Contenu

Da bi pospešili razogljičenje sektorja kopenskega prometa, Direktiva (EU) 2022/362 Evropskega parlamenta od držav članic zdaj zahteva uvedbo davka na emisije CO2 pri obdavčitvi vozil za uporabo določene infrastrukture.

Ta obveznost bo veljala za vse države članice EU v skladu s časovnim razporedom, določenim v njihovi nacionalni zakonodaji. Nemčija in Avstrija sta prvi državi, ki sta načrtovali uporabo te direktive na svojem ozemlju; od 01.12.2023 oziroma 01.01.2024.

 

Kako se bo ta direktiva uporabljala?

  • Emisijski razred CO2 bo določen glede na specifično stopnjo emisij vozila in druga merila.

Vsako vozilo bo razvrščeno od 1 do 5 glede na raven emisij CO2. Razred 1 ustreza vozilom, ki najbolj onesnažujejo okolje, razred 5 pa vozilom, ki najmanj onesnažujejo okolje.

  • Vozila, registrirana pred 1. 7. 2019, bodo samodejno uvrščena v 1. razred.


Vaše obveznosti:

Za določitev emisijskega razreda CO2 morajo stranke posodobit podatke o vozilih:

  • Datum 1. registracije
  • Podskupina in/ali skupina
  • Specifična emisijska stopnja

Dokumenti, ki dokazujejo te podatke (potrdilo o skladnosti, datoteka z informacijami o stranki, potrdilo o registraciji), bodo obvezni.

Opombe:

Če izjava ni oddana do roka, se vozila samodejno razvrstijo v razred 1. Za boljši razred se lahko potegujete tako, da izjavo o informacijah podate po izteku roka.

Teža F1, navedena na prometnem dovoljenju, se bo uporabljala kot obvezen podatek za izračun dajatve za uporabo cestne infrastrukture.

 

Obveznosti AS 24:

  • Svoj izračunani emisijski razred CO2 prijavite pristojnim organom
  • Prilagodite svojo napravo za elektronsko cestninjenje PASSango z izračunanim razredom
Kaj storiti, če se to nanaša na vas?
  • Od novembra 2023 boste lahko posodabljali obvezne podatke za svoja vozila v svojem prostoru za stranke in nalagali spremne dokumente.

Vaše naprave za elektronsko cestninjenje bodo samodejno posodobljene na daljavo.

Za več podrobnosti o podatkih, ki jih je treba predložiti, in spremnih dokumentih prenesite obvestilo tako, da kliknete spodaj:

MemoCO2SL

 

MemoCO2SL2

Vaše običajne kontaktne osebe so vam na voljo za odgovore na morebitna vprašanja.

Ekipa AS 24