obrodošli v mobilnih aplikacijah AS 24 »Driver« in »Fleet Manager« (v nadaljevanju »Mobilne aplikacije«), ki sta na voljo po prenosu iz trgovin Play Store, App Store in AppGallery.
Če se povežete z našimi mobilnimi aplikacijami ali jih uporabljate, potrjujete, da ste prebrali, razumeli in brez omejitev ali zadržkov sprejeli te Splošne pogoje in določila uporabe, v nadaljevanju »Pogoji uporabe«, ter našo Listino o osebnih podatkih in piškotkih
Če obiščete druge mobilne aplikacije AS 24, za te aplikacije veljajo drugačni splošni pogoji uporabe in listine o osebnih podatkih ter piškotki ali kateri koli drugi dokumenti v zvezi z varstvom osebnih podatkov, zato je priporočljivo, da to upoštevate.

DDružba AS 24, poenostavljena delniška družba [Société par actions simplifiée] z osnovnim kapitalom 16.931.200 evrov in glavnim sedežm na naslovu Parc Tertiaire Ar Mor, 1 boulevard du Zénith 44818 SAINT HERBLAIN, vpisana v poslovni register v NANTESU pod št. 347 538 043 (ID številka za DDV: FR 38 347 538 043) (v nadaljevanju »AS 24«) svojim strankam ponuja dve mobilni aplikaciji.

 

Pravna oseba
 

1. OPOMBE

Namen teh splošnih pogojev uporabe je opredeliti pogoje, pod katerimi je naročnik ali uporabnik, ki ga določi naročnik (v nadaljevanju »uporabnik«), pooblaščen za brezplačen dostop in uporabo mobilnih aplikacij. Vsak prenos aplikacij pomeni brezpogojno sprejemanje teh pogojev uporabe.

Razvoj zasnove in aplikacij
Mobiapps
Poenostavljena delniška družba s kapitalom 186.700 evrov, s sedežem na naslovu 14 rue Jules Vernes, 44700 Orvault – Francija, registrirana pod številko 800 456 097 Nantes
Št. mobilnega telefona: +33 (0)9 81 99 87 66

Gostovanje aplikacij 
Sigma Informatique
Poenostavljena delniška družba s kapitalom 1.729.600 evrov, s sedežem na naslovu Newton- ZI la Gesvrine 44 240 LA Chapelle sur Erdre – Francija, registrirana pod številko 872 802 390 Nantes
Št. mobilnega telefona: +33 (0)2 40 37 14 00

2. PREDSTAVITEV

Mobilne aplikacije uporabniku omogočajo dostop do informacij v zvezi z omrežjem postaj AS 24 (načrti, dostop, kartografija, načrtovanje poti itd.) brez preverjanja pristnosti.
Mobilna aplikacija »Fleet Manager«, ki je dostopna, ko uporabnik vnese svoj identifikator in geslo, omogoča dostop do določenih funkcionalnosti prostora za stranke MyAS24, ki je na daljavo na voljo v mobilni aplikaciji, in dostop do funkcionalnosti specifičnih za aplikacijo.
Funkcionalnosti so redno posodobljene in AS 24 si pridržuje možnost, da kadarkoli spremeni seznam vsebin funkcionalnosti.
Mobilna aplikacija »Fleet Manager« uporabniku omogoča tudi naročnino na storitev »CardAlert« v skladu z oblikami naročnin iz Splošnih prodajnih pogojev, ki jih je naročnik predhodno sprejel. Za storitev »CardAlert« se izstavi račun v skladu s pogodbami, sklenjenimi v času naročnine. AS 24 lahko ponudi tudi naročnino za druge izdelke in storitve v mobilni aplikaciji »Fleet Manager«.

3. DOSTOP DO APLIKACIJ IN STORITEV

Mobilne aplikacije je mogoče prenesti iz trgovine Apple Store ali Google Play na uporabnikovem združljivem mobilnem terminalu z uporabo vsaj osnovnih operacijskih sistemov iOS ali Android. Dostop do določenih storitev zahteva aktivacijo GPS na mobilnem terminalu.

4. BREZPLAČNI ZNAČAJ MOBILNIH APLIKACIJ

Dostop do mobilnih aplikacij je brezplačen. Vendar se AS 24 ne zavezuje glede nadaljnjega brezplačnega značaja aplikacij in si pridržuje pravico, da svoja tarifna načela naknadno spremeni. V tem primeru bo sprememba tarife uporabniku sporočena in ta bo lahko nadaljeval z uporabo mobilnih aplikacij ali ne.

5. ODGOVORNOST

AS 24 si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali prekine svoje mobilne aplikacije, brez sklicevanja na njegovo odgovornost. Uporabnik mora imeti kompetence in opremo, potrebno za uporabo mobilnih aplikacij. Uporabnik pri uporabi mobilnih aplikacij sprejema vsa tveganja in karakteristike, značilne za uporabo mobilnih terminalov in interneta, zlasti: zamude pri prenosu, tehnične napake in nevarnost vdora.
Stranko opozarjamo na dejstvo, da lahko zbiranje in obdelava vseh podatkov ali dela podatkov mobilnih aplikacij predstavlja nadzor dejavnosti zaposlenih, za katere veljajo predhodne obveznosti iz Zakona o delovnih razmerjih po členih L.1222-4 in L. 2323-32.
Uporabnik je seznanjen in obveščen o obstoju virusov in drugih škodljivih programov, ki so lahko prisotni na internetu in lahko okužijo njegove terminale. Odgovornost uporabnikov je, da sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zaščito. AS 24 v nobenem primeru ni odgovoren za kakršne koli okvare, ki izhajajo iz uporabe mobilnih aplikacij, ne glede na njihov vzrok.
AS 24 zlasti zavrača kakršno koli odgovornost v primeru prekinitve delovanja mobilnih aplikacij, pojava hroščev ali napak v delovanju ter v primeru škode, neposredne ali posredne, ne glede na vzrok, izvor, naravo ali posledice, ki jo povzroči kdor koli, ki dostopa do mobilnih aplikacij, nezmožnosti dostopa do njih ali nezmožnosti njihove uporabe.
AS 24 prav tako zavrača vso odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala na računalniški opremi uporabnikov po dostopu do mobilnih aplikacij ali njihovi uporabi.
AS 24 lahko zaradi vzdrževanja prekine delovanje mobilnih aplikacij.
AS 24 ne zavezuje nič drugega kot obveza, da po najboljših močeh poskrbi za neprekinjen dostop in delovanje mobilnih aplikacij.


6. VIŠJA SILA

Družba ne prevzema odgovornosti do uporabnika v primeru, da je izpolnjevanje njenih obveznosti iz teh Pogojev uporabe zakasnjeno, omejeno ali onemogočeno zaradi višje sile. Za primere višje sile štejejo predvsem primeri, ki jih običajno priznavajo francoska sodišča in sodna praksa.  


7. ZAUPNOST

Uporaba mobilne aplikacije »Fleet Manager« je izključno osebna. Uporabnik je odgovoren za dejanja in ravnanje katere koli osebe, ki uporablja njegove dostopne kode, zato mora zagotoviti, da se ohrani zaupnost identifikatorjev in gesel.

8. VARNOST, DOKAZI IN HRAMBA

Da bi zagotovila zaščito izmenjanih podatkov pred tveganji nepooblaščenega dostopa, spreminjanja, uničenja in izgube, se družba AS 24 zavezuje: 
- da bo uporabljala povezavo s svojimi mobilnimi aplikacijami z varnim standardom;
- da bo izvajala in vzdrževala postopke registracije in arhiviranja, opisane v členu »8. Varnost, dokazi in hramba«, za katere uporabnik potrjuje, da jih pozna in razume. Uporabnik potrjuje zanesljivost tega postopka. Uporabnik se strinja, da ima to dokazno vrednost v primeru kakršnega koli spora, in se odpoveduje kakršnemu koli izpodbijanju dokazne vrednosti shranjenih in arhiviranih podatkov v skladu s tem členom.
Dostop uporabnikov do povezanih storitev mobilnih aplikacij je predmet trajnega zapisa (datum/ura, IP-naslov klicatelja, dostopan URL).
Ta zapis se hrani eno leto. Računalniški in fizični dostop do njega je omejen na ustrezno pooblaščene osebe, ki so dolžne spoštovati zaupnost podatkov.

 

9. INTELEKTUALNA LASTNINA

9.1 Načelo 
Vse informacije ali dokumenti (besedila, slike – ne glede na to, ali so animirani ali ne, baze podatkov, zvočni podatki, fotografije, strokovno znanje, citirani izdelki), ki jih vsebujejo mobilne aplikacije, kot tudi vsi elementi, ustvarjeni za mobilne aplikacije in njihovo splošno strukturo, so lastnina družbe AS 24 ali družbe TotalEnergies ali so predmet pravic uporabnika, ki so mu bile podeljene za reprodukcijo in reprezentacijo. Za te informacije in dokumente ali elemente veljajo zakoni, ki ščitijo pravice avtorjev od trenutka, ko so na voljo javnosti v teh mobilnih aplikacijah. V zvezi s pravicami intelektualne lastnine se nikomur ne podelijo nobene licence in nobene druge pravice razen pravic za prenos ter ogled mobilnih aplikacij. Reprodukcija dokumentov mobilnih aplikacij je dovoljena izključno za namene informacij za osebno in zasebno uporabo: kakršna koli reprodukcija in kakršna koli uporaba kopije za druge namene je izrecno prepovedana in predmet predhodnega izrecnega dovoljenja AS 24. V vseh primerih mora pooblaščena reprodukcija informacij iz teh mobilnih aplikacij vključevati ustrezno navedbo vira in reference za lastništvo. Te mobilne aplikacije so v skladu z avtorskimi pravicami. Vse pravice avtorjev do zaščitenih del, ki se reproducirajo in so posredovana v teh mobilnih aplikacijah, so pridržane. Vsakršna uporaba del, razen individualne, zasebne reprodukcije in posvetovanja, brez dovoljenja je prepovedana.

9.2 Znaki in simboli
Če ni navedeno drugače, so imena podjetij, logotipi, izdelki in blagovne znamke, navedeni v teh mobilnih aplikacijah, last družbe AS 24 ali družbe TotalEnergies. Ni jih dovoljeno uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe AS 24.

9.3 Baze podatkov
Vse baze podatkov, ki so na voljo uporabniku, so last družbe AS 24, ki je oblikovalka podatkovnih baz. Prepovedana je ekstrakcija ali ponovna uporaba katerega koli bistvenega kvantitativnega ali kvalitativnega dela baz podatkov, tudi za zasebne namene.


9.4 Osebni podatki
AS 24 za uporabo teh mobilnih aplikacij ne bo izvajal nobene obdelave podatkov osebne narave. Podatki, posredovani za prenos mobilnih aplikacij »Fleet Manager« (uporabniški račun, identifikator) ali za dostop do določenih informacij, so odgovornost platform za prenos in njihovih splošnih pogojev uporabe, kot je primerno za tretje ponudnike zabavnih storitev, ki zagotavljajo informacije.

9.5 Avtorji fotografij in video posnetkov
Zasluge za vizualne elemente v mobilnih aplikacijah.


10. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

Te splošne pogoje uporabe lahko AS 24 kadar koli spremeni z namenom razvoja mobilnih aplikacij. Veljavna različica Splošnih pogojev za aplikacijo je tista, ki je v veljavi v času trajanja vsakega vpogleda v mobilne aplikacije.
Če se ugotovi, da je ena ali več določb pogojev uporabe neizvršljivih ali prepovedanih z javnim redom, preostale nespremenjene določbe pogojev uporabe še naprej veljajo za uporabnika v obsegu, ki ga dovoljuje ta javni red.

11. VELJAVNO PRAVO IN SODNA PRISTOJNOST

Te pogoje uporabe in vse točke, ki izhajajo iz teh pogojev in so v zvezi z njimi ter njihovo uporabo, vključno z njihovo vsebino, ureja francoska zakonodaja, ne glede na kraj(e) izvrševanja osnovnih ali dodatnih obveznosti.
Za reševanje kakršnega koli spora ali nesporazuma je pristojnost dodeljena sodiščem v Nantesu, ob upoštevanju določbe o posebni dodelitvi pristojnosti, ki izhaja iz posebnega pravnega ali regulativnega besedila. Prevlada francoska različica splošnih pogojev uporabe.

12. KONTAKTNI PODATKI

Za vsa vprašanja v zvezi s pogoji uporabe mobilnih aplikacij nas kontaktirajte: 
dodajte e-poštni naslov hčerinske družbe : as24.si.privacy@as24.com ali po pošti na naslov: 

AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – France.