Sveiki prisijungę prie svetainės as24.com. Prisijungdami prie šios svetainės, jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote asmens duomenų ir slapukų tvarkymo politikos (toliau – Politika) nuostatas bei  mūsų naudojimo sąlygas ir be jokių apribojimų ar išlygų su jomis sutinkate. Atkreipkite dėmesį, kad lankantis kitose AS 24 svetainėse, jose yra taikomos kitos sąlygos ir asmens duomenų apsaugos nuostatos, todėl rekomenduojame atidžiai jas perskaityti.

Šios Politikos tikslas – informuoti jus apie teises ir laisves, kuriomis galite pasinaudoti mums tvarkant jūsų asmens duomenis, ir pristatyti priemones, kurių imamės jūsų asmens duomenims apsaugoti.
AS 24 yra duomenų, kuriuos jūs pateikiate kaip duomenų valdytojas, tvarkytoja, atsakinga už svetainei administruoti naudojamų asmens duomenų tvarkymą. Duomenys tvarkomi laikantis galiojančių teisės aktų.

1. Renkamų duomenų tvarkymo tikslai, teisinis pagrindas, saugojimo laikotarpis ir pobūdis

Lankantis svetainėje jums gali tekti pateikti mums tam tikrus asmens duomenis, pavyzdžiui, nurodyti savo vardą ir pavardę, pareigas, telefono numerį ir el. pašto adresą, kad galėtumėte naudotis teikiamomis paslaugomis ir gauti atsakymą į savo užklausas. Bendrovė tvarko jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

  • sudarant sutartį su AS 24 – be jų sutartis negali būti sudaryta;
  • tvarkant jūsų užklausą – be jų informacija negali būti apdorota. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nepažeisdami jau atliktų duomenų tvarkymo operacijų, kreipdamiesi raštu adresu AS 24, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN, Prancūzija.

Mūsų elektroninėse formose privalomi užpildyti laukai pažymėti žvaigždute. Jei neatsakysite į privalomus klausimus, negalėsime suteikti jūsų pageidaujamų paslaugų.

Jūsų asmens duomenys nebus toliau tvarkomi tokiu būdu, kuris yra nesuderinamas su virš duomenų rinkimo formų ar po jomis nurodytais tikslais. Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 3 metus arba ne ilgiau nei tai būtina duomenims tvarkyti, t. y. iki verslo santykių pabaigos.

Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime toliau nurodytais tikslais ir remdamiesi šiais teisiniais pagrindais:

 

Tikslai 

Teisinis pagrindas 

Renkami asmens duomenys

Saugojimo trukmė

Atsakymas į jūsų užklausas dėl informacijos (pavyzdžiui, užklausas dėl bendrosios informacijos) 

Jūsų duomenys tvarkomi remiantis mūsų teisėtu interesu.

Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, pareigos, el. paštas, telefono numeris) 

Jūsų duomenys saugomi tiek, kiek būtina tikslams, kuriais jie tvarkomi, pasiekti.

Statistikos

Jūsų mums duotas sutikimas tvarkyti duomenis. Ši informacija yra būtina, kad galėtume tvarkyti jūsų užklausą, kitaip ji negalės būti apdorota. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą – tai nepaveiks jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo.

Ryšio duomenys (IP, žurnalai), navigacija

Jūsų duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 13 mėnesių. Daugiau informacijos ieškokite 5 straipsnyje apie slapukų tvarkymą.

 

2. Duomenų gavėjai

Siekiant tvarkyti duomenis, kaip nurodyta šioje Politikoje, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti vienam ar keliems mūsų  padaliniams arba „TotalEnergies“ įmonėms ir vienam ar keliems partneriams, nepriklausomiems platintojams ar subrangovams analizės ir tyrimo tikslais. 
Jums pateikiant internete skelbtiną komentarą, mums gali tekti paskelbti kai kuriuos jūsų asmens duomenis svetainėje. Atsižvelgdami į interneto charakteristikas, t. y. į neribotą skelbiamų duomenų rinkimą ir į tai, kad sunku ar net neįmanoma kontroliuoti, kaip trečiosios šalys naudoja šiuos duomenis, informuojame, kad galite nesutikti su tokiu paskelbimu, susisiekę su mumis, kaip nurodyta tolesniame 6 straipsnyje.

3. Duomenų perdavimas

Bet koks duomenų perdavimas į Europos ekonominei erdvei nepriklausančią šalį vykdomas pagal galiojančius teisės aktus ir užtikrinant tinkamą duomenų apsaugą.

Kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje, svetainėje siūlomų paslaugų teikimo tikslais jūsų duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris) gali būti perduoti kitoms „TotalEnergies“ įmonėms, t. y. kitoms AS 24 patronuojamosioms įmonėms, įsikūrusioms už Europos Sąjungos ribų. 

Siekiant užtikrinti tinkamą Europos ekonominėje erdvėje esančių asmens duomenų, kurie gali būti perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų įsikūrusioms „TotalEnergies“ įmonėms, apsaugą, priimtos įmonėms privalomos taisyklės (ĮPT).

Jūs galite paprašyti ĮPT kopijos ir jas priėmusių Bendrovės įmonių sąrašo kreipdamiesi raštu adresu data-protection@total.com

4. Duomenų saugumas ir konfidencialumas 

Bendrovė, kaip duomenų tvarkytoja, imasi tinkamų priemonių, kad būtų užtikrintas jūsų asmens duomenų saugumas ir konfidencialumas, įskaitant priemones, užkertančias kelią duomenų iškraipymui, sugadinimui ar atskleidimui neįgaliotoms trečiosioms šalims.

5. Slapukų ir kitų sekiklių tvarkymas

Slapukas – tai failas, leidžiantis svetainei įrašyti su naršymu susijusią informaciją jūsų kompiuteryje (pavyzdžiui, apsilankymų skaičių, peržiūrėtų puslapių skaičių ir pan.), kad jums būtų lengviau naudotis svetaine.

Slapukai yra tekstiniai failai, įrašomi į jūsų galinį įrenginį. Jie suteikia prieigą prie įvairios informacijos apie jus. Kai kurie jų priklauso svetainės redaktoriui (pirmoji šalis), kiti – trečiosios šalies operatoriams (trečioji šalis). 

Toliau pateiktoje lentelėje išsamiai aprašyti visi as24.com naudojami slapukai.

Slapukus ir kitus sekiklius įjungiame jums davus sutikimą, išskyrus techninius slapukus, kurie yra būtini jūsų pageidaujamoms paslaugoms svetainėje teikti.
 

Slapukų ir sekiklių kategorijos

Slapukų ir sekiklių pavadinimai

Slapukų ir sekiklių paskirtis 

Teikėjai

Slapukų ir sekiklių saugojimo trukmė

Statistikos 

atid, atuserid, xtan, xtant, xtord, xtvrn

Svetainės lankytojų srauto analizė

„Piano Analytics“

Iki 6 mėnesių

Statistikos 

IDE

Svetainės lankytojų srauto analizė

„doubleclick“

Iki 6 mėnesių

Techniniai ir funkciniai 

SESS

Seanso informacija 

„Drupal“

Iki seanso pabaigos

Techniniai ir funkciniai 

„language“

Naudotojo kalbos pasirinkimas

„Drupal“

1 metai 

Techniniai ir funkciniai 

has_js

Tinkamas svetainės veikimas  

„Drupal“

Iki seanso pabaigos

Techniniai ir funkciniai 

CONSENT

„Youtube“ naudojamo sutikimo pagal BDAR parinktis 

„Youtube“

Iki 13 mėnesių

Techniniai ir funkciniai 

Didomi_token, euconsent-v2

Duomenų tvarkymas remiantis sutikimu 

„Didomi“

Iki 13 mėnesių

Socialiniai tinklai

guest_id, personalization_id

Svetainės turinio dalijimasis „Twitter“ profilyje

„Twitter“

6 mėnesiai

Socialiniai tinklai

VISITOR_INFO1_LIVE

Naudotojų tinklo pralaidumo puslapiuose su integruotais „Youtube“ vaizdo įrašais įvertinimas

„Youtube“

6 mėnesiai

Socialiniai tinklai

YSC

Naudotojo peržiūrėtų „Youtube“ vaizdo įrašų srauto analizė

„Youtube“

6 mėnesiai

 

Kaip atšaukti savo sutikimą? 


Pirmą kartą prisijungę prie as24.com svetainės, galite sutikti arba nesutikti naudoti slapukus ir (arba) atlikti nustatymus. Jei vėliau pakeisite savo sprendimą, slapukus galite tvarkyti mūsų svetainės apačioje esančioje skiltyje „Slapukai“.

Norėdami pašalinti jau įrašytus slapukus, žr. savo operacinės sistemos („Windows“, OS X ir kt.) naudojimo instrukcijas.
 

 

6. Jūsų teisės ir kontaktiniai duomenys


Remiantis galiojančiais teisės aktais, jūs turite teisę gauti informaciją savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis, juo taisyti, ištrinti ir nesutikti su jų naudojimu. Jūs taip pat turite teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir / ar nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymo operacijomis. Jūs galite paprašyti atsiųsti jūsų asmens duomenis, taip pat turite teisę pateikti nurodymus dėl jūsų asmens duomenų naudojimo po jūsų mirties. Jūs taip pat galite reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, juos perkelti ir (arba) pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. 8-5 2712804, 2791445, el. paštas ada@ada.lt).

Savo užklausą siųskite el. paštu as24.lt.privacy@as24.com arba paštu šiuo adresu: 

AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – France.