Nuo šiol platinti „AdBlue®“ būtina, kad būtų užtikrintas tinkamas naujos kartos sunkiasvorių transporto priemonių veikimas. AS 24 plėtoja savo tinklą, taip padėdama transporto profesionalams.
Aprūpinusi įranga bemaž 100 proc. savo degalinių Prancūzijoje, AS 24 dabar turi didžiausią degalinėse pilamo „AdBlue®“ tinklą. Garantuojame, kad savo transporto priemonių parką galėsite aprūpinti šiuo skysčiu kas 50 km. 

Kas yra „„AdBlue®“?

 • „AdBlue®“ yra vandeninis tirpalas, kurį sudaro labai grynas karbamidas (32,5 proc.) ir dejonizuotas vanduo (67,5 proc.), atitinkantis standarto ISO 22241 reikalavimus. „AdBlue®“ sudėtyje esantis karbamidas yra sintetinis labai grynas produktas, paprastai išgaunamas iš gamtinių dujų ir naudojamas gaminant chemines trąšas ar plastikus.
 • Biologiškai skaidus, vandenyje tirpus bespalvis skystis „AdBlue®“ kristalizuojasi -11 °C temperatūroje ir skyla į amoniaką esant + 80 °C temperatūrai.
 • „AdBlue®“ priskiriamas nepavojingiems produktams.
 • „AdBlue®“ naudojamas dyzelinu varomoms transporto priemonėms, kuriose įrengta SCR (selektyviosios katalizinės redukcijos) technologija. SCR vadinama išmetamųjų dujų apdirbimo technologija, kurią taikant su „AdBlue®“ katalizatoriuje esantys azoto oksidai (NOx) paverčiami vandens garais ir azotu.
 • „AdBlue®“ reikia laikyti atskiroje talpykloje, nemaišant su dyzelinu.

Kodėl pavadinimas „AdBlue®“ su „R“ ženklu?

„AdBlue®“ yra registruotasis prekės ženklas, priklausantis Vokietijos automobilių pramonės asociacijai (VDA), prižiūrinčiai, kad būtų laikomasi produkto kokybės standartų.

Kam reikalingas „AdBlue®“?

„AdBlue®“ atitinka naujus standartus, kuriuos taiko gamintojai, patobulinę savo išmetimo sistemas, kad atitiktų Europos kovos su tarša standartą (pradedant nuo euro IV).

Nuo 2006 m. spalio mėn. įsigaliojo reikalavimas visuose naujai pagamintuose sunkvežimiuose įrengti SCR technologiją, be to, juose taip pat turi būti naudojamas „AdBlue®“.

Kaip veikia „AdBlue®“ ir SCR technologija?

Kas vyksta variklyje
Degant degalams susidaro NOx (azoto oksidas), kuris atsiranda tada, kai esant aukštai temperatūrai azotas susijungia su deguonimi.
Kas vyksta išmetamajame vamzdyje
„AdBlue®“ įpurškiamas į išmetamąjį vamzdį, esantį priešais SCR katalizatorių, už variklio. 
Sušilęs išmetamajame vamzdyje „AdBlue®“ skyla į amoniaką (NH3) ir anglies dioksidą (CO2).
Kas vyksta SRC
Kai katalizatoriaus viduje NOx reaguoja su amoniaku, kenksmingos NOx molekulės paverčiamos nepavojingu azotu (N2) ir vandeniu (H2O)
Cheminė reakcija turi vykti pagal šią schemą, todėl „AdBlue®“ ir dyzelino jokiu būdu negalima maišyti!

Apsirūpinti „AdBlue®“ AS 24 degalinėse – sumanus pasirinkimas!

AS 24 – didžiausias Europoje „AdBlue®“ platinimo tinklas, kurio degalinėse šio skysčio galima įsipilti iš kolonėlės.

AS 24 padės jums apsirūpinti „AdBlue®“. AS 24 tinkle jums garantuojamos:

 • Konkurencingos kainos kiekvienoje šalyje.
 • Daugiau kaip 600 degalinių, turinčių reikiamą įrangą ir veikiančių 28 Europos šalyse.
 • Paprastesnis administravimas: viena sąskaita faktūra už jūsų įsipiltą dyzeliną, „AdBlue®“, FOD ir SGD.

Privalumai apsirūpinant „AdBlue®“ AS 24 degalinėse

 • Optimizuojamas vairuotojų degalinėje praleistas laikas derinant dyzelino ir „AdBlue®“ pylimą.
 • Išvengiama sandėliavimo sunkumų, su kuriais susiduriama naudojant talpyklas ar IBC konteinerius, ir su tuo susijusių išlaidų.
 • Supaprastinamas valdymas ir pagerinama operacijų kontrolė.
 • Iš degalinės kolonėlės gaunamas kokybiškas produktas už palankiausią kainą.
 • AS 24 pranašumai:

Prancūzija rodo pavyzdį: įranga aprūpintos bemaž 100 proc. degalinių, t. y. po vieną degalinę kas 50 km
3 iš 4 AS 24 degalinių Europoje turi šią įrangą

„AdBlue®“ vartojimas

„AdBlue®“ vartojimas maždaug proporcingas ridai. Įtakos turi ir kiti veiksniai – vairavimo stilius, aplinkos temperatūra, maršruto pobūdis.

Sunkiasvorės transporto priemonės „AdBlue®“ suvartoja vidutiniškai 4–5 proc. nuo dyzelino kiekio.

 • Platinimas vietos mastu: apie 500 l/m
 • Platinimas šalies mastu: apie 1000 l/m
 • Platinimas tarptautiniu mastu: apie 2000 l/m

Patarimai naudotojams

 • „AdBlue®“ priskiriamas nepavojingiems produktams: ant drabužių ar odos užtiškusį skystį patartina nuskalauti vandeniu.
 • „AdBlue®“ gali daryti korozinį poveikį kai kuriems metalams: užtiškus nuskalauti vandeniu.
 • „AdBlue®“ nepilti į tapyklas (bakus, kanistrus), kuriose buvo laikomi kiti skysčiai.

AS 24 degalinėse paprastai neįmanoma įsipilti „AdBlue®“ į dyzelino baką, nes degalų pistolete įtaisytas saugiklis blokuoja pistoleto veikimą, jeigu jis neįstatytas į transporto priemonės „AdBlue®“ baką.

Kita vertus, neįmanoma įpilti dyzelino į „AdBlue®“ baką, nes „AdBlue®“ bako angos skersmuo yra mažesnis negu dyzelinui skirto pistoleto skersmuo.

Pavojus, kuris gali kilti sumaišius „AdBlue®“ ir dyzeliną

„AdBlue®“ nereikia maišyti su vandeniu ar kitomis medžiagomis, ypač su dyzelinu.
Šis mišinys pavojingas, nes gali rimtai pakenkti SCR sistemai, tada teks patirti dideles remonto išlaidas.