Mūsų įsipareigojimai

Mūsų tvarumo įsipareigojimai

Ką darome, siekdami užtikrinti atsakingą savo veiklos valdymą.
"Įmonių socialinė atsakomybė (angl. CSR) – tai įmonės, kurios savanoriškai (ir kartais dėl teisinių priežasčių) įtraukia socialinius, ekonominius ir etinius aspektus į savo veiklą.". 

Mūsų vizija

Šiuo laikotarpiu, kai perėjimas prie naujosios energetikos yra prioritetas, bendrovė AS 24, būdama ilgamete transporto srities profesionalų partnere ir lydere, siekia perkurti sunkiasvorių transporto priemonių mobilumą taip, kad būtų naudojama energija ir paslaugos, išskiriančios kuo mažiau anglies dioksido. Ši naujoji energetika bei paslaugos sumažins energijos naudojimą ir bus efektyvesnės. 

Mūsų siekis

Šiuo metu AS 24 aktyviai vykdo visų savo veiklų transformaciją ir diversifikaciją. Mūsų pagrindinis tikslas yra tapti pagrindine mažo anglies dioksido išskiriančios energijos rinkos bendrove, Jūsų partnere, suteikiančia galimybę naudoti tvaresnes mobilumo formas. 

Įsipareigojimas, kuriant tvarų ir vieningą pasaulį.
AS 24, kaip įsitvirtinusi sunkiasvorio kelių transporto srities lyderė, palaiko transporto profesionalų siekį pereiti prie naujosios energetikos. Tvarus vystymasis yra mūsų įsipareigojimo šaltinis, siekiant pagerinti tiek žmonių, tiek aplinkos gerovę. 

Mūsų tvaraus vystymosi požiūris.
Per įgyvendinamus veiksmus mes tiesiogiai bendradarbiaujame su Jumis ir paverčiame keturias pagrindines AS 24 įmonės socialinės atsakomybės politikos sritis į mūsų pagrindinius tvarumo tikslus:

  • Klimatas ir tvari energija
  • Pridėtinės vertės kūrimas
  • Rūpinimasis aplinkos apsauga
  • Žmonių gerovė

Mūsų tikslai
AS 24 yra įsipareigojusi sumažinti kelių transporto sektoriaus išmetamo anglies dioksido kiekį.
Kartu su likusia visuomenės dalimi, turime siekį įgyvendinti poveikio klimatui neutralumo - ar nulinio anglies dioksido kiekio planą iki 2050 m. 
Dirbame, kuriant žemo anglies dioksido energijos šaltinius, tokius kaip Biometano suspaudžiantys dujotiekiai (BioSGD), elektra ir vandenilis, padedant mūsų klientams pasiekti savo tikslą sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą.

Kad padėtume įgyvendinti efektyvų energijos perėjimą mūsų veiklai, mes ypač įsipareigojame vykdyti šiuos veiksmus:

  • Vandenilis: bandomojo koridoriaus sunkiasvorėms transporto priemonėms atidarymas nuo dabar iki 2025 m.
  • SGD / bioSGD: iki 2024 m. pabaigos padidinti tinklą tris kartus (papildomai 50 degalinių).
  • BioSGD: iki 2025 m. pasiekti 100% % padengimą biometano suspaustomis gamtinėmis dujomis (bioSGD) ir bent jau 50% iki 2023 m.

AS 24 veiksmų planas
Tam, kad pasiektume vis labiau tvarius ir aplinkai draugiškus tikslus, AS 24 skelbia savo 2025 m. veiksmų planą, kuriame pateikia įvairius įsipareigojimus artimiausiems metams. Ko mes siekiame? Sukurti geresnį pasaulį ir tvaresnę ateitį važiuojantiems kelyje. 

Sužinokite daugiau apie mūsų ĮSA (angl. CSR) veiksmų planą paspaudę žemiau:

roadmaprse_EN