Contenu

Siekiant sparčiau mažinti sausumos transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro Europos Parlamento Direktyvoje (ES) 2022/362 nustatomas reikalavimas valstybėms narėms mokestį už išmetamą CO2 pridėti prie transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra.

Ši prievolė taikoma visoms ES šalims narėms pagal grafiką, nustatytą kiekvienos valstybės teisės aktuose. Vokietija ir Austrija yra pirmosios dvi šalys, nusprendusios šią direktyvą savo teritorijoje taikyti anksčiausiai, atitinkamai nuo 2023-12-01 ir nuo 2024-01-01.

 

Kaip įgyvendinama ši direktyva?

  • Pagal transporto priemonės savitąjį išmetamo CO2 kiekį ir kitus kriterijus bus nustatoma išmetamo CO2 emisijos klasė.

Transporto priemonė pagal išmetamo CO2 kiekį bus priskiriama vienai iš penkių klasių. 1 klasė atitinka labiausiai teršiančias transporto priemones, o 5 klasė – mažiausiai teršiančios transporto priemones.

  • Anksčiau nei 2019-07-01 registruotos transporto priemonės automatiškai priskiriamos 1 klasei.


Kliento įsipareigojimai ir duomenys, kuriuos privalo pateikti:

Visi klientai turi atnaujinti ir pateikti informaciją, kuria remiantis yra nustatoma vilkikų CO2 emisijos klasė:

  • Pirmosios registracijos data
  • Sub-Grupė ir (arba) grupė
  • Savitasis išmetamo CO2 kiekis

Privaloma pateikti dokumentus, kuriuose įrašyti minėti duomenys (atitikties sertifikatas (angl. COC), Kliento Informacijos dokumentas (angl. CIF), registracijos liudijimas)

Pastabos:

Nepateikus duomenų iki termino pabaigos, transporto priemonės bus automatiškai priskirtos 1 klasei. Praėjus terminui bus galima deklaruoti duomenis dėl geresnės klasės perskaičiavimo.

Masė, nurodyta registracijos liudijimo F1 skiltyje, yra privaloma mokesčiui, už naudojimąsi kelių infrastruktūra, apskaičiuoti.

 

AS 24 įsipareigojimai:

  • Deklaruoti Jūsų transporto priemonių apskaičiuotą CO2 emisijos klasę institucijoms
  • Įvesti apskaičiuotą Klasę į jūsų „PASSango“ nuotolinio mokėjimo prietaisą
Ką daryti, jei jums taikomi minėti pokyčiai?
  • Nuo 2023 m. lapkričio kliento zonoje galite atnaujinti privalomus savo transporto priemonių duomenis ir įkelti juos patvirtinančius dokumentus.

Jūsų nuotolinio mokėjimo prietaisai bus automatiškai atnaujinami nuotoliniu būdu.

Jei reikia išsamesnės informacijos apie duomenis ir juos patvirtinančius dokumentus, kuriuos būtina pateikti, spustelėkite toliau esančią nuorodą ir atsisiųskite atmintinę:

MemoCO2LT

 

MemoCO2LT2

Į visus jums kilusius klausimus pasirengę atsakyti jus aptarnaujantys specialistai

AS 24 komanda