Onze engagementen

Onze engagementen voor duurzame ontwikkeling

Onze acties voor een verantwoord beheer van onze activiteiten
"MVO, oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen, houdt in dat bedrijven in hun activiteiten rekening houden met milieu-, sociale, economische en ethische belangen, op vrijwillige en soms wettelijke basis." 

Onze visie

De energietransitie is een prioriteit en AS 24 wil, als leider en jarenlange partner van transportprofessionals, bijdragen aan de herziening van de vrachtwagenmobiliteit dankzij energiebronnen met minder CO2-emissie en diensten voor minder en beter verbruik. 

Onze ambitie

AS 24 versnelt nu de transformatie en diversificatie van al zijn activiteiten om een belangrijke actor te worden in koolstofarme energie en zijn positie te versterken als partner voor een meer duurzame mobiliteit. 

Streven naar een meer duurzame en inclusieve wereld
Als historische voortrekker in het vrachtwagenvervoer, ondersteunt AS 24 de professionals in het wegtransport bij hun energietransitie. Duurzame ontwikkeling is de kern van ons engagement om bij te dragen aan het welzijn van de mensen en het milieu.  

Onze benadering van duurzame ontwikkeling
Door middel van concrete acties werken wij direct samen met u om deze vier MVO-pijlers van AS 24 voorop te stellen in ons duurzaamheidsbeleid:

  • Klimaat en duurzame energie
  • Toegevoegde waarde
  • Milieubescherming
  • Menselijk welzijn

Onze ambities
AS 24 is een actor in het koolstofvrij maken van het wegtransport.
Samen met de samenleving, is onze doelstelling om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn (nul netto-uitstoot). 
We werken aan de ontwikkeling van koolstofarme energiebronnen, zoals bio-CNG, elektriciteit en waterstof, om onze klanten te helpen hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Om bij te dragen aan een succesvolle energietransitie in onze activiteiten, zetten we ons in voor:

  • Waterstof: lancering van een proeftraject voor vrachtwagens tegen 2025.
  • CNG / Bio-CNG: verdrievoudiging van ons netwerk tegen eind 2024 (+ 50 stations)
  • Bio-CNG: doelstelling 100% bio-CNG in 2025 en minimaal 50% in 2023.

De routekaart van AS 24
Om onze weg te wijzen naar steeds meer duurzame en milieuvriendelijke doelstellingen, heeft AS 24 zijn routekaart voor 2025 gepubliceerd met een uiteenzetting van onze engagementen voor de komende jaren. Ons project? Samen met u verder gaan op de weg naar een betere wereld en een duurzamere toekomst. 

Klik hieronder voor onze volledige CSR-routekaart:

roadmaprse_EN