Welkom op de website as24.com. Door in te loggen op de website en deze te raadplegen en te gebruiken, erkent u dat u het Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens en Cookies (het ”Beleid") en onze Algemene gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard, zonder beperking of voorbehoud. Wij wijzen u erop dat er andere voorwaarden en een ander privacybeleid van toepassing zijn op andere websites van AS 24 en wij raden u aan deze zorgvuldig te raadplegen.
Het Beleid heeft tot doel u te informeren over de rechten en vrijheden die u kunt doen gelden met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens en beschrijft de maatregelen die wij nemen om deze te beschermen.
AS 24 is de "verantwoordelijke" voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het beheer van de website. Deze verwerkingen worden verricht overeenkomstig het toepasselijke recht en zijn onderworpen aan voorafgaande formaliteiten.

1. Doelstelling, grondslag voor de verwerking van de verzamelde gegevens bewaartermijn

Het is waarschijnlijk dat u ons een aantal persoonsgegevens verstrekt, zoals uw voor- en achternaam, uw burgerlijke status, uw telefoonnummer en uw e-mailadres, om gebruik te kunnen maken van de diensten die op de website worden aangeboden en om te kunnen reageren op uw verzoeken om informatie. De op deze wijze verzamelde gegevens kunnen noodzakelijk zijn:
•    voor de uitvoering van de met AS 24 gesloten overeenkomst(en), anders kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd
•    of om uw verzoek te kunnen verwerken, anders kan het niet worden behandeld. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat de eerder uitgevoerde verwerking daardoor op losse schroeven komt te staan, door te schrijven naar het volgende adres AS 24, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Frankrijk
In onze online formulieren zijn verplichte velden gemarkeerd met een ster. Indien u de verplichte vragen niet beantwoordt, zullen wij de gevraagde dienst(en) niet kunnen leveren.
Uw persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de hierboven of onder de verzamelformulieren beschreven doeleinden. Uw gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard of zolang als nodig is voor het doeleinde van de verwerking, d.w.z. tot het einde van de verjaringstermijn die van toepassing is op commerciële overeenkomsten. 

Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgrondslagen: 

Doelstellingen

Wettelijke informatie

Verzamelde persoonsgegevens

Bewaartermijn

Om uw verzoeken voor informatie (bv. verzoeken om algemene informatie) te beantwoorden

De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang.

Identificatiegegevens (naam, functie, e-mail, telefoon)

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is voor de verwerking.

Statistieken

U geeft ons toestemming om uw gegevens te verwerken. Deze informatie is nodig om uw verzoek te behandelen, anders kan het niet worden behandeld. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de eerder uitgevoerde verwerking.

Verbindingsgegevens (IP's, Logs), Navigatie

Uw gegevens worden maximaal 13 maanden bewaard. Voor meer informatie, zie artikel 5. Beheer van cookies.

2. Ontvangers van de gegevens

Om de in dit Beleid voorziene verwerking uit te voeren, kunnen uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan bepaalde afdelingen van de verantwoordelijke voor de verwerking of aan ondernemingen van het Bedrijf TotalEnergies, alsook aan bepaalde partners of onderaannemers voor analyse- en onderzoeksdoeleinden. 
Indien u een commentaar indient dat online zal worden geplaatst, kunnen wij sommige van uw persoonsgegevens op de website publiceren. Gezien de kenmerken van het internet-netwerk, namelijk het vrije verkeer van de verspreide informatie en de moeilijkheid of zelfs de onmogelijkheid om het gebruik dat derden ervan zouden kunnen maken te controleren, delen wij u mee dat u zich tegen een dergelijke verspreiding kunt verzetten door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in artikel 6 hieronder.

3. Gegevensoverdracht

Elke overdracht van gegevens naar een derde land buiten de Europese Economische Ruimte geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en op zodanige wijze dat een toereikende gegevensbescherming wordt gewaarborgd.
Zoals aangegeven in de onderstaande tabel, kunnen uw gegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer) in het kader van de op de site aangeboden diensten worden doorgegeven aan andere ondernemingen van het Bedrijf TotalEnergies, met name aan andere dochterondernemingen van AS 24 die buiten de Europese Unie gevestigd zijn. 
Om een adequate bescherming te waarborgen van persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de Europese Economische Ruimte en die kunnen worden doorgegeven aan entiteiten van TotalEnergies die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, zijn er "Bindende bedrijfsvoorschriften" (BBV) aangenomen. 
U kunt de volledige versie van de BBV's en een lijst van de bedrijven van TotalEnergies die deze hebben aangenomen, ontvangen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: data-protection@total.com

4. Veiligheid en privacy van uw gegevens 

De verantwoordelijke voor de verwerking treft passende maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en met name te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegde derden.

5. Beheer van cookies en andere trackers

Een cookie is een bestand dat informatie over het surfen van uw computer op internet opslaat (bv. aantal bezoeken, aantal bekeken pagina's, enz.) en wordt gebruikt om uw bezoeken aan de website te vergemakkelijken.
Cookies zijn tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden geplaatst. Zij geven toegang tot diverse informatie over u. Sommige daarvan behoren toe aan de uitgever van de website (Eerste partij), andere aan derde exploitanten (Derde partij). 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle cookies die op as24.com. worden gebruikt
Wij zetten cookies en andere trackers aan zodra u daarvoor toestemming hebt gegeven, met uitzondering van technische cookies die noodzakelijk zijn om de door u gevraagde dienst op de website te kunnen leveren.

 

Categorieën van cookies et trackers

Naam van cookies et trackers

Doeleinden van cookies et trackers

Leverancier

Bewaartermijn van cookies et trackers

Statistieken

atid, atuserid, xtan, xtant, xtord, xtvrn

Analyse van het verkeer op de website

Piano Analytics

Tot 6 maanden

Statistieken

IDE

Analyse van het verkeer op de website

doubleclick

Tot 6 maanden

Technieken en functies

SESS

Informatie over sessies

Drupal

Sessie

Technieken en functies

language

Taalvoorkeur van de gebruiker

Drupal

1 jaar

Technieken en functies

has_js

Goed functioneren van de website

Drupal

Sessie

Technieken en functies

CONSENT

Keuze voor toestemming AGV gebruikt door Youtube

Youtube

Tot 13 maanden

Technieken en functies

Didomi_token, euconsent-v2

Gegevensverwerking met toestemming

Didomi

Tot 13 maanden

Sociale netwerken

guest_id, personalization_id

Inhoud van de site delen op uw Twitter-profiel

Twitter

6 maanden

Sociale netwerken

VISITOR_INFO1_LIVE

Schatting van gebruikersbandbreedte op pagina's met geïntegreerde Youtube-video's

Youtube

6 maanden

Sociale netwerken

YSC

Analyse van het verkeer op de Youtube-video's gezien door de gebruiker

Youtube

6 maanden

Hoe kunt u uw toestemming intrekken?  
Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de website as24.com, kunt u al dan niet uw toestemming geven voor het gebruik van cookies en/of een instelling maken. Als u daarna uw keuzes wilt wijzigen, kunt u uw cookies beheren door naar de rubriek "Cookies" te gaan, onderaan op onze website.
Om reeds geïnstalleerde cookies te verwijderen, gelieve de gebruiksaanwijzing van uw besturingssysteem te raadplegen (Windows, OS...). 

6. Uw rechten/Contact

Overeenkomstig de geldende regelgeving beschikt u over het recht van toegang, rectificatie, verwijdering en verzet met betrekking tot uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht tot bezwaar of vooraf toestemming te geven voor commerciële prospectie overeenkomstig de toepasselijke regelgeving. U kunt verzoeken om openbaarmaking van uw persoonsgegevens en u hebt het recht om instructies op te stellen over wat er met uw persoonsgegevens moet gebeuren na uw overlijden. U kunt ook vragen om beperking, overdraagbaarheid van uw gegevens en/of een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Stuur uw verzoek naar:

Voor Franse klanten: via e-mail dataprotection@as24.com of per post op het volgende adres: AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Frankrijk

Voor Belgische klanten: via e-mail as24.be.privacy@as24.com of per post op het volgende adres: AS 24 – Département Marketing, Kunstlaan 40/2 - 40/2 Avenue des Arts 1040 BRUSSEL - België