Welkom bij de website as24.com Door te verbinden met of te surfen op de website bevestigt u automatisch, zonder beperking of voorbehoud, dat u het beleid ten aanzien van persoonlijke gegevens en cookiebeheer (het "beleid") en onze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Let op, er zijn andere algemene voorwaarden en beleidslijnen inzake persoonlijke gegevensbescherming van toepassing op andere AS 24 websites, en we adviseren u om deze zorgvuldig te lezen.


Het beleid is bedoeld om u te informeren over de rechten en vrijheden die u kunt uitoefenen overeenkomstig ons gebruik van persoonlijke gegevens en beschrijft de maatregelen die we nemen om deze gegevens te beschermen.
AS 24 is de "data controller" die verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonlijke gegevens die gebruikt worden voor het beheer van de website. Deze verwerkingsmethodes worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasbare wet.

1. Doel van de gegevensverwerking, wettelijke gronde, opslagperiode en diverse verzamelde gegevens

Als u de website bezoekt, dan dient u ons enkele persoonlijke gegevens, zoals uw voor- en achternaam, te verstrekken om de beschikbare diensten te kunnen gebruiken en om antwoorden op uw verzoeken te krijgen. De datacontroller verwerkt persoonlijke gegevens om:

  • een contract aan te gaan met AS 24, zonder deze gegevens kan er geen contract gesloten worden
  • ons in staat te stellen om uw verzoek te verwerken, zonder de gegevens kan de informatie niet worden verwerkt. U hebt op elk moment het recht om uw toestemming in te trekken zonder dat u daarmee de acties die al zijn voltooid in gevaar brengt. U kunt uw toestemming intrekken door te schrijven naar het volgende adres: AS 24, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – France.

Op onze online formulieren zijn de verplichte velden gemarkeerd met een sterretje. Als u geen antwoord geeft op de verplichte vragen, dan kunnen we de verzochte diensten ook niet verlenen.

Uw persoonlijke gegevens zullen dientengevolge niet verwerkt worden op een manier die compatibel is met de doelen zoals boven of -onder de verzamelformulieren is beschreven. Uw gegevens worden maximaal 3 jaar, of zolang het nodig is voor de verwerking, bewaart, namelijk tot het eind van de periode van de commerciële regeling.

2. Ontvangers van gegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen gecommuniceerd worden met een of meer data controller afdelingen of met de TotalEnergies Maatschappij bedrijven en een of meer partners, onafhankelijke leveranciers of onderaannemers voor analyse of onderzoek. 

Als u een opmerking achterlaat om online te plaatsen, dan zijn we wellicht verplicht om enkele persoonlijke gegevens op de website te publiceren. Gezien de kenmerken van het internet, namelijk het onbeperkt bemachtigen van gepubliceerde gegevens en het feit dat het lastig is, of zelfs onmogelijk, om te controleren hoe derden deze gegevens gebruiken, verklaren we hierbij dat u bezwaar kunt maken tegen deze publicatie door ons zoals beschreven in artikel 6 hieronder te contacteren.

3. Gegevensoverdracht

Alle gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Economische Ruimte zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de toepasbare reglementen en uw gegevens overeenkomstig beschermen. 

Uw gegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer) kunnen voor de diensten die de website aanbiedt doorgestuurd worden naar andere TotalEnergies Maatschappij bedrijven, namelijk andere AS 24 filialen die zich buiten de Europese Unie bevinden.

De TotalEnergies Maatschappij heeft om die reden de "Bindende bedrijfsregels” (BCR) opgesteld om de intra-groepsoverdracht van persoonlijke gegevens uit de Europese Economische Ruimte in goede banen te leiden. 
Voor data-overdracht die niet onder de BCR valt, naar landen buiten de Europese Economische Ruimte worden andere garanties verstrekt om voldoende gegevensbescherming te bieden. 

U kunt een kopie van de BCR aanvragen en een lijst van de groepsbedrijven die zich eraan houden door een verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres data-protection@total.com

4. Gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid 

De datacontroller neemt de vereiste stappen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te waarborgen, inclusief om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of openbaar gemaakt aan ongeautoriseerde derden.

5. Cookiebeheer 

5.1 Principe

Een cookie is een bestand dat een website in staat stelt om informatie op te slaan met betrekking tot het browsegedrag op de website (bijv. aantal keer bezocht, aantal bekeken pagina's, etc.), om uw bezoek op de website soepeler te laten verlopen.
U kunt de cookies die opgeslagen zijn op uw computer op elk moment verwijderen, bezwaar maken tegen het opslaan van nieuwe cookies en een melding ontvangen voordat nieuwe cookies opgeslagen worden door uw browserinstellingen te wijzigen met behulp van onderstaande instructies ("soort cookies, cookies en statistieken, en instellingen"). 
Let op, als u een cookie verwijdert of de opslag van cookies op uw apparaat weigert, dan kunt u mogelijk geen gebruik maken van de diensten van de website. 

5.2 Soorten cookies, cookies en statistieken, en instellingen

De cookies die opgeslagen worden op uw server als u de website bezoekt zijn cookies die uitsluitend bedoeld zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of te vereenvoudigen of die strikt noodzakelijk zijn om de dienst waar u gebruik van wilt maken aan te bieden (taalcookies, inlogcookies, etc.), of statistiekcookies of andere cookies in overeenstemming met onderstaande voorwaarden. 
Als cookies uw toestemming vereisen voordat ze opgeslagen worden, dan vragen wij u om toestemming via de "ontdek meer" link op de eerste pagina van de website die u bezoekt, waarop het duidelijk is dat u door te surfen op de website deze cookies automatisch accepteert.  

5.2.1    Welke cookies worden opgeslagen?

  • Cookies uitgegeven door de datacontroller

 

CookieBeschrijving    Hoe kunt u bezwaar maken?Periode
Site (cookie_agreed)Registreer de keuze van een gebruiker ten aanzien van cookiesBekijk artikel 5.2.212 maanden
  • Cookies uitgegeven door derden

 

Uitgever van de cookieBeschrijving    Hoe kunt u bezwaar maken?Periode
IAdvize     Chat    Bekijk artikel 5.2.212 maanden
  • Statistieken cookies

 

Uitgever van de cookieBeschrijving    Hoe kunt u bezwaar maken?Periode
AT INTERNET idrxvr tmstMaken het mogelijk om te zien hoeveel gebruikers met de website verbonden zijn, maar ook hoe vaak ze verbinding makenhttp://www.xiti.com/en/optout.aspx13 maanden
Google AnalyticsMaken het mogelijk om te zien hoeveel gebruikers met de website verbonden zijn, maar ook hoe vaak ze verbinding makenhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout/14 maanden

Statistiekcookies worden gebruikt om het aantal bezoeken, het aantal keer dat een pagina is bekeken, de gebruikersactiviteit op de website en hoe vaak de gebruikers terugkeren te meten. De gebruikte statistische tool genereert een cookie met een unieke identifier, die enkel voor de hierboven aangegeven duur wordt opgeslagen. Uw IP-adres wordt ook opgehaald om de plaats/stad te bepalen vanwaar u de website bezoekt. Uw IP-adres wordt direct na gebruik anoniem gemaakt zodat u niet als natuurlijk persoon kunt worden geïdentificeerd. De statistische gegevens over websitebezoek worden verzameld door de betrokken provider en dientengevolge doorgestuurd naar de datacontroller in een geaggregeerde en geanonimiseerde vorm naar een webinterface waartoe alleen hij toegang heeft. De verzamelde data worden niet naar derden doorgestuurd of gebruikt voor andere doeleinden. U kunt deze cookies op elk moment blokkeren door deze uit te schakelen zoals hierboven wordt beschreven.

5.2.2    Hoe kunt u cookies verwijderen, meldingen ontvangen dat ze zijn opgeslagen of uw browserinstellingen wijzigen?

Het help-onderdeel van elke browser specificeert hoe u cookies kunt weigeren of informatie kunt ontvangen over de installatie of hoe u ze kunt deactiveren. Hieronder worden de meest actuele browsers genoemd:

 

BrowserLink naar de "Help"-sectie
Internet Explorer™http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™http://support.apple.com/kb/PH5042
Chrome™http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Firefox™https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
Opera™http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

 

6. Uw rechten/contact


Overeenkomstig de huidige reglementen hebt u het recht op toegang, wijziging, verwijdering en oppositie tegen het gebruik van persoonlijke gegevens. U hebt tevens het recht om bezwaar te maken of in te stemmen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens. U kunt verzoeken of uw persoonlijke gegevens naar u worden gestuurd en u hebt het recht om instructies te geven over het gebruik van uw persoonlijke gegevens na uw dood.  U kunt ook vragen om een beperking van uw gegevens, de verplaatsbaarheid van gegevens en/of de informatie opeisen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Stuur uw verzoek naar het volgende e-mailadres: as24.nl.privacy@as24.com of door te schrijven naar:
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – France.