fr

Podjetja družbe TotalEnergies imajo lasten pravni obstoj in samostojen pravni status. Podjetje, ki objavlja to spletno mesto, je last družbe TotalEnergies. »TotalEnergies« in »družba TotalEnergies« se na tem spletnem mestu včasih uporabljata zaradi priročnosti, kjer gre za reference na TotalEnergies S.E. (holding) in njegove hčerinske družbe ter podružnice. Zaimki »mi«, »nam« in »naš« se nanašajo na družbo ali katero koli podjetje družbe TotalEnergies ali na tiste, ki delajo zanje. Ti izrazi se uporabljajo tudi, kadar identifikacija določenega podjetja ali podjetij nima nobenega posebnega namena. Iz teh izrazov ni mogoče sklepati, da je družba TotalEnergies S.E. ali katera koli od njenih hčerinskih družb ali podružnic vključena v poslovanje in upravljanje katerega koli drugega podjetja družbe TotalEnergies.
 
2.    Informacije o dejavnostih

To spletno mesto predstavlja informacije v zvezi z določenimi dejavnostmi družbe in podjetja TotalEnergies. Te informacije so podane kot splošne informacije brez kakršnega koli jamstva, da so primerne za kateri koli specifičen namen. Družba lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni informacije na tem spletnem mestu. 
 
3.    Intelektualna lastnina

3.1.    Last družbe
Vse informacije ali dokumenti (besedilo, animirane ali statične slike, baze podatkov, zvočni podatki, fotografije, znanje in izkušnje ali citirani izdelki), shranjeni na spletnem mestu, kot tudi vsi elementi, ustvarjeni za spletno mesto in njegovo splošno strukturo, so bodisi last družbe oz. podjetja znotraj družbe TotalEnergies ali so predmet pravic do uporabe, podvajanja ali javne priobčitve, ki so jim bile dodeljene. Za te informacije, dokumente in elemente veljajo zakoni, ki ščitijo avtorske pravice, če so bili ti na voljo javnosti prek tega spletnega mesta. V zvezi s pravicami intelektualne lastnine nobeni stranki ni bila podeljena nobena licenca ali kakršna koli pravica razen ta za ogled spletnega mesta. 
Podvajanje dokumentov spletnega mesta je dovoljeno izključno kot informacije za osebno in zasebno uporabo. Kakršno koli podvajanje ali uporaba kopij, izdelanih za druge namene, je uradno prepovedano ter je predmet predhodnega in uradnega dovoljenja družbe. V vseh primerih mora pooblaščeno podvajanje informacij, shranjenih na tem spletnem mestu, navajati vir in se ustrezno sklicevati na lastništvo. 

3.2.    Razpoznavni znaki
Če ni drugače določeno, so imena podjetij, logotipi, izdelki in blagovne znamke, navedeni na spletni strani, last družbe oz. podjetja znotraj družbe TotalEnergies ali so predmet pravic do uporabe, podvajanja ali javne priobčitve/predstavitve, ki so jim bile dodeljene. Ne smete jih uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe.
3.3.    Baze podatkov
Družba je upravljavec baz podatkov na spletnem mestu in družba je lastnik vseh baz podatkov, ki so na voljo. Prepovedano je izvleči ali ponovno uporabiti znaten kvalitativni ali kvantitativni del baz podatkov, tudi za zasebne namene.

 3.4 Avtorji fotografij in video posnetkov Zasluge za vizualne elemente na spletnem mestu

4.    Vaša odgovornost  

4.1.   Vsak obiskovalec spletnega mesta, ki posreduje informacije, družbi dodeli vse prenosljive pravice v zvezi z omenjenimi informacijami in pooblašča družbo, da jih uporablja. Informacije, ki jih posredujejo obiskovalci, se ne štejejo za zaupne. Vendar pa so posredovane informacije osebni podatki, kot jih določa veljavna zakonodaja, kar pomeni, da se zavezujemo, da bomo navedene informacije obdelovali v skladu z našo Politiko varstva osebnih podatkov, ki velja za to spletno mesto.

4.2.    Vsak obiskovalec tega spletnega mesta prav tako potrjuje, da ravna v skladu s temi ukrepi in veljavno zakonodajo ter:
-    ima zmožnosti in potrebna sredstva za dostop do spletnega mesta in njegovo uporabo;
-    je preveril, da uporabljena IT-konfiguracija ne vsebuje nobenega virusa in je popolnoma delujoča;
-    podeljuje družbi in partnerjem, kjer je primerno, pravico do uporabe posredovanih informacij (razen podatkov osebne narave);
-    mora ohraniti zaupnost in je posledično odgovoren za uporabo ter varnost dostopnih kod in gesel, ki vam jih družba lahko pošlje za dostop do določenih razdelkov. Družba si pridržuje pravico, da vam prekine dostop do spletnega mesta v primeru goljufive uporabe ali poskusov goljufive uporabe navedenega dostopa.
 
5.    Hiperpovezave 

5.1.    Aktivacija povezav. Družba uradno zavrača kakršno koli odgovornost glede vsebine spletnih mest, do katerih omogoča povezave. Omenjene povezave so uporabnikom tega spletnega mesta na voljo kot storitev. Za razumevanje njihove prakse si oglejte splošne pogoje in politiko varstva osebnih podatkov spletnih mest. Odločitev za uporabo povezav sprejmejo izključno uporabniki spletne strani. Povezavo na tem spletnem mestu lahko kadar koli spremenimo ali izbrišemo. 

5.2.    Odobritev povezave. Če želite ustvariti hiperpovezavo do tega spletnega mesta, morate pridobiti predhodno pisno pooblastilo družbe z uporabo kontaktnih podatkov, navedenih na koncu tega dokumenta. 
 
6.    Uradna obvestila in odgovornosti

6.1.     Informacije (»Informacije«), ki so na voljo na tem strežniku www (World Wide Web (svetovni splet), so posredovane dobronamerno. Te informacije veljajo za pravilne, ko so objavljene na spletnem mestu. Vendar družba niti ne zastopa niti ne jamči, da so informacije izčrpne ali točne. Sami nosite vsa tveganja, ki izhajajo iz vašega zanašanja na informacije. Informacije so na voljo pod pogojem, da se lahko vi ali katera koli druga oseba, ki jih prejme, pred uporabo odloči, ali so za določen namen koristne. Družba pod nobenim pogojem ne prevzema odgovornosti za škodo, ki izhaja iz zanašanja na navedene informacije, njihovo uporabo ali uporabo izdelka, na katerega se nanašajo. Informacije se ne štejejo za priporočilo za uporabo informacij, izdelkov, postopkov, opreme ali formul, ki so v nasprotju s patentom, avtorskimi pravicami ali registrirano blagovno znamko. Podjetje zavrača kakršno koli eksplicitno ali implicitno odgovornost v primeru, da je uporaba informacij v nasprotju s patentom, avtorskimi pravicami ali registrirano blagovno znamko. 
Družba in vse hčerinske družbe ali podružnice v neposredni ali posredni lasti ter katero koli podjetje znotraj družbe TotalEnergies kategorično zavračajo kakršno koli razlago, ki bi lahko izenačila vsebino njenih spletnih strani s ponudbami za nakup ali spodbudami za nakup delnic ali drugih prenosljivih vrednostnih papirjev, ki kotirajo ali ne. Ni podanega eksplicitnega ali implicitnega jamstva glede komercialne narave posredovanih informacij ali njihove primernosti za določen namen, kot tudi glede izdelkov, na katere se informacije nanašajo. Pod nobenim pogojem se družba ne zavezuje, da bo posodobila ali popravila informacije, ki so bile razširjene na internetu ali njenih spletnih strežnikih. Podobno si družba pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali popravi vsebino svojega spletnega mesta brez predhodnega obvestila. 

6.2.   Družba ne jamči, da bo spletno mesto delovalo nemoteno ali da strežniki, ki omogočajo dostop do njega, delujejo in/ali da spletna mesta tretjih oseb, na katere se nanašajo hiperpovezave, ne vsebujejo virusov.
 
7.    Višja sila

Družba ne prevzema odgovornosti do uporabnika v primeru, da je izpolnjevanje njenih obveznosti iz teh pogojev uporabe zakasnjeno, omejeno ali onemogočeno zaradi višje sile.
Za primere višje sile štejejo predvsem primeri, ki jih običajno priznavajo francoska sodišča in sodna praksa.

8. Posodobitve pogojev uporabe spletnega mesta in veljavne zakonodaje

Družba lahko te pogoje uporabe spletnega mesta kadar koli posodobi, zato vas vabimo, da redno pregledujete najnovejše veljavne pogoje uporabe. Če se ugotovi, da je ena ali več določb Splošnih pogojev uporabe neizvršljivih ali prepovedanih z javnim redom, preostale nespremenjene določbe Splošnih pogojev uporabe še naprej veljajo za uporabnika v obsegu, ki ga dovoljuje ta javni red.
Za te splošne pogoje uporabe spletnega mesta velja veljavna zakonodaja.
 
9.    Kontaktni podatki

Vsa vprašanja v zvezi s pogoji uporabe spletnega mesta lahko naslovite po elektronski pošti na naslov as24.si.privacy@as24.com ali po pošti na naslov: 
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Francija