AS 24 įvairina degalų pasiūlą tiekdama suslėgtąsias gamtines dujas į savo degalines, veikiančias Prancūzijoje ir visoje Europoje. SGD yra pagrindiniai alternatyvieji degalai sunkiasvorėms transporto priemonėms, ribojantys teršalų išmetimą (pagal kovos su tarša standarto euro VI reikalavimus) ir mažinantys triukšmo taršą. Be to, ekonomiškai tai perspektyvus sprendimas.

Kas yra suslėgtosios gamtinės dujos arba SGD?

SGD arba suslėgtosios gamtinės dujos yra lengvųjų angliavandenilių mišinys, laikomas didelio slėgio sąlygomis. Jis gaunamas iš gamtinių, natūraliai akytose uolienose esančių dujų, daugiausiai – metano.

SGD yra degalai, skirti visoms transporto priemonėms (ir lengviesiems automobiliams, ir sunkiasvorėms transporto priemonėms). Todėl transporto profesionalai gali priderinti įvairių tipų variklius.

Kodėl SGD?

Perėjimo prie kitokio energijos vartojimo modelio dinamika dabar spartesnė negu kada nors anksčiau. Ją lemia veiksmai ir priemonės, kuriomis siekiama sumažinti teršalų ir šiltnamio efekto sukeliančių dujų išmetimą.

Tai tikslai, įgyvendinami Europos, nacionaliniu ir vietos lygmeniu, be to, bendruomenėms vis labiau rūpi, kad būtų naudojama švaresnė energija.

Plataus užmojo Europos tikslai: „3 x 20“ nuo dabar iki 2020 m.

 • 20 proc. sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas, palyginti su 1990 m.
 • 20 proc. padidintas energijos vartojimo efektyvumas
 • 20 proc. visos vartojamos energijos gaunama iš atsinaujinančių išteklių

Oro kokybė: didžiausias išbandymas Prancūzijai

Siekdami pagerinti oro kokybę visi viešojo sektoriaus subjektai įsipareigoja sumažinti:

 • azoto oksidų (NOx)
 • kietųjų dalelių emisijas

Todėl transporto sektorius su šiais išbandymais yra labai susijęs.

Prancūzijoje priimtas įstatymas dėl perėjimo prie kitokio energijos vartojimo modelio, kuriame nustatytos naujos priemonės, leidžiančios bendruomenėms kovoti su atmosferos tarša. Prancūzijos teisės aktai atitinka Europos standartus, reglamentuojančius kietųjų dalelių ir azoto oksidų (NOx) mažinimą. Nuo šiol valdžios institucijos, naudodamosi „Crit‘Air“ vinjetėmis, gali apriboti taršiausių transporto priemonių eismą savo teritorijoje.

Kova su oro tarša: SGD privalumai

Sąnaudos

Nors SGD varoma transporto priemonė yra brangesnė perkant, tačiau atsižvelgiant į degalų kainas, nuvažiuotų kilometrų skaičių ir taikomus mokesčius ji gali būti rentabilesnė negu varoma dyzelinu ar benzinu.

„Konkurencinga TCO (angl. total cost of owning) arba bendra nuosavybės kaina.“

Triukšmas

Su SGD technologija galima dvigubai sumažinti triukšmą, palyginti su dyzelinu varomomis sunkiasvorėmis transporto priemonėmis. Tai privalumas, ypač važiuojant maršrutais, einančiais per miestus, arba naktį.

„Dvigubai mažesnis triukšmas“

Autonomija

SGD varomos sunkiasvorės transporto priemonės vidutiniškai gali nuvažiuoti 400 km, todėl jos paprastai skirtos dirbti miestų ar regioniniuose keliuose. O komerciniai automobiliai, varomi benzinu ir SGD, gali nuvažiuoti daugiau kaip 600 km.

Išmetamų teršalų kiekis

Visos SGD varomos sunkiasvorės transporto priemonės ir komerciniai automobiliai dėl išmetamo labai mažo kietųjų dalelių ir mažesnio azoto oksido (NOx) kiekio, palyginti su dyzelinu varomais automobiliais, atitinka nuo 2014 m. sausio 1 d. galiojančius standartus: euro VI sunkiasvorėms transporto priemonėms ir euro 6 komerciniams automobiliams.

„Nedidelis NOx ir kietųjų dalelių kiekis“

Apibendrinimas: Net jei SGD varoma transporto priemonė yra brangesnė perkant, atsižvelgiant į degalų kainas, nuvažiuotų kilometrų skaičių ir taikomus mokesčius ji gali tapti rentabilesnė negu varoma dyzelinu ar benzinu.

TotalEnergies ir AS 24 yra išskirtinis, mūsų SGD naudojantiems klientams skirtas tinklas

Siekdamos būti dar naudingesnės transporto profesionalams, TotalEnergies ir AS 24 sujungia savo tinklus, kad galėtų siūlyti daugelio rūšių degalus, steigia pagal klientų poreikius optimizuotas SGD degalines ir priima viena kitos korteles.

Kad visi naudotojai galėtų naudotis tankesniu greičiau pasiekiamų SGD degalinių tinklu, TotalEnergies GR ir AS 24 EUROTRAFIC kortelės priimamos abiejuose tinkluose. (Sutartis – be įsipareigojimų).

SGD praktiškai

Kelių profesionalams skirtas SGD degalinių tinklas

Naudodamiesi AS 24 apsirūpinsite SGD paprastai ir greitai.

Galėsite pasinaudoti:

 • konkurencingomis kainomis;
 • privažiavimo juostomis, pritaikytomis sunkiasvorėms transporto priemonėms;
 • profesionalams optimizuotu pildymu: tai trumpas pylimo laikas ir galimybė rintis NGV1 ar NGV2 pistoletus.

Patarimai naudotojams

SGD nekelia jokio papildomo pavojaus, palyginti su dyzelinu ar benzinu. Visos jungtys sandarios, nėra pavojaus dėl išsiveržusių garų ar ištryškusių srovių. Žinoma, būtina laikytis saugos instrukcijų, kaip ir pilant kitus degalus.

Bendrosios degalinėje galiojančios saugos taisyklės

 • Išjungti transporto priemonės variklį.
 • Nerūkyti, nestatyti prie automobilio šilumos šaltinių.
 • Nesinaudoti telefonu.

Dvi papildomos taisyklės, taikomos pilant SGD:

 • Pilti tiktai į leidžiamas talpyklas.
 • Tarp talpyklos ir degalų pistoleto negalima įtaisyti adapterio.

SGD pylimas skiriasi nuo dyzelino pylimo, tačiau jis toks pat paprastas. Tereikia pakeisti kelis įpročius! Siekdami pagelbėti vairuotojams ir padėti jiems susipažinti su naujais etapais pilant degalus, prie kiekvieno degalų pylimo skaitiklio pateikiame naudojimosi taisykles.