Dobrodošli v prostoru za stranke AS 24 (v nadaljevanju »Prostor za stranke«), do katerega lahko dostopate na https://www.as24.com.
Če se povežete z našim prostorom za stranke ali ga uporabljate, potrjujete, da ste prebrali, razumeli in sprejeli brez omejitev ali pridržkov ta Splošna določila in pogoje uporabe, v nadaljevanju »Pogoji uporabe«, ter našo listino o podatkih in piškotkih.
Če obiščete druge spletne strani AS 24, za te spletne strani veljajo drugačni splošni pogoji uporabe in listine o osebnih podatkih ter piškotki ali kateri koli drugi dokumenti v zvezi z varstvom osebnih podatkov, zato je priporočljivo, da to upoštevate.

AS24, poenostavljena delniška družba s kapitalom 16.931.200 evrov, registrirana pod številko 347 538 043 v PRS v Nantesu, s sedežem na naslovu: 1 Boulevard du Zénith, 44800 SAINT-HERBLAIN - Francija (ID številka za DDV: FR 38 347 538 043) (v nadaljevanju »družba«), svojim strankam zagotavlja prilagojeno spletno mesto, imenovano »Prostor za stranke«.
Namen prostora za stranke je omogočiti strankam dostop do informacij, ki se nanašajo na njihov račun (v nadaljevanju »račun«), pregledovanje in upravljanje njihovega računa, naprav in dodatnih storitev, da lahko najbolje upravljajo svoje naprave in vozni park.

Pravna oseba

1. Identiteta
Družba, ki objavlja prostor za stranke:
AS 24
E-naslov: as24@as24.com
Telefon: +33 (0)2 40 92 24 24
Direktor publikacije: Guillaume GIMONNET

Tehnična zasnova in izdelava prostora za stranke:
AS 24
Poenostavljena delniška družba s kapitalom 16.931.200 evrov, s sedežem na naslovu: 1 Boulevard du Zénith, 44800 SAINT-HERBLAIN - Francija
Vpisana v trgovski in poslovni register v Nantesu pod št. 347 538 043.
Telefon: +33 (0)2 40 92 24 24
www.as24.com

Gostitelj prostora za stranke:


To spletno mesto in podatke, ki jih vsebuje, gosti podatkovni center v Franciji:


SIGMA INFORMATIQUE
Poenostavljena delniška družba s kapitalom 1.729.600 evrov, s sedežem na naslovu:
Zac de la Gesvrine, Rue Newton 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE – Francija
Vpisana v trgovski in poslovni register v Nantesu pod št. 872 803 390.
Telefon: +33 (0)2 40 37 14 00
Spletno mesto: www.sigma.fr

Podjetja družbe TotalEnergies imajo lasten pravni obstoj in samostojen pravni status. Družba AS 24, ki je oblikovala prostor za stranke, je last družbe TotalEnergies. »TotalEnergies« in »družba TotalEnergies« se pogosto uporabljata zaradi praktičnosti in se nanašata na TOTAL S.A. (holding) in/ali njegove podružnice. Zaimki »mi«, »nam« in »naš« se prav tako nanašajo na družbo ali katero koli podjetje družbe TotalEnergies. Splošna uporaba teh izrazov ne predstavlja kakršne koli vpletenosti družbe TOTALENERGIES S.E., niti katere koli njene podružnice, v zadeve poslovanja ali upravljanja katerega koli drugega subjekta v lasti družbe TotalEnergies.

2. Namen prostora za stranke

Prostor za stranke je namenjen uporabi strank (v nadaljevanju »uporabniki«), ki so z družbo sklenili pogodbo za kartico AS 24 in/ali AS 24 – EUROTRAFIC ali napravo za elektronsko cestninjenje PASSango za težka tovorna vozila (v nadaljevanju »vozila«). Kartice in naprave za elektronsko cestninjenje PASSango za težka tovorna vozila so v nadaljevanju »naprave«.

S prijavo v prostor za stranke lahko stranke dostopajo do osnovnih storitev brezplačno in do dodatnih storitev (v nadaljevanju »Dodatne storitve«), na katere se je stranka naročila ob podpisu pogodbe, in sicer s prilogo k pogodbi ali v prostoru za stranke v skladu s splošnimi pogoji, objavljenimi v prostoru za stranke.

Funkcije in/ali storitve, ki so na voljo v prostoru za stranke, so:

2.1 – Pregled informacij, ki jih družba objavi na spletu

Prostor za stranke strankam omogoča predvsem:

- da preberejo novice ter preverijo ponudbo izdelkov in storitev družbe;
- da poiščejo bencinske servise v omrežju družbe in prejemajo informacije o stanju omrežja;
- da preverijo cene, posebne pogoje, splošne pogoje, ki veljajo za izdelke in storitve, ki jih prodaja družba, uporabniška obvestila za naprave AS 24, ki jih družba objavi na spletu;
- da dostopajo do poročil in prenašajo dokumente.

2.2 – Naročnina na dodatne storitve in storitve, povezane s potovanji

Prostor za stranke strankam omogoča predvsem naročnino za:

- dodatne storitve za upravljanje voznega parka, ki jih ponuja družba v določenih državah (Tak&drive, CardAlert, CardControl, PASSalert, eBilling, Infoservice, digitalna ponudba itd.), kot tudi pakete storitev;
- storitve, povezane s potovanjem, kot so parkiranje, pranje, cestnine, licence, davki ali druge dajatve za vsako vozilo, ki uporablja omrežje;
- tehnične in pravne storitve ter pomoč pri rezervacijah v skladu s pogoji, določenimi v »Splošnih pogojih storitev AS 24 Truck Assistance«: tehnična in pravna pomoč ter pomoč pri rezervacijah«, objavljenimi v prostoru za stranke.

2.3 – Upravljanje naprav

Prostor za stranke strankam omogoča predvsem:

- pregled cen po bencinskih servisih in po izdelkih;
- naročila, obnovitve in zamenjave okvarjenih naprav;
- ogled in nastavitve omejitev za naprave s pomočjo storitev za upravljanja voznega parka, na katere je stranka naročena (nastavitev omejitve uporabe, časovne nastavitve, geografske nastavitve, finančne nastavitve (omejitve plačil));
- prejemanje opozoril in spremljanje kakršnih koli nepravilnosti v zvezi z uporabo naprave izven okvira, ki ga določi stranka ob nastavitvi naprave;
- začasen preklic in/ali prepoved uporabe naprav;
- ogled in prenos seznama opravljenih transakcij za vozila z napravami;
- pošiljanje podatkov, potrebnih za pogodbene partnerje družbe z namenom ponujanja določenih storitev, povezanih s potovanjem (kot so parkiranje, pranje, cestnine, licence, davki ali druge dajatve za vsako vozilo, ki uporablja omrežje).


2.4 – Izdajanje računov

Z uporabo prostora za stranke lahko stranke pregledajo in prenesejo račune in/ali bremenitve za največ 18 (osemnajst) mesecev.
Račune lahko prenesete v obliki pdf in elektronsko podpisani pdf-obliki (ob naročnini na storitev e-računi).
Stranke si lahko ogledajo tudi transakcije, ki jih je treba še fakturirati, in zgodovino računov za vse storitve v zadnjem letu.

2.5 – Upravljanje storitve »Multipass«

Stranka z več računi v družbi lahko zahteva oblikovanje ene same dostopne točke do prostora za stranke, ki ji omogoči dostop do vseh računov istočasno.

2.6 – Geolokacijski podatki

Ta storitev je dostopna prek naprave »Satellite PL Toll Badge« in strankam omogoča geografsko lociranje svojih vozil, uporabo simulatorja za primerjavo poti in poročanje o vožnjah prek prostora za stranke.
Ta storitev omogoča tudi geolokacijski pregled transakcij za gorivo in neomejen dostop do storitve PASSalert (ponudba PASSango EuroPilot).
Stranke se v okviru uporabe te storitve štejejo za upravljavce osebnih podatkov in se s tem zavezujejo, da bodo spoštovale predpise, ki veljajo predvsem na področju Zakona o delu in Splošne uredbe o varstvu podatkov št. 2016/679 (GDPR).

2.7 – Upravljanje zahtevkov

Prostor za stranke omogoča strankam upravljanje zahtevkov v zvezi s katero koli transakcijo ali potovanjem, registriranim z uporabo naprave za elektronsko cestninjenje PASSango za težka tovorna vozila za vse cestnine po celotni Franciji. V okviru dejavnosti obdelave podatkov strank za zahtevke se francoske koncesije za avtoceste štejejo za upravljavce podatkov.


3. Pogoji in določila za dostop

Po podpisu pogodbe za kartico AS 24 in/ali AS 24-EUROTRAFIC ali aplikacije za uporabo elektronske naprave za cestninjenje PASSango za težka tovorna vozila se podatki o dostopu, ki uporabnikom omogočajo prijavo v prostor za stranke, pošljejo po e-pošti ali pošti.
Uporabniki lahko poljubno določijo dodatne osebe, ki imajo pravico dostopa do prostora za stranke, tako da ustvarijo uporabniške račune in jim dodelijo posebne pravice dostopa ali izbrišejo pravice dostopa.
Prostor za stranke je dostopen prek url-naslova www.as24.com. Za dostop do prostora za stranke mora imeti uporabnik dostop do internetne povezave in standardnega spletnega brskalnika.
Prostor za stranke je dostopen 24 ur, 7 dni v tednu.
Družba pa ni vezana na nobeno obveznost glede delovanja in razpoložljivosti spletne strani.
Posledično uporabniki izrecno potrjujejo, da jim lahko družba kadar koli blokira dostop do prostora za stranke zaradi kakršnih koli tehničnih ali pravnih omejitev ali drugih omejitev, brez predhodnega obvestila in po lastni presoji.


4. Trajanje in prekinitev dostopa

Dostop do prostora za stranke je povezan z veljavnostjo pogodbe med uporabnikom in družbo.
Po prekinitvi pogodbe bo imel uporabnik dostop le do določenih uporabniških funkcij (predvsem dostop do računov za omejeno časovno obdobje).
Kadar katera koli oseba, ki jo uporabnik ustrezno pooblasti, zapusti podjetje, ji je uporabnik na lastno odgovornost dolžan prekiniti dostop.
Družba si pridržuje pravico, da uporabniku prekine dostop v primeru kakršne koli goljufive uporabe ali poskusov goljufive uporabe dostopa.

5. Zaupnost

Uporabniki so odgovorni za tajnost svojega gesla in za vsa dejanja, ki se izvajajo z njihovim računom in geslom.
Uporabniki se zavezujejo, da bodo upoštevali in zagotavljali skladnost ter ohranjali zaupnost uporabniškega imena in gesla, ki ju je dodelila družba.
Uporabniki se strinjajo, da se vsaka prijava v prostor za stranke, kot tudi vsak prenos podatkov v prostor za stranke in iz njega, opravi s prijavo, dodeljeno uporabniku, ki naj bi jo izvedel uporabnik sam ali katera koli oseba, ki jo je uporabnik pooblastil.
Uporabniki se zavezujejo, da bodo družbo nemudoma obvestili v primeru izgube in/ali kraje uporabniškega imena ali gesla.
Vsaka izguba, zloraba ali uporaba uporabniškega imena in gesla ter morebitne posledice le-tega so izključna odgovornost uporabnika.

6. Uporaba prostora za stranke in podatkov

Podatki, ki se pojavijo v prostoru za stranke, pripadajo uporabniku in uporabnik sam določi osebo(-e), ki lahko do teh podatkov dostopa(-jo).
Podatki se beležijo in hranijo tako, da zagotavljajo varnost in zaupnost.

7. Izmenjava podatkov: varnost, dokazi in hramba

7.1 Varnost in dokazi

Da bi preprečili kakršen koli nepooblaščen dostop do prostora za stranke in preprečili, da bi se kateri koli izmenjani podatki spremenili, ukradli ali izbrisali, se družba zavezuje, da:
- uporabi varno internetno povezavo;
- izvaja in vzdržuje pogoje zapisovanja in arhiviranja, kot je določeno v tem dokumentu v členu 7.2 »Hramba«, za katerega uporabnik potrjuje, da ga je prebral. Potrjuje njihovo točnost in se v primeru kakršnega koli spora strinja, da se odpoveduje izpodbijanju odločilnih podatkov, shranjenih in arhiviranih v skladu s tem členom.

7.2 Hramba

Uporabnikov dostop do prostora za stranke se stalno beleži (datum, ura, IP-naslov uporabnika, URL, do katerega je dostopal).
Ti zapisi se hranijo, dokler je uporabniški račun aktiven. Njegov logični in fizični dostop je omejen na administracijo informacijskega sistema.

8. Intelektualna lastnina

8.1. Načelo

Vse informacije ali dokumenti (besedilo, animirane ali statične slike, baze podatkov, zvočni podatki, fotografije, znanje in izkušnje ali citirani izdelki), shranjeni v prostoru za stranke, kot tudi vsi elementi, ustvarjeni za prostor za stranke in njegovo splošno strukturo, so bodisi last družbe ali podjetja družbe TotalEnergies ali so predmet pravic do uporabe, reprodukcije in reprezentacije, ki so jim bile dodeljene.
Za te informacije, dokumente in elemente veljajo zakoni, ki ščitijo avtorske pravice, če so bili ti na voljo javnosti prek prostora za stranke. V zvezi s pravicami intelektualne lastnine nobeni stranki ni bila podeljena nobena licenca ali kakršna koli pravica razen ta za ogled prostora za stranke.
Kakršna koli reprodukcija ali uporaba kopij iz prostora za stranke je izrecno prepovedana in je predmet predhodnega izrecnega dovoljenja družbe. V vseh primerih je treba za pooblaščeno reprodukcijo informacij, ki se pojavljajo v prostoru za stranke, navesti vir in ustrezne podatke o lastništvu.

8.2. Značilni znaki

Če ni drugače določeno, so imena podjetij, logotipi, izdelki in blagovne znamke, navedeni v prostoru za stranke, last družbe ali podjetja TotalEnergies ali so predmet pravic do uporabe, reprodukcije ali reprezentacije, ki so jim bile dodeljene. Ni jih dovoljeno uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe.


8.3. Baze podatkov

Vse baze podatkov, ki so na voljo strankam, so last družbe, ki ima funkcijo upravljavca podatkovnih baz. Prepovedano je izvleči ali ponovno uporabiti znaten kvalitativni ali kvantitativni del baz podatkov, tudi za zasebne namene.

8.4 Avtorji fotografij in video posnetkov. Zasluge za vizualne elemente na spletnem mestu

9. Obveznosti uporabnika

Vsak uporabnik prostora za stranke, ki posreduje informacije, družbi dodeli vse prenosljive pravice v zvezi z omenjenimi informacijami in pooblašča družbo, da jih uporablja. V primeru, da so posredovane informacije osebni podatki, kot jih določa veljavna zakonodaja, morajo biti obdelane v skladu z našo listino o osebnih podatkih in piškotkih ter veljajo za prostor za stranke.

Vsak uporabnik prostora za stranke potrjuje skladnost s temi pogoji uporabe ter veljavno zakonodajo, zlasti:
- da ima sposobnosti in potrebna sredstva za dostop ter uporabo prostora za stranke;
- da je preveril, da uporabljena IT-konfiguracija ne vsebuje nobenega virusa in je popolnoma delujoča;
- da podeljuje družbi in partnerjem, kjer je primerno, pravico do uporabe posredovanih informacij (razen podatkov osebne narave).

Stranko opozarjamo na dejstvo, da zbiranje in obdelava podatkov v celoti ali delno v prostoru za stranke zelo verjetno predstavlja pregled dejavnosti zaposlenih, ki jih urejajo obveznosti, ki jih določajo lokalni predpisi o delovnem pravu.

10. Hiperpovezave

Družba odstopa od kakršnekoli odgovornosti glede vsebine spletnih mest, do katerih omogoča povezave. Omenjene povezave so uporabnikom na voljo v prostoru za stranke. Za razumevanje njihove prakse si oglejte splošne pogoje uporabe ter listino o varstvu osebnih podatkov in o piškotkih spletnih mest. Odločitev za uporabo povezav sprejmejo izključno uporabniki prostora za stranke. Družba lahko povezavo v prostoru za stranke kadar koli spremeni ali izbriše.

11. Obvestila

Informacije in priporočila, ki so na voljo v prostoru za stranke, so na voljo dobronamerno (v nadaljevanju »Informacije«).
Te informacije veljajo za pravilne v času objave v prostoru za stranke. Vendar družba niti ne zastopa niti ne jamči, da so informacije izčrpne ali točne. Uporabnik sam nosi vsa tveganja v zvezi z uporabo navedenih informacij.
Te informacije so na voljo pod pogojem, da lahko uporabnik ali katera koli druga pooblaščena oseba, ki jih prejme, pred uporabo določi, ali so za določen namen koristne. Družba pod nobenim pogojem ne prevzema odgovornosti za škodo, ki izhaja iz zanašanja na navedene informacije ali njihovo uporabo.
Informacije se ne štejejo za priporočilo za uporabo informacij, izdelkov, postopkov, opreme ali formul, ki so v nasprotju s patentom, avtorskimi pravicami ali registrirano blagovno znamko. Podjetje zavrača kakršno koli eksplicitno ali implicitno odgovornost v primeru, da je uporaba informacij v nasprotju s patentom, avtorskimi pravicami ali registrirano blagovno znamko.

Družba in kateri koli subjekt v podjetju TotalEnergies kategorično zavračajo kakršno koli razlago, ki bi lahko izenačila vsebino njenih spletnih strani s ponudbami za nakup ali spodbudami za nakup delnic ali drugih vrednostnih papirjev, ki kotirajo ali ne.
Ni podanega eksplicitnega ali implicitnega jamstva glede komercialne narave posredovanih informacij ali njihove primernosti za določen namen, kot tudi glede izdelkov, na katere se informacije nanašajo.
Pod nobenim pogojem se družba ne zavezuje, da bo posodobila ali popravila informacije, ki so bile objavljene na internetu ali njenih spletnih strežnikih. Podobno si družba pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali popravi vsebino svojega spletnega mesta brez predhodnega obvestila.

12. Odgovornost

Uporabnik se izrecno strinja, da družba ne bo odgovorna za kakršno koli neskladno uporabo prostora za stranke, ki ni v skladu z določbami, navedenimi v teh pogojih uporabe, ki jih je uporabnik brez zadržkov sprejel.

Uporabnik je seznanjen in obveščen o virusih in drugih oblikah zlonamernih kod, ki lahko krožijo po internetu in okužijo njegove postaje, zato je slednji dolžan sprejeti vse ustrezne ukrepe za zaščito pred temi.
Družba v nobenem primeru ni odgovorna za kakršne koli napake ali okvare, ki izhajajo iz uporabe prostora za stranke, ne glede na vzrok. Predvsem se družba odpoveduje kakršni koli odgovornosti v primeru prekinitve delovanja spletnega mesta, pojava hroščev ali napak pri delovanju, kot tudi morebitne neposredne ali posredne škode, ne glede na vzrok, izvor, naravo ali posledice, povzročene z dostopom do spletnega mesta s strani katere koli osebe ali nezmožnost dostopa ali uporabe spletnega mesta.

Družba si pridržuje pravico do prekinitve ali začasne omejitve uporabe prostora za stranke zaradi vzdrževanja.

Družbo zavezuje izključno obveznost glede neprekinjenosti storitve. Posledično ne jamči, da bo storitev še naprej delovala brez začasne ali trajne prekinitve, niti preklica ali napake. Poleg tega lahko kakršen koli razvoj ali sprememba storitve povzroči posodobitev in/ali začasno nedostopnost prostora za stranke, kar v nobenem primeru ne predstavlja odgovornosti družbe.

13. Višja sila

Družba ne prevzema odgovornosti do uporabnika v primeru, da je izpolnjevanje njenih obveznosti iz teh Pogojev uporabe zakasnjeno, moteno ali onemogočeno v primeru višje sile.
Za primere višje sile štejejo primeri, ki jih običajno priznavajo francoska sodišča in sodna praksa.

14. Posodobitve pogojev uporabe prostora za stranke in veljavne zakonodaje

Družba si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni Splošne pogoje, zato se mora uporabnik redno sklicevati na zadnjo veljavno različico splošnih pogojev uporabe. Te pogoje ureja francoska zakonodaja in jih je treba posredovati izključno pristojnim francoskim sodiščem.
Če se ugotovi, da je ena ali več določb Splošnih pogojev uporabe neizvršljivih ali prepovedanih z javnim redom, preostale nespremenjene določbe Splošnih pogojev uporabe še naprej veljajo za uporabnika v obsegu, ki ga dovoljuje ta javni red.

15. Kontaktni podatki

Vsa vprašanja v zvezi s pogoji uporabe prostora za stranke lahko naslovite po elektronski pošti na 
as24@at.as24.com ali po pošti na naslov: 
AS 24 Tankservice GmbH - Modecenterstraße 17 / Obj. 1 / EG / Top A 1110 Wien Austria