Naše zaveze

Naše zaveze trajnostnemu razvoju

Naše delovanje v korist odgovornega vodenja naših dejavnosti.
"Družbena odgovornost gospodarskih družb ali družbena odgovornost podjetij je upoštevanje okoljskih, socialnih, gospodarskih in etičnih vprašanj, ki jih izvajajo podjetja v svojih dejavnostih na prostovoljni in včasih pravni podlagi." 

Naša vizija

V času, ko je energetski prehod prednostna naloga, si AS 24 kot vodilni in dolgoročni partner transportnih strokovnjakov prizadeva na novo odkriti mobilnost težkih tovornih vozil z uporabo energije in storitev, ki vsebujejo manj ogljika. Te nove energije in storitve bodo porabile manj in bodo učinkovitejše. 

Naša ambicija

Danes družba AS 24 pospešuje svojo preobrazbo in diverzifikacijo vseh svojih dejavnosti, da bi postala pomemben akter na področju energije z nizkimi emisijami ogljika in delovala kot vaš nizkoogljični pratner za omogočanje bolj trajnostnih oblik mobilnosti. 

Zavezani k bolj trajnostnemu in solidarnemu svetu
Družba AS 24 kot zgodovinsko vodilno podjetje na področju prevoza težkih tovornih vozil podpira strokovnjake na področju cestnega prometa pri njihovem energetskem prehodu. Trajnostni razvoj je v središču naše zaveze, da prispevamo k blaginji ljudi in okolja. 

Naš pristop k trajnostnemu razvoju
S konkretnimi dejanji delujemo neposredno skupaj z vami, da postanejo 4 glavni stebri družbene odgovornosti družbe AS 24 naši glavni trajnostni izzivi:

  • Podnebje in trajnostna energija
  • Ustvarjanje dodane vrednosti
  • Skrb za okolje
  • Dobrobit ljudi

Naše ambicije
AS 24 deluje kot nosilec dekarbonizacije na področju cestnega prometa.
Skupaj z družbo imamo cilj do leta 2050 doseči ogljično nevtralnost (ničelne neto emisije). 
Delamo na razvoju nizkoogljičnih energij, kot so BioCNG ali elektrika in vodik, da bi tako podprli naše stranke pri njihovih prizadevanjih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Da bi prispevali k dobremu energetskemu prehodu naših dejavnosti, se še posebej zavzemamo za:

  • Vodik: vzpostaviti pilotni koridor za težka tovorna vozila do leta 2025.
  • CNG/bioCNG: 3-kratno povečati naše omrežje do konca leta 2024 (dodatnih 50 postaj).
  • bioCNG: doseči 100% bioCNG do leta 2025 in najmanj 50% leta 2023.

Naš načrt družbe AS 24
Da bi izpolnili vse bolj trajnostne in okolju prijazne cilje, družba AS 24 objavlja svoj načrt za leto 2025 in navaja svoje različne zaveze za prihodnja leta. Naš projekt? Gradimo boljši svet in bolj trajnostno prihodnost ob vas na cesti. 

Za več informacij o našem načrtu družbene odgovornosti podjetja, kliknite spodaj:

roadmaprse_EN