AS 24 – didžiausia Europoje dyzelino sunkiasvorėms transporto priemonėms tiekėja, transporto srities profesionalams siūlo kokybiško ir jų poreikiams pritaikyto dyzelino asortimentą (dyzeliną, žymėtą dyzeliną ne kelių transporto priemonėms, žieminį dyzeliną(*)).
(*) priklausomai nuo sezono

KAS YRA DYZELINAS?

Dyzelinas pirmiausia yra energijos šaltinis, naudojamas vidaus degimo varikliams.

Be to, tai techninis skystis, būtinas geram variklio veikimui. Konkrečioje jo specifikacijoje nurodomos:

 • degimo savybės
 • tepimo geba
 • sieros kiekis (poveikis aplinkai)
 • atsparumas oksidacijai (stabilumas laiko atžvilgiu)

Tai produktas, reglamentuojamas Europos Sąjungos teisės aktais:

 • Variklinėms transporto priemonėms ir ne kelių transporto priemonėms skirto dyzelino kokybė nustatyta standarte EN 590.
 • Biodyzelino, kurį galima įmaišyti į dyzeliną, kokybė nustatyta standarte EN 14214.

Galiausiai dyzelinas yra sukurtas produktas, į kurio sudėtį įeina daug dalių:

 • 93 proc. ir daugiau iškastinių angliavandenilių
 • 1000 litrų – 1 litras priedų
 • 7 proc. ir mažiau biodyzelino
 • Sukurtas laikantis teisės aktų reikalavimų
 • Produktas skiriasi priklausomai nuo tiekėjų

DYZELINO DUOMENYS

Pagal Europos teisės aktus iki 7 proc. „standartinio“ dyzelino tūrio gali sudaryti biodyzelinas.

Pagrindinės specifikacijos ir jų reikšmė

 • Mažiausias cetaninis skaičius 51 => turi įtakos degimo kokybei (variklio paleidimui, triukšmingumui, teršalų kiekiui).
 • Atsparumas šalčiui (kokybė žiemą) => turi įtakos tinkamam variklio paleidimui žiemą.
 • Nedidelis sieros kiekis => apsaugo katalizatorių, kietųjų dalelių filtrą ir sumažina teršalų kiekį.
 • Atsparumas oksidacijai ir stabilumas laikant => turi įtakos degimo kokybei ir nuosėdų susidarymui laikymo talpyklose ir variklyje.
 • Tepimo geba => per laiką paveikia įvairių variklio dalių (įpurškimo sistemos ir kt.) savybes.

Dyzelino drumstimosi temperatūra laikosi nuo spalio iki kovo (-5 °C) ir nuo balandžio iki rugsėjo (+5 °C) mėnesių. Esant šioms temperatūros vertėms dyzeline susidaro pirmieji kristalai.

Ribinė dyzelino filtruojamumo temperatūra būna nuo spalio iki kovo (-15 °C) ir ir nuo balandžio iki rugsėjo (+ 0 °C) mėnesių. Ji atitinka temperatūrą, kuriai esant pirmieji kristalai pradeda užkimšti dyzelino filtrą.

ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ DYZELINAS

Žymėtas dyzelinas ne kelių transporto priemonėms.

Prancūzijos teisės aktuose nustatyta, kad nuo 2011 m. lapkričio mėn. visose ne kelių mobiliosiose mašinose ir prie vilkikų sumontuotuose šaldymo agregatuose turi būti naudojamas dyzelinas, kuriame sieros kiekis mažesnis negu 10 mg/kg. Dėl to šiose mašinose nebegalima naudoti buitinio kuro (FOD) ir turi būti pilamas žymėtas dyzelinas ne kelių transporto priemonėms.

Raudonai nudažytas žymėtas dyzelinas ne kelių transporto priemonėms atitinka standartą EN 590. Jis suteikia didesnes perspektyvas pelningumo požiūriu, palyginti su dyzelinu, nes galima pasinaudoti palankesniu apmokestinimu.

Kitose Europos šalyse – Belgijoje, Didžiojoje Britanijoje, Airijoje ir Ispanijoje – taip pat naudojamas šaldymo agregatams skirtas neapmokestinamas dyzelinas. AS 24 tinklas parduoda šios rūšies dyzeliną visose paminėtose šalyse.

 

HVO 100:Degalai 100 % iš atsinaujinančių šaltinių


AS24 padės jums pereiti prie kitų energijos šaltinių ir sumažinti poveikį aplinkai.


Kas yra HVO (vandeniliu apdorotas augalinis aliejus)?


Tai įprastiniam dyzelinui alternatyvus produktas, pagamintas 100 % iš atsinaujinančių šaltinių - biologinės kilmės neapdorotų žaliavų, liekamųjų produktų ir atliekų.
Jo cheminė struktūra yra tokia pati kaip tradicinio kuro, todėl jį galima naudoti atskirai, kaip mišinio dalį ar kaip pakaitinį produktą dyzeliniame variklyje. TotalEnergies HVO 100 atitinka standartą EN15940 (XTL sintetinis dyzelinas) ir tinka daugumai dyzelinių variklių.


HVO privalumai:

 • Pakeičia jūsų įprastus degalus
 • 100 % iš atsinaujinančių šaltinių
 • Išmetamo CO2 ir teršalų kiekio mažinimas

  DYZELINAS PER ŠALČIUS: NAUDINGI PATARIMAI DĖL PROFESIONALŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ

Žiemos pradžioje

Per didelius šalčius

 • Optimizuokite tiekimą ir prisipilkite dyzelino prieš prasidedant pirmiesiems šalčiams.
 • Perskaitykite vartotojo vadove pateiktus nurodymus, skirtus jūsų transporto priemonėms eksploatavimo žiemos sąlygomis.
 • Naudokite gamintojo rekomenduotą žieminę tepamąją alyvą.
 • Saugodami nuo šalčio izoliuokite išorinius vamzdžius ir degalų matuoklį.
 • Rinkitės ne išorines, o požemines, nuo šalčio apsaugotas talpyklas. Galite naudoti ir mobilią nuo šalčio apsaugotą talpyką.
 • Reguliariai tikrinkite padangų slėgį.
 • Patikrinkite transporto priemonių filtrų ir sandėliavimo talpyklų būklę (ar nėra vandens ir parafino). Jeigu reikia, išvalykite.
 • Prieš pradėdami važiuoti leiskite varikliui veikti kelias minutes ir pirmuosius kilometrus važiuokite nedideliu greičiu.
  Tada variklio temperatūra kils pamažu.
 • Pilnas bakas naktį bus veikiamas šalčio, tad planuokite jį pripildyti dienai baigiantis.
 • Transporto priemones statykite nuo vėjo ir šalčio apsaugotoje vietoje, kad maksimaliai sumažintumėte šilumos nuostolius. Jei transporto priemonių negalima statyti apsaugotoje vietoje, statykite jas viena prie kitos, kad sumažintumėte vėjo poveikį.

Žiemos pradžioje

Optimizuokite tiekimą ir prisipilkite dyzelino prieš prasidedant pirmiesiems šalčiams. Perskaitykite vartotojo vadove pateiktus nurodymus, skirtus jūsų transporto priemonėms eksploatavimo žiemos sąlygomis. Naudokite gamintojo rekomenduotą žieminę tepamąją alyvą. Saugodami nuo šalčio izoliuokite išorinius vamzdžius ir degalų matuoklį. Rinkitės ne išorines, o požemines, nuo šalčio apsaugotas talpyklas. Galite naudoti ir mobilią nuo šalčio apsaugotą talpyką.

Per didelius šalčius

Reguliariai tikrinkite padangų slėgį. Patikrinkite transporto priemonių filtrų ir sandėliavimo talpyklų būklę (ar nėra vandens ir parafino). Jeigu reikia, išvalykite.

Prieš pradėdami važiuoti leiskite varikliui veikti kelias minutes ir pirmuosius kilometrus važiuokite nedideliu greičiu.


Tada variklio temperatūra kils pamažu.

Pilnas bakas naktį bus veikiamas šalčio, tad planuokite jį pripildyti dienai baigiantis. Transporto priemones statykite nuo vėjo ir šalčio apsaugotoje vietoje, kad maksimaliai sumažintumėte šilumos nuostolius. Jei transporto priemonių negalima statyti apsaugotoje vietoje, statykite jas viena prie kitos, kad sumažintumėte vėjo poveikį.

DYZELINAS PRAKTIŠKAI

Kelių profesionalams skirtas dyzelino degalinių tinklas

AS 24 jums padeda apsirūpinti dyzelinu ir žymėtu dyzelinu ne kelių transporto priemonėms.

Infrastruktūra, pritaikyta sunkiasvorėms transporto priemonėms:

 • plačios juostos, kad būtų lengviau manevruoti;
 • didelio srauto pistoletas dyzelinui (10 m3 /val.);
 • dvigubo bako pildymo įranga, kad pylimas vyktų greičiau;
 • toje pačioje degalinėje parduodamas ir dyzelinas, ir žymėtas dyzelinas ne kelių transporto priemonėms, taip siekiama optimizuoti sustojimo degalinėje laiką.

AS 24 įvairių rūšių dyzelino kokybės vadyba

AS 24 įvairių rūšių dyzelino kokybės kontrolė yra esminis dalykas garantuojant, kad klientai kaskart įsipils kokybiško dyzelino.

TotalEnergies savo naftos perdirbimo įmonėse ir sandėliuose kontroliuoja kokybę taikydama griežtas procedūras. Vėliau, jei kyla abejonių dėl produkto kokybės, AS 24 atlieka tyrimus savo degalinėse.