Nasze zobowiązania

Nasze zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Nasze działania na rzecz odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem.
"CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, oznacza podjęcie się przez firmy, dobrowolnie, a czasem na podstawie wymogów prawnych, realizacji w ramach swojej działalności wyzwań środowiskowych, społecznych, gospodarczych i etycznych."

Nasza wizja

Ze względu na priorytetowy charakter transformacji energetycznej, AS 24 jako lider i historyczny partner firm transportowych, pragnie stworzyć na nowo sektor transportu ciężarowego dzięki stosowaniu niskoemisyjnych źródeł energii oraz usług pozwalających zużywać mniej i lepiej.

Nasza ambicja

Obecnie AS 24 przyspiesza proces transformacji i dywersyfikacji wszystkich swoich aktywności, aby stać się jednym z najważniejszych graczy rynku niskoemisyjnych źródeł energii i umocnić się na pozycji partnera działającego na rzecz bardziej zrównoważonego transportu.

Nasze zaangażowanie na rzecz bardziej zrównoważonego i solidarnego świata
Jako historyczny lider transportu ciężarowego, AS 24 wspiera profesjonalne firmy transportowe w ich procesie transformacji energetycznej. Zrównoważony rozwój wpisuje się w nasze zobowiązanie działania na rzecz dobrostanu ludzi i środowiska.

Nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju
Poprzez konkretne działania wspomagamy Was bezpośrednio i realizujemy najważniejsze wyzwania AS 24 z zakresu zrównoważonego rozwoju w ramach 4 głównych filarów naszej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, takich jak:

  • Klimat i zrównoważona energia
  • Tworzenie wartości dodanej
  • Troska o środowisko
  • Dobrostan ludzi

Nasze ambicje
AS 24 działa na rzecz dekarbonizacji transportu drogowego.
Wraz z firmą realizujemy nasz cel osiągnięcia do 2050 r. neutralności wobec efektu cieplarnianego (zerowych emisji netto). 
Pracujemy nad rozwojem energii niskoemisyjnych, takich jak BioCNG oraz energia elektryczna czy wodorowa, zapewniając klientom wsparcie w działaniach na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Aby wspomagać odpowiednią transformację energetyczną naszej działalności, zobowiązujemy się między innymi:

  • Paliwa wodorowe: uruchomić do 2025 r. pilotażowy korytarz dla pojazdów ciężarowych.
  • CNG / BioGNC: potroić naszą sieć do końca 2024 r. (+50 stacji).
  • BioCNG: zwiększyć wskaźnik zużycia BioCNG do poziomu 100% w 2025 r. i co najmniej 50% w 2023 r.

Plan działań AS 24
Aby móc odpowiadać na założenia o coraz większym zakresie dotyczące zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, AS 24 publikuje plan działań do roku 2025, w którym opisuje poszczególne zobowiązania na najbliższe lata. Nasz plan? Pomóc Wam stworzyć lepszy świat i zadbać o bardziej zrównoważoną przyszłość transportu drogowego. 

Dowiedz się więcej o naszym planie działania CSR, klikając poniżej:

roadmaprse_EN