Welkom in de klantenruimte MyAS24 extranet.as24.com. Door in te loggen in de Klantenruimte en deze te raadplegen en te gebruiken, erkent u dat u het Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens en Cookies (het ”Beleid") en onze Algemene gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard, zonder beperking of voorbehoud. Wij wijzen u erop dat er andere voorwaarden en een ander privacybeleid van toepassing zijn op andere websites van AS 24 en wij raden u aan deze zorgvuldig te raadplegen. Termen met een hoofdletter in dit Beleid hebben de betekenis die daaraan is gegeven in de AGV.

Het Beleid heeft tot doel u te informeren over de rechten en vrijheden die u kunt doen gelden met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens en beschrijft de maatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

Het Bedrijf en u, als Klant, bepalen samen het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het beheer van de Klantenruimte. In dit verband worden het Bedrijf en de Klant gezamenlijk verantwoordelijk gehouden voor de verwerking van persoonsgegevens, in de zin van artikel 26 van de AGV.

 
Wij informeren u dat wanneer u de persoonsgegevens van houders van een PASSango Card en/of Telebadge voor vrachtwagens verwerkt en voor uzelf beheershandelingen verricht in de Klantenruimte met betrekking tot Voertuigen en/of Media, u optreedt als medeverantwoordelijke van het Bedrijf.
In dit verband verbindt u zich ertoe de verplichtingen na te komen die op u rusten als medeverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens ten aanzien van de betrokkenen bij de door u verrichte verwerkingen.

1.    Doelstelling, grondslag voor de verwerking van de verzamelde gegevens en bewaartermijn

U of de door u aangewezen gebruiker die toegang heeft tot de Klantenruimte, zal het Bedrijf waarschijnlijk een aantal persoonlijke gegevens verstrekken, zoals uw naam, voornaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, om te kunnen profiteren van de functies en/of diensten van de Klantenruimte.
De verzamelde informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van de met het Bedrijf gesloten overeenkomst(en), anders kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd.
Het Bedrijf zal de door u verstrekte persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

Doelstellingen

Wettelijke informatie

Verzamelde persoonsgegevens

Bewaartermijn

Aanmaken van uw gebruikersprofiel en toegang tot de Klantenruimte, beheer van de Multipass

Overeenkomst

Identificatiegegevens (naam, functie, e-mail, telefoon) - Inloggegevens (gebruikersnaam, wachtwoord)

Duur van de overeenkomst + 6 maanden

Abonnement op aanvullende diensten (CARDalert, CARDControl, PASSalert, AS 24 Truck Assistance, eBilling,...)

 

Overeenkomst

E-mailadres

Duur van de overeenkomst + 6 maanden

Toegang tot diensten die met reizen samenhangen (zoals parkeren, wassen, tolgelden, heffingen, belastingen of andere vergoedingen die worden geheven voor het gebruik van een Voertuig in een netwerk...)

Overeenkomst

Kenteken 

Duur van de overeenkomst + 6 maanden

Beheer van de media (AS 24-kaart en AS 24 EUROTRAFIC-kaart, PASSango Telebadge voor vrachtwagens) 

 

Overeenkomst

Naam, voornaam van opgegeven chauffeurs, kenteken van voertuig

Duur van de overeenkomst + 6 maanden

Beheer des facturen (raadplegen et downloaden van de facturen, transactie in afwachting de facturering…)

 

Overeenkomst

E-mailadres

Duur van de overeenkomst + 6 maanden

Geolokalisatiegegevens van voertuigen, simulator voor routevergelijking, ritrapportage, geolokalisatiecontrole van brandstoftransacties

Overeenkomst

Kenteken, GPS-coördinaten voertuig

Duur van de overeenkomst + 6 maanden
Gegevens over geolokalisatie 1 jaar

Beheer van klachten van klanten bij snelwegondernemingen in Frankrijk 

Overeenkomst

Kenteken van het voertuig

Duur van de overeenkomst + 6 maanden

Verzoek om registratie voor het ontvangen van e-mailalerts

Overeenkomst

Identificatiegegevens (e-mail, naam, functie)

Duur van het abonnement op de gevraagde e-mailalerts. Mogelijkheid om op elk moment uit te schrijven.

Uw persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de hierboven of onder de verzamelformulieren beschreven doeleinden. De gegevens worden bewaard zolang het doel van de verwerking bestaat, d.w.z. zolang de toegang van de betrokkene, d.w.z. de klant of de door hem gemachtigde gebruiker, tot de klantenruimte noodzakelijk is. Wanneer de betrokkene niet langer door een overeenkomst aan diens bedrijf gebonden is, worden de account en de bijbehorende gegevens gewist. De Gebruiker kan naar eigen inzicht andere personen aanwijzen die toegang hebben tot de Klantenruimte door gebruikersaccounts aan te maken, deze specifieke toegangsrechten te verlenen en de toegangsrechten ervan te verwijderen.

2.    Ontvangers van de gegevens

Om de in dit Beleid voorziene verwerking uit te voeren, kunnen uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan bepaalde afdelingen van de verantwoordelijke voor de verwerking of aan ondernemingen van het Bedrijf TotalEnergies, alsook aan bepaalde partners of onderaannemers (leveranciers van marketingdiensten, fabrikanten van kaarten, dienstverleners voor het personaliseren van badges).  
De in artikel 1 bedoelde persoonsgegevens worden bewaard door SIGMA INFORMATIQUE. 

3.    Dataoverdracht

In geval van overdracht van gegevens naar een derde land buiten de Europese Economische Ruimte, geschiedt deze overdracht in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en op zodanige wijze dat een toereikende gegevensbescherming wordt gewaarborgd. 
Om een adequate bescherming te waarborgen van persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de Europese Economische Ruimte en die kunnen worden doorgegeven aan entiteiten van TotalEnergies die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, zijn er "Bindende bedrijfsvoorschriften" (BBV) aangenomen. 
Voor de doorgifte van persoonsgegevens die niet onder het BBV vallen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, worden andere maatregelen genomen om een passende gegevensbescherming te waarborgen. 
Indien u meer informatie wenst over onze BBV's, klik dan hier 
Voor informatie over andere maatregelen die zijn genomen om een passende bescherming te waarborgen, kunt u schrijven naar het onderstaande contactadres. 

4.    Veiligheid en privacy van uw gegevens 

Elke voor de verwerking verantwoordelijke neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen van de persoonsgegevens waarvoor deze verantwoordelijk is, ook ten aanzien van eventuele onderaannemers, met name om te voorkomen dat deze gegevens worden vervormd, beschadigd of toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegden.

5.    Beheer van cookies en andere trackers

Een cookie is een bestand dat informatie over het surfen van uw computer in de Klantenruimte op internet opslaat (bv. aantal bezoeken, aantal bekeken pagina's, enz.) en wordt gebruikt om uw bezoeken aan de Klantenruimte te vergemakkelijken.

Cookies zijn tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden geplaatst. Zij geven toegang tot diverse informatie over u. Sommige daarvan behoren toe aan de uitgever van de website (Eerste partij), andere aan derde exploitanten (Derde partij). 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle cookies die op extranet.as24.com worden gebruikt 
Wij zetten cookies en andere trackers aan zodra u daarvoor toestemming hebt gegeven, met uitzondering van technische cookies die noodzakelijk zijn om de door u gevraagde dienst in het Klantencentrum te kunnen leveren.

Categorieën van cookies et trackers

Naam van cookies et trackers

Doeleinden van cookies et trackers 

Leverancier

Bewaartermijn van cookies et trackers

Statistieken

atid, atidvisitor, atuserid, xtan, xtant, xtvrn

Analyse van het verkeer op de website

Piano Analytics

Tot 6 maanden

Statistieken

DSID, IDE

Analyse van het verkeer op de website

DoubleClick

Tot 6 maanden

Technieken en functies

_GRECAPTCHA

Bescherming van de toegang tot de website door robots

Google

Tot 13 maanden

Technieken en functies

_cf_bm

De onboarding tutorial weergeven

UserGuiding

Tot 13 maanden

Technieken en functies

didomi_token, euconsent-v2

Gegevensverwerking met toestemming

Didomi

Tot 13 maanden

Sociale netwerken

LOGIN_INFO, PREF, VISITOR_INFO1

Youtube-video's bekijken die op een pagina zijn ingesloten

YouTube

Tot 6 maanden

Sociale netwerken

YSC

Analyse van het verkeer op de Youtube-video's gezien door de gebruiker

YouTube

Tot 6 maanden

Hoe kunt u uw toestemming intrekken? 

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de Klantenruimte, kunt u al dan niet uw toestemming geven voor het gebruik van cookies en/of een instelling maken. Als u uw keuzes op een later tijdstip wilt wijzigen, kunt u uw cookies beheren door naar het menu "Hulp & middelen" te gaan onder "Mijn cookies beheren".

Om reeds geïnstalleerde cookies te verwijderen, gelieve de gebruiksaanwijzing van uw besturingssysteem te raadplegen (Windows, OS...). 

 

6.    Uw rechten/Contact

Overeenkomstig de geldende regelgeving beschikt u over het recht van toegang, rectificatie, verwijdering en verzet met betrekking tot uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht tot bezwaar of vooraf toestemming te geven voor commerciële prospectie overeenkomstig de toepasselijke regelgeving. U kunt verzoeken om openbaarmaking van uw persoonsgegevens en u hebt het recht om instructies op te stellen over wat er met uw persoonsgegevens moet gebeuren na uw overlijden, indien van toepassing.  U kunt ook vragen om beperking, overdraagbaarheid van uw gegevens en/of een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.  Stuur uw verzoek naar het volgende e-mailadres:  as24.nl.privacy@as24.com of door te schrijven naar: AS 24 NEDERLAND B.V. - Bezuidenhoutseweg 273, 2594 AN’ s Gravenhage Den Haag