AS 24 biedt, als belangrijkste Europese verdeler van diesel voor vrachtwagens, professionals in de transportsector een gamma diesels van hoge kwaliteit aan (diesel, rode gasolie, diesel voor extreme koude (*)) dat aangepast is aan hun behoeften.
(*) naargelang het seizoen

WAT IS DIESEL?

Diesel is op de eerste plaats een energiebron die gebruikt wordt in verbrandingsmotoren.

Het is ook een technische vloeistof die essentieel is voor de goede werking van het voertuig. Het wordt geproduceerd op basis van een erg precies lastenboek:

 • verbrandingseigenschappen
 • smeervermogen
 • zwavelgehalte (milieu-impact)
 • gedragseigenschappen bij oxidatie (stabiliteit in de tijd)

Het is een product dat gereglementeerd wordt door de Europese wetgeving:

 • de EN 590-norm bepaalt de kwaliteit van transportdiesel en rode gasolie
 • de EN 14214-norm bepaalt de kwaliteit van biodiesel die mogelijk verwerkt wordt in diesels

Rode gasolie is ten slotte een samengesteld product dat tal van bestanddelen bevat:

 • fossiele koolwaterstoffen, 93% en meer
 • Additieven 1 l per 1000 l
 • Biodiesel, 7% en minder
 • Naargelang de reglementering
 • Variabel naargelang de distributeurs

DE KENMERKEN VAN DIESEL

Volgens de Europese wetgeving mag "standaarddiesel" tot 7% biodiesel bevatten.

Belangrijkste specificaties en hun impact

 • Cetaangetal van minstens 51 => impact op de verbrandingskwaliteit (starten, lawaai, vervuilende stoffen).
 • Weerstand tegen de kou (winterkwaliteit) => impact op het correct starten van de motor tijdens de winter.
 • Laag zwavelgehalte => beveiligt de werking van de katalysatorpot, de deeltjesfilter en de beperking van vervuilende stoffen.
 • Reactie op oxidatie en stabiliteit van opslag in de tijd => impact op de verbrandingskwaliteit, de vervuiling van de opslagtanks en de motoren.
 • Smeervermogen => impact op de reactie in de tijd van verschillende motororganen (injectiesysteem...)

Het troebelingspunt van diesel ligt tussen oktober en maart (-5°C) en tussen april en september (+5°C). Het komt overeen met de temperatuur vanaf dewelke de eerste kristallen worden gevormd in de diesel.

De uiterste temperatuur voor filterbaarheid van diesel ligt tussen oktober en maart (-15°C) en tussen april en september (0°C). Dit komt overeen met de temperatuur vanaf dewelke de eerste kristallen de dieselfilter doen verstoppen.

DE VERSCHILLENDE SOORTEN DIESEL

Rode gasolie of GNR

In Frankrijk is het sinds november 2011 wettelijk verplicht dat alle niet voor de weg bestemde machines en koelinrichtingen die op vrachtwagens gemonteerd zijn, een diesel gebruiken waarvan het zwavelgehalte lager is dan 10 mg/kg. Bijgevolg mogen deze machines niet langer huisbrandolie (HBO) gebruiken, maar moeten ze GNR gebruiken.

GNR, die rood gekleurd is, respecteert de EN 590-norm. Het biedt meer perspectieven op het vlak van rendabiliteit dan diesel, omdat hij deuren opent voor aantrekkelijkere fiscale voorwaarden.

Andere Europese landen, zoals België, Groot-Brittanië, Ierland en Spanje, gebruiken ook een belastingvrije diesel bestemd voor voor koelunits. Het netwerk van AS 24 verdeelt diesel in al deze landen.

 

HVO100: een 100% hernieuwbare brandstof

AS 24 ondersteunt u bij de energietransitie en helpt u om uw impact op het milieu te verminderen.

Wat is HVO (Hydrotreated Vegetable Oil Il)?

Dit 100% hernieuwbare alternatief voor conventionele diesel wordt gemaakt van grondstoffen uit biologische bronnen, restproducten en afval. Het heeft dezelfde chemische structuur als een conventionele brandstof en en kan flexibel gebruikt worden zowel 100% puur als in een mengsel of als alternatief in een dieselmotor. TotalEnergies HVO100 voldoet aan de EN15940 norm (XTL synthetische diesel) en is compatibel met de meeste dieselmotoren.

De voordelen van HVO:

 • Vervangt uw gebruikelijke brandstof
 • 100% uit hernieuwbare bronnen
 • Vermindering van de uitstoot van CO2 en verontreinigende stoffen

  DIESEL BIJ KOU WEER: GOEDE RAAD VOOR PROFESSIONELE VOERTUIGEN

In het begin van de winter

Wanneer het heel koud is

 • Optimaliseer uw bevoorrading om winterdiesel te tanken voordat het heel koud wordt.
 • Raadpleeg de gebruikshandleidingen om de specifieke voorschriften voor uw voertuigen te controleren voor de winter.
 • Gebruik een smeerolie die beantwoordt aan de aanbevelingen van de constructeur voor de winter.
 • Installeer een isolatie op de luchtbuizen en op de volumemeter om ze tegen de koude te beschermen.
 • Privilégiez les stockages enterrés à l’abri du froid aux stockages aériens. Envisagez éventuellement une cuve mobile à l’abri du froid.
 • Controleer regelmatig de bandendruk.
 • Controleer de goede staat van de filters van uw voertuigen (vrij van water en paraffine) en uw opslageenheden. Reinig ze indien nodig.
 • Laat de motor enkele minuten draaien voor u op weg gaat en rijd niet te snel tijdens de eerste kilometers. Zo kan de temperatuur van de motor geleidelijk stijgen.
 • Een volle tank is 's nachts gevoelig aan koude: denk eraan om op het einde van de dag te tanken.
 • Parkeer de voertuigen op een plaats die beschut is voor wind en koude om thermisch verlies tot een minimum te beperken. Indien de voertuigen niet beschut kunnen worden, parkeer ze dan naast elkaar om de impact van de wind te beperken.

In het begin van de winter

Optimaliseer uw bevoorrading om winterdiesel te tanken voordat het heel koud wordt. Raadpleeg de gebruikshandleidingen om de specifieke voorschriften voor uw voertuigen te controleren voor de winter. Gebruik een smeerolie die beantwoordt aan de aanbevelingen van de constructeur voor de winter. Installeer een isolatie op de luchtbuizen en op de volumemeter om ze tegen de koude te beschermen. Geef de voorkeur aan ondergrondse opslag beschermd tegen de koude, in plaats van bovengrondse opslag. Overweeg eventueel een mobiele tank die beschermd is tegen koude.

Wanneer het heel koud is

Controleer regelmatig de bandendruk. Controleer de goede staat van de filters van uw voertuigen (vrij van water en paraffine) en uw opslageenheden. Reinig ze indien nodig.

Laat de motor enkele minuten draaien voor u op weg gaat en rijd niet te snel tijdens de eerste kilometers. Zo kan de temperatuur van de motor geleidelijk stijgen.

Een volle tank is 's nachts gevoelig aan koude: denk eraan om op het einde van de dag te tanken. Parkeer de voertuigen op een plaats die beschut is voor wind en koude om thermisch verlies tot een minimum te beperken. Indien de voertuigen niet beschut kunnen worden, parkeer ze dan naast elkaar om de impact van de wind te beperken.

DIESEL IN DE PRAKTIJK

Een netwerk van stations met diesel bestemd voor professionals in de transportsector

AS 24 maakt uw bevoorrading van diesel en GNR gemakkelijk.

U beschikt over een netwerk dat afgestemd is op vrachtwagens:

 • brede rijstroken om makkelijk te kunnen manoeuvreren.
 • tankpistolen met hoog debiet voor diesel (10 m3 /uur).
 • voltanken van dubbele reservoirs, om nog sneller te bevoorraden.
 • aanwezigheid van diesel en GNR op hetzelfde eiland om de wachttijd in het station te optimaliseren.

Het kwaliteitsbeheer van diesels bij AS 24

De kwaliteitscontrole van de diesels is een cruciaal element voor AS 24 om zijn klanten te garanderen dat ze bij elke tankbeurt een kwaliteitsvolle diesel ontvangen.

Er wordt een kwaliteitscontrole uitgevoerd door TotalEnergies in de raffinaderijen en depots, waarbij strenge procedures worden toegepast. AS 24 voert vervolgens analyses uit in zijn servicestations wanneer er twijfels ontstaan over de productkwaliteit.