Sveiki atvykę į AS 24 klientų aptarnavimo sritį (toliau - Klientų aptarnavimo sritis), kurią galite pasiekti https://www.as24.com Prisijungdami arba naudodami mūsų klientų aptarnavimo sritį, patvirtinate, kad be apribojimų perskaitėte, supratote ir sutikote su šiomis Bendrosiomis naudojimo sąlygomis ir Asmens duomenų apsaugos politika. Atkreipkite dėmesį, jei lankotės kitose AS 24 internetinėse svetainėse, joms yra taikomos skirtingos bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės. Rekomenduojama atidžiai perskaityti teisinius pranešimus.

1.    Tapatybė 

Leidybos, klientų aptarnavimo srities techninio projektavimo ir kūrimo darbus atliekanti bendrovė (toliau - Bendrovė): 
AS 24
Pagrindinis biuras: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - PRANCŪZIJA
Bendrovės tipas: Supaprastinta akcinė bendrovė
Įregistruotas kapitalas: 16.931.200 EUR 
Prekybos ir įmonių registras: 347 538 043 R.C.S. NANTES
PVM kodas: FR 38 347 538 043
El. paštas crd@sany.com.cn
Telefono numeris: + 33 (0)2 40 92 24 24
Leidybos direktorius: Guillaume GIMONNET

Bendrovė teikia savo Klientams specialią svetainę, vadinamą Klientų aptarnavimo sritimi.
Klientų aptarnavimo srities tikslas - suteikti Klientams prieigą prie informacijos, susijusios su jų paskyra (toliau vadinama paskyra), konsultuotis ir valdyti savo kliento paskyrą, įrenginius ir papildomas paslaugas, kad būtų galima geriausiai valdyti savo įrenginius ir transporto priemonių parką.

Klientų aptarnavimo sritis
Hostingas: 

SIGMA INFORMATIQUE
Supaprastintoji uždaroji akcinė bendrovė, kurios kapitalas - 1 729 600 EUR, kurios buveinės adresas: 
Zac de la Gesvrine, Rue Newton 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, Prancūzija
Įtraukta į Nanto prekybos ir bendrovių registrą Nr. 872803390. 
Telefono numeris: + +33 (0)2 40 37 14 00
Interneto svetainė www.sigma.fr
Klientų aptarnavimo sritis
Visos "TotalEnergie" įmonė bendrovės turi savo teisinį egzistavimą ir nepriklausomą teisinį statusą. Bendrovė, skelbianti šią internetinę svetainę, priklauso "TotalEnergie" įmonė. "TotalEnergie" ir "TotalEnergie imoné"  yra kartais naudojamos šioje Internetinėje svetainėje, kai nuorodos paprastai nukreipiamos į TotalEnergies S.E. (kontroliuojančiąją bendrovę) ir jos dukterines įmones bei filialus. Taip pat žodžiai "mes", ir "mūsų" vartojami nurodant Bendrovei arba bet kuriai kitai TotalEnergie įmonė bendrovei arba tiems, kurie joms dirba. Šie išsireiškimai taip pat naudojami, kai konkretaus įmonės arba bendrovių nustatymas nėra naudingas. Iš šių išraiškų negalima daryti išvados, kad TotalEnergies S.E. ar bet kuri iš jos dukterinių įmonių ar filialų dalyvauja bet kurios kitos "TotalEnergie" įmonės veikloje ir valdyme.

2.    Klientų aptarnavimo srities tikslai

Klientų aptarnavimo sritis skirta naudoti Klientams (toliau - Naudotojai), kurie su Bendrove yra pasirašę AS 24 Kortelių sutartį ir (arba) AS 24 – EUROTRAFIC arba SKTP „PASSango“ rinkliavos ženklelio sutartį transporto priemonėms (toliau - Transporto priemonės). Kortelės ir SKTP „PASSango“ rinkliavos ženkleliai toliau vadinami Įrenginiais. 

Prisijungdami prie Klientų aptarnavimo srities, Klientai gali nemokamai naudotis pagrindinėmis paslaugomis ir papildoma (-iomis) paslauga (-omis) (toliau - Papildomos paslaugos), kurią (-ias) Klientas užsiprenumeravo Sutarties pasirašymo metu, Sutarties priedu arba Klientų aptarnavimo srityje pagal Klientų aptarnavimo srities paskelbtas bendrąsias sąlygas. 

Klientų aptarnavimo srityje galimos šios funkcijos ir (arba) paslaugos: 

2.1 - Informacijos, kurią Bendrovė skelbia internete, paieška
    
Klientų aptarnavimo srityje klientai gali:

-    Konsultuotis su Bendrovės naujienomis ir produktų bei paslaugų pasiūlymais;
-    Ieškoti degalinių Bendrovės tinkle ir gauti informaciją apie tinklo būklę;
-    Peržiūrėti įkainius, specialias sąlygas, bendrąsias sąlygas, taikomas Bendrovės parduodamiems produktams ir teikiamoms paslaugoms, Bendrovės internete skelbiamus „AS 24 Devices“ naudotojo pranešimus;
-    Prieiti prie ataskaitų ir atsisiųsti dokumentus.

2.2 - Papildomų paslaugų ir su kelione susijusių paslaugų prenumerata

Klientų aptarnavimo srityje Klientai gali užsiprenumeruoti tokias paslaugas kaip:

- Bendrovės šiose šalyse siūlomos papildomos autoparko valdymo paslaugos (Tak&Drive, CARDalert, CARDControl, PASSalert, eBilling, Infoservice, skaitmeninis pasiūlymas ir t. t.) ir paslaugų paketai. 
- su kelione susijusios paslaugos, tokios kaip stovėjimo aikštelė, rinkliavos, licencijos, mokesčiai ar kitos rinkliavos, taikomos bet kuriai tinklu besinaudojančiai transporto priemonei. 
Techninės, teisinės ir užsakymo pagalbos paslaugos pagal „AS 24 Truck Assistance Services“ bendrąsias sąlygas: Techninę, teisinę ir rezervavimo pagalbą.  
 
2.3    – Įrenginių valdymas

Klientų aptarnavimo sritis leidžia klientams:

-    Sužinoti kiekvienos stoties ir kiekvieno produkto kainas, įskaitant nuolaidas, jei taikoma;
-    Prašyti pateikti, atnaujinti ir pakeisti sugedusius prietaisus;
-    Peržiūrėti ir nustatyti Įrenginių viršutines ribas dėl kliento užsakytų Transporto priemonių parko valdymo paslaugų (naudojimo apribojimų nustatymas, laiko nustatymai, geografiniai nustatymai, finansiniai nustatymai (mokėjimo viršutinė riba));
-    Gauti įspėjimus ir sekti bet kokias anomalijas, susijusias su Įrenginio naudojimu už Kliento apibrėžtos sistemos ribų, kai Įrenginys nustatomas; 
-    Sustabdyti ir (arba) blokuoti įrenginius;
-    Peržiūrėti ir atsisiųsti atliktų Transporto priemonių su įrenginiais operacijų sąrašą;
-    Siųsti duomenis, reikalingus Bendrovės partneriams, siekiant pasiūlyti tam tikras su kelione susijusias paslaugas (pvz., rinkliavas, licencijas, mokesčius ar kitas rinkliavas, susijusias su tinklu besinaudojančia Transporto priemone).

2.4    – Sąskaitų pateikimas

Klientų aptarnavimo srityje klientai gali peržiūrėti ir atsisiųsti sąskaitas faktūras ir (arba) debeto avizas ne ilgiau kaip 18 (aštuoniolika) mėnesių.
Sąskaitas faktūras galima atsisiųsti pdf ir elektroniniu būdu pasirašytu pdf formatu (užsisakant e. sąskaitų faktūrų paslaugą).
Klientai taip pat gali susipažinti su sandoriais, kuriems dar reikia išrašyti sąskaitą faktūrą, ir visų praėjusių metų paslaugų atsiskaitymo istorija. 

2.5    – Kelių paskyrų valdymas

Klientas, turintis kelias Klientų paskyras Bendrovėje, gali prašyti sukurti vieną prieigos tašką Klientų aptarnavimo srityje, kuris leistų jam vienu metu pasiekti visas paskyras. 

2.6    – Geolokacijos duomenys

Ši paslauga pasiekiama per palydovinį PL muitų mokėjimo įrenginį ir leidžia Klientams surasti savo automobilius geografiškai, naudoti maršrutų palyginimo simuliatorių ir pranešti apie keliones Klientų aptarnavimo srityje.
Ši paslauga taip pat leidžia patikrinti degalų sandorius geografinėje vietovėje ir neribotai naudotis PASSalert paslauga („PASSango Europilot“ pasiūlymas). 
Klientai laikomi asmens duomenų valdytojais naudojantis šia paslauga ir įsipareigoja laikytis visų pirma taikomų darbo teisės ir Bendrųjų duomenų apsaugos reglamentų Nr. 2016/679 (BDAR) nuostatų. 

2.7    – Paraiškų valdymas

Klientų aptarnavimo sritis leidžia Klientams tvarkyti pretenzijas, susijusias su bet kokiu sandoriu ar kelione, užregistruota naudojant PASSango SKTP rinkliavos ženklelį visoms rinkliavoms visoje Prancūzijoje. Vykdant klientų duomenų tvarkymo veiklą, susijusią su pretenzijomis, Prancūzijos greitkelių koncesijos laikomos duomenų valdytojais.

3.    Prieigos terminai ir sąlygos

Pasirašius AS 24 Card sutartį ir (arba) AS 24-EUROTRAFIC arba SKTP PASSango rinkliavos ženklelio programos prieigos informacija, leidžianti klientams prisijungti prie Klientų aptarnavimo srities, siunčiama paštu. 
Naudotojai gali laisvai paskirti papildomus asmenis, įgaliotus įeiti į Klientų aptarnavimo vietą. 

Norėdamas prisijungti prie Klientų aptarnavimo srities, Naudotojas turi turėti prieigą prie interneto ryšio ir standartinės interneto naršyklės.  
Prie klientų aptarnavimo srities galima prieiti 24 valandas per dieną, 7 dienas per savaitę.
 Tačiau Bendrovė nėra įpareigota siekti rezultatų, susijusių su interneto svetainės veikimu ir prieinamumu.
Todėl klientai aiškiai pripažįsta, kad Bendrovė gali bet kuriuo metu blokuoti prieigą prie Klientų aptarnavimo srities dėl bet kokių techninių ar teisinių apribojimų, be išankstinio įspėjimo ir savo nuožiūra. 

4.    Trukmė ir sustabdyta prieiga

Prieiga prie Klientų aptarnavimo srities yra susijusi su Naudotojo ir bendrovės sutarties galiojimu. 
Nutraukus sutartį, Naudotojas galės naudotis tik tam tikromis naudotojo funkcijomis (ypač prieiga prie sąskaitų faktūrų ribotam laikotarpiui).
Kai bet kuris tinkamai kliento įgaliotas asmuo palieka Bendrovę, Naudotojas atsako už prieigos panaikinimą savo atsakomybe. 
Bendrovė pasilieka teisę sustabdyti Naudotojo prieigą, jei prieiga naudojama nesąžiningai arba mėginama ja naudotis nesąžiningai. 

5.     Konfidencialumas

Naudotojai yra atsakingi už savo slaptažodžio slaptumą ir už visus veiksmus, kurių jie ėmėsi naudodami savo paskyrą ir slaptažodį.
Naudotojai įsipareigoja laikytis Bendrovės suteikto prisijungimo vardo ir slaptažodžio bei užtikrinti jų laikymąsi irkonfidencialumą. 
Naudotojai aiškiai sutinka, kad bet koks prisijungimas prie Klientų aptarnavimo srities, taip pat bet koks duomenų perdavimas Klientų aptarnavimo srityje ir iš jos, atliekamas su Naudotojui priskirtu prisijungimu ir turi būti atliekamas paties Naudotojo arba jo įgalioto asmens.
Naudotojai įsipareigoja nedelsiant pranešti Bendrovei, jei prarandamas ir (arba) pavogiamas prisijungimo vardas arba slaptažodis. 
Už bet kokį prisijungimo vardo, slaptažodžio praradimą, pasisavinimą ar naudojimą ir galimas pasekmes atsako tik Naudotojas.

6.     Klientų aptarnavimo srities naudojimas ir duomenys

Klientų aptarnavimo srityje esantys duomenys priklauso naudotojui, ir tik naudotojas paskirs asmenį(-is), kuris (-ie) gali pasiekti šiuos duomenis.  
Duomenys registruojami ir saugomi taip, kad būtų užtikrintas saugumas ir konfidencialumas. 

7.     Pasikeitimas duomenimis: saugumas , įrodymai ir saugojimas

7.1 Saugumas ir įrodymai

Siekdama užkirsti kelią bet kokiai neteisėtai prieigai prie Klientų aptarnavimo srities ir išvengti bet kokios informacijos, kuria keičiamasi, pakeitimo, vagystės ar ištrynimo, Bendrovė įsipareigoja: 
-    Naudotis saugiu interneto ryšiu; 
-    Įgyvendinti ir palaikyti įrašymo ir archyvavimo sąlygas, nurodytas šios Sutarties 7.2 punkte „Saugojimas“, kurį naudotojas patvirtina perskaitęs.  Ji patvirtina jų tikslumą ir, kilus ginčui, sutinka atsisakyti ginčyti pagal šį straipsnį saugomų ir archyvuojamų duomenų galutinį pobūdį.

7.2 Sandėliavimas

Naudotojo prieiga prie Klientų srities yra nuolat įrašoma (data, laiko data, kliento IP adresas, URL prieiga).
Šie įrašai saugomi tol, kol Naudotojo paskyra yra aktyvi. Loginė ir fizinė prieiga apribota informacinės sistemos administravimu. 

8.     Intelektinė nuosavybė 

8.1. Principas  

Visa Internetinėje svetainėje saugoma informacija ar dokumentai (tekstiniai, animuoti ar statiniai vaizdai, duomenų bazės, garsai, nuotraukos, žinios ar produktai), taip pat visi internetinės svetainės elementai ir jų bendroji struktūra yra Bendrovės nuosavybė arba "TotalEnergie" įmonėesančių bendrovių arba joms suteikiamos teisės naudoti, kopijuoti arba perduoti visuomenei šiuos leidimus. Šiai informacijai, dokumentams ir daiktams taikomi autorių teisių apsaugos įstatymai, jei jie yra prieinami visuomenei per šią svetainę. Jokia kita licencija ar jokia kita teisė, kaip tik Internetinės svetainės peržiūra buvo suteikta bet kuriai šaliai dėl intelektinės nuosavybės teisių. 
Internetinės svetainės dokumentų kopijavimas yra leidžiamas tik kaip informacija asmeniniam naudojimui. Bet koks kopijavimas ar naudojamas kitiems tikslams yra formaliai draudžiamas ir yra objektas ankstesniam ir oficialiam Bendrovės įgaliojimui. Visais atvejais, jei naudojatės šioje svetainėje saugoma informacija, privalote nurodyti šaltinį ir pateikti tinkamas nuorodas į nuosavybės teises. 

8.2. Skiriamieji ženklai  

Jei nenurodyta kitaip, klientų aptarnavimo srityje nurodomi bendrovės pavadinimai, logotipai, gaminiai ir prekės ženklai yra Bendrovės arba "TotalEnergie" įmonė bendrovių nuosavybė arba jos turi teisę naudoti, kopijuoti ar reprezentuoti / perduoti visuomenei. Jūs negalite jų naudoti be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo.

8.3. Duomenų bazės 

Bendrovė yra Klientų aptarnavimo srities duomenų bazių valdytoja, o Bendrovė yra bet kokių prieinamų duomenų bazių savininkė. 

9.     Naudorojo įsipareigojimai  

Kiekvienas Klientų aptarnavimo srities lankytojas, teikiantis informaciją, suteikia Bendrovei visas perleidžiamas teises, susijusias su minėta informacija, ir įgalioja Bendrovę ja naudotis. Lankytojų pateikta informacija yra laikoma nekonfidencialia. Tačiau pateikta informacija yra asmens duomenys, kaip apibrėžta galiojančiuose teisės aktuose, o tai reiškia, kad mes įsipareigojame tvarkyti minėtą informaciją pagal mūsų Asmens duomenų apsaugos politiką, kuri taikoma šioje Klientų aptarnavimo srityje.
Kiekvienas šios Klientų aptarnavimo srities lankytojas taip pat patvirtina, kad laikosi šių priemonių ir galiojančių įstatymų, visų pirma:
-    Turi galimybę ir priemones, reikalingas patekti į Klientų aptarnavimo vietą ir ja naudotis.
-    Patikrino, kad naudojama IT konfigūracija neturi jokių virusų ir yra visiškai tvarkinga.
-    Prireikus Bendrovei ir partneriams suteikiama teisė naudotis pateikta informacija (išskyrus asmeninio pobūdžio duomenis).

Atkreipkite dėmesį į tai, kad visų ar dalies duomenų Kliento aptarnavimo srityje rinkimas ir tvarkymas gali reikšti darbuotojų veiklos, kurią reglamentuoja įsipareigojimai, nustatyti vietiniuose darbo teisės aktuose, patikrinimą.

10.     Hiperteksto nuorodos 

Bendrovė oficialiai atsisako bet kokios atsakomybės dėl turinio tinklalapiuose, kuriuose ji teikia nuorodas. Minėtos nuorodos siūlomos šios Klientų aptarnavimo srities vartotojams kaip paslauga. Norėdami suprasti tvarką, perskaitykite Interneto svetainių bendruosius terminus ir sąlygas bei asmens duomenų apsaugos politiką. Sprendimą naudoti nuorodas priima tik Klientų aptarnavimo srities Naudotojai. Mes galime bet kuriuo metu pakeisti arba ištrinti nuorodą šioje Klientų aptarnavimo srityje. 

11.     Pastabos

Klientų aptarnavimo srityje prieinama informacija („Informacija“) pateikiama sąžiningai. Ši informacija laikoma teisinga, kai ji skelbiama Klientų aptarnavimo srityje. Tačiau Bendrovė neteigia ir negarantuoja, kad informacija yra išsami arba tiksli. Naudotojas prisiima visą atsakomybę, susijusią su minėtos informacijos naudojimu. Informacija pateikiama su sąlyga, kad Naudotojas arba bet kuris kitas ją gaunantis įgaliotasis asmuo prieš naudojimą gali nustatyti savo interesą konkrečiam tikslui. Jokiomis aplinkybėmis Bendrovė neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl šios informacijos, jos naudojimo ar produkto, kuriam ji yra nurodyta, naudojimo. Informacija nelaikoma rekomendacija naudoti informaciją, produktus, procedūras, įrangą ar formules, pažeidžiančias patentą, autorių teises ar registruotą prekių ženklą. Bendrovė atšaukia bet kokį aiškų ar numanomą įsipareigojimą tuo atveju, jei naudojimasis informacija pažeidžia patentą, autorių teises ar registruotą prekių ženklą. 
Bendrovė ir visos tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančios dukterinės įmonės ar filialai ir bet kuri "TotalEnergie" įmonė bendrovė kategoriškai atmeta bet kokį aiškinimą, kuris gali prilyginti savo svetainių turinį įsigyti pasiūlymus ar paskatinti įsigyti akcijas ar kitą listinguojamų ar neįtrauktą į apyvartinius vertybinius popierius. Jokios aiškios ar numanomos garantijos dėl pateiktos informacijos komercinio pobūdžio ar jos tinkamumo tam tikram tikslui, taip pat apie produktus, kuriems minima informacija nurodyta, nėra. Jokiomis aplinkybėmis Bendrovė neįsipareigoja atnaujinti ar taisyti informaciją, platinamą internete ar jos žiniatinklio serveriuose. Bendrovė taip pat pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti ar taisyti savo Klientų aptarnavimo srities turinį. 

12.     Atsakomybė

Naudotojas aiškiai sutinka, kad Bendrovė nebus laikoma atsakinga už bet kokį reikalavimų neatitinkantį Klientų aptarnavimo srities naudojimą, kuris neatitinka nuostatų, išdėstytų šiose taisyklėse ir nuostatuose, kurias Naudotojas besąlygiškai priėmė. 
Naudotojas žino ir yra informuotas apie virusus ir kitas kenkėjiškų kodų formas, kurios gali plisti internete ir kurios gali užteršti jo darbo vietas, ir pastarasis privalo imtis visų tinkamų priemonių apsisaugoti nuo jų.
Bendrovė jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma atsakinga už bet kokius gedimus ar gedimus, atsiradusius dėl naudojimosi Klientų aptarnavimo sritis, nepriklausomai nuo priežasties. Visų pirma, Bendrovė atsisako bet kokios atsakomybės, jei interneto svetainė nutrūksta, įvyksta klaidų ar veiklos defektų, taip pat bet kokios tiesioginės ar netiesioginės žalos, neatsižvelgiant į priežastis, kilmę, pobūdį ar pasekmes, atsiradusias dėl bet kurio asmens prieigos prie interneto svetainės ar negalėjimo ja naudotis.  
Bendrovė pasilieka teisę nutraukti arbalaikinai apriboti Klientų aptarnavimo srities naudojimą dėl techninės priežiūros priežasčių. 

Bendrovė yra įsipareigojusi tik dėl priemonių, susijusių su paslaugų tęstinumu. Todėl ji negarantuoja, kad paslauga bus teikiama be pertrūkių laikinai ar visam laikui, taip pat kad paslaugos teikimas nebus sustabdytas arba bus padaryta klaida.  Be to, dėl bet kokios paslaugos raidos ar pakeitimo Klientų aptarnavimo sritis gali būti atnaujinta ir (arba) laikinai nepasiekiama, o tai jokiomis aplinkybėmis neprisiimtų Bendrovės atsakomybės.    

13.     Force majeure

Bendrovė nebus laikoma atsakinga prieš Naudotoją tokiu atveju, jei jos įsipareigojimų, nustatytų šiose taisyklėse ir nuostatuose, vykdymas bus uždelstas, sutrikdytas arba taps neįmanomas dėl force majeure aplinkybių.  
Pripažinti force majeure atvejai - tai atvejai, kurie paprastai pripažįstami nusistovėjusioje teismų praktikoje ir Prancūzijos teismuose.

14. Klientų aptarnavimo srities naudojimo sąlygų ir taikytinos teisės atnaujinimas

Bendrovė gali bet kada atnaujinti šias Klientų aptarnavimo srities naudojimo sąlygas. Todėl Naudotojas turi vadovautis naujausiomis galiojančiomis naudojimo sąlygomis. Šias bendrąsias naudojimo sąlygas reglamentuoja Prancūzijos teisė ir jos turi būti perduotos išimtinai Prancūzijos teismams, turintiems jurisdikciją.

15. Kontaktiniai duomenys

Visus klausimus, susijusius su Klientų aptarnavimo srities naudojimo sąlygomis, galite siųsti as24@lt.as24.com arba paštu šiuo adresu: 

UAB AS24 LIETUVA - A.Tumeno g. 4-16 (18 floor) LT-01109 Vilnius Lithuania