Sveiki prisijungę prie AS 24 Kliento zonos (toliau – Kliento zona), kuri yra prieinama svetainėje https://www.as24.com.
Prisijungdami prie mūsų Kliento zonos arba ja naudodamiesi, jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote šias Bendrąsias naudojimosi sąlygas (toliau – BNS) bei mūsų asmens duomenų apsaugos ir slapukų naudojimo politikos nuostatas ir be jokių apribojimų ar išlygų su jomis sutinkate.
Atkreipkite dėmesį, kad jums lankantis kitose AS 24 svetainėse, jose taikomos kitos bendrosios naudojimosi sąlygos bei asmens duomenų apsaugos ir slapukų naudojimo politikos nuostatos arba bet kuris kitas dokumentas dėl asmens duomenų apsaugos, todėl rekomenduojama į tai tinkamai atsižvelgti.

 

 

Paprastoji akcinė bendrovė AS 24, kurios kapitalą sudaro 16 931 200 Eur, kuri įregistruota Nanto prekybos ir įmonių registre, registracijos Nr. 347 538 043, ir kurios pagrindinė buveinė registruota adresu 1 Boulevard du Zénith, 44800 SAINT-HERBLAIN, Prancūzija (PVM mokėtojo kodas: FR 38 347 538 043) (toliau – Bendrovė), savo Klientams siūlo specialią svetainę „Kliento zona“.
Kliento zonos paskirtis – suteikti Klientams prieigą prie jų paskyroje (toliau – paskyra) esančios informacijos ir galimybę peržiūrėti bei tvarkyti savo kliento paskyrą, įrenginius ir papildomas paslaugas efektyviam jų įrenginių bei transporto priemonių parko valdymui užtikrinti.

Teisinis pranešimas

1. Identifikaciniai duomenys

Kliento zonos leidėjas:
AS 24
El. paštas: as24@as24.com
Telefonas: +33 (0)2 40 92 24 24
Leidybos direktorius: Guillaume GIMONNET

Kliento zonos techninis dizainas ir kūrimas:
AS 24
Paprastoji akcinė bendrovė, kapitalas – 16 931 200 Eur, pagrindinė buveinė registruota adresu 1 Boulevard du Zénith, 44800 SAINT-HERBLAIN, Prancūzija
Įregistruota Nanto Prekybos ir įmonių registre, registracijos Nr. 347 538 043
Telefonas +33 (0)2 40 92 24 24
www.as24.com

Kliento zonos priegloba


Šios svetainės ir joje esančių duomenų priegloba Prancūzijoje įkurtame duomenų centre:


SIGMA INFORMATIQUE

Paprastoji akcinė bendrovė, kapitalas – 1 729 600 Eur, pagrindinė buveinė registruota adresu
Zac de la Gesvrine, Rue Newton 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, Prancūzija
Įregistruota Nanto Prekybos ir įmonių registre, registracijos Nr. 872 803 390
Telefonas +33 (0)2 40 37 14 00
Interneto svetainė www.sigma.fr

„TotalEnergies“ priklausančios įmonės turi teisinį subjektiškumą ir nepriklausomo juridinio asmens statusą. Kliento zoną sukūrusi AS 24 priklauso bendrovei „TotalEnergies“. Pavadinimai „TotalEnergies“ ir „TotalEnergies“ įmonė“ dažnai vartojami praktiniais sumetimais ir reiškia TOTAL S.A. (kontroliuojančiąją bendrovę) ir (arba) jos patronuojamąsias įmones. Kalbant apie Bendrovę ar bet kurią „TotalEnergies“ įmonę apskritai, taip pat gali būti vartojami žodžiai „mes“, „mus“ ir „mūsų“. Vien iš šių vartojamų sąvokų negalima daryti išvados, kad TOTALENERGIES S.E. ar kuri nors jos patronuojamoji įmonė dalyvauja sprendžiant kurios nors kitos „TotalEnergies“ įmonės verslo ar valdymo klausimus.

2. Kliento zonos tikslai

Kliento zona skirta Klientams (toliau – Naudotojai), kurie su Bendrove yra pasirašę AS 24 ir (arba) AS 24 – EUROTRAFIC kortelių sutartį arba SKTP „PASSango“ nuotolinio mokėjimo prietaiso sutartį dėl transporto priemonių (toliau – transporto priemonės). Kortelės ir SKTP „PASSango“ nuotolinio mokėjimo prietaisai toliau vadinami įrenginiais.

Prisijungę prie Kliento zonos, Klientai gali nemokamai naudotis pagrindinėmis paslaugomis ir papildomomis paslaugomis (toliau – papildomos paslaugos), kurias Klientas užsiprenumeravo Sutarties pasirašymo metu, taikant Sutarties priedą arba Kliento zonoje pagal čia paskelbtas bendrąsias sąlygas.

Kliento zonoje prieinamos funkcijos ir (arba) paslaugos:

2.1. Bendrovės internete skelbiamos informacijos peržiūra

Kliento zonoje Klientai gali:

- susipažinti su Bendrovės naujienomis bei produktų ir paslaugų pasiūlymais;
- ieškoti paslaugų punktų Bendrovės tinkle ir sužinoti apie tinklo būseną;
- peržiūrėti įkainius, specialias sąlygas ir bendrąsias sąlygas, taikomas Bendrovės parduodamiems produktams ir paslaugoms, internete Bendrovės skelbiamą informaciją apie AS 24 įrenginių naudojimą;
- prieiti prie ataskaitų ir atsisiųsti dokumentus.

2.2. Papildomų paslaugų ir su kelione susijusių paslaugų prenumerata

Kliento zonoje Klientai gali užsiprenumeruoti tokias paslaugas:

- Bendrovės siūlomas papildomas transporto priemonių parko valdymo paslaugas tose šalyse, kuriose jos prieinamos („Tak&Drive“, „CARDalert“, „CARDControl“, „PASSalert“, „eBilling“, „Infoservice“, skaitmeniniai pasiūlymai ir pan.), taip pat paslaugų paketus;
- su kelione susijusias paslaugas, pavyzdžiui, automobilių stovėjimo, plovimo, kelių rinkliavų, licencijų, mokesčių ar kitų rinkliavų, taikomų bet kuriai tinklu besinaudojančiai transporto priemonei;
- techninės, teisinės ir su rezervavimu susijusias pagalbos paslaugas Kliento zonoje paskelbtose „AS 24 Truck Assistance Services“: techninės, teisinės ir su rezervavimu susijusios pagalbos bendrosiose sąlygose“ nustatyta tvarka.

2.3. Įrenginių valdymas

Kliento zonoje Klientas gali:

- sužinoti kiekvienos degalinės ir kiekvieno produkto kainas;
- teikti užklausas dėl įrenginių, juos atnaujinti ir pakeisti sugedusius įrenginius;
- peržiūrėti ir nustatyti įrenginių ribas naudojantis Kliento prenumeruojamomis transporto priemonių parko valdymo paslaugomis (naudojimo apribojimų nustatymas, laiko, geografiniai ir finansiniai nustatymai (mokėjimo limitas);
- gauti pranešimus ir stebėti bet kokius nukrypimus naudojantis įrenginiu už sistemos, kurią Klientas nustatė sukonfigūruodamas įrenginį, ribų;
- sustabdyti ir (arba) blokuoti įrenginius;
- peržiūrėti ir atsisiųsti su transporto priemonių įrenginiais atliktų operacijų sąrašą;
- nusiųsti duomenis, kurių prašo Bendrovės sutartiniai partneriai, norėdami pasiūlyti tam tikras su kelione susijusias paslaugas (pavyzdžiui, kelių rinkliavas, licencijas, mokesčius ar kitas rinkliavas, taikomas tinklu besinaudojančiai transporto priemonei).


2.4. Sąskaitų faktūrų išrašymas

Kliento zonoje Klientai gali peržiūrėti bei atsisiųsti sąskaitas faktūras ir (arba) debetinius dokumentus ne ilgiau nei 18 (aštuoniolika) mėnesių.
Sąskaitas faktūras galima atsisiųsti PDF formatu ir PDF formatu su elektroniniu parašu (užsisakius „eBilling“ paslaugą).
Klientai taip pat gali peržiūrėti operacijas, už kurias dar nebuvo išrašytos sąskaitos faktūros, ir visų praėjusių metų atsiskaitymo už paslaugas istoriją.

2.5. Kelių paskyrų („Multipass“) valdymas

Klientas, Bendrovėje turintis kelias kliento paskyras, gali paprašyti sukurti vieną prieigą prie Kliento zonos, kad galėtų vienu metu pasiekti visas savo paskyras.

2.6. Geolokaciniai duomenys

Ši paslauga pasiekiama per „Satellite PL Toll Badge“ įrenginį ir leidžia Klientams nustatyti savo transporto priemonių geografinę buvimo vietą, naudoti maršrutų palyginimo simuliatorių ir pateikti ataskaitas apie keliones Kliento zonoje.
Ši paslauga taip pat leidžia kontroliuoti degalų operacijas pagal geografinę vietovę ir neribotai naudotis „PASSalert“ paslauga („PASSango EuroPilot“ pasiūlymas).
Naudodamiesi šia paslauga, Klientai laikomi asmens duomenų valdytojais ir įsipareigoja laikytis taikomų teisės aktų, visų pirma darbo teisės ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR) nuostatų.

2.7. Pretenzijų tvarkymas

Kliento zonoje Klientai gali tvarkyti pretenzijas, susijusias su bet kokia operacija ar kelione, užregistruota naudojantis „PASSango“ SKTP nuotolinio mokėjimo prietaisu, taikomu visoms rinkliavoms visoje Prancūzijoje. Vykdant su pretenzijomis susijusią klientų duomenų tvarkymo veiklą, Prancūzijos greitkelių koncesijos bendrovės yra laikomos duomenų valdytojomis.


3. Prieigos sąlygos

Sudarius sutartį dėl AS 24 ir (arba) AS 24-EUROTRAFIC kortelių arba pateikus paraišką dėl SKTP „PASSango“ nuotolinio mokėjimo prietaisų, el. paštu arba paštu išsiunčiama prieigos informacija, leidžianti Naudotojams prisijungti prie Kliento zonos.
Naudotojai gali paskirti papildomus asmenis, turinčius teisę naudotis Kliento zona, sukurdami naudotojo paskyras, suteikdami jiems konkrečias prieigos teises arba panaikindami jų prieigos teises.
Kliento zona pasiekiama URL adresu www.as24.com. Norėdamas naudotis Kliento zona, Naudotojas turi turėti interneto ryšio prieigą ir standartinę interneto naršyklę.
Kliento zona pasiekiama ištisą parą visomis savaitės dienomis.
Tačiau Bendrovė nėra saistoma jokių įsipareigojimų, susijusių su svetainės veikimu ir prieinamumu.
Todėl Naudotojai aiškiai sutinka, kad Bendrovė gali bet kuriuo metu dėl techninių ar teisinių suvaržymų arba apribojimų be išankstinio įspėjimo ir savo nuožiūra užblokuoti prieigą prie Kliento zonos.


4. Prieigos galiojimo trukmė ir sustabdymas

Prieiga prie Kliento zonos yra susijusi su Naudotojo ir Bendrovės sutarties galiojimu.
Kai sutartis nutraukiama, Naudotojas gali naudotis tik tam tikromis naudotojo funkcijomis (ypač tai pasakytina apie sąskaitas faktūras, kuriomis galima naudotis tik ribotą laiką).
Jei kuris nors Naudotojo tinkamai įgaliotas asmuo palieka Bendrovę, Naudotojas turi panaikinti prieigą prisiimdamas visą atsakomybę.
Bendrovė pasilieka teisę sustabdyti Naudotojo prieigą jam nesąžiningai naudojantis ar bandant nesąžiningai naudotis šia prieiga.

5. Konfidencialumas

Naudotojai atsako už savo slaptažodžio slaptumą ir už visus veiksmus, atliekamus su savo paskyra ir slaptažodžiais.
Naudotojai įsipareigoja užtikrinti ir išsaugoti Bendrovės suteiktų prisijungimo duomenų ir slaptažodžio konfidencialumą.
Naudotojai aiškiai sutinka, kad bet koks prisijungimas prie Kliento zonos, taip pat bet koks duomenų perkėlimas į Kliento zoną ir iš jos turi būti atliekamas naudojant Naudotojui priskirtus prisijungimo duomenis ir paties Naudotojo arba bet kurio jo įgalioto asmens.
Naudotojai įsipareigoja nedelsdami informuoti Bendrovę apie prisijungimo duomenų ar slaptažodžio praradimą ir (arba) vagystę.
Už bet kokį prisijungimo duomenų ir slaptažodžio praradimą, neteisėtą pasisavinimą ar naudojimą ir galimas pasekmes atsako tik Naudotojas.

6. Naudojimasis Kliento zona ir duomenų naudojimas

Kliento zonoje pateikti duomenys priklauso Naudotojui ir tik jis pats paskiria asmenis, kurie gali turėti prieigą prie jų.
Duomenys registruojami ir saugomi taip, kad būtų užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas.

7. Keitimasis duomenimis: saugumas, įrodymai ir saugojimas

7.1. Saugumas ir įrodymai

Siekdama užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie Kliento zonos ir užtikrinti informacijos, kuria keičiamasi, apsaugą nuo pakeitimo, vagystės ir ištrynimo, Bendrovė įsipareigoja:
- naudoti saugų interneto ryšį;
- taikyti 7.2. straipsnyje „Saugojimas“ nurodytas registravimo bei archyvavimo sąlygas, kurias Naudotojas patvirtina, kad perskaitė, ir jų laikytis. Taip patvirtinamas informacijos tikslumas, todėl kilus bet kokiam ginčui sutinkama atsisakyti ginčyti pagal šį straipsnį saugomų ir archyvuojamų duomenų įrodomąją vertę.

7.2. Saugojimas

Naudotojo prisijungimas prie Kliento zonos yra visuomet registruojamas (data ir laikas, Naudotojo IP adresas, prisijungimo URL adresas).
Šį įrašyta informacija saugoma tol, kol yra aktyvi Naudotojo paskyra. Loginė ir fizinė prieiga suteikiama tik informacinės sistemos administravimo tikslais.

8. Intelektinė nuosavybė

8.1. Principai

Visa Kliento zonoje saugoma informacija ar dokumentai (tekstai, animuoti ar statiški vaizdai, duomenų bazės, garsai, nuotraukos, praktinės žinios ar nurodyti produktai), taip pat visi Kliento zonai sukurti elementai ir bendra jos struktūra yra Bendrovės arba „TotalEnergies“ įmonės nuosavybė arba minėtiems subjektams suteikiamos teisės juos naudoti, kopijuoti ar skelbti.
Šiai informacijai, dokumentams ir elementams taikomi autorių teises ginantys įstatymai, kai jie tampa viešai prieinami Kliento zonoje. Kalbant apie intelektinės nuosavybės teises, jokiai šaliai nesuteikiama jokia licencija ir jokios kitos teisės, išskyrus teisę peržiūrėti Kliento zoną.
Bet koks Kliento zonos turinio kopijavimas ar kopijų naudojimas yra aiškiai draudžiamas; norint tai atlikti, reikia gauti aiškų išankstinį Bendrovės leidimą. Kopijuojant Kliento zonoje esančią informaciją gavus leidimą, visuomet reikia nurodyti šaltinį ir pateikti tinkamas nuorodas į nuosavybės teises.

8.2. Skiriamieji ženklai

Jei nenurodyta kitaip, Kliento zonoje minimi įmonių pavadinimai, logotipai, produktai ir prekių ženklai yra Bendrovės arba „TotalEnergies“ įmonės nuosavybė arba minėtiems subjektams suteikiamos teisės juos naudoti, kopijuoti ar skelbti. Jų negalima naudoti be išankstinio rašytinio Bendrovės leidimo.


8.3. Duomenų bazės

Visos Klientams prieinamos duomenų bazės nuosavybės teise priklauso Bendrovei, kuri atlieka duomenų bazių valdytojos funkciją. Jūs negalite ištraukti ar pakartotinai naudoti jokios kokybiškai ar kiekybiškai reikšmingos duomenų bazių dalies, taip pat ir privačiais tikslais.

8.4. Nuorodos apie autorius nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Svetainės vaizdinėje medžiagoje pateiktos nuorodos apie autorius.

9. Naudotojo įsipareigojimai

Kiekvienas informaciją pateikiantis Kliento zonos Naudotojas suteikia Bendrovei visas su minėta informacija susijusias perleidžiamas teises ir leidžia Bendrovei ją naudoti. Jei pateikta informacija yra asmens duomenys, kaip apibrėžta galiojančiuose teisės aktuose, ji tvarkoma laikantis Kliento zonoje taikomos mūsų Asmens duomenų apsaugos ir slapukų naudojimo politikos.

Kiekvienas Kliento zonos Naudotojas patvirtina, kad jis laikosi šių BNS ir galiojančių teisės aktų, t. y.:
- turi įgūdžių ir priemonių, kurių reikia prisijungiant prie Kliento zonos ir ja naudojantis;
- patikrino, ar naudojamoje IT konfigūracijoje nėra virusų ir ar ji tinkamai veikia;
- atitinkamais atvejais suteikia Bendrovei ir jos partneriams teisę naudoti pateiktą informaciją (išskyrus asmens duomenis).

Atkreipiame Kliento dėmesį į tai, kad visų ar dalies duomenų rinkimas ir tvarkymas Kliento zonoje gali būti darbuotojų, kuriems taikomi įsipareigojimai pagal vietos teisės aktus, susijusius su darbo teise, veiklos kontrolė.

10. Hipertekstinės nuorodos

Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už svetainių, į kurias pateikiamos nuorodos, turinį. Minėtos nuorodos siūlomos Kliento zonos Naudotojams. Norėdami suprasti jų taikymą, peržiūrėkite šių svetainių bendrąsias naudojimosi sąlygas ir asmens duomenų apsaugos bei slapukų naudojimo politiką. Sprendimą naudotis nuorodomis priima tik Kliento zonos Naudotojai. Bendrovė gali bet kuriuo metu pakeisti arba ištrinti nuorodas Kliento zonoje.

11. Pranešimai

Kliento zonoje prieinama informacija ir rekomendacijos (toliau – informacija) pateiktos laikantis sąžiningumo principo.
Ši informacija paskelbimo Kliento zonoje metu laikoma teisinga. Tačiau Bendrovė nepareiškia ir negarantuoja, kad informacija yra išsami ar tiksli. Naudotojas prisiima visą su tokios informacijos naudojimu susijusią atsakomybę.
Ši informacija pateikiama tikintis, kad Naudotojas ar bet kuris kitas ją gaunantis įgaliotas asmuo prieš ja remdamasis gali nustatyti jos tinkamumą konkrečiam tikslui. Bendrovė jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl pasitikėjimo minėta informacija ar rėmimosi ja.
Informacija neturėtų būti laikoma rekomendacija remtis informacija, naudoti produktus, procedūras, įrangą ar formules, kurios pažeidžia patentinę apsaugą, autorių teises ar registruotą prekių ženklą. Bendrovė neprisiima jokios aiškios ar numanomos atsakomybės už naudojantis informacija padarytus patentinės apsaugos, autorių teisių ar registruoto prekių ženklo pažeidimus.

Bendrovė ir bet kuri „TotalEnergies“ įmonė kategoriškai atmeta bet kokį aiškinimą, kuriuo jų svetainių turinys prilyginamas pirkimo pasiūlymui arba skatinimui įsigyti „TotalEnergies“ įmonės akcijų ar kitų listinguojamų ar nelistinguojamų vertybinių popierių.
Nesuteikiama jokių aiškių ar numanomų garantijų dėl pateiktos informacijos komercinio pobūdžio ar jos tinkamumo tam tikram tikslui, taip pat dėl produktų, su kuriais susijusi minėta informacija.
Bendrovė jokiomis aplinkybėmis neįsipareigoja atnaujinti ar taisyti internete ar jos interneto serveriuose skelbiamos informacijos. Be to, Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti ar koreguoti savo svetainės turinį.

12. Atsakomybė

Naudotojas aiškiai sutinka, kad Bendrovė negali būti laikoma atsakinga už jokį netinkamą naudojimąsi Kliento zona, kai nesilaikoma šiose BNS išdėstytų nuostatų, kurias Naudotojas be išlygų patvirtino.

Naudotojas žino ir yra informuotas apie virusus ir kitokio pobūdžio kenkėjiškus kodus, kurie gali būti platinami internete ir užkrėsti jo darbo vietas, todėl jis privalo imtis visų tinkamų priemonių, kad nuo jų apsisaugotų.
Bendrovė jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma atsakinga už naudojantis Kliento zona įvykusius gedimus ar sutrikimus, nesvarbu, kokia būtų jų priežastis. Visų pirma Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už svetainės veikimo sutrikimus, klaidas ar veikimo defektus, taip pat už tiesioginę ar netiesioginę žalą, nepriklausomai nuo jos priežasties, kilmės, pobūdžio ar pasekmių, atsiradusią dėl bet kurio asmens prieigos prie svetainės, negalėjimo prie jos prisijungti ar naudojimosi ja.

Bendrovė pasilieka teisę sustabdyti arba laikinai apriboti naudojimąsi Kliento zona dėl techninės priežiūros.

Bendrovė yra saistoma tik įsipareigojimo dėl priemonių paslaugų tęstinumui užtikrinti. Todėl ji negarantuoja, kad paslaugos bus teikiamos nuolat, be laikinų ar nuolatinių pertrūkių, taip pat kad jų teikimas nebus sustabdytas ar kad neįvyks klaidų. Be to, dėl bet kokio paslaugų patobulinimo ar pakeitimo gali būti atnaujinta ir (arba) laikinai neprieinama Kliento zona. Už tai Bendrovė jokiomis aplinkybėmis nėra atsakinga.

13. Nenugalima jėga

Bendrovė nėra laikoma atsakinga Naudotojui už šiose BNS numatytų savo įsipareigojimų vykdymo vėlavimą, jų vykdymo sutrikimą ar negalėjimą jų vykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
Nenugalimos jėgos atvejais visų pirma laikomi tie, kurie paprastai pripažįstami teismų praktikoje ir Prancūzijos teismuose.

14. Naudojimosi Kliento zona sąlygų ir taikytinos teisės atnaujinimai

Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu atlikti bet kokius šių Bendrųjų naudojimosi sąlygų pakeitimus. Todėl Naudotojas turėtų periodiškai peržiūrėti naujausią galiojančią Bendrųjų naudojimosi sąlygų versiją. Šias sąlygas reglamentuoja Prancūzijos teisė ir dėl jų turi būti kreipiamasi tik į kompetentingus Prancūzijos teismus.
Nustačius, kad viena ar daugiau Bendrųjų naudojimosi sąlygų nuostatų yra neįgyvendinamos arba draudžiamos pagal viešosios tvarkos reglamentavimą, likusios nepaveiktos Bendrųjų naudojimosi sąlygų nuostatos ir toliau taikomos Naudotojui tiek, kiek tai leistina atsižvelgiant į šį reglamentavimą.

15. Kontaktiniai duomenys

Kilus bet kokių klausimų dėl naudojimosi Kliento zona sąlygų kreipkitės el. paštu 
as24@lt.as24.com arba paštu šiuo adresu: 

UAB AS24 LIETUVA - A.Tumeno g. 4-16 (18 floor) LT-01109 Vilnius Lithuania