Voor de werking van de nieuwe generaties vrachtwagen is de distributie van AdBlue® een must geworden. AS 24 breidt zijn netwerk uit en begeleidt professionele transporteurs.

In Frankrijk is bijna 100% van de servicestations van AS 24 ermee uitgerust, wat van AS 24 het grootste distributienetwerk voor AdBlue® aan de pomp maakt. Om de 50 km is de bevoorrading van uw wagenpark verzekerd.

Wat is AdBlue®?

 • AdBlue® is een waterige oplossing die samengesteld is uit 32,5% uiterst zuiver ureum en 67,5% gedemineraliseerd water, overeenkomstig de ISO 22241-norm. Het ureum dat gebruikt wordt voor AdBlue® is een uiterst zuiver synthetisch product dat gewoonlijk gemaakt wordt op basis van aardgas en gebruikt wordt in chemische meststoffen of plastic.
 • Het is biologisch afbreekbaar, oplosbaar in water en kleurloos. AdBlue® kristalliseert bij -11°C en wordt vanaf 80°C afgebroken in ammoniak.
 • AdBlue® is een product dat als niet gevaarlijk is geklasseerd.
 • AdBlue® wordt gebruikt door dieselvoertuigen die uitgerust zijn met SCR-technologie (Selective Catalytic Reduction). SCR is de naam van de technologie waarbij uitlaatgassen behandeld worden in de katalysator, waar stikstofoxiden (NOx) omgezet worden naar waterdamp en stikstof dankzij het gebruik van AdBlue®.
 • AdBlue® wordt in een tank opgeslagen die gescheiden is van de dieseltank.

Waarom AdBlue® met het R-symbool?

AdBlue® is een gedeponeerd merk dat eigendom is van de Duitse vereniging voor de auto-industrie (VDA), die erover waakt dat de kwaliteitsnormen van het product worden gerespecteerd.

Waar dient AdBlue® voor?

AdBlue® beantwoordt aan de nieuwe normen van constructeurs die hun uitlaatsystemen hebben aangepast aan de Europese antivervuilingsnorm (vanaf Euro IV).

Deze norm is sinds oktober 2006 van toepassing en alle nieuwe vrachtwagens moeten uitgerust zijn met SCR-technologie en gebruik maken van AdBlue®.

Hoe werkt ADBLUE en de SCR technologie?

Dit gebeurt er in de motor
De verbranding van de brandstof veroorzaakt de vorming van NOx (stikstofoxide), die voortvloeit uit de combinatie van stikstof en zuurstof in een erg warme lucht.
Dit gebeurt er in de uitlaat
AdBlue® wordt in de uitlaatpijp geïnjecteerd, in het gedeelte voor de SCR-katalysator en achter de motor. 
De AdBlue® wordt in de uitlaat opgewarmd, ontbindt in ammoniak (NH3) en koolstofdioxide (CO2).
Dit gebeurt er in de SCR
Wanneer de NOx in de katalysator reageert met de ammoniak, worden de schadelijke NOx-moleculen omgezet naar schadeloze stikstof (N2) en water (H2O). De chemische reactie moet volgens dit schema verlopen. De AdBlue® en diesel mogen in geen geval op een eerder tijdstip gemengd worden!

Bevoorraden met AdBlue® bij AS 24: de slimme keuze!

AS 24: het grootste distributienetwerk van AdBlue® aan de pomp in Europa

AS 24 vergemakkelijkt uw bevoorrading van AdBlue®. Dankzij het AS 24-netwerk hebt u toegang tot:

 • concurrerende prijzen, land per land
 • meer dan 800 stations met AdBlue® in 29 Europese landen
 • een vereenvoudigd beheer: één factuur voor uw verbruik van diesel , AdBlue®, HBO en GNR.

De voordelen van bevoorrading bij AS 24

 • Optimalisatie van de tijd in het station voor de chauffeurs die de tankbeurten van diesel en AdBlue® kunnen combineren.
 • Geen opslagbeperkingen die gepaard gaan met de tank of IBC en de bijhorende kosten.
 • Vereenvoudiging van het beheer en verbetering van de controle over de transacties.
 • Een kwaliteitsproduct aan de beste pompprijs
 • De voordelen van AS 24:

De referentie in Frankrijk: bijna 100% van de stations uitgerust met AdBlue® - ofwel een station om de 50 km
3 op de 4 AS 24-stations in Europa uitgerust met AdBlue®

Verbruik van AdBlue®

Het AdBlue®-verbruik is min of meer proportioneel met het aantal kilometers. Andere factoren, zoals de rijstijl, de omgevingstemperatuur en het trajecttype hebben ook een invloed op het verbruik ervan.

Het gemiddelde verbruik van AdBlue® in verhouding tot de diesel bedraagt 4 à 5% voor vrachtwagens.

 • Voor een lokale verdeling: ongeveer 500 l/jaar
 • Voor een nationale verdeling: ongeveer 1000 l/jaar
 • Voor een internationale verdeling: ongeveer 2000 l/jaar

Gebruiksadviezen

 • AdBlue® is geklasseerd als niet gevaarlijk product: in geval van spatten op kleding of de huid, is de aanbeveling spoelen met water.
 • AdBlue® kan een corrosieve werking hebben op bepaalde metalen: in geval van spatten, spoelen met water.
 • Geen materiaal (blik, jerrycans), gebruiken  om AdBlue® te tanken indien deze eerder voor andere vloeistoffen gediend heeft.

In servicestations van AS 24 is het normaal onmogelijk om AdBlue® in de dieseltank te tanken, omdat het pistool uitgerust is met een veiligheid die de werking verhindert indien het pistool zich niet in de AdBlue®-tank van het voertuig bevindt.

Omgekeerd is het niet mogelijk om diesel in de AdBlue®-tank te tanken, omdat de diameter van de AdBlue®-tank kleiner is dan de diameter van het pistool voor het tanken van diesel.

Het risico van het mengen van AdBlue® + diesel

AdBlue® mag nooit vermengd worden met water of andere stoffen, in het bijzonder diesel.
Dit mengsel is erg risicovol want het kan het SCR-systeem beschadigen, wat kan leiden tot hoog oplopende reparatiekosten.