Please enter the letters shown on this image:

Visual CAPTCHA

This prevents robots and spam. If you're not sure, do the best, you'll get a second chance on the next page.
You do not see the picture? Click here to hear an audio version (in English)
Vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatomis, AS 24, kaip duomenų valdytojas, apdoros jūsų duomenis, siekdamas informuoti jus apie mūsų klientams siūlomas prekes ir paslaugas. Visi privalomi laukai pažymėti žvaigždute. 
Pagal galiojančius teisės aktus jūs turite teisę prieiti, taisyti, ištrinti ir prieštarauti jūsų asmens duomenų naudojimui Galite paprašyti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų siunčiami jums ir jūs turite teisę duoti nurodymus dėl jūsų asmens duomenų naudojimo po mirties. Taip pat galite paprašyti duomenų apribojimo, duomenų perkeliamumo ir (arba) pateikti ieškinį kompetentingai priežiūros institucijai. Visus prašymus siųskite ją šiuo adresu: AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Prancūzija
Sužinokite daugiau